FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 3 / 29
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 705)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 183/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - naravna vzročnost - dejansko stanje - pravno vprašanje - obstoj pravno relevantne vzročne zveze - odgovornost zdravstvene ustanove - zdravstveni dom - medicinska napaka (zdravniška napaka) - ravnanje zdravnika - skrbnost dobrega strokovnjaka - opustitev dolžnega ravnanja - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - napotitev na zdravljenje - melanom - trditveno in dokazno breme - dokazni standard Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 61/2014 menica - menično poroštvo - aval - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - dokazna ocena - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 3.12.2015
VSRS sklep II Ips 229/2015 nepravdni postopek - razlastitev - odškodnin zaradi razlastitve - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - glavna in postranske terjatve - obresti - revizija zoper odločitev o obrestih - zavrženje revizije Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sklep II Ips 1/2014 procesne predpostavke - pravnomočno razsojena stvar - res iudicata - individualizacija spora, o katerem je bilo pravnomočno odločeno - dejstveni kompleks - individualizacija novega spora - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 182/2014 dopuščena revizija - deljena odgovornost - ravnanje oškodovanca - soprispevek oškodovanca - otrok do 7 leta starosti - krivdna sposobnost - oprostitev odgovornosti - opustitev dolžnega nadzorstva - skrbnost staršev - običajnost ravnanja - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS Sklep II DoR 284/2015 predlog za dopustitev revizije - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - dokazna ocena - izpodbijanje dejanskega stanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 287/2015 dopuščena revizija - prostovoljno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - izpodbijanje domneve - vzročna zveza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 75/2014 skupno premoženje zakoncev - samostojni podjetnik posameznik (s. p.) - premoženje samostojnega podjetnika posameznika - obveznosti iz podjetniške dejavnosti zakonca - obveznosti zakoncev - nerazdelna odgovornost zakoncev Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 64/2014 povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost pravne osebe - odgovornost delodajalca - razmerje med delavcem in delodajalcem - odgovornost za drugega - odgovornost storilca kaznivega dejanja - cerkvena institucija kot delodajalec - pojem delovnega razmerja - duhovnik - kanonsko pravo - razmerje med cerkvenim in državnim pravom - višina odškodnine - kršitev osebnostnih pravic - zastaranje odškodninske terjatve - pretrganje zastaranja - predhodno vprašanje - obstoj kaznivega dejanja - ustavitev kazenskega pregona - pravica do sodnega varstva Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 262/2015 tožba - nepopolna vloga - poprava tožbe - zavrženje tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 224/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost delodajalca - poškodba v zvezi z delom - Center za socialno delo - varnost pri delu - opustitev dolžnega ravnanja - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - krivda - fizični napad stranke na delavko centra za socialno delo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 290/2015 predlog za dopustitev revizije - dogovor o ari - prodaja kmetijskih zemljišč - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 311/2015 predlog za dopustitev revizije - laična revizija - državni pravniški izpit - vloga, ki jo vloži stranka sama zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 106/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - odškodninski spor - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 57/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - solidarnost dolžnikov - deljive obveznosti - sosporništvo - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 283/2015 predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na nepremičnini - priposestvovanje - služnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 9/2014 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje odškodninske odgovornosti - skrbnost - poškodba pri košnji Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 318/2015 dopuščena revizija - jamstvo države - vnovčenje jamstva države - jamstvena shema Republike Slovenije - poroštvo države - obveznost vnovčitve jamstva Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 139/2014 dopuščena revizija - glavna pogodba - predpogodba - pogodbena kazen - izpolnitev obveznosti - akcesornost - pravica zahtevati sklenitev glavne pogodbe - prekluzivni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 84/2014 odpoved pogodbe - napake volje - grožnja - nedopustna grožnja - poroštvo - razveljavitev poroštvene izjave - poroštvena pogodba Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 309/2013 cesija - ugovor nemožnosti izpolnitve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 249/2015 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost države za delo policije - policija - pooblastila policije - prekoračitev pooblastil - načelo sorazmernosti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 305/2015 dopuščena revizija - denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - nadomestna nepremičnina Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 58/2015 prekinitev postopka - začetek postopka za presojo ustavnosti - dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode - odločba Ustavnega sodišča Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 147/2014 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 29 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC Č D EFG HI JK L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2015(705)
> Januar(62) > Februar(79) > Marec(63) > April(59) > Maj(82) > Junij(36) > Julij(54) > Avgust(33) > September(48) > Oktober(66) > November(70) > December(53)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(705)

Vpisniki

Cp(17) Dor(182) Ips(406) R(100)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(174) predlog za dopustitev revizije(93) določitev krajevne pristojnosti po višje...(73) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(72) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(56) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(55) dovoljenost revizije(54) povrnitev nepremoženjske škode(51) vrednost spornega predmeta(45) zavrženje revizije(44) podlage odškodninske odgovornosti(41) višina odškodnine(41) povrnitev škode(40) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(38) pridobitev lastninske pravice(33) lastninska pravica na nepremičnini(32) protipravnost(32) dokazovanje(30) povrnitev premoženjske škode(29) priposestvovanje(27) neupravičena pridobitev(26) vzročna zveza(24) trditveno in dokazno breme(23) denacionalizacija(22) sklepčnost tožbe(20) objektivna nepristranskost sodišča(20) nepravdni postopek(19) odškodnina(19) spor o pristojnosti(18) krajevna pristojnost(18) zastaranje(18) ničnost(18) nepopolna vloga(17) solastnina(17) pravica do izjave v postopku(16) zavarovalna pogodba(15) skupno premoženje zakoncev(15) prodajna pogodba(15) prekluzija(15) delitev skupnega premoženja(15)