FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > Z
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 740)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 610/2007 predlog za zavarovanje terjatve - zavarovanje terjatve z zastavno pravico na nepremičnini - posebno premoženje zakonca upnika - tožba na nedopustnost zavarovanja terjatve - izločitvena tožba Civilni oddelek ZAVAROVANJE TERJATEV - IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2009
VSRS Sodba II Ips 84/2017 zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini - maksimalna hipoteka - hipotekarna tožba - odstop terjatve (cesija) - prenos terjatve banke - prenos maksimalne hipoteke - slabe terjatve banke Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 22.11.2018
VSRS Sklep II DoR 97/2016 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - alkoholiziranost Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.9.2016
Sklep II Ips 282/2011 dopuščena revizija - izbrisna tožba - zaznamba sklepa o izvršbi - dovoljenost izbrisne tožbe zoper zaznambo izvršbe - zastavna pravica na nepremičnini (hipoteka) - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - pravnomočnost sklepa o izvršbi - materialnopravna veljavnost zaznamba izvršbe - formalnopravna veljavnost zaznamba izvršbe - dovoljenost zaznambe izvršbe - zemljiškoknjižni postopek - udeleženci zemljiškoknjižnega postopka - pravica do vložitve izpodbojne tožbe Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 3.7.2014
VSRS sklep II Ips 151/2016 zahteva za varstvo zakonitosti - predlog za vpis v zemljiško knjigo - pravni interes - vpis pravice v korist tretje osebe - zamudna sodba - vpis v zemljiško knjigo na podlagi sodbe - bistvena kršitev določb pravdnega oddelka - protispisnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 24.11.2016
VSRS Sklep II DoR 313/2014 dopuščena revizija - izbrisna tožba - sklepčnost tožbe - pasivna legitimacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 18.12.2014
VSRS Sodba II Ips 243/2015 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilskega kaska - izključitev zavarovalnega kritja - tipska pogodba - razlaga pogodbe - splošni zavarovalni pogoji - kaznivo dejanje zatajitve - tatvina - storilec kaznivega dejanja - sozavarovana oseba Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep II Ips 138/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - vknjižba lastninske pravice - zemljiškoknjižno dovolilo v obliki notarskega zapisa - notarska listina - notarski zapis - javna listina - trajna hramba notarskih listin - vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - jezikovna razlaga - teleološka razlaga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NOTARIAT - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 14.12.2017
VSRS Sklep II DoR 309/2016 dopuščena revizija - nezgodno zavarovanje - povrnitev nepremoženjske škode - dokazovanje - dejstva - dokaz z izvedencem - opustitev zaslišanja izvedenca - postavitev novega izvedenca - pravica do izjave v postopku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 19.1.2017
VSRS Sklep II DoR 225/2016 dopuščena revizija - izbrisna tožba - aktivna legitimacija - pravica do izjave v postopku - načelo kontradiktornosti - postopek pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 22.12.2016
Sodba II Ips 850/2005 subrogacija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 28.2.2008
Sodba II Ips 505/2004 nastanek premoženjske škode - začetek teka zastaralnega roka - pretrganje zastaranja - delna izpolnitev - izpolnitev naturalne obligacije Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 11.5.2006
Sklep II Ips 939/2006 dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - pravni interes - poenotenje sodne prakse - varstvo javnega interesa - predhodna odredba za zavarovanje preživninske terjatve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 8.11.2007
Sklep II Ips 412/2010 povrnitev škode - škoda iz prometne nesreče v tujini - odgovornostna zavarovalnica - pooblaščena zavarovalnica - pasivna stvarna legitimacija Slovenskega zavarovalnega združenja - predhodno vprašanje - vezanost pravdnega sodišča na odločitev o predhodnem vprašanju - predpravdni odškodninski zahtevek kot materialna predpostavka - predhodno vprašanje Sodišču Evropske unije (SES) - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 30.5.2013
Sklep II DoR 87/2013 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje vodnega plovila - obseg zavarovalnega kritja - razlaga pogodbenih določil - jasnost pogodbenih določil Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 4.4.2013
VSRS Sklep II Ips 269/2017 zavarovalna pogodba - obvezno zavarovanje v prometu - prepustitev vozila v uporabo tretjemu - izguba zavarovalnih pravic - zapustitev kraja prometne nezgode - domneva alkoholiziranosti - regres zavarovalnice - subrogacija - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 400/2018 postopek izvršbe in zavarovanja - postopek zavarovanja z začasno odredbo - dovoljenost revizije - začasna odredba - nedovoljena revizija - novela ZIZ-L - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 10.1.2019
Sodba II Ips 432/2010 zavarovanje avtomobilske odgovornosti - izplačilo zavarovalnine - ponarejena zelena karta - povrnitev škode - solidarna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - alternativna vzročnost - dokazno breme Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 12.12.2013
Sodba II Ips 227/2010 osebna zavarovanja - nezgodno zavarovanje - kolektivno nezgodno zavarovanja - splošni zavarovalni pogoji - seznanitev s splošnimi zavarovalnimi pogoji - plačilo zavarovalnine - invalidnina - dnevno nadomestilo - vzročna zveza med nezgodo in zavarovalnim primerom - izguba zavarovalnih pravic - alkoholiziranost - izpodbojna domneva - delna ničnost - trditveno in dokazno breme - prekluzija Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 9.1.2014
Sklep II DoR 402/2013 dopuščena revizija - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - priposestvovanje služnosti - dobra vera - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodišče druge stopnje - ugotovitev dejanskega stanja brez obravnave Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 30.1.2014
Sklep II DoR 309/2013 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - plačilo zavarovalnine - škoda povzročena z vozilom tuje registracije - pasivna legitimacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 18.12.2013
Sklep II DoR 188/2013 dopuščena revizija - izpolnitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe - upravljanje večstanovanjske stavbe - pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe - izplačilo zavarovalnine upravniku - soglasje etažnega lastnika - zavarovalnina za posamezne dele stavbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.9.2013
Sodba II Ips 179/2010 lastninjenje - nepremičnina v družbeni lastnini - pravica uporabe - kmetijska zemljišča - nezazidana stavbna zemljišča - otvoritvena bilanca podjetja - lastninjenje podjetja - skrito premoženje - naknadno lastninjenje - ne bis in idem - sojenje o isti stvari - razširjene subjektivne meje pravnomočnosti - izbrisna tožba - pogoji za izbrisno tožbo - vknjižba lastninske pravice na podlagi sodne odločbe Civilni oddelek LASTNINJENJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 28.1.2013
VSRS Sklep II DoR 271/2016 povrnitev škode - zavarovalna pogodba - stanovanjsko zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - napake volje - zmota - zavarovalni zastopnik - nedopustnost ravnanja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - solidarna odgovornost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 12.1.2017
VSRS Sodba II Ips 126/2018 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - prekluzija - novi dokazi - izbrisna tožba - pogodba namesto razlastitve - razpolaganje z razlaščeno nepremičnino - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - nedopusten nagib - dobroverni pridobitelj - ničnost pogodbe - ekonomski pomen spora Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 19.7.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 30 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZ Ž
> ZADRUGE(12) > ZAPOSLOVANJE(2) > ZAVAROVALNIŠTVO(2) > ZAVAROVALNO PRAVO(483) > ZAVAROVANJE TERJATEV(58) > ZDRAVSTVENA DEJAVNOST(3) > ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE(4) > ZEMLJIŠKA KNJIGA(188) > ZEMLJIŠKI KATASTER(2)

