FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > S
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 73
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1822)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sodba II Ips 141/2001 prodaja stavbnega zemljišča - javna dražba - ničnost pogodbe Civilni oddelek STVARNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.11.2001
Sodba II Ips 213/2000 negatorna tožba - imisije - dovoljene imisije - opravljanje splošno koristne dejavnosti Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.10.2000
Sodba II Ips 175/2000 izločitev dela zapuščine - sporazum o skupni gradnji - načelo avtonomije strank - gradnja na tujem svetu Civilni oddelek DEDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 31.1.2001
Sodba II Ips 466/2000 investicijska vlaganja imetnika stanovanjske pravice v družbeno stanovanje - odškodnina - plačilo vrednosti stanovanjske opreme Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 11.4.2001
VS Sodba II Ips 275/2000 povrnitev škode - odškodnina zaradi zaplembe vozila - aktivna legitimacija - oškodovanec - pridobitev lastninske pravice na premičnini - registracija motornega vozila - prometno dovoljenje kot javna listina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.11.2000
VS Sodba in sklep II Ips 325/2000 prenehanje stvarne služnosti - sojenje po sodniku posamezniku Civilni oddelek STVARNO PRAVO 25.1.2001
VS Sodba II Ips 508/2000 svoboda urejanja obligacijskih razmerij - pridobitev solastninske pravice na nepremičnini - pravni posel - vlaganja v nepremičnino - adaptacija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.4.2001
VS Sodba II Ips 279/2000 privatizacija stanovanj - kršitev kontrahirne dolžnosti po 117 členu SZ Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO 9.11.2000
Sodba II Ips 255/2000 dogovor o skupni gradnji - adaptacija nepremičnine - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - ugotovitev deležev na skupnem premoženju - solastnina Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 29.11.2000
Sodba II Ips 212/2000 skupno premoženje zakoncev - originarna pridobitev lastninske pravice - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - obremenitev nepremičnine - hipoteka - pravno mnenje - načelo zaupanja v zemljiškoknjižne vpise pravic - izpodbojnost - nedopustnost izvršbe Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 18.10.2000
VS Sodba II Ips 24/2003 obligacijski zahtevek za izstavitev listine za vpis v zemljiško knjigo - stvarnopravni zahtevek za pridobitev lastninske pravice z zidanjem na tujem svetu - načelo dispozitivnosti - navajanje dejanske podlage v tožbi Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.5.2003
Sodba II Ips 383/2002 prodaja kmetijskih zemljišč - prednostna pravica nakupa (predkupna pravica) - objava ponudbe Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 27.2.2003
VS Sklep II Ips 165/2002 prodaja premoženja stečajnega dolžnika - ničnost prodajne pogodbe - tožba na razveljavitev prodajne pogodbe - pasivna legitimacija - zavrženje tožbe - zavrnitev tožbenega zahtevka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 22.1.2003
VS Sodba II Ips 340/2002 privatizacija stanovanj - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - obstoj pogodbe o pridobitvi in razdelitvi skupnega premoženja - neveljavnost pogodb Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.3.2003
Sklep II Ips 183/2001 neupravičena pridobitev - pravila vračanja - uporaba tuje stvari v svojo korist - pridobitev lastninske pravice - odločba državnega organa - pravnomočna sodna odločba - solastnina - pravica do uporabe solastne nepremičnine - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.2.2002
Sodba in sklep II Ips 98/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom - pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem - pridobitni način - vpis pravice v zemljiško knjigo - konkurenca pravnih naslovov - publicitetno načelo - načelo zakonitosti - dobra vera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ODZ - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.5.2001
VS Sodba II Ips 336/2001 nezazidano stavbno zemljišče - opredelitev statusa zemljišča - razlastitev - odškodnina Civilni oddelek STVARNO PRAVO 21.3.2002
VS Sodba II Ips 442/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - pravica stvarne služnosti - pridobitev stvarne služnosti - priposestvovanje - ukinitev služnosti - obremenitev služeče stvari - spremenjene okoliščine - prenehanje služnosti, če ta postane nepotrebna - načelo restrikcije - lastnina - omejitve lastninske pravice Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.2.2002
Sodba II Ips 233/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - zaščitena kmetija - sprememba statusa kmetije - prodaja dela kmetije - poznejše prenehanje vzroka ničnosti - prepoved manjšega pomena Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.2.2002
VS Sodba II Ips 402/2001 vrnitev stanovanjske stavbe v postopku denacionalizacije - vrnitev nepremičnine v last - privatizacija stanovanj - najem stanovanja za neprofitno najemnino - ničnost najemne pogodbe - izpraznitev stanovanja Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 27.2.2002
Sklep II Ips 354/2001 privatizacija stanovanj - razveza kupne pogodbe - pravna narava spora o izpraznitvi stanovanja - kogentne določbe SZ - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - sodba nima razlogov Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 31.1.2002
VSRS Sodba II Ips 280/2016 upravljanje večstanovanjske stavbe - rezervni sklad - stroški rezervnega sklada - stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja - stroški posla rednega upravljanja - zavezanec za plačilo - etažni lastnik - služnostni upravičenec - skupen namen pogodbenikov - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sodba II Ips 12/2016 direktor zavoda - odškodninska odgovornost poslovodje - omejitev zastopanja - omejitev pooblastil zakonitega zastopnika - notranja omejitev pooblastil - svet zavoda Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STATUSNO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sklep II DoR 225/2017 predlog za dopustitev revizije - vznemirjanje lastninske pravice - parkiranje kot vznemirjanje lastninske pravice - delna sodna poravnava - vsebina sodne poravnave - dogovor o uporabi nepremičnine - zavrnitev dokaznih predlogov - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sodba II Ips 311/2016 varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - negatorna tožba - prekarij - trditveno breme - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - sodba presenečenja - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 27.7.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 73 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRS ŠTUVZŽ
> SOCIALNO VARSTVO(4) > SOCIALNO ZAVAROVANJE(2) > SODNE TAKSE(59) > SODNI REGISTER(6) > SODSTVO(9) > STANOVANJSKO PRAVO(395) > STATUSNO PRAVO(31) > STAVBNA ZEMLJIŠČA(14) > STEČAJNO PRAVO(77) > STVARNO PRAVO(1275)

