FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > M
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 307)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 17/2019 medicinska napaka (zdravniška napaka) - okužba z bakterijo - meje pritožbenega preizkusa - preskakovanje pravnih sredstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.9.2019
VSRS Sklep II DoR 174/2019 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost - medicinska napaka (zdravniška napaka) - pojasnilna dolžnost - elektivni operativni poseg - lepotna operacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 138/2019 predlog za dopustitev revizije - kršitev avtorske pravice - objava v medijih - objava videospota - povrnitev premoženjske škode - pasivna legitimacija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.6.2019
VSRS Sklep Cp 15/2019 priznanje tuje sodne odločbe - dvostranska pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - hrvaška sodna odločba - predhodno vprašanje - rešitev predhodnega vprašanja - učinki pravnomočnosti - rei vindicatio - obstoj lastninske pravice na nepremičnini - izročitev stvari v posest - uporabnina - pravni interes za priznanje tuje sodne odločbe - zavrnitev priznanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 7.3.2019
VSRS Sodba II Ips 13/2019 pravica do objave odgovora - javni interes - manjšinska narodna skupnost - svoboda tiska - svoboda izražanja - konkurenca ustavnih pravic Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sklep Cp 42/2018 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - spustitev v postopek - evropski plačilni nalog - ugovor zoper evropski plačilni nalog - vročitev tožbe - vročitev zamudne sodbe - pravilnost vročitve - pravica do obrambe - praksa SEU - pridržek javnega reda - predlog za zavrnitev izvršitve tuje sodne odločbe - pisnost postopka - zahteva za izvedbo naroka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 21.2.2019
VSRS Sklep II DoR 342/2018 odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove - operativni poseg - zahteven operativni poseg - pojasnilna dolžnost - oblika pojasnila - privolitev bolnika v medicinski poseg - oblika privolitve - pisna oblika - ustna oblika - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sodba II Ips 231/2018 mediji - pravica do objave popravka - pogoji za objavo popravka - odklonitveni razlogi - vsebina popravka - vsebinsko zanikanje - poslovna skrivnost - ugled in dobro ime pravne osebe - kolizija ustavnih pravic - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda - zavrnitev zahteve za objavo popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 362/2018 predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine - pristojnost sodišč v sporih z mednarodnim elementom - pristojnost slovenskega sodišča - prebivališče strank v postopku - prebivališče strank v tujini - rubež na premičnino - zavrženje predloga za izvršbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 108/2017 razveza prodajne pogodbe - ničnost prodajne pogodbe - prodaja nepremičnine na Hrvaškem tujim državljanom - vrnitev kupnine - povrnitev premoženjske škode - vrnitveni zahtevek - konvalidacija pogodbe - zastaranje - uporaba hrvaškega prava - sprememba zakonodaje Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 5.11.2018
VSRS Sodba II Ips 61/2017 povrnitev nepremoženjske škode - mediji - kršitev osebnostnih pravic v tisku - razžalitev dobrega imena in časti - odškodninska odgovornost - odgovornost izdajatelja - pravica do svobode izražanja - medijska svoboda - varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic - kolizija ustavnih pravic - podlage odškodninske odgovornosti - izključitev protipravnosti - dobra vera - novinarska etika - razkritje vira informacij - anonimnost vira informacij - resničnost objavljenih informacij - prepričanje v resničnost informacij - dolžna skrbnost novinarja - dokazovanje - načelo kontradiktornosti - razpravno načelo - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 20.9.2018
VSRS Sodba II Ips 116/2018 pravica do popravka po določbah Zakona o medijih - pogoji za objavo popravka - pogoji za zavrnitev zahteve za objavo popravka - odklonitveni razlog za objavo popravka - vsebina popravka - sporočilni pomen besedila - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda - kolizija ustavnih pravic Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 30.8.2018
VSRS Sklep II Ips 140/2018 mediji - pravica do objave popravka - pogoji za objavo popravka - odklonitveni razlogi - vsebina popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO 9.8.2018
VSRS Sklep Cp 24/2018 priznanje tuje sodne odločbe - nasprotovanje javnemu redu - prevajanje sodnih pisanj - prevod sodbe - vročilnica - javna listina - vročanje po zaprošenem organu - odločba srbskega sodišča - neposredna vročitev - Haaška konvencija Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 26.7.2018
VSRS Sklep Cp 19/2018 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - predlog za zavrnitev izvršitve tuje sodne odločbe - pojem sodne odločbe - odločba italijanskega sodišča - plačilni nalog - praksa SEU - začasno izvršljiv plačilni nalog - javni red - prekinitev postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 19.7.2018
VSRS Sodba II Ips 89/2018 mediji - pravica do popravka - varstvo časti in dobrega imena - vsebina popravka - odklonitveni razlogi - zavrnitev zahteve za objavo popravka - vsebinsko zanikanje - zavajajoč popravek - pravica javnosti do obveščenosti - objektivno informiranje javnosti - prizadetost pravice ali interesa predlagatelja popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 28.6.2018
VSRS Sklep II DoR 416/2017 predlog za dopustitev revizije - spor z mednarodnim elementom - navezne okoliščine pravnega posla - uporaba slovenskega prava - posojilna pogodba - podlaga pogodbe - nagib - pogodbena volja strank - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 24.5.2018
VSRS Sodba II Ips 290/2017 odgovornost zdravstvene ustanove - pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev - poslovna odškodninska odgovornost - povrnitev nepremoženjske škode - zastaranje odškodninskega zahtevka - začetek teka zastaralnega roka - zaključek zdravljenja - zdravniška napaka (medicinska napaka) - poškodba ob porodu - pojasnilna dolžnost - kršitev pojasnilne dolžnosti - vzročna zveza - avtonomija zdravnika - odnos med zdravnikom in pacientom - osebnostne pravice - pravica pacienta do izbire načina zdravljenja - informirana privolitev - višina odškodnine - enotna odškodnina - katastrofalna škoda Civilni oddelek MEDICINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sklep I R 31/2018 vročanje sodnih pisanj - pravna pomoč med državami članicami EU - imuniteta - vročanje po diplomatski poti - odklonitev pomoči - pridržek javnega reda - dokončna odločitev Vrhovnega sodišča RS Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep Cp 18/2017 priznanje tuje sodne odločbe - nepravdni postopek - prekluzija dejstev - izraelska sodba - pravica do učinkovitega sodnega varstva - načelo materialne resnice - pogoj vzajemnosti - pridržek javnega reda - zdravniška napaka (medicinska napaka) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.3.2018
VSRS Sklep I R 15/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - zapuščinska obravnava - mednarodna pristojnost slovenskega sodišča - bivališče zapustnika v tujini - slovenski državljan Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 7.2.2018
VSRS Sklep II DoR 335/2017 predlog za dopustitev revizije - mednarodna ugrabitev otrok - vrnitev otroka - izročitev otroka - dovoljenost revizije - smiselna uporaba določb o izvršbi v postopku zavarovanja - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 29.11.2017
VSRS Sodba II Ips 212/2017 mediji - pravica do popravka - pogoji za objavo popravka - vsebina popravka - kolizija ustavnih pravic - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 26.10.2017
VSRS Sklep Cp 8/2017 priznanje tuje sodne odločbe - pravica do sodelovanja v postopku - načelo kontradiktornosti - zavrnitev dokaznih predlogov - pomanjkanje razlogov - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - overitev sodne odločbe - pogodba o pravni pomoči med Slovenijo in Bosno in Hercegovino Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 5.10.2017
VSRS Sodba II Ips 238/2017 mediji - pravica do popravka - varstvo osebnostnih pravic - varstvo časti in dobrega imena - svoboda izražanja - arhivsko gradivo Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 14.9.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLM NOPRSŠTUVZŽ
> MEDICINSKO PRAVO(35) > MEDIJSKO PRAVO(84) > MEDNARODNO JAVNO PRAVO(3) > MEDNARODNO PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC(1) > MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO(185)