Datum seje

2019(34) 2018(37) 2017(32) 2016(31)
2015(41) 2014(54) 2013(48) 2012(46)
2011(56) 2010(58) 2009(43) 2008(34)
2007(21) 2006(18) 2005(24) 2004(23)
2003(12) 2002(21) 2001(13) 2000(20)
1999(17) 1998(15) 1997(13) 1996(9)
1995(12) 1994(4) 1993(4)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(740)

Vpisniki

Cp(1) Dor(141) Ips(590) R(7) SM(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

zavarovalna pogodba(182) dopuščena revizija(157) splošni zavarovalni pogoji(86) izguba zavarovalnih pravic(77) izbrisna tožba(70) zavarovanje avtomobilske odgovornosti(62) nezgodno zavarovanje(54) predlog za dopustitev revizije(47) zavrženje revizije(41) zahteva za varstvo zakonitosti(40) regres zavarovalnice(39) načelo zaupanja v zemljiško knjigo(38) dovoljenost revizije(38) povrnitev škode(34) obvezno zavarovanje avtomobilske odgovor...(33) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(33) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(29) vzročna zveza(29) vrednost spornega predmeta(28) zavarovalna vsota(27) obveznosti zavarovalnice(24) zavarovanje avtomobilskega kaska(24) podlage odškodninske odgovornosti(23) zavarovanje pred odgovornostjo(22) zavarovalno kritje(21) premoženjsko zavarovanje(19) trditveno in dokazno breme(19) razlaga pogodbe(19) dokazno breme(19) dokazovanje(18) valorizacija zavarovalne vsote(18) dobra vera(17) povrnitev negmotne škode(17) nedopustnost izvršbe(17) nastanek zavarovalnega primera(17) zavarovalni primer(16) višina zavarovalne vsote(16) zastavna pravica na nepremičnini(16) kasko zavarovanje(15) lastninska pravica na nepremičnini(15)