FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > P
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 60
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1479)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 174/2018 razveza pogodbe - kršitev pogodbenih obveznosti - pravilo o dokaznem bremenu Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 3.10.2019
VSRS Sodba II Ips 205/2018 novacija - solidarna obveznost - odpust obveznosti v osebnem stečaju - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - neobrazložena odločba - protispisnost - zavrnitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 5.9.2019
VSRS Sklep II DoR 234/2019 dopuščena revizija - odškodnina zaradi smrti bližnjega - osebe, ki imajo v primeru smrti ali težke invalidnosti pravico do denarne odškodnine - posredni oškodovanci - namestitev upravičenca v socialnovarstvenem zavodu - postavitev skrbnika za poseben primer - domsko varstvo in oskrba - volja oskrbovane osebe - izraz volje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 216/2019 dopuščena revizija - prodajna pogodba za stanovanje - odprava napak - znižanje kupnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II Ips 78/2018 družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - izključitev družbenika iz družbe - postopek izključitve - izstop družbenika iz družbe - sodna poravnava - sodni izstop družbenika - prenehanje poslovnega deleža - prenos poslovnega deleža družbenika - izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža - razlaga sodne poravnave - pasivna legitimacija družbe - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO DRUŽB 20.6.2019
VSRS Sklep II Ips 65/2018 obrazloženost odločbe sodišča druge stopnje - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med razlogi - zamuda z izpolnitvijo obveznosti - prodaja nepremičnine - pogodbena kazen - kriteriji sorazmernosti pogodbene kazni - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 138/2019 predlog za dopustitev revizije - kršitev avtorske pravice - objava v medijih - objava videospota - povrnitev premoženjske škode - pasivna legitimacija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 117/2018 načelo primarnosti prava EU - neposredna uporaba prava EU - načelo učinkovitosti prava EU - Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - načelo pravne države - prepoved povratne veljave pravnih aktov (prepoved retroaktivnosti) - pogodba o štipendiranju - študij v tujini - zaposlitev v Republiki Sloveniji - kršitev pogodbe - vračilo štipendije - zapadlost terjatve - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - USTAVNO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 37/2018 premoženje Katoliške cerkve - kanonsko pravo - civilnopravno razmerje - veljavnost pravnega posla - prodajna pogodba - prodaja delnic - odstop terjatve (cesija) - zastopanje - zakoniti zastopnik - omejitev zastopanja - pooblaščenec - prekoračitev pooblastila - prokura - pristojnosti nadškofa - posel izrednega upravljanja - odobritev pravnega posla - Sveti sedež - načelo vestnosti in poštenja - zloraba pravic Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 30.5.2019
VSRS Sklep II Ips 34/2018 ugotovitev obstoja pogodbe - izstavitev zemljiškoknjižne listine - darilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - dokazovanje z listinami - izvirna/originalna listina - kopija pogodbe - ponarejena listina - pristnost podpisa - ponarejen podpis - sorodstveno razmerje - dokazovanje z izvedencem grafologom - dopolnitev izvedenskega mnenja - popis spisa - vpogled stranke v postopku v sodni spis - fotokopiranje listin v spisu - manjkajoča listina v spisu - pravica do izjave v postopku - načelo kontradiktornosti - razpravno načelo - neutemeljena zavrnitev dokaznega predloga - trditveno in dokazno breme - procesna jamstva - načelo enakosti orožij - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sklep II DoR 57/2019 predlog za dopustitev revizije - plačilo odškodnine - predložitev dokaza - materialno procesno vodstvo - obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sodba II Ips 71/2018 neupravičena pridobitev - prikrajšanje in obogatitev - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - direktor družbe - zakonito zastopanje - hrvaško pravo - zloraba pooblastil - predpogodba - pasivna stvarna legitimacija - prekoračitev pooblastila - notranja omejitev pooblastil - spregled pravne osebnosti - civilni delikt - načelo sočasnosti izpolnitve obveznosti - načelo vestnosti in poštenja - načelo vzajemnosti dajatev - prevalitev procesnega dokaznega bremena - dokazna ocena - pritožbena novota - razpravno načelo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRIMERJALNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 394/2018 dopuščena revizija - izplačevanje pokojnin - pogrešana (odsotna) stranka - zastaranje terjatve - zadržanje zastaranja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 15.4.2019
VSRS Sodba II Ips 178/2017 pogodba o izvajanju storitev - dopolnilno zdravstveno zavarovanje - pogodbena provizija - zakonska provizija - pripoznava dolga - izjava volje - knjigovodsko stanje terjatev - podpis obrazca IOP (izpis odprtih postavk) Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 11.4.2019
VSRS Sklep in sodba II Ips 16/2019 dvostranske pogodbe - kupoprodajna pogodba - razdrtje kupoprodajne pogodbe - stvarne napake predmeta prodaje - reparacijski zahtevek - vrnitev danega - vrnitev predmeta pogodbe - kraj vrnitve predmeta pogodbe - sočasnost vrnitve - odločanje v mejah tožbenega zahtevka - prekoračitev tožbenega zahtevka - načelo dispozitivnosti - tožbeni zahtevek za prevzem stvari - pravni interes za tožbo - nasprotni tožbeni zahtevek - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 19/2018 stavka - stavkovni sporazum - izpolnitev pogodbe - jezikovna, sistemska in namenska razlaga - nemožnost izpolnitve pogodbe - sprejem normativne ureditve - načelo delitve oblasti - obligacija uspeha - obligacija prizadevanja - odškodnina zaradi neizpolnitve pogodbe - kolektivna pogodba - izplačilo dodatka - sodna pristojnost - pristojnost rednega sodišča - pristojnost delovnega sodišča - pristojnost specializiranega sodišča - civilnopravno razmerje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sklep II DoR 489/2018 predlog za dopustitev revizije - kupoprodajna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - lastninska pravica na vozilu - pridobitev lastninske pravice - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 8.4.2019
VSRS Sodba II Ips 17/2018 posojilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - ničnost - dokazno breme - dokazna ocena - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 44/2018 zavarovalna pogodba - zavarovanje civilne odgovornosti - splošni zavarovalni pogoji - razlaga splošnih zavarovalnih pogojev - zavarovalno kritje - omejitev zavarovalnega kritja - varstvo šibkejše stranke - jezikovna razlaga - teleološka razlaga - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 227/2017 telekomunikacije - elektronske komunikacije - kabelska kanalizacija - izgradnja kabelskega sistema - negatorna tožba (opustitvena tožba) - pridobitev lastninske pravice - pridobitev stvarne služnosti - izvenknjižno pridobljena stvarna služnost - neupravičena pridobitev Civilni oddelek ELEKTRONSKE TELEKOMUNIKACIJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 18.3.2019
VSRS Sodba II Ips 307/2017 revizija stranskega intervenienta - sklenitev pogodbe - pogodba o poravnavi - izvensodna poravnava - soglasje volj - obličnost pogodbe - forma ad valorem - ustna pogodba - veljavnost pogodbe - javne finance - proračunski uporabnik - trditvena podlaga - prekoračitev trditvene podlage - pobotni ugovor - izpodbijanje dejanskega stanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 498/2018 dopuščena revizija - zdravniška služba - specializacija zdravnikov - odobritev zdravniške specializacije - povrnitev stroškov specializacije - odklonitev zaposlitve v regiji, za katero je bila zdravniku odobrena specializacija - zaposlitev v sistemu javnega zdravstva - obvezno zdravstveno zavarovanje - pravica do proste izbire zaposlitve - pravica do zdravstvenega varstva - ustavna presoja - test sorazmernosti - test legitimnosti - prepoved retroaktivnosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 7.3.2019
VSRS Sklep II DoR 41/2019 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost bank - odškodninska odgovornost izvajalca plačilnega prometa nalogodajalca - nepravilna izvršitev naloga - spletno bančništvo - uporaba storitve spletnega bančništva - varnostni ukrepi - dodatno varnostno geslo - profesionalna skrbnost - uporabnik - ravnanje s potrebno skrbnostjo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PLAČILNI PROMET 7.3.2019
VSRS Sklep II DoR 31/2019 predlog za dopustitev revizije - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kolektivna organizacija - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - glasbena dela - razmerje med glasbenimi in avdiovizualnimi deli - tarifa za kabelsko retransmisijo avtorskih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 7.3.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 239/2018 posojilna pogodba - ničnost pravnega posla - notarski zapis - ničnost notarskega zapisa - nujno sosporništvo - izbrisna tožba - ne bis in idem - subjektivna in objektivna identiteta tožbenega zahtevka - učinek pravnomočnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 28.2.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 60 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOP RSŠTUVZŽ
> PLAČILNI PROMET(1) > POGODBENO PRAVO(1147) > POKOJNINSKO ZAVAROVANJE(5) > POLITIČNE STRANKE(1) > POMORSKO PRAVO(1) > POPRAVA KRIVIC(34) > PRAVO DRUŽB(93) > PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTI(1) > PRAVO EVROPSKE UNIJE(21) > PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE(112) > PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV(70) > PREDHODNO ODLOČANJE SEU(2) > PREKRŠKI(6) > PRIMERJALNO PRAVO(2)

