FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > P
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 51/2014 gradbena pogodba - klavzula ključ v roke - cena gradbenih del - dodatna dela - presežna dela - nepredvidena dela - trditveno breme - substanciranje trditev - sklicevanje na dokaz - trditvena podlaga - zavrnitev dokaznega predloga - naročilo dodatnih del - očitna napaka - grajanje očitne napake - pregled in prevzem opravljenih del Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 61/2014 menica - menično poroštvo - aval - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - dokazna ocena - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 84/2014 odpoved pogodbe - napake volje - grožnja - nedopustna grožnja - poroštvo - razveljavitev poroštvene izjave - poroštvena pogodba Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 139/2014 dopuščena revizija - glavna pogodba - predpogodba - pogodbena kazen - izpolnitev obveznosti - akcesornost - pravica zahtevati sklenitev glavne pogodbe - prekluzivni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 290/2015 predlog za dopustitev revizije - dogovor o ari - prodaja kmetijskih zemljišč - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 161/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravne napake - javnopravna omejitev - stanovanje brez uporabnega dovoljenja - sorazmerno znižanje kupnine - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - neposredna revizija - utemeljenost dopuščene revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.11.2015
VSRS sodba II Ips 244/2015 zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - zavarovanje AO plus - obseg zavarovalnega kritja - direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti - razlaga direktive - razlaga pogodbe - pojem prometne nesreče - pojem uporabe vozila - škoda zaradi uporabe traktorja - načela obligacijskega prava - odločba SEU - pristojnost SEU Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO - PREDHODNO ODLOČANJE SEU 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 18/2014 bianco menica - trasirana lastna menica - akcept menice Civilni oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 8.10.2015
VSRS sodba II Ips 12/2014 dopuščena revizija - pravna narava pogodbe - pogodba o delu - podjemna pogodba - gradbena pogodba - cena del Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep II DoR 138/2015 predlog za dopustitev revizije - opredelitev vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe - nepopolna vloga - pravno mnenje - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 10.9.2015
VSRS sodba II Ips 222/2013 pravica do povrnitve škode - izpolnitev obveznosti in posledice neizpolnitve - nezmožnost izpolnitve - prodaja tuje stvari - odškodninska odgovornost - kumulacija izpolnitvenega in odškodninskega zahtevka - odstop od pogodbe - načelo vestnosti in poštenja - zamudne obresti - tek zamudnih obresti Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 3.9.2015
VSRS sodba II Ips 108/2015 družbena pogodba - civilna družbena pogodba - societas - civilna družba - notranja družba - zunanja družba - skupni namen družbenikov - nagib - nedopusten nagib - obličnost - pridobitev premoženja družbe - izročitev premoženja v družbo - izpolnitveno ravnanje družbenikov - pridobitni način premoženja v družbo - premoženje družbe - neposredna pridobitev premoženja - solastnina - sklepčnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 348/2013 dopuščena revizija - prodajna pogodba - prodaja nepremičnine - jamčevanje za napake - stvarne napake - običajne lastnosti stanovanja - zahtevek za znižanje kupnine - zahtevek za odpravo napak - prevzem nepremičnine - izguba pravic kupca - rok za vložitev tožbe - sodna praksa Vrhovnega sodišča Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.8.2015
VSRS sklep II Ips 284/2013 pogodba o dosmrtnem preživljanju - darilo - kavza - aleatorna pogosdba - animus donandi - načelo enake vrednosti dajatev - causa acguirendi - subjektivna teorija Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.8.2015
VSRS sodba II Ips 267/2013 posojilna pogodba - razveljavitev pogodbe - izpodbojnost - napake volje - prokurist - obveznosti posojilodajalca - obveznosti posojilojemalca - izpolnitev obveznosti - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga - zaslišanje priče - substanciranje dokaznega predloga - informativni dokaz Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.7.2015
VSRS sklep II Ips 337/2013 dopuščena revizija - sklenitev pogodbe - stranka pogodbe - zastopanje pogodbene stranke - skrbnost dobrega gospodarja - aktivna legitimacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 228/2013 dopuščena revizija - pogodba o paketnem potovanju - neizpolnitev pogodbe - nepravilna izpolnitev pogodbe - počitnice - odgovornost organizatorja potovanja - varstvo potrošnikov - zastrupitev s hotelsko hrano - povrnitev nepremoženjske škode - pravno priznana škoda - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - privolitev v posledico - volenti non fit iniuria - trditveno breme - duševne bolečine zaradi izgubljenega užitka počitnic ali dopusta - razlaga prava EU - neposredna uporaba prava EU - evro skladna razlaga prava - neposreden učinek direktive - avtentična razlaga določb direktive - Direktiva Sveta 90/314/EGS Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - PRAVO EVROPSKE UNIJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 248/2013 pogodba o bančnem depozitu - varčevalci Ljubljanske banke - varčevalci iz BIH - zahteva za izplačilo bančnega depozita - pristojnost slovenskega sodišča - uporaba slovenskega prava - nasledstvo nekdanje SFRJ - spremenjene okoliščine - podružnica - odgovornost matične družbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 9.7.2015
VSRS sodba II Ips 218/2013 menica - trasirana bianco menica - pooblastilo za izpolnitev menice - menična izjava - dopuščena revizija - menično jamstvo - protest menice - klavzula brez obvestila - klavzula brez protesta Civilni oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep II DoR 124/2015 dopuščena revizija - varstvo avtorske pravice - materialne avtorske pravice - kršitev avtorske pravice - objava fotografij - povrnitev škode - civilna kazen - premoženjska škoda - obseg povrnitve premoženjske škode - navadna škoda in izgubljeni dobiček - namenoma uničena ali poškodovana stvar - višina odškodnine - vrednost stvari za oškodovanca - praetium affectionis Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 22/2013 sukcesija - pogodba o bančnem depozitu - devizne hranilne vloge - hrvaški varčevalci - podružnice LB d.d. Ljubljana na ozemlju nekdanje SFRJ - spremenjene okoliščine - podružnica - odgovornost matične družbe - pristojnost slovenskega sodišča - uporaba slovenskega prava - obresti od deviznih vlog - pripisovanje obresti - zastaranje - pretrganje zastaranja - pripoznava dolga - dokazovanje - hranilna knjižica - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dopolnitev revizije po izteku roka - obseg pritožbenega preizkusa Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 143/2013 povrnitev škode - pogodbena odgovornost - objektivna odgovornost - odgovornost organizatorja - odgovornost izvajalca - adrenalinski šport - soteskanje - pojem obratovalca - skrbnost Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 74/2015 dopuščena revizija - varstvo potrošnikov - pogodba o prevzemu terjatve - pravno svetovanje - incaso cesija - causa - dopustna podlaga - ničnost Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 80/2015 predlog za dopustitev revizije - kreditna pogodba - odstop od pogodbe - zastaranje - zavarovanje terjatev - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 49/2015 prodaja kmetijskega zemljišča - načelno pravno mnenje - odklonitev sklenitve prodajne pogodbe - sodba kot izvršilni naslov - izvršljivost sodbe - tožbeni zahtevek - odklonitev izstavitev zemljiškoknjižne listine po odobriti pravnega posla Civilni oddelek STVARNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 28.5.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOP RSŠTUVZŽ
> POGODBENO PRAVO(35) > PRAVO DRUŽB(3) > PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTI(1) > PRAVO EVROPSKE UNIJE(4) > PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE(2) > PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV(8) > PREDHODNO ODLOČANJE SEU(1)

