FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > O
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 309)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 51/2014 gradbena pogodba - klavzula ključ v roke - cena gradbenih del - dodatna dela - presežna dela - nepredvidena dela - trditveno breme - substanciranje trditev - sklicevanje na dokaz - trditvena podlaga - zavrnitev dokaznega predloga - naročilo dodatnih del - očitna napaka - grajanje očitne napake - pregled in prevzem opravljenih del Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 347/2013 pravica do povrnitve škode - odgovornost države za delo državnega organa - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - hišna preiskava - zaseg predmetov - predkazenski postopek - škoda Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 370/2015 dopuščena revizija - pomembno pravno vprašanje - odgovornost države za delo sodišča - spor o varstvu in vzgoji otroka - dodelitev otroka - odškodninski spor - začasna odredba - pravica do povrnitve nepremoženjske škode - pravica do družinskega življenja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - krivda - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 319/2015 zavarovanje avtomobilske odgovornosti - izguba zavarovalnih pravic - vožnja pod vplivom alkohola - vzročna zveza - regres zavarovalnice - splošni zavarovalni pogoji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 318/2015 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - pogodba o priznanju deleža na skupnem premoženju - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - paulijanska tožba - navidezna pogodba - neodplačna pogodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 250/2015 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - upravni postopek - postopek za izdajo gradbenega dovoljenja - prekinitev upravnega postopka - odgovornost države za delo državnega organa - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - teorije vzročnosti - teorija sine qua non - teorija ratio legis vzročnosti - škoda zaradi prekinitve upravnega postopka - pretrganje vzročne zveze Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK - GRADBENIŠTVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 366/2015 predlog za dopustitev revizije - poroštvo - izjava o poroštvu - najemna pogodba za določen čas - podaljšanje najemne pogodbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 143/2014 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost šole - osnovna šola - nesreča na smučišču - šola v naravi - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 111/2014 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odvetnik - opravljanje odvetniške dejavnosti - izračun izgubljenega dobička - materialno trditveno breme - materialno dokazno breme - procesno dokazno breme - sklepčnost tožbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 20/2014 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - osebno zavarovanje - življenjsko zavarovanje - nezgodno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - zavarovalni primer - zavarovalni riziko - kaznivo dejanje - znaki kaznivega dejanja - zavarovalna vsota - zavarovalno kritje - zavarovalnina - vsotno zavarovanje - izključitev zavarovalnega rizika - vzročna zveza Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 155/2014 neupravičena pridobitev - pravnomočnost - časovne meje pravnomočnosti - subjektivne meje pravnomočnosti - objektivne meje pravnomočnosti - kdaj se ne more zahtevati vrnitev - kdaj je mogoče prejeto obdržati - izpolnitev naravne obveznosti ali moralne dolžnosti - dvakratno plačilo istega dolga - kondikcija - plačilo na podlagi kasneje spremenjene pravnomočne sodne odločbe - res iudicata - prisilna izterjava dolga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 192/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravna napaka - ukradeno vozilo - odgovornost prodajalca - izključitev odgovornosti - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 105/2014 pooblastilo - vsebina pooblastila - veljavnost pooblastila - tožba - sklepčnost tožbe - zamudna sodba - procesne predpostavke - afirmativna litiskontestacija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 138/2015 zakupna pogodba - zakup nepremičnin - kmetijska zemljišča - stavbe - predmet zakupa - odstop od pogodbe - pravne napake - lastninska pravica - superficies solo cedit - omejitve javnopravne narave - povrnitev premoženjske škode Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 223/2015 povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - objektivna odgovornost - odgovornost imetnika motornega vozila - trčenje motornega vozila in pešca - ravnanje oškodovanca - oprostitev odgovornosti - pričakovanost oškodovančevega ravnanja - skrajna skrbnost bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - obrazložitev - alkoholiziranost voznika Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 263/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - vzdrževanje večstanovanjske stavbe - redno vzdrževanje - kanalizacija - skupni deli stavbe - upravnik - pooblastila upravnika - povrnitev premoženjske škode - odgovornost upravnika Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 183/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - naravna vzročnost - dejansko stanje - pravno vprašanje - obstoj pravno relevantne vzročne zveze - odgovornost zdravstvene ustanove - zdravstveni dom - medicinska napaka (zdravniška napaka) - ravnanje zdravnika - skrbnost dobrega strokovnjaka - opustitev dolžnega ravnanja - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - napotitev na zdravljenje - melanom - trditveno in dokazno breme - dokazni standard Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 176/2015 povrnitev škode - odgovornost - prometna nesreča - neznano vozilo - odgovornost Slovenskega zavarovalnega združenja - izvedenec - zavrnitev dokaznega predloga - postavitev novega izvedenca - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 81/2014 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - mesečna renta - tuja pomoč in nega - pomoč družinskih članov - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 3.12.2015
VSRS sklep II DoR 337/2015 dopuščena revizija - razmerja med starši in otroci - pravice in dolžnosti staršev - pravice in dolžnosti otrok - dolžnost preživljanja staršev - izdatki za preživljanje - verzija - neupravičena pridobitev - izjalovitev namena preživljanja - zastaranje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 59/2014 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - renta - odškodnina - bodoča škoda - akontacija odškodnine - kapitalizirana renta - resni razlogi po petem odstavku člena 167 OZ Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 330/2013 zastaranje odškodninske terjatve - zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - subjektivni rok - objektivni rok - večkratna cesija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 110/2014 tožba - trditvena podlaga - sklicevanje na priloge tožbe - povrnitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - materilano šprocesno vodstvo- odpto sodjenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 58/2015 prekinitev postopka - začetek postopka za presojo ustavnosti - dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode - odločba Ustavnega sodišča Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 109/2014 dogovor o gradnji - predmet pogodbe - določljivost predmeta pogodbe - stvarnopravni učinki - solastnina - določitev solastninskih deležev - sklepčnost tožbe - obvezne sestava tožbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNO PRSŠTUVZŽ
> OBLIGACIJSKO PRAVO(185) > ODŠKODNINSKO PRAVO(149) > ODZ(1) > OSEBNOSTNE PRAVICE(4)

Datum seje

< Vsi
2015(309)
> Januar(21) > Februar(36) > Marec(27) > April(28) > Maj(34) > Junij(20) > Julij(28) > Avgust(18) > September(21) > Oktober(25) > November(29) > December(22)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(309)

Vpisniki

Dor(84) Ips(225)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(91) povrnitev nepremoženjske škode(49) podlage odškodninske odgovornosti(39) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(38) povrnitev škode(37) višina odškodnine(37) predlog za dopustitev revizije(37) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(33) protipravnost(28) povrnitev premoženjske škode(26) neupravičena pridobitev(22) vzročna zveza(22) dovoljenost revizije(18) zavrženje revizije(16) zastaranje odškodninske terjatve(14) odškodnina(14) zastaranje(14) ničnost(14) prodajna pogodba(13) trditveno in dokazno breme(13) kršitev osebnostnih pravic(12) telesne bolečine(11) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(11) vrednost spornega predmeta(11) objektivna odgovornost(11) dokazovanje(11) sklepčnost tožbe(11) solastnina(11) denacionalizacija(10) ravnanje oškodovanca(10) skrbnost dobrega strokovnjaka(9) deljena odgovornost(9) pridobitev lastninske pravice(9) zavarovalna pogodba(9) trditvena podlaga(9) vmesna sodba(9) odgovornost države(9) ničnost pogodbe(8) posredni oškodovanci(8) dokazno breme(8)