FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 29
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 705)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 158/2013 družbena lastnina - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - prostorski izvedbeni akt - vsebinske značilnosti prostorskih izvedbenih aktov - predpostavke za pridobitev lastninske pravice na podlagi ZSKZ in ZJS Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 23.4.2015
VSRS Sklep II Ips 63/2015 odškodninski spor - podelitev sposobnosti biti stranka v postopku - opredelitev pravdne stranke - poprava tožbe - etažni lastniki kot stranka postopka - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 16.7.2015
VSRS sklep II DoR 51/2015 dopuščena revizija - pogodba o finančnem leasingu - odkup predmeta leasinga - pogodba o prodaji na obroke - pogodbeno določena odškodnina - varstvo potrošnikov - uporaba določb ZVPot in ZOR Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.7.2015
VSRS Sodba II Ips 22/2012 pogodba o organizaciji turističnega potovanja - sklenitev pogodbe - splošni poslovni pogoji - zavezujoča ponudba - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.1.2015
VSRS Sklep II Ips 209/2013 družbena lastnina - pravica uporabe - nezazidano stavbno zemljišče - promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči - omejitve pravnega prometa - ničnost pogodbe - lastninjenje po ZLNDL - lastninska pravica - načini pridobitve lastninske pravice - priposestvovanje - prodaja tuje nepremičnine - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - STAVBNA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVO 11.6.2015
VSRS Sklep II DoR 22/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - spor o stvarni pravici na nepremičnini - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.3.2015
VSRS Sklep I R 12/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov ekonomičnosti - spor iz razmerij med starši in otroki - bivališče strank v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS sklep Cp 9/2015 denarna kazen - kaznovanje stranke - žalitev sodišča v vlogi - pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 4.6.2015
VSRS Sklep I R 122/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - nepravdni postopek - splošna krajevna pristojnost - postopek razglasitve za mrtvega - neznano bivališče - kraj, kjer leži nepremičnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II Ips 39/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - zastaranje judikatne terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep I R 137/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - nezadovoljstvo z delom sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 235/2013 izredna pravna sredstva - dovoljenost revizije - sodna taksa - plačilo sodne takse - brezplačna pravna pomoč - prekluzivni rok - zastopanje po pooblaščencu Civilni oddelek SODNE TAKSE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 1.10.2015
VSRS sklep II DoR 165/2015 predlog za dopustitev revizije - nujna pot - samovolja - škoda Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sodba II Ips 143/2013 povrnitev škode - pogodbena odgovornost - objektivna odgovornost - odgovornost organizatorja - odgovornost izvajalca - adrenalinski šport - soteskanje - pojem obratovalca - skrbnost Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 253/2014 dopuščena revizija - služnost pridobitev služnostne pravice - stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - spremembe obsega in načina izvrševane služnosti - priposestvovanje služnosti - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in dokazi - listina pri tretji osebi - krivda za prepozno predlaganje dokazov - enako varstvo pravic - pravica do izjave v postopku - enakost orožij - načelo vestnosti in poštenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 170/2015 pritožba - obvezne sestavine pritožbe - nepopolna vloga - podpis vloge - podpis vlagatelja pritožbe - žig pooblaščenca - odvetnik Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep II Ips 262/2015 tožba - nepopolna vloga - poprava tožbe - zavrženje tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 12/2014 dopuščena revizija - pravna narava pogodbe - pogodba o delu - podjemna pogodba - gradbena pogodba - cena del Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep II DoR 282/2015 razmerja med starši in otroki - preživljanje otroka - višina preživnine - znižanje preživnine - denarna pomoč staršev preživljalca Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS Sodba II Ips 247/2014 povrnitev škode - nesreča pri delu - podlage odškodninske odgovornosti - obstoj pogodbenega razmerja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.3.2015
VSRS Sklep II DoR 99/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - nepopolna vloga - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - odpadla pravna podlaga - plačilo neobstoječega dolga, v izogib sili - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II Ips 322/2014 dopuščena revizija - obnova postopka - dokazno breme - možnost predložitev dokazov v postopku - nova dejstva in novi dokazi - procesna skrbnost - ugotovitev služnostne pravice - izstavitev zemljiškoknjižne listine - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 14/2015 povrnitev škode - odgovornost države za delo upravnega organa - nedopusten poseg v objekt ob sanaciji ceste - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - splošno koristna dejavnost - višina odškodnine - valorizacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.8.2015
VSRS Sklep II DoR 309/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - rok - vročitev sodbe sodišča druge stopnje - laična revizija - postulacijska sposobnost - opravljen državni pravniški izpit - priloge - odločba sodišča druge stopnje - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS Sklep II DoR 222/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - nepopolna vloga - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - odškodnina - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.9.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 29 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC Č D EFG HI JK L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2015(705)
> Januar(62) > Februar(79) > Marec(63) > April(59) > Maj(82) > Junij(36) > Julij(54) > Avgust(33) > September(48) > Oktober(66) > November(70) > December(53)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(705)

Vpisniki

Cp(17) Dor(182) Ips(406) R(100)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(174) predlog za dopustitev revizije(93) določitev krajevne pristojnosti po višje...(73) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(72) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(56) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(55) dovoljenost revizije(54) povrnitev nepremoženjske škode(51) vrednost spornega predmeta(45) zavrženje revizije(44) podlage odškodninske odgovornosti(41) višina odškodnine(41) povrnitev škode(40) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(38) pridobitev lastninske pravice(33) lastninska pravica na nepremičnini(32) protipravnost(32) dokazovanje(30) povrnitev premoženjske škode(29) priposestvovanje(27) neupravičena pridobitev(26) vzročna zveza(24) trditveno in dokazno breme(23) denacionalizacija(22) sklepčnost tožbe(20) objektivna nepristranskost sodišča(20) nepravdni postopek(19) odškodnina(19) spor o pristojnosti(18) krajevna pristojnost(18) zastaranje(18) ničnost(18) nepopolna vloga(17) solastnina(17) pravica do izjave v postopku(16) zavarovalna pogodba(15) skupno premoženje zakoncev(15) prodajna pogodba(15) prekluzija(15) delitev skupnega premoženja(15)