Datum seje

2019(7) 2018(14) 2017(13) 2016(22)
2015(23) 2014(16) 2013(19) 2012(25)
2011(13) 2010(13) 2009(14) 2008(13)
2007(12) 2006(15) 2005(4) 2004(13)
2003(12) 2002(10) 2001(15) 2000(7)
1999(5) 1998(15) 1997(2) 1996(2)
1995(1) 1994(1) 1993(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(307)

Vpisniki

Cp(116) Cpg(1) Dor(23) Ips(158) R(9)

Instituti / Izbor najpogostejših

priznanje tuje sodne odločbe(97) mediji(27) pristojnost slovenskega sodišča(24) povrnitev škode(23) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(23) javni red(19) povrnitev nepremoženjske škode(19) kolizija ustavnih pravic(19) zdravniška napaka (medicinska napaka)(15) pravica do objave popravka(15) dopuščena revizija(15) pravica do popravka(14) objava popravka(14) načelo kontradiktornosti(13) podlage odškodninske odgovornosti(13) pojasnilna dolžnost(13) skrbnost dobrega strokovnjaka(12) javna glasila(12) dokazovanje(12) pravica do svobode izražanja(12) uporaba slovenskega prava(11) predlog za dopustitev revizije(11) navezne okoliščine(10) izvedenec(9) pravo, ki ga je treba uporabiti(9) medicinska napaka (zdravniška napaka)(9) razžalitev dobrega imena in časti(9) varstvo osebnostnih pravic(9) vsebina popravka(9) odgovornost bolnišnice(9) možnost sodelovanja v postopku(9) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(9) odklonitveni razlogi(9) pasivna legitimacija(9) svoboda izražanja(9) duševne bolečine zaradi razžalitve dobre...(8) protipravnost(8) pridržek javnega reda(8) dovoljenost revizije(8) denarna odškodnina(8)