FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > P
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 60
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1486)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 205/2007 učinek ponudbe - oblika ponudbe - sklenitev pogodbe - prodaja nepremičnine - sestavitev listine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.6.2009
Sodba II Ips 938/2007 skupno premoženje zakoncev - ugotovitev neveljavnosti pogodbe o prodaji stanovanja - dogovor o vodenju poslov med zakoncema - ničnost pogodbe - navidezna pogodba - oderuška pogodba - subjektivni element oderuštva - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 23.7.2009
Sodba II Ips 727/2006 lastninska tožba - originarna pridobitev lastninske pravice - predhodno vprašanje - gradnja na tujem svetu - zakup nepremičnine - gradnja začasnega objekta Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.9.2009
Sklep II Ips 45/2008 pogodba o prodaji kmetijskega zemljišča - ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča - izjava o sprejemu ponudbe - vezanost ponudnika za ponudbo - obvezujoča ponudba - predkupni upravičenec - predkupna pravica - sklenitev pogodbe pod odložnim pogojem - razveljavitev pogodbe, sklenjene pod odložnim pogojem Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 16.7.2009
Sodba II Ips 87/2007 posojilna pogodba - pogodba o posredovanju - spregled pravne osebnosti - odgovornost družbenikov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.7.2009
VSRS Sklep II DoR 365/2018 dopuščena revizija - pogodba o štipendiranju - odstop od pogodbe - kršitev pogodbene obveznosti - dolžnost obveščanja - kršitev neznatnega pomena - vračilo štipendije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.11.2018
Sodba II Ips 765/2006 razveza preužitkarske pogodbe - razveza zaradi neizpolnjevanja pogodbe Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 19.3.2009
VSRS Sklep II DoR 393/2018 predlog za dopustitev revizije - javna priobčitev glasbenih neodrskih del - plačilo nadomestila za uporabo avtorskega dela - neupravičena pridobitev - civilna kazen - zapadlost terjatve - zastaranje - sprememba tožbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 386/2018 dopuščena revizija - pravnomočnost - lastna menica - res iudicata - identični tožbeni zahtevek - objektivna in subjektivna identiteta tožbenega zahtevka - plačilo na podlagi menice - plačilo na podlagi temeljnega (kavzalnega) pravnega posla Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 10.1.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 195/2018 varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - dopustnost podlage - ničnost pogodbe - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - ekonomske posledice pogodbenega pogoja - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - način posredovanja informacij - načelo vestnosti in poštenja - slaba vera banke - monetarna politika - oderuška pogodba - znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank - indični dokaz - neposreden dokaz - verodostojnost priče - načelo dispozitivnosti - tuja sodna praksa - pravni interes za dajatveno tožbo - razpolaganje s tožbenim zahtevkom - dovoljenost revizije - nova dejstva in dokazi v reviziji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 25.10.2018
Sodba II Ips 924/2006 odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe - prenos poslovnega deleža družbenika - izostanek vpisa poslovnega deleža v sodni register - deklaratornost vpisa v sodni register - dokazno breme - dokazni predlog za vpogled v drug spis - opredeljenost dokaznega predloga Civilni oddelek PRAVO DRUŽB - STATUSNO PRAVO - SODNI REGISTER - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2009
VSRS Sodba II Ips 41/2018 kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kolektivne organizacije - licenčna pogodba - razmerje med filmsko in predobstoječo glasbo - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - dejanska uporaba - neobstoj veljavne tarife - enotnost sodne prakse - pravna praznina - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 14.6.2018
VSRS Sodba II Ips 240/2016 prodajna pogodba - soglasje volj o bistvenih sestavinah pogodbe - zavezovalni pravni posel - prenos lastninske pravice na nepremičnini - plačilo - zavrnitev dokaznih predlogov - pravica do izjave v postopku - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - trditveno breme - prekluzija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 21.6.2018
Sodba II Ips 549/96 darilna pogodba - podlaga (poslovni namen) darilne pogodbe - nagib - pozneje odpadla podlaga (izjalovljen motiv) - prenehanje darila - preklic darila - velika nehvaležnost - pravni standard Civilni oddelek ODZ - POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.2.1998
Sklep II DoR 402/2011 dopuščena revizija - prodajna pogodba - izpolnitev pogodbe - odgovornost za stvarne napake - odgovornost za pravne napake - obveznosti prodajalca - sankcije za pravne napake - povrnitev škode - neposredna škoda - škoda zaradi zaupanja - posredna (refleksna) škoda - navidezna komisijska pogodba - poslovna odškodninska obveznost osebe, ki ni stranka pogodbe Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2011
VSRS sodba in sklep II Ips 7/2012 dopuščena revizija - pristojnost slovenskega sodišča - Uredba 44/2001 (Uredba Bruselj I) - potrošniška pogodba - pogodba o finančnem lizingu - litispendenca - procesne predpostavke - nasprotna tožba - neupravičena pridobitev - vrnitev danega na podlagi razveljavljene sodne odločbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 19.12.2016
VSRS Sklep II DoR 93/2016 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - napake volje - zmota - prevara Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.6.2016
VSRS Sodba II Ips 324/2016 aleatorna pogodba - pogodba o preužitku - fiktivna pogodba - ničnost pogodbe - nedopusten nagib - enakost dajatev - pravica do zasebnega življenja - pravica do zasebne lastnine - dedovanje - prikrajšanje nujnega deleža Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 27.7.2017
VSRS Sklep II DoR 327/2017 dopuščena revizija - kolektivno upravljanje avtorske pravice - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - avtorski honorar - honorar po licenčni pogodbi - običajni honorar - minimalni honorar - uporaba tarife - primernost tarife - skupni sporazum o višini nadomestil Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 29.11.2017
VSRS Sklep II Ips 29/2016 darilna pogodba - pravna narava pogodbe - sporazum o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema - vrnitev darila - preklic darila - causa (kavza) - ustavnoskladna razlaga - lastninska pravica - poseg v lastninsko pravico - darilni namen - razveza zakonske zveze Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 30.11.2017
VSRS Sklep II DoR 287/2017 dopuščena revizija - kolektivno upravljanje avtorske pravice - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - javna priobčitev glasbenih del - avtorski honorar - nadomestilo za uporabo avtorskega dela - tarifa za uporabo avtorskih del - višina nadomestila - običajni honorar - honorar po licenčni pogodbi - minimalni honorar - primernost tarife Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 13.12.2017
VSRS sodba II Ips 90/2015 pogodba o dosmrtnem preživljanju - promet s kmetijskimi zemljišči - zaščitena kmetija - ničnost Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 8.9.2016
VSRS Sklep II DoR 152/2017 dopuščena revizija - institucionalno varstvo - domska oskrba - stroški mesečne nege in oskrbe - plačilo stroškov - pogodbena volja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 12.10.2017
Sodba II Ips 68/2006 prodaja nepremičnine - pravni učinki pogodbe - dogovor o razdelitvi kupnine na enake dele - posledice neizpolnitve Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.4.2008
VSRS Sklep II DoR 401/2016 dopuščena revizija - avtorske pravice - založniška pogodba - prenos avtorskih pravic - kršitev pogodbenih obveznosti - obveznosti založnika - odstop od pogodbe - vezanost sodišča na predhodno pravnomočno odločitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - POGODBENO PRAVO 30.3.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 60 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOP RSŠTUVZŽ
> PLAČILNI PROMET(1) > POGODBENO PRAVO(1152) > POKOJNINSKO ZAVAROVANJE(5) > POLITIČNE STRANKE(1) > POMORSKO PRAVO(1) > POPRAVA KRIVIC(34) > PRAVO DRUŽB(93) > PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTI(1) > PRAVO EVROPSKE UNIJE(21) > PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE(113) > PRAVO SVETA EVROPE(1) > PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV(70) > PREDHODNO ODLOČANJE SEU(3) > PREKRŠKI(6) > PRIMERJALNO PRAVO(2)

