FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > Z
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 738)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 215/2018 zamudna sodba - prekluzija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - formalna dokazna ocena - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - etažna lastnina - skupni deli stavbe v etažni lastnini - solastninska pravica - dobra vera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 29.8.2019
VSRS Sklep II Ips 266/2018 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilskega kaska - splošni zavarovalni pogoji - razlaga splošnih zavarovalnih pogojev - nejasna pogodbena določila - kršitev zavarovalne pogodbe - izguba zavarovalnih pravic - domneva alkoholiziranosti - dolžnostna ravnanja ob prometni nesreči - izmikanje preiskavi - obvestilo policiji o prometni nezgodi Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 29.8.2019
VSRS Sklep II DoR 130/2019 predlog za dopustitev revizije - prodajna pogodba - ničnost pogodbe - izbrisna tožba - odstop terjatev - varstvo potrošnikov - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - ZEMLJIŠKA KNJIGA 8.8.2019
VSRS Sodba II Ips 150/2018 zavarovalna pogodba - obvezno zavarovanje v prometu - požar - transportno vozilo na železniškem vagonu - kotaleča deželna cesta (Rolling Road, ROLA) - pojem prometne nesreče - pojem uporabe vozila - praksa SEU - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - gospodarsko interesno združenje - direktna revizija Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sodba II Ips 135/2018 premoženjsko zavarovanje - stanovanjsko zavarovanje - zavarovalna pogodba - zavarovalna vrednost - zavarovanje na novo vrednost - zavarovalni pogoji - razlaga spornih določil - jezikovna razlaga - logična razlaga - višina zavarovalne vsote - podzavarovanje - razlaga v korist druge pogodbene stranke - dopuščena revizija Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sodba II Ips 115/2018 izbrisna tožba - prodajna pogodba - razveljavitev pogodbe - sodna razveza pogodbe - pravnomočna sodna odločba - načelo kavzalnosti - zemljiškoknjižni postopek - pogoji za vknjižbo - načelo formalnosti - načelo formalne legalitete - materialni pogoj - formalni pogoji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 8.8.2019
VSRS Sklep II Ips 143/2018 odškodninska odgovornost zavarovanca - zavarovanje civilne odgovornosti - zavarovanje odgovornosti delodajalca - plačilo odškodnine - povrnitev nepremoženjske škode - zastaranje odškodninske terjatve - splošni zastaralni rok - subjektivni in objektivni zastaralni rok - rok, določen v letih - triletni zastaralni rok - čas, ki je potreben za zastaranje - kdaj začne zastaranje teči - začetek teka zastaralnega roka - materialni prekluzivni rok - zapadlost odškodninske terjatve - zavedanje o škodi - dolžna skrbnost - dospelost terjatve - nastanek škodnega dogodka - namenska razlaga - zaključek zdravljenja - bolniška odsotnost - vrnitev na delo - uporaba argumenta specialnosti - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 25.7.2019
VSRS Sklep II DoR 179/2019 predlog za dopustitev revizije - zavarovanje odgovornosti delodajalca - splošni zavarovalni pogoji - zavarovalno kritje - nesreča pri delu - podizvajalci - pojem delavca - pasivna legitimacija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 25.7.2019
VSRS Sklep II SM 1/2019 svetovalno mnenje Vrhovnega sodišča - enotnost sodne prakse - jezikovna razlaga - namenska razlaga - novela ZPP-E - nepravdni postopek - določitev meje med nepremičninami - meja med javnim dobrom in zemljiščem v zasebni lasti - postopek za ureditev mej na podlagi močnejše pravice - domneva močnejše pravice - izpodbojna zakonska domneva - zadnja mirna posest - pravična ocena - zemljiški kataster kot uradna evidenca - poseg v zasebno lastnino - protiustavnost - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 218/2019 dopuščena revizija - povrnitev škode - odškodninska odgovornost delodajalca - krivdna odgovornost - nesreča pri delu - padec na spolzkih tleh - varni delovni pogoji - potrebna skrbnost - nesrečno naključje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 57/2019 predlog za dopustitev revizije - plačilo odškodnine - predložitev dokaza - materialno procesno vodstvo - obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep II Ips 352/2017 zavarovalna pogodba - povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - zakonita domneva - objektivna odškodninska odgovornost - prometna nesreča - obstoj škodnega dogodka - obstoj zavarovalnega primera - ugovor nenastale pravice - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - uporaba varnostnega pasu - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sodba II Ips 63/2018 povrnitev nepremoženjske škode - zavarovalnina - odgovornost delodajalca za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom - varstvo in zdravje pri delu - oškodovanec - samozaposlena oseba - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - prispevek oškodovanca - plačilo odškodnine pred pravdo - delno plačilo zavarovalne vsote - priznanje odškodninske odgovornosti - pripoznava tožbenega zahtevka - navadno sosporništvo - načelo avtonomije volje - načelo dispozitivnosti - razpravno načelo - dokazna ocena - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 401/2018 dopuščena revizija - prodaja kmetijskih zemljišč - obid prisilnih predpisov - priposestvovanje - izbrisna tožba - zamudna sodba - zloraba instituta zamudne sodbe - zloraba procesnih pravic - pasivnost tožene stranke - darilna pogodba - obstoj pogodbe - veljavnost pogodbe - predznamba lastninske pravice - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 15.4.2019
VSRS Sodba II Ips 178/2017 pogodba o izvajanju storitev - dopolnilno zdravstveno zavarovanje - pogodbena provizija - zakonska provizija - pripoznava dolga - izjava volje - knjigovodsko stanje terjatev - podpis obrazca IOP (izpis odprtih postavk) Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 33/2018 zavarovalna pogodba - povrnitev premoženjske škode - požar - električna napeljava - dolžnost vzdrževanja - krivdna odgovornost - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 12/2018 razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene - zavarovalna pogodba - zavarovalni primer - obseg zavarovanja - dokazovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 323/2017-8 lastninjenje po ZLNDL - družbena lastnina - pravica uporabe - ugotovitev lastninske pravice - pravni interes za ugotovitveni zahtevek - aktivna legitimacija - singularni pravni naslednik - ničnost pogodb - premoženje zadrug - obseg obrazložitve odločbe višjega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZADRUGE 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 44/2018 zavarovalna pogodba - zavarovanje civilne odgovornosti - splošni zavarovalni pogoji - razlaga splošnih zavarovalnih pogojev - zavarovalno kritje - omejitev zavarovalnega kritja - varstvo šibkejše stranke - jezikovna razlaga - teleološka razlaga - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II Ips 332/2017 izbrisna tožba - stvarna pasivna legitimacija - dediči kot sosporniki - nujno sosporništvo - pogodba o dosmrtnem preživljanju - sklepčnost tožbe - vsebina tožbenega zahtevka - ugotovitveni del tožbenega zahtevka - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 28.3.2019
VSRS Sklep II DoR 24/2019 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - regres zavarovalnice - prometna nesreča - pobeg s kraja nesreče - uporaba motornega vozila - dolžnost nadzora - dolžna skrbnost - trditvena podlaga - prekoračitev trditvene podlage Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 498/2018 dopuščena revizija - zdravniška služba - specializacija zdravnikov - odobritev zdravniške specializacije - povrnitev stroškov specializacije - odklonitev zaposlitve v regiji, za katero je bila zdravniku odobrena specializacija - zaposlitev v sistemu javnega zdravstva - obvezno zdravstveno zavarovanje - pravica do proste izbire zaposlitve - pravica do zdravstvenega varstva - ustavna presoja - test sorazmernosti - test legitimnosti - prepoved retroaktivnosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 7.3.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 239/2018 posojilna pogodba - ničnost pravnega posla - notarski zapis - ničnost notarskega zapisa - nujno sosporništvo - izbrisna tožba - ne bis in idem - subjektivna in objektivna identiteta tožbenega zahtevka - učinek pravnomočnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 28.2.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 226/2017 tožba za ugotovitev ničnosti pogodbe - izbrisna tožba - ničnost pogodbe - zemljiški dolg - zemljiško pismo - izročitev zemljiškega pisma - izbris zemljiškega dolga - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 14.2.2019
VSRS Sklep II DoR 21/2019 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - zavarovalni primer - ugovor zavarovalnice - povzročitev zavarovalnega primera namenoma ali s prevaro - simulirana prometna nesreča - fingirana prometna nesreča - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 7.2.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 30 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZ Ž
> ZADRUGE(12) > ZAPOSLOVANJE(2) > ZAVAROVALNIŠTVO(2) > ZAVAROVALNO PRAVO(482) > ZAVAROVANJE TERJATEV(58) > ZDRAVSTVENA DEJAVNOST(3) > ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE(4) > ZEMLJIŠKA KNJIGA(187) > ZEMLJIŠKI KATASTER(2)

