FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > R
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 279/2017 nepravni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - stavbno zemljišče - kmetijsko zemljišče - status zemljišča - sprememba namembnosti - gradnja ceste - vrednotenje zemljišča - pravica do enakega varstva pravic - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep II Ips 335/2017 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamudne obresti - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zamuda - vrsta postopka - nepravdni postopek - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sklep II Ips 266/2017 razlastitev - nepravdni postopek - odškodnina zaradi razlastitve - status zemljišča - gozdno zemljišče - stavbno zemljišče - vrednotenje zemljišča - gradnja ceste - sprememba namembnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sodba II Ips 233/2018 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - lastninska pravica na nepremičnini - z razlastitvijo povezani stroški Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 276/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - z razlastitvijo povezani stroški - bodoča škoda - vzročna zveza - pravica do zasebne lastnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
Sodba II Ips 802/2007 odškodnina za razrešitev s funkcije v okviru delovnega razmerja - zakonitost sklepa o razrešitvi - protipravnost - predhodno vprašanje - dopustnost odločanja o predhodnem vprašanju Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 7.10.2010
VSRS sodba in sklep II Ips 264/2014 pogodba namesto razlastitve - pogodba namesto razlastitve po ZRPPN - obličnost - prehod nepremičnine v družbeno lastnino - pridobitev lastninske pravice - deklaratornost vpisa v zemljiško knjigo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 23.6.2016
Sklep II Ips 874/2009 razlastitev - dejanska razlastitev - višina odškodnine - izboljšave nepremičnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 16.9.2010
Sklep II Ips 97/2014 dovoljenost revizije - zavrženje revizije - razlastitev - postopek za določitev odškodnine - postranske terjatve - revizijsko izpodbijanje teka zamudnih obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - RAZLASTITEV 19.6.2014
Sodba II Ips 17/2010 prisilni prenos nepremičnin v družbeni lastnini - pogodba namesto razlastitve - odprava odločbe o razlastitvi - izpodbojnost kot sankcija nerealizacije razlastitvene podlage Civilni oddelek RAZLASTITEV 21.11.2013
VSRS sodba II Ips 210/2014 dopuščena revizija - stvarna služnost - služnost v javno korist - priposestvovanje - razlastitev - razlastitveni akt - teleološka redukcija - dobra vera - pravni posel - neprava stvarna služnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - RAZLASTITEV 8.10.2015
VSRS sklep II Ips 78/2015 razlastitev - nepravdni postopek - določitev odškodnine zaradi razlastitve - premožensjka škoda - izguba dobička - vrednost nepremičnine - višina odškodnine - obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - NEPRAVDNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 163/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - razlastitev - dejanska razlastitev - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - javna cesta - kategorizacija zemljišča - javno dobro - nepremičnina v zasebni lasti - sodna praksa Ustavnega sodišča - stvarnopravno varstvo lastnika zemljišča Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 333/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - razlastitev - dejanska razlastitev - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - soglasje lastnika k posegu v nepremičnino - protipravnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 27.8.2015
Sklep II Ips 953/1993 odškodnina za prenos pravice uporabe na poslovnih prostorih Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.4.1994
Sklep II Ips 79/2011 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - postopek za določitev odškodnine - zamuda s plačilom odškodnine - zakonske zamudne obresti - stavbno zemljišče - kmetijsko zemljišče Civilni oddelek RAZLASTITEV - OBLIGACIJSKO PRAVO 12.9.2013
VSRS sklep II Ips 106/2015 dovoljenost revizije - nepravdni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - odvzem ostalih nepremičnin - bistveno poslabšanje položaja zaradi razlastitve - izgubljeni dohodek - izvedensko mnenje - postavitev novega izvedenca - zamudne obresti - odškodnina za nemožnost uporabe nepremičnine Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
Sodba II Ips 176/1995 plačilo odškodnine za razlaščena zemljišča - nadomestna zemljišča - izpad dohodka Civilni oddelek RAZLASTITEV - ODŠKODNINSKO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 12.6.1997
Sklep II Ips 856/1994 pogodba namesto razlastitve - razlastitveni postopek - neizvršitev pripravljalnih del - vzpostavitev prejšnjega lastninskega stanja - zastaralni rok za vložitev tožbe Civilni oddelek RAZLASTITEV 20.6.1996
Sklep II Ips 46/2010 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - enakovrednost nadomestnega zemljišča - izgubljeni dobiček - izpolnitev pogodbe - tožbeni zahtevek na določitev meje na razlaščenih nepremičninah Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV 15.4.2010
Sklep II Ips 421/2008 razlastitev - odvzem lastninske pravice na nepremičnini - gradnja ceste - odškodnina za razlaščeno zemljišče - kmetijsko zemljišče - lokacijski načrt Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - RAZLASTITEV 11.9.2008
Sklep II Ips 336/2008 odškodnina zaradi razlastitve - neupravičena pridobitev - zemljiškoknjižno stanje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV 7.10.2010
Sklep II Ips 394/2010 razlastitev - pokopališče - spremljajoči objekti - gradnja - prostorski izvedbeni akti - javna korist - javna infrastruktura - odvzem lastninske pravice - razlogi za revizijo - konkretiziranost kršitev določb pravdnega postopka - navajanje novih dejstev v reviziji Civilni oddelek RAZLASTITEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.2.2011
Sodba II Ips 587/1995 razlaščena stanovanjska hiša - porušena stanovanjska hiša - dodelitev nadomestnega stanovanja - vrnitev razlaščene nepremičnine - plačilo vrednosti porušene hiše - neupravičena pridobitev Civilni oddelek RAZLASTITEV 5.2.1997
Sklep II Ips 231/2006 razlastitev - stavbno zemljišče - javni interes - predpisi, ki jih je treba uporabiti Civilni oddelek STAVBNA ZEMLJIŠČA - RAZLASTITEV 23.11.2006
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPR SŠTUVZŽ
> RAZLASTITEV(49) > RAZREŠITVE IN IMENOVANJA(1)

Datum seje

2019(2) 2018(10) 2017(1) 2016(3)
2015(5) 2014(4) 2013(3) 2012(1)
2011(2) 2010(5) 2009(1) 2008(1)
2007(1) 2006(3) 2005(1) 2000(1)
1999(1) 1997(2) 1996(2) 1994(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(50)

Vpisniki

Dor(6) Ips(44)

Instituti / Izbor najpogostejših

razlastitev(33) odškodnina zaradi razlastitve(17) višina odškodnine(11) nepravdni postopek(9) kmetijsko zemljišče(9) dopuščena revizija(9) stavbno zemljišče(8) status zemljišča(8) dovoljenost revizije(8) dejanska razlastitev(8) pogodba namesto razlastitve(6) lastninska pravica na nepremičnini(5) pridobitev lastninske pravice(4) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(4) varstvo lastninske pravice(4) vrednost spornega predmeta(4) odškodnina za razlaščeno zemljišče(4) kmetijsko ali stavbno zemljišče(4) zamudne obresti(4) javni interes(4) gradnja ceste(4) zavrženje revizije(4) postopek za določitev odškodnine(3) sprememba namembnosti zemljišča(3) postopek za določitev odškodnine zaradi ...(3) prevzem posesti(3) protipravnost(3) javna korist(3) pravica do enakega varstva pravic(3) vznemirjanje lastninske pravice(3) odgovornost države(3) javno dobro(3) prekluzija(3) javna cesta(3) dejanska raba nepremičnin(2) dejanska raba zemljišč(2) dejanska namembnost zemljišča(2) dokazovanje(2) deklaratornost vpisa v zemljiško knjigo(2) dejansko stanje ob razlastitvi(2)