FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > Julij
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 163/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - razlastitev - dejanska razlastitev - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - javna cesta - kategorizacija zemljišča - javno dobro - nepremičnina v zasebni lasti - sodna praksa Ustavnega sodišča - stvarnopravno varstvo lastnika zemljišča Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 237/2013 solastnina - razmerja med solastniki - uporaba solastne stvari - uporabnina - prikrajšanje - privolitev v prikrajšanje - delitev nepremičnine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 30.7.2015
VSRS sklep II Ips 65/2015 dopuščena revizija - dovoljenost revizije - nepopolna vloga - priloge - predlog za dopustitev revizije - sklep o dopustitvi revizije - nepopolna revizija - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.7.2015
VSRS sklep II DoR 100/2015 dopuščena revizija - preživljanje otroka - preživnina - višina preživnine - zvišanje preživnine - spremenjene okoliščine - sodna poravnava - pravnomočnost - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - navadno sosporništvo - trditveno in dokazno breme - materialno procesno vodstvo - odgovor na pritožbene navedbe - pobotanje preživninske terjatve - odpoved skupnemu premoženju - sklepčnost tožbe - pravica do izjave - zmožnosti preživninskega zavezanca - krivda za brezposelnost - odplačevanje kredita - sodba presenečenja Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 208/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobroverna posest - zakonita posest - tožba na ugotovitev neveljavnosti darilne pogodbe - lastninska pravica tujca - vzajemnost - Republika Hrvaška - dedovanje - izstavitev zemljiškoknjižne listine Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DEDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 267/2013 posojilna pogodba - razveljavitev pogodbe - izpodbojnost - napake volje - prokurist - obveznosti posojilodajalca - obveznosti posojilojemalca - izpolnitev obveznosti - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga - zaslišanje priče - substanciranje dokaznega predloga - informativni dokaz Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.7.2015
VSRS sklep II Ips 198/2013 denacionalizacija - vrnitev nepremičnine - prodajna pogodba - odplačna pridobitev nepremičnine - pravica do odškodnine - odškodnina denacionalizacijskega zavezanca Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 30.7.2015
VSRS sklep II Ips 337/2013 dopuščena revizija - sklenitev pogodbe - stranka pogodbe - zastopanje pogodbene stranke - skrbnost dobrega gospodarja - aktivna legitimacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 356/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost osnovne šole - padec otroka - nadzor med rekreativnim odmorom - opustitev dolžne skrbnosti - protipravnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 30.7.2015
VSRS sklep I R 89/2015 krajevna pristojnost - določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - ponovitev predloga z identično trditveno podlago - pravni interes - zavrženje predloga za delegacijo pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 228/2013 dopuščena revizija - pogodba o paketnem potovanju - neizpolnitev pogodbe - nepravilna izpolnitev pogodbe - počitnice - odgovornost organizatorja potovanja - varstvo potrošnikov - zastrupitev s hotelsko hrano - povrnitev nepremoženjske škode - pravno priznana škoda - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - privolitev v posledico - volenti non fit iniuria - trditveno breme - duševne bolečine zaradi izgubljenega užitka počitnic ali dopusta - razlaga prava EU - neposredna uporaba prava EU - evro skladna razlaga prava - neposreden učinek direktive - avtentična razlaga določb direktive - Direktiva Sveta 90/314/EGS Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - PRAVO EVROPSKE UNIJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.7.2015
VSRS sklep II Ips 188/2013 dopuščena revizija - razlastitev - dejanska razlastitev - neupravičena pridobitev - privolitev v prikrajšanje - javna cesta na nepremičnini v zasebni lasti - prestavitev javne ceste - izdatek za drugega - stroški izgradnje nadomestne ceste - sklepčnost tožbe - trditvena podlaga - stvarnopravno varstvo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 16.7.2015