Datum seje

2019(32) 2018(37) 2017(32) 2016(31)
2015(41) 2014(54) 2013(48) 2012(46)
2011(56) 2010(58) 2009(43) 2008(34)
2007(21) 2006(18) 2005(24) 2004(23)
2003(12) 2002(21) 2001(13) 2000(20)
1999(17) 1998(15) 1997(13) 1996(9)
1995(12) 1994(4) 1993(4)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(738)

Vpisniki

Cp(1) Dor(141) Ips(588) R(7) SM(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

zavarovalna pogodba(181) dopuščena revizija(156) splošni zavarovalni pogoji(86) izguba zavarovalnih pravic(77) izbrisna tožba(69) zavarovanje avtomobilske odgovornosti(62) nezgodno zavarovanje(54) predlog za dopustitev revizije(47) zavrženje revizije(41) zahteva za varstvo zakonitosti(40) regres zavarovalnice(39) načelo zaupanja v zemljiško knjigo(38) dovoljenost revizije(38) povrnitev škode(33) obvezno zavarovanje avtomobilske odgovor...(33) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(33) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(29) vzročna zveza(29) vrednost spornega predmeta(28) zavarovalna vsota(27) obveznosti zavarovalnice(24) zavarovanje avtomobilskega kaska(24) podlage odškodninske odgovornosti(23) zavarovanje pred odgovornostjo(22) zavarovalno kritje(21) premoženjsko zavarovanje(19) trditveno in dokazno breme(19) razlaga pogodbe(19) dokazno breme(19) dokazovanje(18) valorizacija zavarovalne vsote(18) dobra vera(17) povrnitev negmotne škode(17) nedopustnost izvršbe(17) nastanek zavarovalnega primera(17) zavarovalni primer(16) višina zavarovalne vsote(16) zastavna pravica na nepremičnini(16) kasko zavarovanje(15) lastninska pravica na nepremičnini(15)