FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > Ips
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 516
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 12881)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sodba II Ips 590/2000 prodaja - oblika pogodbe - sklenitev pogodbe - prejem pisnega izvoda pogodbe - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 4.10.2001
Sodba II Ips 292/2001 razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze - dolžnost preživljanja zakonca - preživnina za nepreskrbljenega zakonca - potrebe upravičenca do preživnine - višina preživnine Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 10.10.2001
VS Sodba II Ips 253/2001 sklepčnost tožbenega zahtevka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.10.2001
VS Sklep II Ips 145/2001 premoženjskopravni spor - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.11.2001
VS Sodba II Ips 141/2001 prodaja stavbnega zemljišča - javna dražba - ničnost pogodbe Civilni oddelek STVARNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.11.2001
Sklep II Ips 66/2001 družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) - prenehanje družbe po ZFPPod - izbris družbe iz sodnega registra med pravdnim postopkom - prekinitev postopka po samem zakonu - singularno pravno nasledstvo - aktivna legitimacija družbenika izbrisane družbe - dogovor o delitvi premoženja družbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 4.10.2001
VS Sodba II Ips 464/2001 razmerja med zakonci po razvezi zakonske zveze - preživljanje zakonca - višina preživnine Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 3.10.2001
VS Sklep II Ips 421/2001 obnova postopka - novi dokazi - rok za vložitev predloga za obnovo postopka - začetek teka roka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 4.10.2001
Sodba II Ips 276/2001 odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - objektivna odgovornost države - krivdna odgovornost - služenje vojaškega roka - vojaška vaja - povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2001
VS Sodba II Ips 308/2001 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - deljena odgovornost - sorazmerno zmanjšanje odškodnine - uporaba varnostnega pasu - strah - telesne bolečine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 9.1.2002
Sklep II Ips 337/2001 dovoljenost revizije - opredelitev izpodbijanega dela sodbe v reviziji - nepopolna revizija - dopolnitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2002
VS Sodba II Ips 260/2001 razveljavitev pogodbe - izpodbojnost - prenehanje pravice - prekluzivni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 17.1.2002
VS Sodba II Ips 153/2001 povrnitev negmotne škode - individualizacija denarne odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2001
Sklep II Ips 514/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba - Jamstveni in preživninski sklad RS kot upnik - stroški izvršilnega postopka - pravna narava predujma za stroške izvršitelja - oprostitev plačila sodnih stroškov - lex specialis Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 13.12.2001
VS Sodba II Ips 102/2001 temeljna načela obligacijskega prava - svobodno urejanje obligacijskih razmerij - dolžnost izpolnitve obveznosti - dovoljenost revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta v tožbi Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2001
Sklep II Ips 37/2001 dovoljenost revizije - sprememba vrednosti spornega predmeta - prehodne in končne določbe ZPP 1999 Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.11.2001
Sodba II Ips 187/2001 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - pasivna legitimacija - rok za vložitev tožbe - narava pravnega posla Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 6.12.2001
VS Sodba II Ips 280/2001 odškodninska odgovornost zaradi neočiščene zasnežene poti - deljena odgovornost - krivda oškodovanca - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.1.2002
VS Sodba II Ips 42/2000 povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.10.2000
Sodba II Ips 226/2000 povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - telesne bolečine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 18.10.2000
VSRS Sodba II Ips 240/2017 skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - preklic darila - običajno darilo - vrnitev danega - trditveno in dokazno breme - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 29.11.2018
VS Sodba II Ips 53/2001 odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - vožnja s prekomerno hitrostjo - izključna krivda - krivdna odgovornost - povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2001
Sklep II Ips 47/2001 procesne predpostavke - sposobnost biti stranka - pravdna sposobnost - prenehanje pravne osebe - odprava pomanjkljivosti - zavrženje tožbe - načelo vestnosti in poštenja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.8.2001
Sodba in sklep II Ips 621/2000 razlaga pogodb - nejasna določila v posebnih primerih - vnaprej pripravljena pogodba - višina pogodbene kazni - način določitve pogodbene kazni Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 13.9.2001
VS Sklep II Ips 67/2001 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - stranske terjatve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.9.2001
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 516 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E FG HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(176) 2018(376) 2017(273) 2016(321)
2015(406) 2014(422) 2013(495) 2012(591)
2011(636) 2010(701) 2009(867) 2008(874)
2007(576) 2006(502) 2005(545) 2004(554)
2003(424) 2002(495) 2001(444) 2000(462)
1999(531) 1998(532) 1997(470) 1996(322)
1995(322) 1994(278) 1993(285) 1992(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(12881)

Vpisniki

< VsiIps

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(1884) zavrženje revizije(1754) povrnitev negmotne škode(1188) telesne bolečine(1065) povrnitev nepremoženjske škode(995) vrednost spornega predmeta(953) strah(858) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(777) višina denarne odškodnine(727) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(726) denarna odškodnina(636) podlage odškodninske odgovornosti(619) dopuščena revizija(600) višina odškodnine(534) povrnitev škode(450) vzročna zveza(396) neupravičena pridobitev(394) duševne bolečine zaradi skaženosti(368) krivdna odgovornost(358) zahteva za varstvo zakonitosti(355) načelo individualizacije odškodnine(354) protipravnost(315) dokazovanje(289) deljena odgovornost(266) objektivna odgovornost(266) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(262) povrnitev premoženjske škode(256) povzročitev škode(252) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(250) načelo objektivne pogojenosti odškodnine(245) denacionalizacija(241) razlogi za revizijo(240) načelo objektivne pogojenosti višine odš...(232) ničnost(227) zastaranje(224) revizija(222) pravična denarna odškodnina(217) skupno premoženje zakoncev(216) ravnanje oškodovanca(209) nesreča pri delu(207)