FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > November
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 70)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 284/2015 predlog za dopustitev revizije - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - dokazna ocena - izpodbijanje dejanskega stanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 312/2015 dopuščena revizija - priposestvovanje - privatizacija - pridobitev lastninske pravice na stanovanju Civilni oddelek STVARNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 110/2014 tožba - trditvena podlaga - sklicevanje na priloge tožbe - povrnitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - materilano šprocesno vodstvo- odpto sodjenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 318/2015 dopuščena revizija - jamstvo države - vnovčenje jamstva države - jamstvena shema Republike Slovenije - poroštvo države - obveznost vnovčitve jamstva Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 309/2013 cesija - ugovor nemožnosti izpolnitve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 84/2014 odpoved pogodbe - napake volje - grožnja - nedopustna grožnja - poroštvo - razveljavitev poroštvene izjave - poroštvena pogodba Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 109/2014 dogovor o gradnji - predmet pogodbe - določljivost predmeta pogodbe - stvarnopravni učinki - solastnina - določitev solastninskih deležev - sklepčnost tožbe - obvezne sestava tožbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 311/2015 predlog za dopustitev revizije - laična revizija - državni pravniški izpit - vloga, ki jo vloži stranka sama zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 57/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - solidarnost dolžnikov - deljive obveznosti - sosporništvo - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 262/2015 tožba - nepopolna vloga - poprava tožbe - zavrženje tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 144/2014 smrt stranke - procesno nasledstvo - dediči - nujno sosporništvo - pasivna legitimacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 224/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost delodajalca - poškodba v zvezi z delom - Center za socialno delo - varnost pri delu - opustitev dolžnega ravnanja - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - krivda - fizični napad stranke na delavko centra za socialno delo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 287/2015 dopuščena revizija - prostovoljno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - izpodbijanje domneve - vzročna zveza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 106/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - odškodninski spor - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 75/2014 skupno premoženje zakoncev - samostojni podjetnik posameznik (s. p.) - premoženje samostojnega podjetnika posameznika - obveznosti iz podjetniške dejavnosti zakonca - obveznosti zakoncev - nerazdelna odgovornost zakoncev Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 139/2014 dopuščena revizija - glavna pogodba - predpogodba - pogodbena kazen - izpolnitev obveznosti - akcesornost - pravica zahtevati sklenitev glavne pogodbe - prekluzivni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 9/2014 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje odškodninske odgovornosti - skrbnost - poškodba pri košnji Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 147/2014 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 305/2015 dopuščena revizija - denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - nadomestna nepremičnina Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 290/2015 predlog za dopustitev revizije - dogovor o ari - prodaja kmetijskih zemljišč - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 249/2015 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost države za delo policije - policija - pooblastila policije - prekoračitev pooblastil - načelo sorazmernosti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 58/2015 prekinitev postopka - začetek postopka za presojo ustavnosti - dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode - odločba Ustavnega sodišča Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 182/2014 dopuščena revizija - deljena odgovornost - ravnanje oškodovanca - soprispevek oškodovanca - otrok do 7 leta starosti - krivdna sposobnost - oprostitev odgovornosti - opustitev dolžnega nadzorstva - skrbnost staršev - običajnost ravnanja - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 64/2014 povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost pravne osebe - odgovornost delodajalca - razmerje med delavcem in delodajalcem - odgovornost za drugega - odgovornost storilca kaznivega dejanja - cerkvena institucija kot delodajalec - pojem delovnega razmerja - duhovnik - kanonsko pravo - razmerje med cerkvenim in državnim pravom - višina odškodnine - kršitev osebnostnih pravic - zastaranje odškodninske terjatve - pretrganje zastaranja - predhodno vprašanje - obstoj kaznivega dejanja - ustavitev kazenskega pregona - pravica do sodnega varstva Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 1/2014 procesne predpostavke - pravnomočno razsojena stvar - res iudicata - individualizacija spora, o katerem je bilo pravnomočno odločeno - dejstveni kompleks - individualizacija novega spora - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK LM N O P RS ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi 2015 November

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(70)

Vpisniki

Cp(1) Dor(19) Ips(41) R(9)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(21) predlog za dopustitev revizije(11) dovoljenost revizije(8) določitev krajevne pristojnosti po višje...(7) zavrženje revizije(7) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(6) vrednost spornega predmeta(5) povrnitev nepremoženjske škode(5) pridobitev lastninske pravice(4) povrnitev škode(4) deljive obveznosti(3) tožba(3) priposestvovanje(3) delegacija pristojnosti iz razlogov smot...(3) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(3) podlage odškodninske odgovornosti(3) lastninska pravica na nepremičnini(3) vzročna zveza(3) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(3) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(3) odškodnina(3) višina odškodnine(3) izločitev sodnika(2) skupno premoženje zakoncev(2) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(2) nepravdni postopek(2) državni pravniški izpit(2) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(2) laična revizija(2) izguba zavarovalnih pravic(2) sosporništvo(2) nepopolna vloga(2) protipravnost(2) odgovornost delodajalca(2) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(2) služnost(2) sklepčnost tožbe(2) duševne bolečine zaradi skaženosti(2) predpogodba(2) solastnina(2)