FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > Maj
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 82)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 246/2013 dopuščena revizija - kasko zavarovanje vodnega plovila - zavarovalno kritje - obseg zavarovanja - splošni zavarovalni pogoji - tatvina skuterja - razlaga določb zavarovalne police Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 66/2015 dopuščena revizija - javne finance - ničnost - ustna pogodba - obvezna sklenitev pogodbe v pisni obliki - občina kot uporabnik javnih sredstev Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 169/2013 neupravičena pridobitev - razlogi za revizijo - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 113/2015 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - odškodnina za nepremoženjsko škodo - višina odškodnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 82/2015 predlog za dopustitev revizije - gradbena pogodba - jamčevanje za napake - stvarne napake - skrite napake - napaka, ki vpliva na solidnost gradnje - zaslišanje prič - sodelovanje izvedenca pri zaslišanju strank in prič - prekluzivni rok za vložitev tožbe - rok za jamčevanje za napake - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 75/2015 denacionalizacija - izbrisna tožba - ničnost pogodbe - prepoved razpolaganja z nepremičninami, za katere obstaja dolžnost vrnitve - začasna odredba - dobra vera Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 336/2014 skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - uveljavljanje nadpolovičnega deleža na skupnem premoženju - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med razlogi sodbe Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 331/2014 povrnitev premoženjske škoda - odgovornost občine - navadna škoda - pravno priznana škoda - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - urbanistična informacija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep I R 64/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost - vodja urada pristojnega sodišča kot stranka v postopku - izvršilni postopek - odločba o stikih z otrokom kot izvršilni naslov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 193/2013 ugotovitev obsega zapuščine - pasivna legitimacija - zakoniti dediči - sosporništvo - dediči kot nujni sosporniki - neveljavnost pogodbe - ničnost - oderuška pogodba - objektivni element oderuštva - izbrisna tožba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 101/2015 predlog za dopustitev revizije - odškodninska odgovornost - protipravnost - vzročna zveza - trditveno in dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 76/2015 dopuščena revizija - družbena lastnina - kmetijska zemljišča in gozdovi - prenos zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 250/2014 vrnitev zaplenjenega premoženja - podlaga prehoda premoženja v državno last - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku - seznanitev stranke z vsebino pripravljalne vloge - pravica do informacije Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 261/2013 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci - podlage odškodninske odgovornosti - krivdna odgovornost - krivda - neodgovorne osebe - ugovor neprištevnosti - vmesna sodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku - načelo kontradiktornosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 277/2013 zavarovanje avtomobilske odgovornosti - izguba zavarovalnih pravic - odgovornost lastnika vozila - prepustitev vozila v uporabo tretjemu - regres zavarovalnice - splošni zavarovalni pogoji - obvezno zavarovanje v prometu - zavarovanec - sozavarovanec - vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja - ravnanje tretjega Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 49/2015 prodaja kmetijskega zemljišča - načelno pravno mnenje - odklonitev sklenitve prodajne pogodbe - sodba kot izvršilni naslov - izvršljivost sodbe - tožbeni zahtevek - odklonitev izstavitev zemljiškoknjižne listine po odobriti pravnega posla Civilni oddelek STVARNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 28.5.2015
VSRS delna sodba in sklep II Ips 72/2013 povrnitev škode - vezanost pravdnega sodišča na pravnomočno obsodilno sodbo - podlage odškodninske odgovornosti - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - kršitev pravila o prednosti na cesti - nepregleden cestni odsek - deljena odgovornost - izključna odgovornost - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku - načelo konktradiktornosti - izvedenec - zaslišanje izvedenca - dvom v pravilnost izvedenskega mnenja - dopolnitev izvedenskega mnenja - vmesna sodba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 73/2015 dopuščena revizija - trditveno in dokazno breme - zavarovanje odgovornosti - krivdna odgovornost - razpravno načelo Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 226/2014 predlog za dopustitev revizije - priposestvovanje - dobra vera - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - presoja listin pred sodiščem druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 81/2015 dopuščena revizija - lastninjenje kmetijskih zemljišč - družbena lastnina - pravica uporabe - lastninsko preoblikovanje podjetja - vložitev nepremičnine kot stvarni vložek v družbo - ustanovitev družbe po ZPod - družba v zasebni lasti - nenominiran kapital Civilni oddelek LASTNINJENJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 125/2015 predlog za dopustitev revizije - pooblastilo za vložitev pritožbe - dovoljenost revizije zoper sklep o zavrženju pritožbe - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 286/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - konkurenca originarnih načinov pridobitve lastninske pravice - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice po ZLNDL - pridobitev lastninske pravice z nakupom nepremičnine v izvršilnem postopku - odločba državnega organa - sklep o izročitvi - dobrovernost - izvršilni postopek - ugovor tretjega - izločitvena tožbe - opustitev vložitve pravnega sredstva - prekluzija - zloraba izvršilnega postopka - oblika pravnega varstva - lastninska tožba - zunajknjižni originarni lastnik nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO - LASTNINJENJE 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 153/2013 ugotovitvena tožba - pravni interes za tožbo - ugotovitveni tožbeni zahtevek - vmesni ugotovitveni tožbeni zahtevek - prejudicialnost vmesnega ugotovitvenega zahtevka - preventivna narava ugotovitvene tožbe - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep I R 66/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - sedež pooblaščenca - bivališče strank - bivališče prič Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 322/2014 dopuščena revizija - obnova postopka - dokazno breme - možnost predložitev dokazov v postopku - nova dejstva in novi dokazi - procesna skrbnost - ugotovitev služnostne pravice - izstavitev zemljiškoknjižne listine - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P RS ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi 2015 Maj

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(82)

Vpisniki

Cp(2) Dor(27) Ips(43) R(10)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(20) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(14) predlog za dopustitev revizije(13) določitev krajevne pristojnosti po višje...(8) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(8) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(7) zastaranje(7) trditveno in dokazno breme(6) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(6) vrednost spornega predmeta(5) višina odškodnine(5) splošni zavarovalni pogoji(4) povrnitev škode(4) pravica do izjave v postopku(4) izbrisna tožba(4) podlage odškodninske odgovornosti(4) neupravičena pridobitev(4) povrnitev nepremoženjske škode(4) vmesna sodba(4) dovoljenost revizije(4) dobra vera(3) pridobitev lastninske pravice(3) zavarovalna pogodba(3) denacionalizacija(3) vzročna zveza(3) stvarne napake(3) povrnitev premoženjske škode(3) dokazovanje(3) ničnost(3) izločitev sodnika(2) deljena odgovornost(2) lastninska pravica na nepremičnini(2) dopustna podlaga(2) nepopolna vloga(2) dokazno breme(2) izvršilni postopek(2) dopolnitev izvedenskega mnenja(2) aktivna legitimacija(2) družbena lastnina(2) krivdna odgovornost(2)