FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > U
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 324)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 336/2019 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - nepremoženjska škoda - duševne bolečine zaradi kršitve osebnostne pravice - razžalitev dobrega imena in časti v medijih - kolizija ustavnih pravic - svoboda izražanja - rumeni tisk - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II SM 1/2019 svetovalno mnenje Vrhovnega sodišča - enotnost sodne prakse - jezikovna razlaga - namenska razlaga - novela ZPP-E - nepravdni postopek - določitev meje med nepremičninami - meja med javnim dobrom in zemljiščem v zasebni lasti - postopek za ureditev mej na podlagi močnejše pravice - domneva močnejše pravice - izpodbojna zakonska domneva - zadnja mirna posest - pravična ocena - zemljiški kataster kot uradna evidenca - poseg v zasebno lastnino - protiustavnost - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 27.6.2019
VSRS Sklep II Ips 71/2019 socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - oseba z duševno motnjo - pogoji za sprejem - namen in cilj ukrepa - prostorska stiska - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sodba II Ips 160/2018 osebnostna pravica - pravica do združevanja - članstvo v lovski družini - pravno priznana nepremoženjska škoda - odškodnina za nepremoženjsko škodo - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep II DoR 269/2019 dovoljenost revizije v izvršilnem postopku - predlog za dopustitev revizije - nedovoljen predlog - nedovoljena revizija - sklep o zavrnitvi ugovora - načelo enakosti pred zakonom - novela ZIZ-L - protiustavnost - presoja ustavnosti - jezikovna razlaga zakona - namen zakonodajalca - analogija - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 17.6.2019
VSRS Sodba II Ips 117/2018 načelo primarnosti prava EU - neposredna uporaba prava EU - načelo učinkovitosti prava EU - Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - načelo pravne države - prepoved povratne veljave pravnih aktov (prepoved retroaktivnosti) - pogodba o štipendiranju - študij v tujini - zaposlitev v Republiki Sloveniji - kršitev pogodbe - vračilo štipendije - zapadlost terjatve - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - USTAVNO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 260/2019 dopuščena revizija - socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - sprejem na zdravljenje brez privolitve - pogoji za sprejem - prostorska stiska - pravice varovancev zavoda - poseg v ustavno varovane pravice - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 20.5.2019
VSRS Sklep II DoR 496/2018 dopuščena revizija - nepravdni postopek - delni odvzem poslovne sposobnosti - aktivnosti v zvezi s sodnimi postopki - načelo sorazmernosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 31/2019 veljavnost oporoke - razveljavitev oporoke - napake volje - sposobnost za razsojanje - zmota - nagib - demenca - odvisnost od alkohola - ugovor zastaranja - dokazna ocena - metodološki napotek - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do sodnega varstva - pravica do enakega varstva pravic - dopolnilni sklep o stroških - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - sklep sodišča druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 9.5.2019
VSRS Sklep II DoR 162/2019 predlog za dopustitev revizije - odpoved najemne pogodbe - najem stanovanja - pravica do doma - kršitev najemne pogodbe - krivdni razlogi - pravdna sposobnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 9.5.2019
VSRS Sklep II Ips 105/2018 lovska družina - članstvo v lovski družini - sprejem v članstvo lovske družine - pravica do združevanja - omejevanje članstva - kategorije članov društva - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŠTVA - LOVSTVO - USTAVNO PRAVO 25.4.2019
VSRS Sklep II Ips 51/2019 socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - sprejem na zdravljenje brez privolitve - pogoji za sprejem - prostorska stiska - pravice varovancev zavoda - poseg v ustavno varovane pravice - odstop od sodne prakse - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 25.4.2019
VSRS Sodba II Ips 36/2018 povrnitev škode - odškodninska odgovornost države - odgovornost države za delo sodišč - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - kvalificirana stopnja napačnosti - trditveno in dokazno breme - kvalificirana protipravnost - pravno stališče sodnika Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sodba II Ips 6/2018 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - upravljanje skupnega premoženja - obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem - skupni podjem - najem posojila - konkludentno soglasje - vrnitev posojila - odgovornost zakoncev za najeto posojilo - dolg zakonca kot samostojnega podjetnika posameznika - solidarna odgovornost - pravica do zasebne lastnine - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II DoR 49/2019 dopuščena revizija - najemno razmerje za nedoločen čas - pravica do zasebne lastnine - pravica do neprofitne najemnine Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep I R 39/2019 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - pravica do nepristranskega sojenja - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - naravni sodnik Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sodba II Ips 251/2017 upravni postopek - odmera komunalnega prispevka - odprava upravne odločbe - posledice odprave odločbe - izdaja gradbenega dovoljenja - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - pravica do povrnitve škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza Civilni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK 7.3.2019
VSRS Sklep II DoR 498/2018 dopuščena revizija - zdravniška služba - specializacija zdravnikov - odobritev zdravniške specializacije - povrnitev stroškov specializacije - odklonitev zaposlitve v regiji, za katero je bila zdravniku odobrena specializacija - zaposlitev v sistemu javnega zdravstva - obvezno zdravstveno zavarovanje - pravica do proste izbire zaposlitve - pravica do zdravstvenega varstva - ustavna presoja - test sorazmernosti - test legitimnosti - prepoved retroaktivnosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 7.3.2019
VSRS Sodba II Ips 13/2019 pravica do objave odgovora - javni interes - manjšinska narodna skupnost - svoboda tiska - svoboda izražanja - konkurenca ustavnih pravic Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sodba II Ips 198/2018 odškodninska odgovornost države - odgovornost za delo državnega organa - protipravnost ravnanja - odstranitev nelegalne gradnje - rušenje objekta - upravna izvršba - nezakonitost sklepa - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pravica do spoštovanja doma - pravica do zasebne lastnine - ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča - učinki ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 347/2017 uveljavljanje adhezijskega zahtevka v kazenskem postopku - napotitev oškodovanca na pravdo - uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka v pravdi - pravnomočna oprostilna sodba v kazenskem postopku - odškodnina - predhodno vprašanje - ugotavljanje obstoja kaznivega dejanja v pravdi - domneva nedolžnosti - zastaranje - pretrganje zastaranja - tek zastaranja po pretrganju - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II Ips 315/2017 odškodninska odgovornost države - zaseg motornega vozila - kazenski postopek - ukradeno vozilo - protipravnost - praksa Vrhovnega sodišča - test sorazmernosti - poseg v premoženje - pravica do zasebne lastnine - višina premoženjske škode - amortizacija - dopuščena revizija Civilni oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba II Ips 120/2017 odškodninska odgovornost - protipravnost - človekove pravice - pravica do zasebnosti - pravica do časti in dobrega imena - pravica do svobode izražanja - kolizija ustavnih pravic - test sorazmernosti - praktična konkordanca - merila za razreševanje kolizije med temeljnimi človekovimi pravicami - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - izjava politika - izjava novinarja - tajnost podatkov - izjava o dejstvih - vrednostna sodba - zasebnik - relativno javna oseba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 221/2017 zahteva za oceno ustavnosti - prekinitev postopka - nadaljevanje postopka - kršitev pravic osebnosti - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - odločba Ustavnega sodišča - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - pravna podlaga - uporaba ZPŠOIRSP - višina odškodnine - enotna odškodnina - povrnitev nepremoženjske škode - povrnitev premoženjske škode - lastninski certifikat - pridobitev certifikata - poseg v pravnomočno odločbo - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 24.1.2019
VSRS Sklep Cp 38/2018 kaznovanje stranke zaradi žalitve sodišča - žalitev v vlogi - žalitev sodnika - postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki - pravica do sodelovanja v postopku - zaupnik otroka - avtoriteta sodne oblasti - svoboda izražanja v sodnem postopku - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 24.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTU VZŽ
> UPRAVNI POSTOPEK(15) > UPRAVNI SPOR(3) > URBANIZEM(2) > USTAVNO PRAVO(306) > UZANCE(1)

