FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > V
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 130/2019 predlog za dopustitev revizije - prodajna pogodba - ničnost pogodbe - izbrisna tožba - odstop terjatev - varstvo potrošnikov - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - ZEMLJIŠKA KNJIGA 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 214/2019 predlog za dopustitev revizije - spor iz drugih civilnopravnih razmerij - pristojnost rednega sodišča - sindikat - volitve - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - VOLITVE 13.6.2019
VSRS Sklep II DoR 453/2018 predlog za dopustitev revizije - varstvo kupcev stanovanj - odgovornost za napake - skrite napake - obvestilo o napaki - izguba pravice uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov - ugotovitev drugačnega dejanskega stanja pred sodiščem druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 31.1.2019
VSRS Sodba II Ips 293/2017 varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - ničnost pogodbe - valuta denarne obveznosti (valutna klavzula) - posojilo v tuji valuti - valutno tveganje - dolgoročni kredit v CHF - novacija - obročno odplačilo dolga - konverzija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 17.12.2018
VSRS Sklep II DoR 274/2018 predlog za dopustitev revizije - izročitev listin - pogodbena kazen - predhodni etažni načrt - garancijski list - zapisnik o prevzemu - zavrnitev predloga - navodila za uporabo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 29.11.2018
VSRS Sklep II DoR 252/2018 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - soposest nad vodnim kanalom - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev - pravnoposlovna pridobitev - izročilna pogodba - dobra vera - raziskovalna dolžnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - VODE 8.11.2018
VSRS Sklep II Ips 336/2016 zavarovanje kredita - kreditna pogodba - potrošniški kredit - neizpolnitev obveznosti - zamuda s plačilom obrokov - rok za izpolnitev - dodaten rok za izpolnitev - plačilo neplačanih obrokov pred zapadlostjo - odstop od pogodbe - trditvena podlaga - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 8.11.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 195/2018 varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - dopustnost podlage - ničnost pogodbe - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - ekonomske posledice pogodbenega pogoja - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - način posredovanja informacij - načelo vestnosti in poštenja - slaba vera banke - monetarna politika - oderuška pogodba - znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank - indični dokaz - neposreden dokaz - verodostojnost priče - načelo dispozitivnosti - tuja sodna praksa - pravni interes za dajatveno tožbo - razpolaganje s tožbenim zahtevkom - dovoljenost revizije - nova dejstva in dokazi v reviziji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 25.10.2018
VSRS Sklep II Ips 137/2018 varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - ničnost pogodbe - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - ekonomske posledice pogodbenega pogoja - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - načelo vestnosti in poštenja - povprečni potrošnik - slaba vera banke - enakovrednost dajatev - monetarna politika - novi dokazi - pomanjkljiva obrazložitev odločbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 25.10.2018
VSRS Sklep II Ips 141/2017 varstvo potrošnikov - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - valutno tveganje - nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah - Direktiva Sveta 93/13/EGS - razlaga direktive - posredni učinek direktive - nejasni pogodbeni pogoji - nepošteni pogodbeni pogoji - pojasnilna dolžnost banke - slaba vera banke - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 18.10.2018
VSRS Sklep II DoR 264/2018 dopuščena revizija - varstvo kupcev stanovanj - obročno plačilo kupnine - zadržanje dela kupnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 11.10.2018
VSRS Sklep II DoR 155/2018 dopuščena revizija - stvarne napake - kritni kup - jamčevalni zahtevek - notifikacijska dolžnost - dodatni rok za izpolnitev obveznosti - trditvena podlaga Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 6.9.2018
VSRS Sklep II Ips 200/2016 varstvo kupcev stanovanj - pravna narava pogodbe - prodajna pogodba - podjemna pogodba - kogentne določbe - prodaja nepremičnine - zamuda z izročitvijo nepremičnine - pogodbena kazen zaradi zamude z izročitvijo - stavba, zgrajena do tretje gradbene faze - uporaba ZVKSES - izročitev uporabnega dovoljenja kupcu nepremičnine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 19.7.2018
VSRS Sklep II Ips 216/2016 zavarovalna pogodba - splošni zavarovalni pogoji - razlaga pogodbe - nejasna določila v posebnih primerih - nezgodno zavarovanje - izključitev zavarovalnega kritja - aktivno zdravljenje - nepošteni pogodbeni pogoji - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - ZAVAROVALNO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sklep II DoR 199/2018 predlog za dopustitev revizije - lastninjenje - družbena lastnina - pravica uporabe - pridobitev lastninske pravice - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - VARSTVO POTROŠNIKOV 21.6.2018
VSRS Sklep II Ips 201/2017 potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - varstvo potrošnikov - oderuška pogodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - kavza pogodbe - causa credendi - dopustnost podlage - ničnost pogodbe - varstvo potrošnikov po evropskem pravu - načelo lojalne razlage - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - zakonska pojasnilna dolžnost - načelo vestnosti in poštenja - slaba vera banke - očitno nesorazmerje dajatev - izvedeni finančni instrumenti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave - enako varstvo pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 7.5.2018
VSRS Sklep II Ips 263/2016 dopuščena revizija - zamudna sodba - sklepčnost tožbe - rok za vložitev tožbe - pravočasnost tožbe - pogodba o delu - odstop od pogodbe - odgovornost za napake - notifikacija napak - pravica do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov - prenehanje pravice - prekluzivni rok - uporaba ZVPot Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 23.11.2017
VSRS Sklep II DoR 133/2017 predlog za dopustitev revizije - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - pogodba o leasingu - odstop od pogodbe - neplačevanje obrokov leasinga - zapadlost obroka - uporaba tujega (avstrijskega) prava - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 26.10.2017
VSRS Sklep II Ips 176/2017 pogodba o finančnem lizingu - potrošniška pogodba - ničnost pogodbe - nepošten pogodbeni pogoj - valutna klavzula v CHF - pojasnilna dolžnost - opredelitev do navedb strank - pravna naziranja strank - pravica do izjave v postopku - pravica do poštenega sojenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve in druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 19.10.2017
VSRS Sklep II DoR 175/2017 predlog za dopustitev revizije - pogodba o poroštvu - veljavnost pogodbe - solidarno poroštvo - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 19.10.2017
VSRS Sklep II DoR 118/2017 dopuščena revizija - potrošniški kredit - obveznosti posojilodajalca - banka - pojasnilna dolžnost - valutna klavzula Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 25.5.2017
VSRS Sklep II Ips 219/2015 dopuščena revizija - varstvo potrošnika - potrošniška pogodba - pravno svetovanje - obveznosti pogodbenih strank - ničnost pogodbenih določil - splošni poslovni pogoji - nepošteni pogodbeni pogoji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 18.5.2017
VSRS Sklep II Ips 9/2017 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - varstvo kupcev stanovanj - jamčevanje za napake - rok za uveljavljanje jamčevalnega zahtevka - razlaga zakona - specialni zakon Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 11.5.2017
VSRS sklep II Ips 245/2015 sodna pristojnost - varstvo konkurence - nadomestilo za javno priobčitev fonogramov - pravica do nadomestila - uveljavljanje javnega interesa - pravilnik - ničnost pravilnika Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - VARSTVO KONKURENCE 7.3.2017
VSRS sodba in sklep II Ips 256/2016 leasing pogodba - prodaja na obroke - kršitev pogodbe - odstop od pogodbe - pravne posledice odstopa od pogodbe - vrnitev danega - povračilo koristi - škoda - pozitivni pogodbeni interes - varstvo potrošnikov - nasprotna tožba - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.2.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUV ZŽ
> VARSTVO KONKURENCE(1) > VARSTVO POTROŠNIKOV(53) > VODE(4) > VOLITVE(2)

