FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > D
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 93)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II DoR 282/2015 razmerja med starši in otroki - preživljanje otroka - višina preživnine - znižanje preživnine - denarna pomoč staršev preživljalca Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 318/2015 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - pogodba o priznanju deleža na skupnem premoženju - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - paulijanska tožba - navidezna pogodba - neodplačna pogodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 370/2015 dopuščena revizija - pomembno pravno vprašanje - odgovornost države za delo sodišča - spor o varstvu in vzgoji otroka - dodelitev otroka - odškodninski spor - začasna odredba - pravica do povrnitve nepremoženjske škode - pravica do družinskega življenja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - krivda - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 73/2014 sposobnost biti stranka v postopku - podelitev sposobnosti biti stranka v postopku - agrarna skupnost - člani agrarne skupnosti - stvarna legitimacija - vrnitev premoženjskih pravic - denacionalizacija - vrnitev nepremičnine v naravi - odškodnina - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepravdni postopek - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II DoR 337/2015 dopuščena revizija - razmerja med starši in otroci - pravice in dolžnosti staršev - pravice in dolžnosti otrok - dolžnost preživljanja staršev - izdatki za preživljanje - verzija - neupravičena pridobitev - izjalovitev namena preživljanja - zastaranje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 3.12.2015
VSRS sklep II Ips 75/2014 skupno premoženje zakoncev - samostojni podjetnik posameznik (s. p.) - premoženje samostojnega podjetnika posameznika - obveznosti iz podjetniške dejavnosti zakonca - obveznosti zakoncev - nerazdelna odgovornost zakoncev Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 305/2015 dopuščena revizija - denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - nadomestna nepremičnina Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 144/2014 smrt stranke - procesno nasledstvo - dediči - nujno sosporništvo - pasivna legitimacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 58/2015 prekinitev postopka - začetek postopka za presojo ustavnosti - dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode - odločba Ustavnega sodišča Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 220/2015 dopuščena revizija - razmerja med starši in otroki - razveza zakonske zveze - stiki z otrokom - obseg stikov - prazniki - počitnice - nadomestitev odpadlega stika z otrokom - bolezen otroka - predložitev potrdila o zdravstvenem stanju otroka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 19.11.2015
VSRS sklep II DoR 243/2015 dopuščena revizija - sprememba preživnine - spremenjene razmere - trditvena podlaga - navajanje dejstev v pritožbi - načelo kontradiktornosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sodba II Ips 252/2015 dokazovanje - dejansko stanje - indici - indično sklepanje - indična sodba - posredno dejstvo - dokazni standardi - pojem izkazanosti - pojem dokazanosti - prosta dokazna ocena - dokazna pravila - dokazna stiska - nižji dokazni standard - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 83/2014 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deleža na skupnem premoženju - posebno premoženje - ugovor višjega deleža na skupnem premoženju - stanovanjska pravica - pravica do odkupa stanovanja Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 5.11.2015
VSRS sodba II Ips 338/2013 izvenzakonska skupnost - obstoj izvenzakonske skupnosti - ekonomska skupnost - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - zadetek na lotu - socialni prejemki - mentalni invalid - procesno gradivo - selektivna obravnava procesnega gradiva - pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sodba II Ips 198/2015 oporoka - razveljavitev oporoke - oporočna sposobnost - sposobnost za razsojanje Civilni oddelek DEDNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II Ips 300/2013 denacionalizacija - vrnitev nepremičnine - bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnine - odškodnina - pravica zahtevati povrnitev škode - prekluzivni rok - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sodba II Ips 283/2013 zapuščina - obseg zapuščine - izročilna pogodba - odpoved dediščini - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - obseg obrazložitve odločbe sodišče druge stopnje - ugovor pasivne legitimacije - nujni enotni sosporniki Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II Ips 353/2013 dopuščena revizija - skupno premoženje zakoncev - sporazum o obsegu skupnega premoženja - neveljavnost sporazuma o obsegu skupnega premoženja - sposobnost razsojanja - poslovna sposobnost - omejena poslovna sposobnost - dokazovanje - zaslišanje priče - zavrnitev dokaznega predloga - substanciranje dokaznega predloga - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - opredelitev bistvene kršitev določb pravdnega postopka v pritožbi - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - dokazna stiska - primernost dokaza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 241/2015 predlog za dopustitev revizije - prikrajšanje nujnega deleža - vrnitev darila - rok za vložitev tožbe - smrt zapustnika - zavrnitev predloga Civilni oddelek DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sodba II Ips 146/2015 veljavnost oporoke - razveljavitev oporoke - sodna oporoka - pisna oporoka pred pričami Civilni oddelek DEDNO PRAVO 22.10.2015
VSRS Sklep II DoR 206/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije - lastninska pravica na nepremičnini - ničnost denacionalizacijske odločbe - pravnomočnost odločbe - odločba Ustavnega sodišča Up-457/09 Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II Ips 185/2015 vrnitev zaplenjenega premoženja - odškodnina - odlok AVNOJ - zaplemba premoženja v kazenskem postopku - podlaga prehoda premoženja v državno last - ZIKS - ZDen - poprava krivic - odločba Ustavnega sodišča - nepravni postopek - prekluzija v nepravdnem postopku Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS Sklep II Ips 301/2014 denacionalizacija - vrnitev v naravi - vlaganja v nepremičnino - prepoved razpolaganja s premoženjem za katerega obstaja dolžnost vrnitve - ničnost pogodbe - privatizacija stanovanja - pravica do odkupa stanovanja - lastninska pravica - kolizija pravic - lastninska pravica v pričakovanju - prodajna pogodba - zahtevek na ugotovitev ničnosti pogodbe - denacionalizacijski postopek - nepravdni postopek - prekoračitev tožbenega zahtevka - standard obrazloženosti drugostopenjske odločbe - pravica do sodelovanja v postopku - res transacta - sodna poravnava - učinek pravnomočnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 8.10.2015
VSRS sodba II Ips 317/2013 denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - izguba koristi - višina nadomestila - stroški vzdrževanja - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 344/2013 vračilo davka - neupravičena pridobitev - upravna pristojnost - sodna pristojnost - cesija Civilni oddelek DAVKI - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.9.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČD EFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
> DAVKI(2) > DEDNO PRAVO(29) > DELOVNO PRAVO(1) > DENACIONALIZACIJA(22) > DRUŠTVA(1) > DRUŽINSKO PRAVO(40)

