FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > I
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 747)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sklep I R 79/2009 spor o pristojnosti - izvršba na denarno terjatev - stalno in začasno prebivališče stranke Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 24.6.2009
Sodba II Ips 610/2007 predlog za zavarovanje terjatve - zavarovanje terjatve z zastavno pravico na nepremičnini - posebno premoženje zakonca upnika - tožba na nedopustnost zavarovanja terjatve - izločitvena tožba Civilni oddelek ZAVAROVANJE TERJATEV - IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2009
Sodba II Ips 59/2007 vrnitev zaplenjenega premoženja - odškodninska odgovornost države - nemožnost uporabe zaplenjenega premoženja Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 16.7.2009
Sklep II Ips 1178/2008 obnova postopka - nova dejstva in dokazi - navajanje novih dejstev in dokazov v nadomestitvenem postopku - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka v postopku pred sodiščem druge stopnje - vrnitev zaplenjenega premoženja na podlagi 145. člena ZIKS - vrnitev zaplenjenega premoženja po določbah ZDen - podlaga za zaplembo premoženja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 26.3.2009
Sklep II Ips 51/2009 prenos poslovnega deleža - neobstoj pogodbe - ničnost pogodbe - falsus procurator - dovoljene pritožbene novote - predhodno vprašanje v postopku izvršbe - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 2.4.2009
VSRS Sklep II DoR 362/2018 predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine - pristojnost sodišč v sporih z mednarodnim elementom - pristojnost slovenskega sodišča - prebivališče strank v postopku - prebivališče strank v tujini - rubež na premičnino - zavrženje predloga za izvršbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 6.12.2018
Sodba II Ips 564/2007 nedopustnost izvršbe - izločitvena tožba - pogodbeno pridobljena zastavna pravica na nepremičnini - dobra vera upnika - zemljiška knjiga - načelo zaupanja v zemljiško knjigo Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 7.5.2009
Sodba II Ips 74/2007 tožba zaradi nedopustnosti izvršbe - pravica, ki preprečuje izvršbo - pravica tretjega Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 28.5.2009
Sklep I R 62/2009 izvršilni postopek - krajevna pristojnost - bivališče dolžnika - spor o pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 28.5.2009
Sklep I R 150/2012 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba na podlagi verodostojne listine - postopek po pravnomočnosti sklepa o izvršbi - prebivališče dolžnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 27.9.2012
Sodba II Ips 385/2008 izvršba na nepremičnine - tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe - obstoj veljavnega razpolagalnega pravnega posla pred pridobitvijo hipoteke v izvršilnem postopku z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi - lastninska pravica v pričakovanju na predmetu izvršbe - solastnina - vpis v zemljiško knjigo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 17.5.2012
Sklep II Ips 282/2011 dopuščena revizija - izbrisna tožba - zaznamba sklepa o izvršbi - dovoljenost izbrisne tožbe zoper zaznambo izvršbe - zastavna pravica na nepremičnini (hipoteka) - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - pravnomočnost sklepa o izvršbi - materialnopravna veljavnost zaznamba izvršbe - formalnopravna veljavnost zaznamba izvršbe - dovoljenost zaznambe izvršbe - zemljiškoknjižni postopek - udeleženci zemljiškoknjižnega postopka - pravica do vložitve izpodbojne tožbe Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 3.7.2014
Sklep I R 63/2009 spor o pristojnosti - izvršba na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 27.5.2009
VSRS Sklep Cp 3/2017 priznanje tuje sodne odločbe - izvršljivost tuje sodne odločbe - pravni interes - izvršilni naslov - kršitev razpravnega načela - ugovor zoper sklep o izvršbi - poprava predloga - nasprotovanje pravnemu redu RS - zakonske zamudne obresti - pravilo ne ultra alterum tantum Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 15.6.2017
VSRS Sklep II DoR 335/2017 predlog za dopustitev revizije - mednarodna ugrabitev otrok - vrnitev otroka - izročitev otroka - dovoljenost revizije - smiselna uporaba določb o izvršbi v postopku zavarovanja - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 29.11.2017
Sklep II Ips 262/1997 zaplemba premoženja - zavezanec za vrnitev - pravna narava pravice upravljanja - odplačni prenos zaplenjenega premoženja - pasivna legitimacija pravnih oseb, ki so premoženje pridobile odplačno - vrnitev v naravi Civilni oddelek POPRAVA KRIVIC - DENACIONALIZACIJA - IZVRŠILNO PRAVO 19.2.1998
Sodba II Ips 1015/2007 nedopustnost izvršbe - izločitvena tožba - lastninska pravica na nepremičnini - originarna pridobitev lastninske pravice - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - zastavna pravica na nepremičnini - pridobitev zastavne pravice z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi - osebni dolg izvenzakonskega partnerja Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 10.12.2009
Sklep I R 189/2007 izvršba na denarno terjatev - krajevna pristojnost - stalno prebivališče dolžnika Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.12.2007
Sklep I R 105/2009 spor o pristojnosti - izvršba po uradni dolžnosti - krajevna pristojnost - prebivališče dolžnika Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 14.12.2009
Sodba II Ips 546/2005 prodaja stvari v izvršbi - javna dražba - dogovor o najvišji ceni med kupcem in prodajalcem - ničnost pogodbe - nasprotovanje moralnim načelom - razlika med moralo in temeljnimi načeli obligacijskega prava - kogentne določbe ZIZ Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.11.2007
Sklep I R 41/2008 spor o pristojnosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - izključna krajevna pristojnost - centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine - prvonavedeno izvršilno sredstvo bivališče dolžnika - centralni register prebivališča - navedba v izvršilnem predlogu - splošno znana dejstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 3.4.2008
Sklep II Ips 519/2004 zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti - ustavitev izvršbe - dopustnost pravnega sredstva - pravni interes za izpodbijanje sodne odločbe - javna korist - načelo ekonomičnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 11.5.2006
Sklep I R 134/2007 izvršilni postopek - atrakcija pristojnosti - sosporniki - smiselna uporaba pravil pravdnega postopka Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 4.10.2007
Sklep II Ips 383/2005 stroški izvršitelja - izvršba na podlagi verodostojne listine - nadaljevanje postopka v pravdi - enovitost postopka Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.8.2007
Sklep I R 83/2003 spor o pristojnosti - izvršba na nepremičnine - krajevna pristojnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 18.12.2003
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 30 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHI JKLMNOPRSŠTUVZŽ
> IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ(63) > IZVRŠILNO PRAVO(684)

