FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > S
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 122)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 162/2014 nedopustnost izvršbe - ugovor tretjega - skupno premoženje zakoncev - razpolaganje s skupnim premoženjem - sporazumno razpolaganje - privolitev zakonca - konkludentna privolitev - obličnost - zastavna pravica na nepremičnini - dobrovernost zastavnega upnika Civilni oddelek STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 167/2014 izbrisna tožba - neveljavnost pogodbe - izbris materialnopravno neveljavne vknjižbe - pasivna legitimacija - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini pravnoposlovna pridobitev lastninske pravice - neposredni pridobitelj - nadaljnji pridobitelj - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - razpolagalna sposobnost - dobra vera Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 17.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 151/2014 etažna lastnina - ustanovitev etažne lastnine - dejanska etažna lastnina - solastnina - navidezna solastnina - idealni deleži - pravno varstvo - ugotovitev obstoja lastninske pravice - pasivna legitimacija - vpis v zemljiško knjigo - subjektivne meje pravnomočnosti Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 253/2014 dopuščena revizija - služnost pridobitev služnostne pravice - stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - spremembe obsega in načina izvrševane služnosti - priposestvovanje služnosti - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in dokazi - listina pri tretji osebi - krivda za prepozno predlaganje dokazov - enako varstvo pravic - pravica do izjave v postopku - enakost orožij - načelo vestnosti in poštenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 215/2014 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem svetu - dogovor o gradnji - originarna pridobitev lastninske pravice - bistvena kršitve določb pravdnega postopka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 192/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravna napaka - ukradeno vozilo - odgovornost prodajalca - izključitev odgovornosti - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.12.2015
VSRS sklep II Ips 263/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - vzdrževanje večstanovanjske stavbe - redno vzdrževanje - kanalizacija - skupni deli stavbe - upravnik - pooblastila upravnika - povrnitev premoženjske škode - odgovornost upravnika Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 177/2014 zahteva za varstvo zakonitosti - zamudna sodba - lastninska pravica na nepremičnini - promet s kmetijskimi zemljišči - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - originarna pridobitev - dobrovernost - ničnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 108/2014 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - preskakovanje pravnih sredstev - protispisnost - pomanjkljivosti odločbe - nasprotje med trditvami in zapisom trditev v sodbi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 73/2014 sposobnost biti stranka v postopku - podelitev sposobnosti biti stranka v postopku - agrarna skupnost - člani agrarne skupnosti - stvarna legitimacija - vrnitev premoženjskih pravic - denacionalizacija - vrnitev nepremičnine v naravi - odškodnina - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepravdni postopek - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 138/2015 zakupna pogodba - zakup nepremičnin - kmetijska zemljišča - stavbe - predmet zakupa - odstop od pogodbe - pravne napake - lastninska pravica - superficies solo cedit - omejitve javnopravne narave - povrnitev premoženjske škode Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 10.12.2015
VSRS Sklep II DoR 284/2015 predlog za dopustitev revizije - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - dokazna ocena - izpodbijanje dejanskega stanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 283/2015 predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na nepremičnini - priposestvovanje - služnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 312/2015 dopuščena revizija - priposestvovanje - privatizacija - pridobitev lastninske pravice na stanovanju Civilni oddelek STVARNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 109/2014 dogovor o gradnji - predmet pogodbe - določljivost predmeta pogodbe - stvarnopravni učinki - solastnina - določitev solastninskih deležev - sklepčnost tožbe - obvezne sestava tožbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 240/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - dogovor o skupni gradnji - gradnja na tujem svetu - vlaganja v nepremičnino - lastninska pravica na zemljišču Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.11.2015
VSRS sklep II Ips 269/2013 pravica uporabe stanovanja - imetnik stanovanjske pravice - dolžnost sklenitve najemne pogodbe - izselitev - ugovor zastaranja - prekluzija - trditveno breme - pravočasnost navajanja trditev glede ugovora zastaranja - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 19.11.2015
VSRS sklep II Ips 211/2015 dopuščena revizija - solastnina - vknjižba lastninske pravice - pritožba - nova dejstva v pritožbi - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 12.11.2015
VSRS sklep II Ips 224/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera - odločba državnega organa - skrbnost denacionalizacijskega upravičenca Civilni oddelek STVARNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 83/2014 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deleža na skupnem premoženju - posebno premoženje - ugovor višjega deleža na skupnem premoženju - stanovanjska pravica - pravica do odkupa stanovanja Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II DoR 279/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - nepremičnina v lasti države - priposestvovanje - stvarna legitimacija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 294/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - delitev stroškov upravljanja - stroški obratovanja - stroški vzdrževanja - investicijski stroški - neupravičena pridobitev - izdatek za drugega - delno plačilo - vračunavanje izpolnitve - vrstni red vračunavanja - rezervni sklad - uporaba sredstev rezervnega sklada - prepoved zahtevati delitev in vračilo vplačil v rezervni sklad - zmotna uporaba materialnega prava - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zahteva za varstvo zakonitosti - spor majhne vrednosti - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.10.2015
VSRS sklep II DoR 180/2015 dopuščena revizija - izbrisna tožba - aktivna legitimacija - predkupna pravica - kršitev predkupne pravice Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 22.10.2015
VSRS Sklep II DoR 206/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije - lastninska pravica na nepremičnini - ničnost denacionalizacijske odločbe - pravnomočnost odločbe - odločba Ustavnega sodišča Up-457/09 Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 143/2015 dopuščena revizija - zavod - stvarno premoženje države - upravljalec premoženja države - izpraznitev nepremičnine - tožba za izpraznitev stanovanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 15.10.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRS ŠTUVZŽ
> SODNE TAKSE(5) > STANOVANJSKO PRAVO(11) > STAVBNA ZEMLJIŠČA(1) > STEČAJNO PRAVO(3) > STVARNO PRAVO(107)

Datum seje

< Vsi
2015(122)
> Januar(12) > Februar(17) > Marec(9) > April(10) > Maj(11) > Junij(6) > Julij(11) > Avgust(5) > September(11) > Oktober(10) > November(9) > December(11)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(122)

Vpisniki

Dor(41) Ips(81)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(50) pridobitev lastninske pravice(32) lastninska pravica na nepremičnini(30) priposestvovanje(25) predlog za dopustitev revizije(20) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(15) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(12) solastnina(12) dovoljenost revizije(10) družbena lastnina(10) dobra vera(9) neupravičena pridobitev(9) stvarna služnost(8) vrednost spornega predmeta(8) gradnja na tujem svetu(8) izbrisna tožba(7) varstvo lastninske pravice(7) vpis v zemljiško knjigo(7) lastninjenje(7) trditveno in dokazno breme(6) lastninska pravica v pričakovanju(6) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(6) nedopustnost izvršbe(6) delitev skupnega premoženja(6) skupno premoženje zakoncev(5) negatorna tožba(5) povrnitev vlaganj(5) sklepčnost tožbe(5) zavrženje revizije(5) prekluzija(5) ničnost(5) nepravdni postopek(4) lastninska pravica(4) pravica do izjave v postopku(4) pravica uporabe(4) povrnitev premoženjske škode(4) dobrovernost(4) predhodno vprašanje(4) dokazovanje(4) originarna pridobitev lastninske pravice(4)