Datum seje

2019(44) 2018(93) 2017(73) 2016(68)
2015(53) 2014(58) 2013(68) 2012(86)
2011(114) 2010(68) 2009(71) 2008(70)
2007(19) 2006(38) 2005(46) 2004(54)
2003(33) 2002(47) 2001(47) 2000(48)
1999(46) 1998(57) 1997(65) 1996(38)
1995(31) 1994(20) 1993(31)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1486)

Vpisniki

Cp(8) Dor(144) G(1) Ips(1331) R(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(165) prodajna pogodba(87) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(85) dovoljenost revizije(76) ničnost(61) zavrženje revizije(59) posojilo(58) posojilna pogodba(57) neupravičena pridobitev(54) pogodba o delu(52) predlog za dopustitev revizije(52) darilna pogodba(51) vrnitev posojila(49) razlaga pogodbe(48) zastaranje(48) razveza pogodbe(47) prodaja nepremičnine(45) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(44) ničnost pogodbe(40) vrednost spornega predmeta(40) gradbena pogodba(37) oblika pogodbe(34) prodaja(33) pogodba o dosmrtnem preživljanju(33) bianco menica(32) sklenitev pogodbe(31) povrnitev škode(30) dokazovanje(30) poroštvo(29) odstop od pogodbe(28) najemna pogodba(28) napake volje(28) avtorsko pravo(27) povrnitev premoženjske škode(26) navidezna pogodba(25) načelo vestnosti in poštenja(25) kolektivno uveljavljanje avtorskih pravi...(25) menica(24) kabelska retransmisija avdiovizualnih de...(24) odgovornost za napake(24)