FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > K
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 159)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 211/2017 lastninjenje kmetijskih zemljišč po ZSKZ - družbena lastnina - pravica uporabe - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - odplačna pridobitev lastninske pravice - državna lastnina - lastnina občin Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 374/2018 predlog za dopustitev revizije - prodaja kmetijskih zemljišč - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.4.2019
VSRS Sklep II DoR 14/2019 predlog za dopustitev revizije - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - pridobitev lastninske pravice - odplačna pridobitev nepremičnine - društvo - lovska zveza - odločba Ustavnega sodišča - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 13/2019 predlog za dopustitev revizije - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - pravica uporabe - društva - lovska družina - ribiška družina - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - odplačna pridobitev lastninske pravice - ustavnost določb ZSKZ - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 7.3.2019
VSRS Sodba II Ips 251/2017 upravni postopek - odmera komunalnega prispevka - odprava upravne odločbe - posledice odprave odločbe - izdaja gradbenega dovoljenja - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - pravica do povrnitve škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza Civilni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK 7.3.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 347/2017 uveljavljanje adhezijskega zahtevka v kazenskem postopku - napotitev oškodovanca na pravdo - uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka v pravdi - pravnomočna oprostilna sodba v kazenskem postopku - odškodnina - predhodno vprašanje - ugotavljanje obstoja kaznivega dejanja v pravdi - domneva nedolžnosti - zastaranje - pretrganje zastaranja - tek zastaranja po pretrganju - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II Ips 315/2017 odškodninska odgovornost države - zaseg motornega vozila - kazenski postopek - ukradeno vozilo - protipravnost - praksa Vrhovnega sodišča - test sorazmernosti - poseg v premoženje - pravica do zasebne lastnine - višina premoženjske škode - amortizacija - dopuščena revizija Civilni oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba II Ips 325/2017 povrnitev nepremoženjske škode - neutemeljen odvzem prostosti - pripor - zagotovitev obdolženčeve navzočnosti na glavni obravnavi - begosumnost - krivdno ravnanje oškodovanca - odškodnina - izguba pravice - zavrnilna sodba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 31.1.2019
VSRS Sklep II DoR 346/2018 predlog za dopustitev revizije - zadruga - družbena lastnina - lastninjenje kmetijskih zemljišč po ZSKZ - lastninjenje premoženja zadrug - pridobitev lastninske pravice - odplačna pridobitev - višina nadomestila - metoda ugotavljanja vrednosti kmetijskega zemljišča - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO - ZADRUGE 17.1.2019
VSRS Sodba II Ips 158/2018 prodaja kmetijskih zemljišč - sklenitev kupoprodajne pogodbe - veljavnost ponudbe - napake volje - zmota - odškodninska odgovornost - pozitivni pogodbeni interes - negativni pogodbeni interes Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II Ips 76/2018 premoženje nezakonitega izvora - odvzem premoženja nezakonitega izvora - pogoji za odvzem - finančna preiskava - sum storitve kaznivega dejanja - razlogi za sum - dokazni standard - kataloško kaznivo dejanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 19.11.2018
VSRS Sodba II Ips 177/2016 razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - neodplačnost - pravica uporabe - pridobitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih ex lege - vlaganja v nepremičnino - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE 17.5.2018
VSRS Sklep II DoR 24/2018 predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - kmetijsko zemljišče - dobra vera - priposestvovanje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 331/2017 pravica do učinkovitega sodnega varstva - prodaja kmetijskih zemljišč - načelno pravno mnenje - sprememba sodne prakse - vmesno obdobje - prepoved retroaktivne veljave - rok za odobritev pravnega posla - tožba za sklenitev prodajne pogodbe - tožbeni zahtevek - predvidljivost - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - skrbnost - dovoljenost revizije - pravni interes za revizijo - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - POGODBENO PRAVO 7.2.2018
VSRS Sklep II DoR 349/2017 predlog za dopustitev revizije - odškodninska odgovornost države - agrarna skupnost - vračanje premoženja članom agrarne skupnosti po ZPVAS - dedovanje premoženja agrarne skupnosti - članstvo v agrarni skupnosti - pozneje najdeno premoženje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 25.1.2018
VSRS Sodba II Ips 273/2017 lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - prenos kmetijskih zemljišč - lastninjenje premoženja zadrug - pridobitev lastninske pravice - arondacija - odplačna pridobitev - vrednost kmetijskega zemljišča - metoda ugotavljanja vrednosti kmetijskega zemljišča - višina nadomestila Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sklep II DoR 197/2017 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - razžalitev dobrega imena in časti - svoboda izražanja - relativno javna osebnost - pravica do zasebnosti - žaljiva obdolžitev - objektivna žaljivost - resna kritika - odmera odškodnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 6.12.2017
VSRS Sklep II Ips 237/2017 povzročitev škode - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - odškodninska odgovornost - vzročna zveza - vezanost pravdnega sodišča na obsodilno kazensko sodbo - kazenska odgovornost - civilna odgovornost - eventualni naklep - malomarnost - zmotna uporaba materialnega prava - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.11.2017
VSRS Sodba II Ips 188/2017 lastninska pravica na nepremičnini - družbena lastnina - lastninjenje - kmetijska zemljišča - zadruga - prenos kmetijskih zemljišč - arondacija - neodplačna pridobitev - vrednost kmetijskega zemljišča - metoda ugotavljanja vrednosti kmetijskega zemljišča Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 23.11.2017
VSRS Sodba II Ips 147/2017 prodaja kmetijskega zemljišča - predkupna pravica - kršitev predkupne pravice - izbrisna tožba - aktivna legitimacija - dopuščena revizija - zavezovalni pravi posel - ničnost - vmesni ugotovitveni tožbeni zahtevek - pravni interes Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.6.2017
VSRS Sklep II DoR 41/2017 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - zaseg predmetov v kazenskem postopku - načelo sorazmernosti - lastninska pravica - zmanjšanje vrednosti vozila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.5.2017
VSRS Sklep II DoR 41/2017 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - zaseg predmetov v kazenskem postopku - načelo sorazmernosti - lastninska pravica - zmanjšanje vrednosti vozila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2017
VSRS Sodba II Ips 160/2016 dopuščena revizija - kmetijska zemljišča - prodaja kmetijskih zemljišč - predkupna pravica - konkurenca predkupnih pravic - ponudba - skupna ponudba - paketna prodaja - stavbna in kmetijska zemljišča - načelo vestnosti in poštenja - kogentne zakonske določbe Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 26.1.2017
VSRS sklep II Ips 233/2015 družbena lastnina - lastninjenje - denacionalizacija - kmetijska zemljišča - zadruga - temeljna organizacija kooperantov - neodplačnost pridobitve - določitev vrednosti kmetijskih zemljišč - metoda izračuna - podzakonski predpis - lastninska pravica Civilni oddelek LASTNINJENJE - DENACIONALIZACIJA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 26.1.2017
VSRS Sklep II DoR 363/2016 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - kmetijsko zemljišče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 12.1.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJK LMNOPRSŠTUVZŽ
> KAZENSKO MATERIALNO PRAVO(5) > KAZENSKO PROCESNO PRAVO(45) > KMETIJSKA ZEMLJIŠČA(106) > KOMUNALNA DEJAVNOST(1) > KONCESIJE(1) > KORPORACIJSKO PRAVO(1)

