FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > N
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II Ips 229/2015 nepravdni postopek - razlastitev - odškodnin zaradi razlastitve - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - glavna in postranske terjatve - obresti - revizija zoper odločitev o obrestih - zavrženje revizije Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS Sklep I R 122/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - nepravdni postopek - splošna krajevna pristojnost - postopek razglasitve za mrtvega - neznano bivališče - kraj, kjer leži nepremičnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep I R 127/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - nepravdni postopek - razglasitev za mrtvega Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II Ips 273/2015 zdravljenje v psihiatrični bolnišnici - sprejem na zdravljenje brez privolitve - zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom - duševna motnja - nujnost zdravstvene oskrbe Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sklep II Ips 185/2015 vrnitev zaplenjenega premoženja - odškodnina - odlok AVNOJ - zaplemba premoženja v kazenskem postopku - podlaga prehoda premoženja v državno last - ZIKS - ZDen - poprava krivic - odločba Ustavnega sodišča - nepravni postopek - prekluzija v nepravdnem postopku Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II Ips 106/2015 dovoljenost revizije - nepravdni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - odvzem ostalih nepremičnin - bistveno poslabšanje položaja zaradi razlastitve - izgubljeni dohodek - izvedensko mnenje - postavitev novega izvedenca - zamudne obresti - odškodnina za nemožnost uporabe nepremičnine Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep I R 97/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - nepravdni postopek - prebivališče udeleženca nepravdnega postopka - registracija bivališča v RS - ordinacija pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep II DoR 196/2015 dopuščena revizija - vznemirjanje lastninske pravice - nujna pot - obstoj nujne poti - pomembno pravno vprašanje Civilni oddelek STVARNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.9.2015
VSRS sklep II DoR 229/2015 nepravdni postopek - predlog za dopustitev revizije - vzpostavitev etažne lastnine - dovoljenost revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 20.8.2015
VSRS sklep I R 76/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodna zapisnikarica pristojnega sodišča kot stranka v postopku - nepravdni postopek - ureditev stikov z otrokom Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 9.7.2015
VSRS Sklep II DoR 166/2015 predlog za dopustitev revizije - nepravdni postopek - postopek za ureditev meje - laični predlog - predlog, ki ga vloži stranka sama - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep II Ips 92/2015 nepravdni postopek - poslovna sposobnost - delni odvzem poslovne sposobnosti - kverulantstvo - dokazovanje - izvedenec - ponovitev dokaza - predlog za postavitev novega izvedenca Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep II Ips 117/2015 nepravdni postopke - prisilno pridržanje v psihiatrični bolnišnici - sprejem na zdravljenje brez privolitve - litispendenca - poslovna sposobnost - vodenje več ločenih postopkov Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 21.5.2015
VSRS sklep II DoR 131/2015 predlog za dopustitev revizije - dovoljenost revizije - nepravdni postopek - postopek za ureditev meje - nepopolna vloga - priloge - pravnomočna sodba sodišča druge stopnje - laična vloga - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.5.2015
VSRS sklep II Ips 111/2015 nepravdni postopek - sprejem na zdravljenje v psihiatrični bolnišnici brez privolitve - pridržanje na varovanem oddelku - ogrožanje lastnega zdravja - načelo sorazmernosti - načelo izbire milejšega ukrepa Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.5.2015
VSRS sklep II Ips 78/2015 razlastitev - nepravdni postopek - določitev odškodnine zaradi razlastitve - premožensjka škoda - izguba dobička - vrednost nepremičnine - višina odškodnine - obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - NEPRAVDNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 11/2015 nepravdni postopek - poslovna sposobnost - delni odvzem poslovne sposobnosti - kverulantstvo - zdravniški pregled udeleženca - zaslišanja udeleženca - prisilna privedba - izvedensko mnenje Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 5.3.2015
VSRS sklep I R 31/2015 postopek razglasitve za mrtvega - krajevna pristojnost - določitev krajevno pristojnega sodišča Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.3.2015
VSRS sklep II DoR 444/2014 predlog za dopustitev revizije - dovoljenost revizije - nepravdni postopek - postopek za določitev nujne poti - laična vloga - opravljen državni pravniški izpit - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.3.2015
VSRS sodba II Ips 187/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - solastnina - ureditev razmerij med solastniki - delitev stvari v solastnini - uporaba solastne stvari neupravičena pridobitev - uporabnina - privolitev v prikrajšanje - začasna odredba - izselitev iz skupnega stanovanja zaradi nasilja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep II Ips 43/2015 nepravdni postopek - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda brez privolitve - pravica do varstva osebne svobode - zastopanje - pravica do svobodne izbire odvetnika - postavitev odvetnika po uradni dolžnosti - nujen postopek - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 12.2.2015
VSRS sklep I R 2/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - objektivna nepristranskost sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 15.1.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMN OPRSŠTUVZŽ
> NEPRAVDNO PRAVO(22)

Datum seje

< Vsi
2015(22)
> Januar(1) > Februar(2) > Marec(3) > April(1) > Maj(3) > Junij(2) > Julij(1) > Avgust(1) > September(3) > Oktober(2) > November(2) > December(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(22)

Vpisniki

Dor(5) Ips(11) R(6)

Instituti / Izbor najpogostejših

nepravdni postopek(15) določitev krajevne pristojnosti po višje...(5) dovoljenost revizije(5) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(4) predlog za dopustitev revizije(4) razlastitev(3) poslovna sposobnost(3) opravljen pravniški državni izpit(2) sprejem na zdravljenje brez privolitve(2) obresti(2) izvedensko mnenje(2) postopek za ureditev meje(2) kverulantstvo(2) laična vloga(2) delni odvzem poslovne sposobnosti(2) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(2) dopuščena revizija(2) postopek razglasitve za mrtvega(2) objektivna nepristranskost sodišča(2) izvedenec(1) glavna in postranske terjatve(1) izgubljeni dohodek(1) delitev stvari v solastnini(1) delegacija pristojnosti iz razlogov smot...(1) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(1) izselitev iz skupnega stanovanja zaradi ...(1) duševna motnja(1) laični predlog(1) lastninska pravica na nepremičnini(1) izguba dobička(1) določitev krajevno pristojnega sodišča(1) dvom v nepristranskost sodišča(1) določitev odškodnine zaradi razlastitve(1) načelo izbire milejšega ukrepa(1) bistveno poslabšanje položaja zaradi raz...(1) litispendenca(1) načelo sorazmernosti(1) kraj, kjer leži nepremičnina(1) dokazovanje(1) krajevna pristojnost(1)