FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > Ips
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 406)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II Ips 258/2015 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - enotno sosporništvo - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 167/2014 izbrisna tožba - neveljavnost pogodbe - izbris materialnopravno neveljavne vknjižbe - pasivna legitimacija - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini pravnoposlovna pridobitev lastninske pravice - neposredni pridobitelj - nadaljnji pridobitelj - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - razpolagalna sposobnost - dobra vera Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 111/2014 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odvetnik - opravljanje odvetniške dejavnosti - izračun izgubljenega dobička - materialno trditveno breme - materialno dokazno breme - procesno dokazno breme - sklepčnost tožbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 143/2014 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost šole - osnovna šola - nesreča na smučišču - šola v naravi - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 318/2015 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - pogodba o priznanju deleža na skupnem premoženju - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - paulijanska tožba - navidezna pogodba - neodplačna pogodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 250/2015 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - upravni postopek - postopek za izdajo gradbenega dovoljenja - prekinitev upravnega postopka - odgovornost države za delo državnega organa - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - teorije vzročnosti - teorija sine qua non - teorija ratio legis vzročnosti - škoda zaradi prekinitve upravnega postopka - pretrganje vzročne zveze Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK - GRADBENIŠTVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 162/2014 nedopustnost izvršbe - ugovor tretjega - skupno premoženje zakoncev - razpolaganje s skupnim premoženjem - sporazumno razpolaganje - privolitev zakonca - konkludentna privolitev - obličnost - zastavna pravica na nepremičnini - dobrovernost zastavnega upnika Civilni oddelek STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 215/2014 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem svetu - dogovor o gradnji - originarna pridobitev lastninske pravice - bistvena kršitve določb pravdnega postopka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 20/2014 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - osebno zavarovanje - življenjsko zavarovanje - nezgodno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - zavarovalni primer - zavarovalni riziko - kaznivo dejanje - znaki kaznivega dejanja - zavarovalna vsota - zavarovalno kritje - zavarovalnina - vsotno zavarovanje - izključitev zavarovalnega rizika - vzročna zveza Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 209/2014 trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 155/2014 neupravičena pridobitev - pravnomočnost - časovne meje pravnomočnosti - subjektivne meje pravnomočnosti - objektivne meje pravnomočnosti - kdaj se ne more zahtevati vrnitev - kdaj je mogoče prejeto obdržati - izpolnitev naravne obveznosti ali moralne dolžnosti - dvakratno plačilo istega dolga - kondikcija - plačilo na podlagi kasneje spremenjene pravnomočne sodne odločbe - res iudicata - prisilna izterjava dolga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 253/2014 dopuščena revizija - služnost pridobitev služnostne pravice - stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - spremembe obsega in načina izvrševane služnosti - priposestvovanje služnosti - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in dokazi - listina pri tretji osebi - krivda za prepozno predlaganje dokazov - enako varstvo pravic - pravica do izjave v postopku - enakost orožij - načelo vestnosti in poštenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 151/2014 etažna lastnina - ustanovitev etažne lastnine - dejanska etažna lastnina - solastnina - navidezna solastnina - idealni deleži - pravno varstvo - ugotovitev obstoja lastninske pravice - pasivna legitimacija - vpis v zemljiško knjigo - subjektivne meje pravnomočnosti Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 347/2013 pravica do povrnitve škode - odgovornost države za delo državnega organa - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - hišna preiskava - zaseg predmetov - predkazenski postopek - škoda Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 51/2014 gradbena pogodba - klavzula ključ v roke - cena gradbenih del - dodatna dela - presežna dela - nepredvidena dela - trditveno breme - substanciranje trditev - sklicevanje na dokaz - trditvena podlaga - zavrnitev dokaznega predloga - naročilo dodatnih del - očitna napaka - grajanje očitne napake - pregled in prevzem opravljenih del Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 301/2015 mediji - pravica do popravka - zavrnitev objave popravka - odklonitveni razlogi Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 177/2014 zahteva za varstvo zakonitosti - zamudna sodba - lastninska pravica na nepremičnini - promet s kmetijskimi zemljišči - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - originarna pridobitev - dobrovernost - ničnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 138/2015 zakupna pogodba - zakup nepremičnin - kmetijska zemljišča - stavbe - predmet zakupa - odstop od pogodbe - pravne napake - lastninska pravica - superficies solo cedit - omejitve javnopravne narave - povrnitev premoženjske škode Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 108/2014 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - preskakovanje pravnih sredstev - protispisnost - pomanjkljivosti odločbe - nasprotje med trditvami in zapisom trditev v sodbi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 105/2014 pooblastilo - vsebina pooblastila - veljavnost pooblastila - tožba - sklepčnost tožbe - zamudna sodba - procesne predpostavke - afirmativna litiskontestacija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 263/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - vzdrževanje večstanovanjske stavbe - redno vzdrževanje - kanalizacija - skupni deli stavbe - upravnik - pooblastila upravnika - povrnitev premoženjske škode - odgovornost upravnika Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 223/2015 povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - objektivna odgovornost - odgovornost imetnika motornega vozila - trčenje motornega vozila in pešca - ravnanje oškodovanca - oprostitev odgovornosti - pričakovanost oškodovančevega ravnanja - skrajna skrbnost bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - obrazložitev - alkoholiziranost voznika Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 259/2015 dovoljenost revizije - sklep o obnovi postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 73/2014 sposobnost biti stranka v postopku - podelitev sposobnosti biti stranka v postopku - agrarna skupnost - člani agrarne skupnosti - stvarna legitimacija - vrnitev premoženjskih pravic - denacionalizacija - vrnitev nepremičnine v naravi - odškodnina - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepravdni postopek - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 159/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 17 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFG HI JK L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2015(406)
> Januar(28) > Februar(60) > Marec(26) > April(38) > Maj(43) > Junij(22) > Julij(33) > Avgust(19) > September(32) > Oktober(32) > November(41) > December(32)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(406)

Vpisniki

< VsiIps

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(96) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(60) dovoljenost revizije(49) zavrženje revizije(44) podlage odškodninske odgovornosti(35) povrnitev nepremoženjske škode(33) vrednost spornega predmeta(29) višina odškodnine(28) povrnitev škode(27) protipravnost(27) povrnitev premoženjske škode(26) pridobitev lastninske pravice(23) dokazovanje(21) lastninska pravica na nepremičnini(20) denacionalizacija(19) sklepčnost tožbe(19) neupravičena pridobitev(17) vzročna zveza(17) trditveno in dokazno breme(17) priposestvovanje(16) protispisnost(14) odškodnina(14) solastnina(14) ničnost(14) pravica do izjave v postopku(13) zastaranje odškodninske terjatve(13) skupno premoženje zakoncev(12) prodajna pogodba(12) prekluzija(12) delitev skupnega premoženja(12) zavarovalna pogodba(10) razlogi za revizijo(10) telesne bolečine(10) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(10) objektivna odgovornost(10) predhodno vprašanje(10) zastaranje(10) družbena lastnina(10) izbrisna tožba(9) dokazno breme(9)