VSRS Sklep II Ips 63/2015 odškodninski spor - podelitev sposobnosti biti stranka v postopku - opredelitev pravdne stranke - poprava tožbe - etažni lastniki kot stranka postopka - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 16.7.2015
VSRS sklep II DoR 51/2015 dopuščena revizija - pogodba o finančnem leasingu - odkup predmeta leasinga - pogodba o prodaji na obroke - pogodbeno določena odškodnina - varstvo potrošnikov - uporaba določb ZVPot in ZOR Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.7.2015
VSRS Sodba II Ips 158/2015 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - oblikovanje tožbenega zahtevka - darilna pogodba - prenos lastninske pravice na nepremičnini - zavezovalni pravni posel - teorija realizacije - izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila - overitev zemljiškoknjižnega dovolila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 16.7.2015
VSRS sklep II Ips 308/2013 dokazno breme - materialno dokazno breme - procesno dokazno breme - zadruge - družbena lastnina - lastninjenje premoženja zadrug Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZADRUGE - LASTNINJENJE 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 272/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - gradnja na tujem svetu - stavbna pravica - povrnitev vlaganj - dobrovernost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.7.2015
VSRS Sklep II DoR 159/2015 predlog za dopustitev revizije - domneva umika predloga za dopustitev revizije - plačilo sodne takse - dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - pravica uporabe nepremičnine - pravna podlaga - najemna pogodba - najem poslovnih prostorov - veljavnost pogodbe - ničnost - dediči - denacionalizacijski upravičenci Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - SODNE TAKSE - STVARNO PRAVO 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 222/2014 stavbna pravica - pridobitev lastninske pravice Civilni oddelek STVARNO PRAVO 16.7.2015
VSRS Sklep II DoR 202/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - odškodninski spor - vrednost spornega predmeta - deljiva terjatev - solidarnost upnikov - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.7.2015
VSRS sklep II DoR 172/2015 dopuščena revizija - stvarna služnost - priposestvovanje stvarne služnosti - vsebina služnostne pravice - predhodno pridobljena služnostna pravica - tek priposestvovalne dobe - vpliv gradnje stanovanjske hiše na gospodujočem zemljišču Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.7.2015
VSRS sklep I R 82/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - objektivna nepristranskost sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 123/2015 dopuščena revizija - denacionalizacija - razpolaganje z nepremičnino, za katero obstaja dolžnost vrnitve - prodajna pogodba - ničnost - razpolaganje tretjega - dobroverna pridobitev nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 227/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost športnika - nogomet - kršitev pravil športne igre - povprečno skrben športnik - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 16.7.2015
VSRS sklep II Ips 137/2016 dovoljenost revizije - predlog za vrnitev v prejšnje stanje - zavrženje revizije - zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.7.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi 2015 Julij

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(54)

Vpisniki

Cp(1) Dor(10) Ips(33) R(10)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(18) določitev krajevne pristojnosti po višje...(9) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(9) pridobitev lastninske pravice(5) vrednost spornega predmeta(5) predlog za dopustitev revizije(5) priposestvovanje(4) lastninska pravica na nepremičnini(4) povrnitev nepremoženjske škode(4) protipravnost(4) zavrženje revizije(4) dovoljenost revizije(4) povrnitev škode(3) podlage odškodninske odgovornosti(3) neupravičena pridobitev(3) prodajna pogodba(3) nezadovoljstvo z delom sodišča(3) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(3) višina odškodnine(3) objektivna nepristranskost sodišča(3) ničnost(3) pogodba o finančnem leasingu(2) objektivna in subjektivna kumulacija tož...(2) privolitev v prikrajšanje(2) denacionalizacija(2) posojilna pogodba(2) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(2) pristojnost slovenskega sodišča(2) navadno sosporništvo(2) preživnina(2) izpodbojnost(2) preživljanje otroka(2) razlastitev(2) razveljavitev pogodbe(2) dokazovanje(2) krajevna pristojnost(2) prekluzija(2) dejanska razlastitev(2) aktivna legitimacija(2) odškodninski spor(2)