FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > V
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 199/2018 predlog za dopustitev revizije - lastninjenje - družbena lastnina - pravica uporabe - pridobitev lastninske pravice - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - VARSTVO POTROŠNIKOV 21.6.2018
VSRS Sklep II Ips 201/2017 potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - varstvo potrošnikov - oderuška pogodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - kavza pogodbe - causa credendi - dopustnost podlage - ničnost pogodbe - varstvo potrošnikov po evropskem pravu - načelo lojalne razlage - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - zakonska pojasnilna dolžnost - načelo vestnosti in poštenja - slaba vera banke - očitno nesorazmerje dajatev - izvedeni finančni instrumenti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave - enako varstvo pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 7.5.2018
VSRS Sklep II Ips 141/2017 varstvo potrošnikov - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - valutno tveganje - nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah - Direktiva Sveta 93/13/EGS - razlaga direktive - posredni učinek direktive - nejasni pogodbeni pogoji - nepošteni pogodbeni pogoji - pojasnilna dolžnost banke - slaba vera banke - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 18.10.2018
VSRS Sklep II DoR 264/2018 dopuščena revizija - varstvo kupcev stanovanj - obročno plačilo kupnine - zadržanje dela kupnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 11.10.2018
VSRS Sklep II Ips 200/2016 varstvo kupcev stanovanj - pravna narava pogodbe - prodajna pogodba - podjemna pogodba - kogentne določbe - prodaja nepremičnine - zamuda z izročitvijo nepremičnine - pogodbena kazen zaradi zamude z izročitvijo - stavba, zgrajena do tretje gradbene faze - uporaba ZVKSES - izročitev uporabnega dovoljenja kupcu nepremičnine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 19.7.2018
Sodba in sklep II Ips 890/2007 prodaja nepremičnine - pogojevanje prodaje proti vnaprejšnjemu plačilu kupnine - vsiljevanje prodajnih pogojev - plačilo obresti od predplačil - varstvo potrošnikov Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 17.2.2011
Sklep II DoR 121/2011 dopuščena revizija - pogojevanje izročitve stanovanja - vnaprejšnje plačilo kupnine - plačilo obresti od predplačil - varstvo potrošnikov - javni sklad kot prodajalec - opravljanje pridobitne dejavnosti - uporaba ZVPot - pomembno pravno vprašanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 5.10.2011
Sklep II DoR 265/2013 predlog za dopustitev revizije - varstvo potrošnikov - prodaja stanovanj po ZVKSES - varstvo kupcev stanovanj - obrestovanje vnaprej plačane kupnine - obresti od predplačila (avansa) - javni nepremičninski sklad - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje - dokazni sklep - obrazložitev dokaznega sklepa - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek VARSTVO POTROŠNIKOV - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.10.2013
Sodba II Ips 77/2011 zahteva za varstvo zakonitosti - pogodba o dobavi toplotne energije - pogodbene stranke - sklenitev pogodbe z upravnikom večstanovanjske stavbe - tožba dobavitelja zoper etažnega lastnika - pravice odjemalca toplotne energije do dobavitelja - plačilo - deljene obveznosti - delilnik stroškov - stvarne napake - uveljavljanje pravic iz odgovornosti za napake - varstvo potrošnikov Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - OBLIGACIJSKO PRAVO 12.9.2013
Sklep II DoR 1/2014 predlog za dopustitev revizije - pomembno pravno vprašanje - obstoj sodne prakse - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - odgovornost proizvajalca - nevarna stvar - napake stvari - nevarne lastnosti stvari - eksplozija pri segrevanju mleka - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.5.2014
Sodba II Ips 158/2008 nagradna igra - splošni pogoji poslovanja - zavajajoče oglaševanje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 13.3.2008
Sodba II Ips 108/2011 dopuščena revizija - varstvo kupcev stanovanj - rok - začetek teka roka - odredba o odpravi pomanjkljivosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 24.1.2013
VSRS Sklep II DoR 161/2016 dopuščena revizija - zavarovanje kredita - kreditna pogodba - neizpolnitev obveznosti - zamuda s plačilom obrokov - odstop od pogodbe s strani dajalca kredita - plačilo neplačanih obrokov pred zapadlostjo - trditvena podlaga - rok za izpolnitev - dodaten rok za izpolnitev Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.8.2016
VSRS sodba II Ips 6/2013 dopuščena revizija - pogodba o prodaji stanovanja - zamuda z izročitvijo - pogodbena kazen - soglasje kupca za izročitev stanovanja z zamudo - obresti od preplačila - varstvo potrošnikov - javni sklad kot prodajalec - opravljanje pridobitne dejavnosti - uporaba ZVPot Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 18.12.2014
VSRS Sklep II Ips 263/2016 dopuščena revizija - zamudna sodba - sklepčnost tožbe - rok za vložitev tožbe - pravočasnost tožbe - pogodba o delu - odstop od pogodbe - odgovornost za napake - notifikacija napak - pravica do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov - prenehanje pravice - prekluzivni rok - uporaba ZVPot Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 23.11.2017
VSRS Sklep II Ips 176/2017 pogodba o finančnem lizingu - potrošniška pogodba - ničnost pogodbe - nepošten pogodbeni pogoj - valutna klavzula v CHF - pojasnilna dolžnost - opredelitev do navedb strank - pravna naziranja strank - pravica do izjave v postopku - pravica do poštenega sojenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve in druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 19.10.2017
VSRS sklep II Ips 245/2015 sodna pristojnost - varstvo konkurence - nadomestilo za javno priobčitev fonogramov - pravica do nadomestila - uveljavljanje javnega interesa - pravilnik - ničnost pravilnika Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - VARSTVO KONKURENCE 7.3.2017
VSRS Sklep II DoR 289/2014 dopuščena revizija - varstvo potrošnikov - pogodba o organiziranju potovanja - nepravilna izpolnitev pogodbe - pogodbena odškodninska odgovornost - odgovornost organizatorja potovanja - počitnice - zastrupitev s hotelsko hrano - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - izvedba storitve po tretjih osebah - odgovornost organizatorja potovanja, če je posamezne storitve zaupal tretjim osebam - podlage odškodninske odgovornosti - izključitev in omejitev odgovornosti - skrbnost pri izbiri - skrbnost dobrega strokovnjaka - Direktiva Sveta 90/314/EGS - implementacija direktive - uporaba prava EU Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - PRAVO EVROPSKE UNIJE - POGODBENO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.10.2014
VSRS Sklep II DoR 118/2017 dopuščena revizija - potrošniški kredit - obveznosti posojilodajalca - banka - pojasnilna dolžnost - valutna klavzula Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 25.5.2017
VSRS sodba II Ips 150/2013 zastavna pravica na nepremičnini - hipoteka - notarska hipoteka - zavarovanje terjatve - kreditna pogodba - potrošniški kredit - zavarovanje potrošniškega kredita - ničnost - fiksni pravni posel - obličnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - ZAVAROVANJE TERJATEV 11.6.2015
VSRS sklep II DoR 74/2015 dopuščena revizija - varstvo potrošnikov - pogodba o prevzemu terjatve - pravno svetovanje - incaso cesija - causa - dopustna podlaga - ničnost Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 28.5.2015
Sodba II Ips 167/2011 dopuščena revizija - vzpostavitev prejšnjega stanja - odstranitev vira škodne nevarnosti - pasivna stvarna legitimacija - razmejitev odgovornosti med lokalno skupnostjo in državo - odvodnjavanje - rok za vzpostavitev prejšnjega stanja - paricijski rok - dolžnika paricijskega roka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - VODE 22.5.2014
Sodba II Ips 1001/2008 potrošniška prodajna pogodba - garancija za brezhibno delovanje stvari - obvezna garancija - razveza pogodbe - zahteva za zamenjavo stvari - nepomembna napaka - klikanje sklopke Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.5.2012
Sklep II DoR 518/2011 dopuščena revizija - pogodba o prodaji stanovanja - zamuda z izročitvijo - pogodbena kazen - soglasje kupca za izročitev stanovanja z zamudo - obresti od preplačila - varstvo potrošnikov - javni sklad kot prodajalec - opravljanje pridobitne dejavnosti - uporaba ZVPot Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.9.2012
Sodba II Ips 240/2009 prodaja nepremičnine - pogoj za sklenitev prodajne pogodbe - načelo sočasnosti izpolnitve obveznosti - pogojevanje nakupa s predplačilom - obresti za predplačilo kupnine - nepoštena poslovna praksa - brezplačno kreditiranje - zastaranje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 21.3.2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUV ZŽ
> VARSTVO KONKURENCE(1) > VARSTVO POTROŠNIKOV(55) > VODE(4) > VOLITVE(2)