Datum seje

2019(92) 2018(111) 2017(69) 2016(110)
2015(122) 2014(126) 2013(115) 2012(124)
2011(131) 2010(111) 2009(76) 2008(66)
2007(29) 2006(33) 2005(37) 2004(26)
2003(25) 2002(37) 2001(31) 2000(50)
1999(61) 1998(64) 1997(43) 1996(28)
1995(34) 1994(40) 1993(31)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1822)

Vpisniki

Cp(4) Dor(433) Ips(1375) R(9) SM(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(352) predlog za dopustitev revizije(207) pridobitev lastninske pravice(199) priposestvovanje(182) lastninska pravica na nepremičnini(133) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(133) privatizacija stanovanj(104) dovoljenost revizije(103) pridobitev lastninske pravice na nepremi...(101) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(101) družbena lastnina(99) solastnina(94) zavrženje revizije(81) lastninjenje(76) izbrisna tožba(75) neupravičena pridobitev(70) dobra vera(69) varstvo lastninske pravice(67) zahteva za varstvo zakonitosti(67) vrednost spornega predmeta(66) stvarna služnost(64) skupno premoženje zakoncev(64) originarna pridobitev lastninske pravice(58) gradnja na tujem svetu(57) ničnost(55) negatorna tožba(52) dobrovernost(48) sklepčnost tožbe(45) delitev skupnega premoženja(45) razpolaganje z vojaškimi stanovanji v ča...(44) pravica uporabe(43) načelo zaupanja v zemljiško knjigo(42) prodajna pogodba(36) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(36) zastaranje(34) lastninska pravica(33) predhodno vprašanje(31) pasivna legitimacija(31) nezakonita vselitev(30) vznemirjanje lastninske pravice(30)