Datum seje

< Vsi
2015(93)
> Januar(7) > Februar(16) > Marec(11) > April(8) > Maj(9) > Junij(5) > Julij(6) > Avgust(4) > September(4) > Oktober(8) > November(10) > December(5)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(93)

Vpisniki

Cp(1) Dor(17) Ips(69) R(6)

Instituti / Izbor najpogostejših

bistvena kršitev določb pravdnega postop...(20) dopuščena revizija(20) denacionalizacija(17) skupno premoženje zakoncev(14) dovoljenost revizije(13) delitev skupnega premoženja(13) vrednost spornega predmeta(12) zavrženje revizije(10) določitev deležev na skupnem premoženju(8) protispisnost(8) neupravičena pridobitev(6) posebno premoženje(6) razmerja med starši in otroki(6) dedovanje(5) pravica do izjave v postopku(5) zapuščinski postopek(5) preživnina(5) višina odškodnine(5) dokazovanje(5) obstoj izvenzakonske skupnosti(5) pasivna legitimacija(5) skupno premoženje izvenzakonskih partner...(4) trditveno in dokazno breme(4) subjektivna kumulacija tožbenih zahtevko...(4) odškodnina(4) predhodno vprašanje(4) opredelitev vrednosti spornega predmeta(3) nepravdni postopek(3) povrnitev vlaganj(3) ničnost pogodbe(3) oporoka(3) načelo kontradiktornosti(3) podlage odškodninske odgovornosti(3) lastninska pravica na nepremičnini(3) podlaga prehoda premoženja v državno las...(3) navadno sosporništvo(3) izvenzakonska skupnost(3) preskakovanje pravnih sredstev(3) predlog za dopustitev revizije(3) ničnost(3)