FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > I
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 162/2014 nedopustnost izvršbe - ugovor tretjega - skupno premoženje zakoncev - razpolaganje s skupnim premoženjem - sporazumno razpolaganje - privolitev zakonca - konkludentna privolitev - obličnost - zastavna pravica na nepremičnini - dobrovernost zastavnega upnika Civilni oddelek STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 17.12.2015
VSRS Sklep II DoR 284/2015 predlog za dopustitev revizije - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - dokazna ocena - izpodbijanje dejanskega stanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep I R 128/2015 spor o pristojnosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - izvršilni postopek - predlog za obnovo postopka - razveljavitev klavzule pravnomočnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 19.11.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 113/2015 dopuščena revizija - izvršba na nepremičnine - dokaz - dolžnikova listina - podlaga tožbe po petem odstavku člena 168 ZIZ - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 26.10.2015
VSRS sklep II Ips 185/2015 vrnitev zaplenjenega premoženja - odškodnina - odlok AVNOJ - zaplemba premoženja v kazenskem postopku - podlaga prehoda premoženja v državno last - ZIKS - ZDen - poprava krivic - odločba Ustavnega sodišča - nepravni postopek - prekluzija v nepravdnem postopku Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep I R 114/2015 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba - kumulacija izvršilnih sredstev - kjer kjer leži nepremičnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 15.10.2015
VSRS sklep II DoR 233/2015 Predlog predlog za dopustitve revizije - nedopustnost izvršbe - pravica v pričakovanju - zavrnitev predloga za dopustitve revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 15.10.2015
VSRS sklep I R 96/2015 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba na nepremičnine - kraj, kjer leži nepremičnina Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.9.2015
VSRS sklep I R 92/2015 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - ugovor krajevne pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 110/2015 nedopustnost izvršbe - ugovor tretjega - pridobitev lastninske pravice - prodaja nepremičnine - prodajna pogodba - oblika pogodbe - ustna pogodba - prenos lastninske pravice - vknjižba lastninske pravice - razveljavitev sklepa o izvršbi Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 9.7.2015
VSRS sklep II Ips 114/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršilni postopek - umik izvršilnega predloga po pravnomočnosti sklepa o izvršbi - preklic umika izvršilnega predloga - smrt dolžnika - prekinitev izvršilnega postopka - nadaljevanje izvršilnega postopka - ustavitev izvršbe Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.7.2015
VSRS sodba II Ips 67/2015 pogodba o naročilu - mandatna pogodba - zastopanje v sodnem postopku - skrbnost dobrega strokovnjaka - odgovornost mandatarja - nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi - vrnitev delavca na delo - pojasnilna dolžnost - kršitev pogodbene obveznosti - vložitev predloga za izvršbo - odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DELOVNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep I R 71/2015 spor o pristojnosti - izvršilni postopek - prebivališče dolžnika - kumulacija izvršilnih sredstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep I R 68/2015 krajevna pristojnost - izvršba na nepremičnine - nepremičnine z območja dveh sodišč Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 4.6.2015
VSRS sklep II Ips 250/2014 vrnitev zaplenjenega premoženja - podlaga prehoda premoženja v državno last - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku - seznanitev stranke z vsebino pripravljalne vloge - pravica do informacije Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 286/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - konkurenca originarnih načinov pridobitve lastninske pravice - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice po ZLNDL - pridobitev lastninske pravice z nakupom nepremičnine v izvršilnem postopku - odločba državnega organa - sklep o izročitvi - dobrovernost - izvršilni postopek - ugovor tretjega - izločitvena tožbe - opustitev vložitve pravnega sredstva - prekluzija - zloraba izvršilnega postopka - oblika pravnega varstva - lastninska tožba - zunajknjižni originarni lastnik nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO - LASTNINJENJE 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 59/2005 dopuščena revizija - tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe - pravica, ki preprečuje izvršbo - lastninska pravica - nedenarna terjatev - pravni položaj tretjega Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 14.5.2015
VSRS sklep II DoR 45/2015 dopuščena revizija - izvršba na nepremičnine - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - vpis v zemljiško knjigo - lastninska pravica v pričakovanju - pravica do sodnega varstva - načelo vestnosti in poštenja - prepoved zlorabe procesnih pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.4.2015
VSRS sklep I R 27/2015 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - sporazum o krajevni pristojnosti - postopek po razveljavitvi sklepa o izvršbi - pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 22.4.2015
VSRS sklep I R 48/2015 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba - kumulacija izvršilnih sredstev - nepremičnine na območju več sodišč Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 9.4.2015
VSRS sklep I R 41/2015 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba - prebivališče dolžnika Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.3.2015
VSRS sklep II Ips 320/2014 nacionalizacija - vrnitev zaplenjenega premoženja - podlaga prehoda premoženja v državno last - odlok AVNOJ - državljanstvo - sodna pristojnost - upravna pristojnost Civilni oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - DENACIONALIZACIJA 12.3.2015
VSRS sodba II Ips 240/2014 skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - določitev deleža na skupnem premoženju na zahtevo upnika - izvršba - pravnomočna sodna odločba o obstoju obveznosti - napotitveni sklep - pravni interes za tožbo Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 12.3.2015
VSRS sklep II DoR 35/2015 predlog za dopustitev revizije - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica v pričakovanju - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sklep II Ips 135/2012 izvršba na nepremičnino - ugovor tretjega - izločitvena tožba - tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe na predmetu izvršbe - pravnoposlovna pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica - lastninska pravica v pričakovanju - vpis v zemljiško knjigo - dobra vera upnika Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 19.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHI JKLMNOPRSŠTUVZŽ
> IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ(3) > IZVRŠILNO PRAVO(33)

Datum seje

< Vsi
2015(36)
> Januar(7) > Februar(6) > Marec(3) > April(3) > Maj(3) > Junij(3) > Julij(2) > Avgust(1) > September(1) > Oktober(4) > November(2) > December(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(36)

Vpisniki

Dor(6) Ips(17) R(13)

Instituti / Izbor najpogostejših

spor o pristojnosti(11) krajevna pristojnost(9) nedopustnost izvršbe(7) izvršilni postopek(6) pridobitev lastninske pravice(5) lastninska pravica v pričakovanju(5) dopuščena revizija(5) prebivališče dolžnika(4) izvršba na nepremičnine(4) ugovor tretjega(4) izvršba(4) podlaga prehoda premoženja v državno las...(3) vpis v zemljiško knjigo(3) vrnitev zaplenjenega premoženja(3) kumulacija izvršilnih sredstev(3) odlok AVNOJ(2) lastninska pravica(2) povrnitev škode(2) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(2) podlage odškodninske odgovornosti(2) lastninska pravica na nepremičnini(2) prodajna pogodba(2) prenos lastninske pravice(2) protipravnost(2) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(2) izvršba na podlagi verodostojne listine(2) prekluzija(2) zahteva za varstvo zakonitosti(2) originarna pridobitev lastninske pravice(2) predlog za dopustitev revizije(2) vknjižba lastninske pravice(2) aktivna stvarna legitimacija(1) dobra vera upnika(1) bistvene sestavine pogodbe(1) dokaz(1) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(1) dobrovernost(1) dokazna ocena(1) določitev deleža na skupnem premoženju n...(1) dobrovernost zastavnega upnika(1)