Datum seje

< Vsi
2015(53)
> Januar(4) > Februar(8) > Marec(4) > April(4) > Maj(13) > Junij(2) > Julij(4) > Avgust(3) > September(3) > Oktober(2) > November(4) > December(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(53)

Vpisniki

Cp(1) Dor(9) Ips(43)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(19) odstop od pogodbe(4) menica(4) prodajna pogodba(4) stvarne napake(4) zastaranje(4) ničnost(4) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(3) vrednost spornega predmeta(3) spregled pravne osebnosti(3) pogodba o dosmrtnem preživljanju(3) povrnitev premoženjske škode(3) varstvo potrošnikov(3) bianco menica(3) dokazovanje(3) zavrženje revizije(3) dovoljenost revizije(3) predlog za dopustitev revizije(3) nepravilna izpolnitev pogodbe(2) izročitev nepremičnine(2) odgovornost organizatorja(2) menična izjava(2) obseg zavarovalnega kritja(2) podjemna pogodba(2) neposredna uporaba prava EU(2) gradbena pogodba(2) odprava napak(2) duševne bolečine zaradi izgubljenega uži...(2) lastna menica(2) izpolnitev obveznosti(2) odločba SEU(2) izpolnitev pogodbene obveznosti(2) napake volje(2) počitnice(2) odgovornost matične družbe(2) menično poroštvo(2) odgovornost za napake(2) neizpolnitev pogodbe(2) neveljavnost pogodbe(2) direktiva o zavarovanju avtomobilske odg...(2)