Datum seje

2019(9) 2018(6) 2017(10) 2016(18)
2015(8) 2014(13) 2013(9) 2012(13)
2011(11) 2010(3) 2009(4) 2008(2)
2006(3) 2005(3) 2002(4) 2001(3)
2000(2) 1999(6) 1998(3) 1997(4)
1996(6) 1995(6) 1994(6) 1993(7)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(159)

Vpisniki

Cp(1) Dor(28) Ips(130)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(32) prodaja kmetijskih zemljišč(25) kmetijska zemljišča(20) lastninjenje(17) denarna odškodnina(17) predkupna pravica(15) promet s kmetijskimi zemljišči(15) prodaja kmetijskega zemljišča(15) družbena lastnina(15) predlog za dopustitev revizije(14) povrnitev negmotne škode(13) kmetijsko zemljišče(12) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(12) ničnost(11) zaščitena kmetija(10) pridobitev lastninske pravice na nepremi...(9) pripor(9) pravica uporabe(9) ponudba(8) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(8) prodajna pogodba(8) sklepčnost tožbe(8) neutemeljen odvzem prostosti(7) neutemeljen pripor(7) izbrisna tožba(7) vzročna zveza(7) odobritev pravnega posla(7) predhodno vprašanje(7) napake volje(7) pridobitev lastninske pravice(6) povrnitev škode(6) priposestvovanje(6) lovska družina(6) sprejem ponudbe(6) duševne bolečine zaradi okrnitve svobode(6) načelno pravno mnenje(6) neveljavnost pogodbe(6) neutemeljeno odvzeta prostost(6) kršitev predkupne pravice(5) ničnost pogodbe(5)