Datum seje

2019(3) 2018(13) 2017(9) 2016(5)
2015(7) 2014(7) 2013(7) 2012(2)
2011(2) 2010(1) 2009(1) 2008(2)
2007(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(60)

Vpisniki

Dor(21) Ips(39)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(25) varstvo potrošnikov(25) predlog za dopustitev revizije(12) varstvo kupcev stanovanj(10) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(8) ničnost pogodbe(6) odstop od pogodbe(6) stvarne napake(6) načelo vestnosti in poštenja(6) nepravilna izpolnitev pogodbe(5) valutno tveganje(5) podlage odškodninske odgovornosti(5) dolgoročni kredit v CHF(5) prodaja nepremičnine(5) pojasnilna dolžnost(5) posojilo v tuji valuti(5) počitnice(5) dovoljenost revizije(5) trditvena podlaga(4) nepošten pogodbeni pogoj(4) odgovornost organizatorja potovanja(4) vrednost spornega predmeta(4) prodajna pogodba(4) potrošniška hipotekarna kreditna pogodba(4) slaba vera banke(4) pogodbena kazen(4) implementacija direktive(4) nejasni pogodbeni pogoji(4) opravljanje pridobitne dejavnosti(4) potrošniška kreditna pogodba(4) uporaba ZVPot(4) Direktiva Sveta 90/314/EGS(4) izključitev in omejitev odgovornosti(3) nepošteni pogodbeni pogoji(3) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(3) kreditna pogodba(3) javni sklad kot prodajalec(3) odgovornost organizatorja potovanja, če ...(3) izvedba storitve po tretjih osebah(3) informacijska dolžnost banke(3)