FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > Junij
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 184/2013 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - odškodnina - odgovornost imetnika nepremičnine - objektivna odgovornost - odgovornost za škodo od za nevarne stvari - pojem nevarne stvari - ograja - ravnanje odškodovanca Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.6.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 293/2013 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - primarni podredni tožbeni zahtevek - sklep, s katerim se postopek konča - sprememba tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - skupno premoženje zakoncev - obseg skupnega premoženja - delitev skupnega premoženja - preiskovalno načelo - dokazovanje - prekluzija - dogovor o delitvi skupnega premoženja - notarski zapis - ničnost - teorija realizacije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep II DoR 123/2015 dopuščena revizije - izpodbijanje očetovstva - ugotovitev očetovstva - rok za vložitev tožbe Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep II DoR 153/2015 dopuščena revizija - zastaranje odškodninske terjatve - začetek teka zastaralnega roka za stroške zdravljenja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep II DoR 93/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - okrnitev ugleda in dobrega imena pravne osebe - trditvena podlaga Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sodba II Ips 67/2015 pogodba o naročilu - mandatna pogodba - zastopanje v sodnem postopku - skrbnost dobrega strokovnjaka - odgovornost mandatarja - nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi - vrnitev delavca na delo - pojasnilna dolžnost - kršitev pogodbene obveznosti - vložitev predloga za izvršbo - odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DELOVNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep I R 73/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - umik predloga za izvršbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep II Ips 127/2015 povrnitev premoženjske škode - zastaranje odškodninske terjatve - odgovornost države za delo upravnega organa - komasacija - odločba o komasaciji - subjektivno zavedanje o škodi in storilcu - začetek teka zastaralnega roka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.6.2015
VSRS sodba II Ips 218/2013 menica - trasirana bianco menica - pooblastilo za izpolnitev menice - menična izjava - dopuščena revizija - menično jamstvo - protest menice - klavzula brez obvestila - klavzula brez protesta Civilni oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep II Ips 229/2012 dopuščena revizija - tožba za ugotovitev lastninske pravice - gradnja na tujem svetu - pravnomočno razsojena stvar - identičnost sporov - individualizacija spora, o katerem je bilo pravnomočno odločeno - dejstveni kompleks - individualizacija novega spora - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sodba II Ips 260/2013 povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - višina odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - dokazovanje - izvedenec - postavitev novega izvedenca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.6.2015
VSRS Sklep II Ips 209/2013 družbena lastnina - pravica uporabe - nezazidano stavbno zemljišče - promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči - omejitve pravnega prometa - ničnost pogodbe - lastninjenje po ZLNDL - lastninska pravica - načini pridobitve lastninske pravice - priposestvovanje - prodaja tuje nepremičnine - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - STAVBNA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 240/2013 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje - listine - predložitev listine - edicijska dolžnost - varstvo lastninske pravice - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - povrnitev vlaganj v nepremičnino - koristni stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep II Ips 86/2015 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - pravdni stroški - povrnitev stroškov postopka - stroški za odgovor na revizijo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep I R 69/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - objektivna nepristranskost sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep Cp 11/2015 priznanje tuje sodne odločbe - priloge - klavzula pravnomočnosti - vročitev - odločba srbskega sodišča Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 6/2015 pisna oporoka pred pričami - sposobnost biti oporočna priča - relativna nesposobnost biti priča pri pisni oporoki pred pričami - razlaga zakona - izvenzakonski partner - pravica do pravne varnosti - pravica do dedovanja Civilni oddelek DEDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 286/2013 pogodba o naročilu - mandatna pogodba - odvetnik - zastopanje v denacionalizacijskem postopku - pravica do plačila - razlaga pogodbe - ničnost - oderuška pogodba - prenehanje naročila - smrt prevzemnika naročila - dedovanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - preskakovanje pravnih sredstev - protispisnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 249/2013 sklepčnost tožbe - povrnitev škode - odgovornost občine za delo upravnega organa - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - upravna odločba - kvalificirana stopnja napačnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep II DoR 124/2015 dopuščena revizija - varstvo avtorske pravice - materialne avtorske pravice - kršitev avtorske pravice - objava fotografij - povrnitev škode - civilna kazen - premoženjska škoda - obseg povrnitve premoženjske škode - navadna škoda in izgubljeni dobiček - namenoma uničena ali poškodovana stvar - višina odškodnine - vrednost stvari za oškodovanca - praetium affectionis Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 312/2013 povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 192/2013 odškodninska odgovornost - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - kredit - zastavna pogodba - kršitev pogodbe - trditvena podlaga Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS Sodba in sklep II Ips 173/2013 dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila - sklenitev pravnega posla - zavezovalni pravni posel Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 11.6.2015
VSRS Sklep II DoR 166/2015 predlog za dopustitev revizije - nepravdni postopek - postopek za ureditev meje - laični predlog - predlog, ki ga vloži stranka sama - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep II DoR 142/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - prirejenost upravnega in pravdnega postopka - sodba presenečenja - napaka pri vknjižbi v zemljiško knjigo - vrnitev nepremičnine - priposestvovanje - gradnja na tujem svetu - javno dobro - vodotok Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL M N O P RS ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi 2015 Junij

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(36)

Vpisniki

Cp(2) Dor(7) Ips(22) R(5)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(7) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(5) vrednost spornega predmeta(4) podlage odškodninske odgovornosti(4) protipravnost(4) dokazovanje(4) dovoljenost revizije(4) določitev krajevne pristojnosti po višje...(3) povrnitev škode(3) povrnitev nepremoženjske škode(3) višina odškodnine(3) zavrženje revizije(3) ničnost(3) izvedenec(2) nepravdni postopek(2) odškodninska odgovornost(2) priposestvovanje(2) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(2) trditvena podlaga(2) neupravičena pridobitev(2) mandatna pogodba(2) zastaranje odškodninske terjatve(2) povrnitev premoženjske in nepremoženjske...(2) protispisnost(2) povrnitev premoženjske škode(2) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(2) objektivna odgovornost(2) sklepčnost tožbe(2) gradnja na tujem svetu(2) predlog za dopustitev revizije(2) pogodba o naročilu(2) dogovor o delitvi skupnega premoženja(1) dedovanje(1) dejstveni kompleks(1) delni odvzem poslovne sposobnosti(1) dopuščena revizije(1) civilna kazen(1) denarna kazen(1) delitev skupnega premoženja(1) družbena lastnina(1)