FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 29
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 705)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 22/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - spor o stvarni pravici na nepremičnini - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.3.2015
VSRS Sklep II Ips 209/2013 družbena lastnina - pravica uporabe - nezazidano stavbno zemljišče - promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči - omejitve pravnega prometa - ničnost pogodbe - lastninjenje po ZLNDL - lastninska pravica - načini pridobitve lastninske pravice - priposestvovanje - prodaja tuje nepremičnine - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - STAVBNA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVO 11.6.2015
VSRS Sklep I R 12/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov ekonomičnosti - spor iz razmerij med starši in otroki - bivališče strank v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS sodba II Ips 158/2013 družbena lastnina - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - prostorski izvedbeni akt - vsebinske značilnosti prostorskih izvedbenih aktov - predpostavke za pridobitev lastninske pravice na podlagi ZSKZ in ZJS Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 23.4.2015
VSRS Sklep II Ips 63/2015 odškodninski spor - podelitev sposobnosti biti stranka v postopku - opredelitev pravdne stranke - poprava tožbe - etažni lastniki kot stranka postopka - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 16.7.2015
VSRS sklep II DoR 51/2015 dopuščena revizija - pogodba o finančnem leasingu - odkup predmeta leasinga - pogodba o prodaji na obroke - pogodbeno določena odškodnina - varstvo potrošnikov - uporaba določb ZVPot in ZOR Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.7.2015
VSRS Sodba II Ips 22/2012 pogodba o organizaciji turističnega potovanja - sklenitev pogodbe - splošni poslovni pogoji - zavezujoča ponudba - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.1.2015
VSRS Sodba II Ips 247/2014 povrnitev škode - nesreča pri delu - podlage odškodninske odgovornosti - obstoj pogodbenega razmerja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.3.2015
VSRS sklep Cp 9/2015 denarna kazen - kaznovanje stranke - žalitev sodišča v vlogi - pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 4.6.2015
VSRS Sklep I R 122/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - nepravdni postopek - splošna krajevna pristojnost - postopek razglasitve za mrtvega - neznano bivališče - kraj, kjer leži nepremičnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II DoR 165/2015 predlog za dopustitev revizije - nujna pot - samovolja - škoda Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sodba II Ips 143/2013 povrnitev škode - pogodbena odgovornost - objektivna odgovornost - odgovornost organizatorja - odgovornost izvajalca - adrenalinski šport - soteskanje - pojem obratovalca - skrbnost Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 253/2014 dopuščena revizija - služnost pridobitev služnostne pravice - stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - spremembe obsega in načina izvrševane služnosti - priposestvovanje služnosti - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in dokazi - listina pri tretji osebi - krivda za prepozno predlaganje dokazov - enako varstvo pravic - pravica do izjave v postopku - enakost orožij - načelo vestnosti in poštenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 61/2014 menica - menično poroštvo - aval - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - dokazna ocena - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 3.12.2015
VSRS sklep II Ips 229/2015 nepravdni postopek - razlastitev - odškodnin zaradi razlastitve - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - glavna in postranske terjatve - obresti - revizija zoper odločitev o obrestih - zavrženje revizije Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 330/2013 zastaranje odškodninske terjatve - zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - subjektivni rok - objektivni rok - večkratna cesija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 151/2014 etažna lastnina - ustanovitev etažne lastnine - dejanska etažna lastnina - solastnina - navidezna solastnina - idealni deleži - pravno varstvo - ugotovitev obstoja lastninske pravice - pasivna legitimacija - vpis v zemljiško knjigo - subjektivne meje pravnomočnosti Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep I R 114/2015 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba - kumulacija izvršilnih sredstev - kjer kjer leži nepremičnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 15.10.2015
VSRS sodba II Ips 301/2015 mediji - pravica do popravka - zavrnitev objave popravka - odklonitveni razlogi Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep I R 134/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - nezadovoljstvo z delom sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 159/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II DoR 290/2015 predlog za dopustitev revizije - dogovor o ari - prodaja kmetijskih zemljišč - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 316/2013 načelo specialnosti - lastninska pravica na nepremičnini - poslovni prostor - ugotovitev lastninske pravice na delu poslovnega prostora - stvarnopravno varstvo - dejanska etažna lastnina - oblikovanje tožbenega zahtevka - postopek za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL - pravdni postopek - razmerje med pravdnim postopkom in postopkom za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep II Ips 300/2013 denacionalizacija - vrnitev nepremičnine - bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnine - odškodnina - pravica zahtevati povrnitev škode - prekluzivni rok - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II Ips 262/2015 tožba - nepopolna vloga - poprava tožbe - zavrženje tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 29 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC Č D EFG HI JK L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2015(705)
> Januar(62) > Februar(79) > Marec(63) > April(59) > Maj(82) > Junij(36) > Julij(54) > Avgust(33) > September(48) > Oktober(66) > November(70) > December(53)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(705)

Vpisniki

Cp(17) Dor(182) Ips(406) R(100)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(174) predlog za dopustitev revizije(93) določitev krajevne pristojnosti po višje...(73) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(72) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(56) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(55) dovoljenost revizije(54) povrnitev nepremoženjske škode(51) vrednost spornega predmeta(45) zavrženje revizije(44) podlage odškodninske odgovornosti(41) višina odškodnine(41) povrnitev škode(40) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(38) pridobitev lastninske pravice(33) lastninska pravica na nepremičnini(32) protipravnost(32) dokazovanje(30) povrnitev premoženjske škode(29) priposestvovanje(27) neupravičena pridobitev(26) vzročna zveza(24) trditveno in dokazno breme(23) denacionalizacija(22) sklepčnost tožbe(20) objektivna nepristranskost sodišča(20) nepravdni postopek(19) odškodnina(19) spor o pristojnosti(18) krajevna pristojnost(18) zastaranje(18) ničnost(18) nepopolna vloga(17) solastnina(17) pravica do izjave v postopku(16) zavarovalna pogodba(15) skupno premoženje zakoncev(15) prodajna pogodba(15) prekluzija(15) delitev skupnega premoženja(15)