FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > R
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 59/2019 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - pravica do zasebne lastnine - odškodnina zaradi razlastitve - pravica do enakega varstva pravic - zastaranje terjatve - pretrganje zastaranja - pričetek teka zastaralnega roka - sprememba sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 14.3.2019
VSRS Sodba II Ips 233/2018 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - lastninska pravica na nepremičnini - z razlastitvijo povezani stroški Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 276/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - z razlastitvijo povezani stroški - bodoča škoda - vzročna zveza - pravica do zasebne lastnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sklep II Ips 157/2018 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odgovornost države - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamuda - zamudne obresti - vrsta postopka - nepravdni postopek - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II DoR 70/2018 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - dejanska razlastitev - višina odškodnine - status zemljišča - odškodnina za razlaščeno nepremičnino - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 126/2018 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - prekluzija - novi dokazi - izbrisna tožba - pogodba namesto razlastitve - razpolaganje z razlaščeno nepremičnino - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - nedopusten nagib - dobroverni pridobitelj - ničnost pogodbe - ekonomski pomen spora Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 19.7.2018
VSRS Sklep II Ips 335/2017 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamudne obresti - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zamuda - vrsta postopka - nepravdni postopek - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sklep II Ips 266/2017 razlastitev - nepravdni postopek - odškodnina zaradi razlastitve - status zemljišča - gozdno zemljišče - stavbno zemljišče - vrednotenje zemljišča - gradnja ceste - sprememba namembnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep II Ips 279/2017 nepravni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - stavbno zemljišče - kmetijsko zemljišče - status zemljišča - sprememba namembnosti - gradnja ceste - vrednotenje zemljišča - pravica do enakega varstva pravic - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep II Ips 39/2016 razlastitev - lastninska pravica na nepremičnini - stavbno zemljišče - območja stavbnih zemljišč - stroški za urejanje stavbnih zemljišč - prostorski izvedbeni akt - podlage za sprejem zazidalnega načrta - samoupravni sporazum - postopek pred premoženjskopravnim organom - prednostna pravica uporabe - odškodnina zaradi razlastitve - nadomestilo - obligacijskopravni tožbeni zahtevek - zastaranje terjatve - začetek teka zastaralnega roka - pretrganje zastaranja - trditveno in dokazno breme - prekluzija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV - URBANIZEM 19.3.2018
VSRS Sklep II DoR 27/2018 dopuščena revizija - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - kmetijsko ali stavbno zemljišče - dejanska namembnost zemljišča - dejanska raba zemljišč - postopek razlastitve nepremičnin - odgovornost države - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.2.2018
VSRS Sklep II DoR 2/2017 dopuščena revizija - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - kmetijsko ali stavbno zemljišče - dejanska namembnost zemljišča - dejanska raba zemljišč - postopek razlastitve nepremičnin - odgovornost države - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 23.3.2017
VSRS Sklep II DoR 265/2016 dopuščena revizija - negatorna tožba - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - razlastitev - javno dobro - javna cesta na zasebnem zemljišču - odstranitev javne ceste - kategorizacija javne ceste - protipravnost - dejanska razlastitev - soglasje lastnika - načelo zaupanja v zemljiško knjigo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - RAZLASTITEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.12.2016
VSRS sklep II Ips 129/2016 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - obrnjen razlastitveni postopek - gozdna cesta - občinska cesta - državna cesta - gozdno kmetijsko zemljišče - stavbno zemljišče - izločitev sodnika Civilni oddelek RAZLASTITEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.9.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 264/2014 pogodba namesto razlastitve - pogodba namesto razlastitve po ZRPPN - obličnost - prehod nepremičnine v družbeno lastnino - pridobitev lastninske pravice - deklaratornost vpisa v zemljiško knjigo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 23.6.2016
VSRS sodba II Ips 210/2014 dopuščena revizija - stvarna služnost - služnost v javno korist - priposestvovanje - razlastitev - razlastitveni akt - teleološka redukcija - dobra vera - pravni posel - neprava stvarna služnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - RAZLASTITEV 8.10.2015
VSRS sklep II Ips 106/2015 dovoljenost revizije - nepravdni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - odvzem ostalih nepremičnin - bistveno poslabšanje položaja zaradi razlastitve - izgubljeni dohodek - izvedensko mnenje - postavitev novega izvedenca - zamudne obresti - odškodnina za nemožnost uporabe nepremičnine Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 333/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - razlastitev - dejanska razlastitev - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - soglasje lastnika k posegu v nepremičnino - protipravnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 163/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - razlastitev - dejanska razlastitev - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - javna cesta - kategorizacija zemljišča - javno dobro - nepremičnina v zasebni lasti - sodna praksa Ustavnega sodišča - stvarnopravno varstvo lastnika zemljišča Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 30.7.2015
VSRS sklep II Ips 78/2015 razlastitev - nepravdni postopek - določitev odškodnine zaradi razlastitve - premožensjka škoda - izguba dobička - vrednost nepremičnine - višina odškodnine - obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - NEPRAVDNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 212/2013 razlastitev - lastninska pravica na nepremičnini - varstvo lastninske pravice - javni interes - dejanska razlastitev - javno dobro - javna cesta - test sorazmernosti Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 18.9.2014
VSRS sklep II Ips 146/2014 razlastitev - postopke za določitev odškodnine - odškodnina zaradi razlastitve - javni interes - višina odškodnine - izgubljeni dohodek - izgubljeni dobiček - trajni izpad dohodka - prilagoditev gospodarske dejavnosti - substančna odškodnina - odškodnina za stranske učinke razlastitve - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepravdni postopek - povrnitev stroškov nepravdnega postopka - stroški revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 4.9.2014
Sklep II Ips 97/2014 dovoljenost revizije - zavrženje revizije - razlastitev - postopek za določitev odškodnine - postranske terjatve - revizijsko izpodbijanje teka zamudnih obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - RAZLASTITEV 19.6.2014
Sodba II Ips 276/2012 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - status zemljišča - stavbno zemljišče - kmetijsko zemljišče - odlok o določitvi gradbenih okolišev - višina odškodnine - metode ocene vrednosti nepremičnine - namembnost zemljišča pred razlastitvijo - prostorski akt - sprememba namembnosti zemljišča - dokazovanje - izvedenec - dopolnitev izvedenskega mnenja - pravica do enakega varstva pravic - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev predloga za postavitev novega izvedenca - dovoljenost revizije - nepravdni postopek - vrednost spornega predmeta - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 13.3.2014
Sodba II Ips 17/2010 prisilni prenos nepremičnin v družbeni lastnini - pogodba namesto razlastitve - odprava odločbe o razlastitvi - izpodbojnost kot sankcija nerealizacije razlastitvene podlage Civilni oddelek RAZLASTITEV 21.11.2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPR SŠTUVZŽ
> RAZLASTITEV(48) > RAZREŠITVE IN IMENOVANJA(1)