Datum seje

2019(32) 2018(34) 2017(21) 2016(19)
2015(36) 2014(52) 2013(42) 2012(61)
2011(52) 2010(52) 2009(55) 2008(52)
2007(19) 2006(26) 2005(22) 2004(38)
2003(42) 2002(23) 2001(14) 2000(15)
1999(7) 1998(8) 1997(5) 1996(7)
1995(4) 1994(6) 1993(3)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(747)

Vpisniki

Cp(17) Dor(60) Ips(367) R(303)

Instituti / Izbor najpogostejših

spor o pristojnosti(250) izvršilni postopek(153) krajevna pristojnost(148) zahteva za varstvo zakonitosti(95) nedopustnost izvršbe(70) izvršba na podlagi verodostojne listine(70) izvršba(58) izvršba na nepremičnine(46) vrnitev zaplenjenega premoženja(42) ustalitev pristojnosti(42) izvršilni naslov(31) prebivališče dolžnika(31) dopuščena revizija(31) predlog za dopustitev revizije(29) določitev krajevne pristojnosti po višje...(28) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(26) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(24) ugovor zoper sklep o izvršbi(23) izvršba na denarno terjatev(22) izvršba na nepremičnino(22) začasna odredba(19) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(19) naknadna kumulacija izvršilnih sredstev(19) načelo zaupanja v zemljiško knjigo(17) bivališče dolžnika(17) ugovor tretjega(17) dovoljenost revizije(17) originarna pridobitev lastninske pravice(17) kumulacija izvršilnih sredstev(14) stalno prebivališče dolžnika(13) stalno bivališče dolžnika(13) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(13) zavrženje revizije(13) podlage odškodninske odgovornosti(12) izvršba na premičnine(12) vpis v zemljiško knjigo(12) zastavna pravica na nepremičnini(12) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(12) izključna krajevna pristojnost(12) izločitvena tožba(11)