Datum seje

2019(5) 2018(13) 2017(9) 2016(5)
2015(7) 2014(7) 2013(7) 2012(2)
2011(2) 2010(1) 2009(1) 2008(2)
2007(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(62)

Vpisniki

Dor(22) Ips(40)

Instituti / Izbor najpogostejših

varstvo potrošnikov(26) dopuščena revizija(25) predlog za dopustitev revizije(13) varstvo kupcev stanovanj(10) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(8) ničnost pogodbe(6) odstop od pogodbe(6) stvarne napake(6) načelo vestnosti in poštenja(6) nepravilna izpolnitev pogodbe(5) valutno tveganje(5) podlage odškodninske odgovornosti(5) dolgoročni kredit v CHF(5) prodaja nepremičnine(5) pojasnilna dolžnost(5) posojilo v tuji valuti(5) počitnice(5) dovoljenost revizije(5) trditvena podlaga(4) nepošten pogodbeni pogoj(4) odgovornost organizatorja potovanja(4) vrednost spornega predmeta(4) prodajna pogodba(4) potrošniška hipotekarna kreditna pogodba(4) slaba vera banke(4) pogodbena kazen(4) implementacija direktive(4) nejasni pogodbeni pogoji(4) opravljanje pridobitne dejavnosti(4) potrošniška kreditna pogodba(4) uporaba ZVPot(4) Direktiva Sveta 90/314/EGS(4) izključitev in omejitev odgovornosti(3) nepošteni pogodbeni pogoji(3) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(3) kreditna pogodba(3) javni sklad kot prodajalec(3) odgovornost organizatorja potovanja, če ...(3) izvedba storitve po tretjih osebah(3) informacijska dolžnost banke(3)