FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > N
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 263)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sklep II Ips 573/2000 pravna narava zapuščinskega postopka - dovoljenost revizije zoper sklep o dedovanju Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 10.1.2001
VS Sklep II Ips 42/2001 revizija - dovoljenost revizije - delitev skupnega premoženja v nepravdnem postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 15.3.2001
Sklep II Ips 348/2000 pridržanje oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah - pogoji za pridržanje - omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin - pravica do osebne svobode - pravica do zdravstvenega varstva - prostovoljno zdravljenje - povrnitev stroškov pridržalnega postopka Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 7.9.2000
VSRS Sklep II Ips 279/2017 nepravni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - stavbno zemljišče - kmetijsko zemljišče - status zemljišča - sprememba namembnosti - gradnja ceste - vrednotenje zemljišča - pravica do enakega varstva pravic - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep II Ips 335/2017 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamudne obresti - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zamuda - vrsta postopka - nepravdni postopek - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sklep II Ips 140/2017 vrnitev zaplenjenega premoženja - aktivna legitimacija - pravno nasledstvo - dedno upravičenje - zakonito dedovanje - dedni red - krog zakonitih dedičev - obseg zapuščine - začasni skrbnik denacionaliziranega premoženja - nedokončana etažna lastnina - podržavljenje - zaplemba nepremičnine - nepremičnina v solastnini - solastninska pravica na nerazdeljeni stvari (idealni del) - vzpostavitev etažne lastnine Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - NEPRAVDNO PRAVO 30.11.2017
VSRS Sklep II DoR 16/2018 dopuščena revizija - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - nadzorovana obravnava - zavrnitev predloga - podaljšanje zdravljenja v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice - kršitev osebnostnih pravic - pravica do osebne svobode - pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 15.1.2018
VSRS Sklep II DoR 320/2017 predlog za dopustitev revizije - določitev pripadajočega zemljišča - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep I R 79/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti sodišča - postopek za vrnitev poslovne sposobnosti - sodna praksa - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 24.5.2018
VSRS Sklep Cp 15/2018 nepravdni postopek - ukrepi za preprečevanje nasilja v družini - drugostopenjski razveljavitveni sklep - dovoljenost pritožbe - smiselna uporaba ZPP Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 16.5.2018
VSRS Sklep I R 110/2017 spor o pristojnosti - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - podaljšanje pridržanja v psihiatrični zdravstveni organizaciji - kraj bivanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 7.9.2017
VSRS Sklep II DoR 192/2017 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - nepravdni postopek - določitev stikov z otrokom - odvzem roditeljske pravice - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 8.8.2017
VSRS Sklep II Ips 266/2017 razlastitev - nepravdni postopek - odškodnina zaradi razlastitve - status zemljišča - gozdno zemljišče - stavbno zemljišče - vrednotenje zemljišča - gradnja ceste - sprememba namembnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep I R 126/2017 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišče - nepravdni postopek - postopek za določitev odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 29.11.2017
VSRS Sklep II DoR 257/2018 predlog za dopustitev revizije - nepravdni postopek - sodna ureditev meje - dovoljenost revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sklep Cp 13/2018 sprejem na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve - pogoji za sprejem na zdravljenje brez privolitve - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje - obrazložitev sklepa - razveljavitev sklepa Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 7.5.2018
VSRS Sklep Cp 29/2018 nepravdni postopek - postopek za odvzem poslovne sposobnosti - sklep o razveljavitvi odločbe sodišča prve stopnje - razveljavitev sklepa - pravica do pritožbe - odprava pomanjkljivosti na drugi stopnji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep Cp 18/2017 priznanje tuje sodne odločbe - nepravdni postopek - prekluzija dejstev - izraelska sodba - pravica do učinkovitega sodnega varstva - načelo materialne resnice - pogoj vzajemnosti - pridržek javnega reda - zdravniška napaka (medicinska napaka) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.3.2018
Sklep II Ips 570/2009 dovoljenost revizije v nepravdnem postopku - postopek za ureditev stikov med starši in otroki - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 18.2.2010
Sklep II Ips 75/2009 ugasnitev stvarnih pravic na razlaščenih nepremičninah - odškodnina - zastavna pravica na nepremičnini - odstop terjatve (cesija) - prenos hipoteke na cesionarja - vknjižba hipoteke na cesionarja - udeleženci nepravdnega postopka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - NEPRAVDNO PRAVO 11.5.2009
Sklep II DoR 42/2009 dovoljenost revizije - nepravdni postopek - ureditev stikov z otrokom - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 15.7.2009
Sklep II Ips 386/2010 razveljavitev kazenske sodbe - vrnitev zaplenjenega premoženja - vrednost premoženja - neto aktiva podjetja - višina odškodnine - dolgotrajnost sodnega postopka in višina odškodnine - spremembe ZIKS Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - POPRAVA KRIVIC - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 5.5.2011
VS Sklep I R 137/2002 spor o pristojnosti - odvzem roditeljske pravice - izbira krajevne pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 8.1.2003
VS Sklep II Ips 291/2004 nepravdni postopek - načelo kontradiktornosti - dolžnost sodišča opredeliti se do relevantnih navedb strank - pridržanje oseb v psihiatričnih ustanovah - prisilna hospitalizacija duševnih bolnikov zaradi ogrožanja samega sebe Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.7.2004
Sodba II Ips 431/2011 sodna poravnava - učinki sodne poravnave - vsebina sodne poravnave - premoženje razvezanih zakoncev - povrnitev vlaganj v nepremičnino v skupni lasti - delitev solastnine - neupravičena pridobitev - izvedenec Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.9.2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMN OPRSŠTUVZŽ
> NEPRAVDNO PRAVO(259) > NOTARIAT(4)

Datum seje

2019(18) 2018(37) 2017(18) 2016(13)
2015(22) 2014(26) 2013(10) 2012(16)
2011(9) 2010(9) 2009(10) 2008(4)
2007(4) 2006(11) 2005(13) 2004(6)
2003(3) 2002(3) 2001(3) 2000(2)
1999(1) 1998(7) 1997(3) 1996(3)
1995(3) 1994(4) 1993(5)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(263)

Vpisniki

Cp(14) Dor(42) Ips(175) R(32)

Instituti / Izbor najpogostejših

nepravdni postopek(93) dovoljenost revizije(46) zavrženje revizije(29) predlog za dopustitev revizije(24) dopuščena revizija(23) razlastitev(22) zahteva za varstvo zakonitosti(22) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(20) določitev krajevne pristojnosti po višje...(19) vrnitev zaplenjenega premoženja(18) odškodnina zaradi razlastitve(14) višina odškodnine(13) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(12) vrednost spornega predmeta(11) postopek za določitev odškodnine(10) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(9) odškodnina(9) pravica do osebne svobode(8) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(8) spor o pristojnosti(7) revizija(7) kmetijsko zemljišče(7) pravni interes(7) postopek sprejema v varovani oddelek soc...(7) pridržanje oseb v psihiatričnih zdravstv...(7) denacionalizacija(6) postulacijska sposobnost(6) dovoljenost revizije v nepravdnem postop...(6) status zemljišča(6) pripadajoče zemljišče(5) odvzem poslovne sposobnosti(5) pravica do prostovoljnega zdravljenja(5) pravica do izjave v postopku(5) delegacija pristojnosti iz razlogov smot...(5) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(5) določitev pripadajočega zemljišča(5) pritožba(5) krajevna pristojnost(5) prekluzija(5) dejanska razlastitev(5)