Datum seje

2019(1) 2018(10) 2017(1) 2016(3)
2015(5) 2014(4) 2013(3) 2012(1)
2011(2) 2010(5) 2009(1) 2008(1)
2007(1) 2006(3) 2005(1) 2000(1)
1999(1) 1997(2) 1996(2) 1994(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(49)

Vpisniki

Dor(6) Ips(43)

Instituti / Izbor najpogostejših

razlastitev(33) odškodnina zaradi razlastitve(17) višina odškodnine(11) nepravdni postopek(9) kmetijsko zemljišče(9) dopuščena revizija(9) stavbno zemljišče(8) status zemljišča(8) dovoljenost revizije(8) dejanska razlastitev(8) pogodba namesto razlastitve(5) lastninska pravica na nepremičnini(5) pridobitev lastninske pravice(4) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(4) varstvo lastninske pravice(4) vrednost spornega predmeta(4) odškodnina za razlaščeno zemljišče(4) kmetijsko ali stavbno zemljišče(4) zamudne obresti(4) javni interes(4) gradnja ceste(4) zavrženje revizije(4) postopek za določitev odškodnine(3) sprememba namembnosti zemljišča(3) postopek za določitev odškodnine zaradi ...(3) prevzem posesti(3) protipravnost(3) javna korist(3) pravica do enakega varstva pravic(3) vznemirjanje lastninske pravice(3) odgovornost države(3) javno dobro(3) prekluzija(3) javna cesta(3) dejanska raba nepremičnin(2) dejanska raba zemljišč(2) določitev odškodnine zaradi razlastitve(2) dejanska namembnost zemljišča(2) dokazovanje(2) dejansko stanje ob razlastitvi(2)