Datum seje

2019(25) 2018(22) 2017(10) 2016(18)
2015(18) 2014(19) 2013(18) 2012(21)
2011(9) 2010(16) 2009(10) 2008(5)
2007(2) 2006(10) 2005(9) 2004(12)
2003(5) 2002(17) 2001(14) 2000(13)
1999(18) 1998(24) 1997(5) 1996(2)
1995(1) 1993(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(324)

Vpisniki

Cp(6) Dor(27) Ips(285) R(5) SM(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(58) podlage odškodninske odgovornosti(45) protipravnost(45) pravica do sodnega varstva(27) odgovornost države(27) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(24) povrnitev škode(22) povrnitev negmotne škode(18) vzročna zveza(18) svoboda izražanja(17) pravica do povrnitve škode(16) denarna odškodnina(16) kolizija ustavnih pravic(15) varstvo osebnostnih pravic(14) odškodnina(14) zahteva za varstvo zakonitosti(14) povrnitev nepremoženjske škode(13) zastaranje odškodninske terjatve(13) javna glasila(13) odškodninska odgovornost države(12) pravica do zasebne lastnine(12) dovoljenost revizije(12) kršitev osebnostnih pravic(11) človekove pravice in temeljne svoboščine(11) pravica do enakega varstva pravic(11) pravica do osebnega dostojanstva(11) razžalitev v tisku(11) pravica do povračila škode(11) sodna pristojnost(10) povrnitev premoženjske škode(10) načelo enakega varstva pravic(10) pravica do svobode izražanja(10) pravica do izjave v postopku(9) duševne bolečine zaradi razžalitve dobre...(9) načelo enakosti pred zakonom(9) višina odškodnine(8) sprememba sodne prakse(8) zastaranje(8) predlog za dopustitev revizije(8) enotna sodna praksa(7)