Datum seje

2019(38) 2018(92) 2017(73) 2016(68)
2015(53) 2014(58) 2013(68) 2012(86)
2011(114) 2010(68) 2009(71) 2008(70)
2007(19) 2006(38) 2005(46) 2004(54)
2003(33) 2002(47) 2001(47) 2000(48)
1999(46) 1998(57) 1997(65) 1996(38)
1995(31) 1994(20) 1993(31)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1479)

Vpisniki

Cp(8) Dor(143) G(1) Ips(1325) R(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(163) prodajna pogodba(87) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(85) dovoljenost revizije(75) ničnost(60) posojilo(58) zavrženje revizije(58) posojilna pogodba(57) neupravičena pridobitev(53) pogodba o delu(52) darilna pogodba(51) predlog za dopustitev revizije(51) vrnitev posojila(49) razlaga pogodbe(48) zastaranje(47) razveza pogodbe(46) prodaja nepremičnine(45) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(43) ničnost pogodbe(40) vrednost spornega predmeta(39) gradbena pogodba(37) oblika pogodbe(34) prodaja(33) pogodba o dosmrtnem preživljanju(32) bianco menica(32) sklenitev pogodbe(31) dokazovanje(30) povrnitev škode(29) poroštvo(29) odstop od pogodbe(28) najemna pogodba(28) avtorsko pravo(27) napake volje(27) povrnitev premoženjske škode(26) navidezna pogodba(25) kolektivno uveljavljanje avtorskih pravi...(25) odgovornost za stvarne napake(24) menica(24) načelo vestnosti in poštenja(24) odgovornost za napake(24)