FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > Oktober
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 66)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II DoR 279/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - nepremičnina v lasti države - priposestvovanje - stvarna legitimacija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 17/2015 povrnitev nepremoženjske škode - posredni oškodovanci - smrt pacienta - odgovornost bolnišnice - skrbnost dobrega strokovnjaka - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - izključitev odgovornosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 19/2014 posojilna pogodba - pogodba o naročilu - prekluzija - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sklep II Ips 273/2015 zdravljenje v psihiatrični bolnišnici - sprejem na zdravljenje brez privolitve - zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom - duševna motnja - nujnost zdravstvene oskrbe Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 79/2014 odgovornost države za delo sodnika - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - povrnitev nepremoženjske škode - neutemeljen odvzem prostosti - pravica do družinskega življenja - duševne bolečine - razžalitev dobrega imena in časti - posredni oškodovanci - lastna škoda - pravno priznana škoda - pritožbeni postopek - obravnava pred sodiščem druge stopnje - pravica do izjave v postopku - pravni interes za uveljavljanje procesnih kršitev Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sklep II Ips 74/2014 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost države - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - stvarna pasivna legitimacija - Svet Vlade RS za invalide - odgovornost za delavce - odškodnina - razžalitev dobrega imena in časti - kršitev osebnostnih pravic - neposredna odškodninska odgovornost člana organa pravne osebe - neposredna odškodninska odgovornost sodnika - neposredna odškodninska odgovornost državnega tožilca - neposredna odškodninska odgovornost državnega pravobranilca Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.10.2015
VSRS sklep II DoR 242/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - osebnostne pravice - razžalitev dobrega imena in časti - odgovornost izvedenca - psihiatrično izvedensko mnenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 25/2014 dopuščena revizija - zastaranje - pretrganje zastaranja v vložitvijo tožbe - vložitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku - vsebina premoženjskopravnega zahtevka - sestavine tožbe - formalne pomanjkljivosti zahtevka - zavrženje premoženjskopravnega zahtevka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 29.10.2015
VSRS sklep II Ips 199/2015 pravdni stroški - popravni sklep Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sklep II Ips 216/2015 dopuščena revizija - dovoljenost revizije - priloge - nepopolna vloga - predlog za dopustitev revizije - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 244/2015 zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - zavarovanje AO plus - obseg zavarovalnega kritja - direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti - razlaga direktive - razlaga pogodbe - pojem prometne nesreče - pojem uporabe vozila - škoda zaradi uporabe traktorja - načela obligacijskega prava - odločba SEU - pristojnost SEU Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO - PREDHODNO ODLOČANJE SEU 29.10.2015
VSRS sklep II DoR 294/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - ugasnitev terjatve - smrt oškodovanca po izdaji sodbe sodišča prve stopnje - podedljivost terjatve iz naslova nepremoženjske škode Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 242/2015 pogodbena odškodninska odgovornost - nepogodbena odškodninska odgovornost - zapadlost terjatve - nova dejstva - pritožba - uveljavljanje nezapadlosti terjatve v pritožbi - ureditev zemljiškoknjižnega stanja - izpodbijanje obstoja škode v pritožbi - sodba presenečenja - materialno procesno vodstvo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravni interes za uveljavljanje procesnih kršitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 294/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - delitev stroškov upravljanja - stroški obratovanja - stroški vzdrževanja - investicijski stroški - neupravičena pridobitev - izdatek za drugega - delno plačilo - vračunavanje izpolnitve - vrstni red vračunavanja - rezervni sklad - uporaba sredstev rezervnega sklada - prepoved zahtevati delitev in vračilo vplačil v rezervni sklad - zmotna uporaba materialnega prava - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zahteva za varstvo zakonitosti - spor majhne vrednosti - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.10.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 113/2015 dopuščena revizija - izvršba na nepremičnine - dokaz - dolžnikova listina - podlaga tožbe po petem odstavku člena 168 ZIZ - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 26.10.2015
VSRS sklep II DoR 213/2015 predlog za dopustitev revizije - dokazovanje - postavitev novega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga - izpodbijanje dokazne ocene - materialno procesno vodstvo - načelo kontradiktornosti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 220/2015 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - sklenitev izvensodne poravnave - oblika izvensodne poravnave - plačilo odškodnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II Ips 300/2013 denacionalizacija - vrnitev nepremičnine - bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnine - odškodnina - pravica zahtevati povrnitev škode - prekluzivni rok - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sodba II Ips 283/2013 zapuščina - obseg zapuščine - izročilna pogodba - odpoved dediščini - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - obseg obrazložitve odločbe sodišče druge stopnje - ugovor pasivne legitimacije - nujni enotni sosporniki Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sodba II Ips 273/2013 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep Cp 15/2015 priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe - odločba avstrijskega sodišča - vzajemnost Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II Ips 353/2013 dopuščena revizija - skupno premoženje zakoncev - sporazum o obsegu skupnega premoženja - neveljavnost sporazuma o obsegu skupnega premoženja - sposobnost razsojanja - poslovna sposobnost - omejena poslovna sposobnost - dokazovanje - zaslišanje priče - zavrnitev dokaznega predloga - substanciranje dokaznega predloga - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - opredelitev bistvene kršitev določb pravdnega postopka v pritožbi - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - dokazna stiska - primernost dokaza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 269/2015 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje - dokaz z izvedencem - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep I R 120/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 236/2015 predlog za dopustitev revizije - nesporno pravno vprašanje - nepopolna vloga - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi 2015 Oktober

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(66)

Vpisniki

Cp(1) Dor(24) Ips(32) R(9)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(19) predlog za dopustitev revizije(12) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(9) povrnitev nepremoženjske škode(9) določitev krajevne pristojnosti po višje...(8) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(8) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(6) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(6) objektivna nepristranskost sodišča(5) kršitev osebnostnih pravic(4) zavrnitev dokaznega predloga(4) razžalitev dobrega imena in časti(4) podlage odškodninske odgovornosti(4) odškodnina(4) dokazovanje(4) materialno procesno vodstvo(3) ničnost pogodbe(3) priposestvovanje(3) nepopolna vloga(3) protipravnost(3) višina odškodnine(3) dobra vera(2) pravdni stroški(2) denacionalizacija(2) načelo kontradiktornosti(2) pravica do izjave v postopku(2) lastninska pravica na nepremičnini(2) neupravičena pridobitev(2) prekluzivni rok(2) nezadovoljstvo z delom sodišča(2) razlaga pogodbe(2) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(2) posredni oškodovanci(2) pravni interes za uveljavljanje procesni...(2) odgovornost države(2) dovoljenost revizije(2) prekluzija(2) aktivna legitimacija(2) poslovna sposobnost(2) izvršba(2)