FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > K
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 159)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sodba II Ips 229/2001 povrnitev gmotne in negmotne škode - denarna odškodnina - izgubljeni dobiček - varstvo osebnostnih pravic - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - razžalitev v tisku - javna glasila - odgovornost novinarja - odgovornost izdajatelja časopisa - solidarna odgovornost - kritika dela javnega delavca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 18.4.2002
VSRS Sklep II Ips 237/2017 povzročitev škode - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - odškodninska odgovornost - vzročna zveza - vezanost pravdnega sodišča na obsodilno kazensko sodbo - kazenska odgovornost - civilna odgovornost - eventualni naklep - malomarnost - zmotna uporaba materialnega prava - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.11.2017
VSRS Sklep II DoR 197/2017 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - razžalitev dobrega imena in časti - svoboda izražanja - relativno javna osebnost - pravica do zasebnosti - žaljiva obdolžitev - objektivna žaljivost - resna kritika - odmera odškodnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 6.12.2017
VSRS Sklep II DoR 24/2018 predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - kmetijsko zemljišče - dobra vera - priposestvovanje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 331/2017 pravica do učinkovitega sodnega varstva - prodaja kmetijskih zemljišč - načelno pravno mnenje - sprememba sodne prakse - vmesno obdobje - prepoved retroaktivne veljave - rok za odobritev pravnega posla - tožba za sklenitev prodajne pogodbe - tožbeni zahtevek - predvidljivost - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - skrbnost - dovoljenost revizije - pravni interes za revizijo - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - POGODBENO PRAVO 7.2.2018
Sklep II DoR 321/2010 dopuščena revizija - prodaja kmetijskega zemljišča - razveljavitev pogodbe - vsebina tožbenega zahtevka - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 21.10.2010
Sklep II Ips 787/2005 denacionalizacija - pravni posel sklenjen zaradi sile, grožnje ali zvijače državnega organa ali predstavnika oblasti - napake volje - kmetijska zemljišča - prodajna pogodba - arondacija - upravna pristojnost Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 9.3.2006
Sodba II Ips 233/2005 revizija - razlogi za revizijo - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - pravica do nujnega deleža - vračunanje daril po določbah ZDKG Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - DEDNO PRAVO 13.7.2005
Sodba II Ips 419/2004 povrnitev škode - povojni procesi - neutemeljen odvzem prostosti - neupravičena obsodba pred 1.1.1954 - izguba premoženjske koristi - denarna odškodnina - zastaranje Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - POPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 29.9.2005
Sodba II Ips 308/2010 prodaja kmetijskih zemljišč - predkupna pravica - sprejem ponudbe - osebe, ki niso predkupni upravičencu - pravno mnenje Civilni oddelek STVARNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 25.7.2013
Sklep II Ips 146/2012 dopuščena revizija - prodaja kmetijskih zemljišč - odobritev pravnega posla na upravni enoti - načelno pravno mnenje - sklepčnost tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.11.2013
Sklep II DoR 74/2014 dopuščena revizija - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - pravica uporabe - lovska družina - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - odplačna pridobitev lastninske pravice Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 12.6.2014
Sklep II DoR 35/2014 dopuščena revizija - pomembno pravno vprašanje - sklepčnost tožbe - izbrisna tožba - prodaja kmetijskih zemljišč Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 22.5.2014
Sklep II DoR 425/2013 dopuščena revizija - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - lovska organizacija - lastnina lovske organizacije - kmetijska zemljišča - gozdovi - neusklajenost sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 20.2.2014
Sklep II DoR 156/2013 dopuščena revizija - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - lastninjenje - kmetijska zemljišča - družbena lastnina - pravica uporabe - vknjižba družbene lastnine - vknjižba pravice uporabe - društvo - lovska družina - zasebna lastnina - status lovske družine - pravilnost podatkov, vpisanih v zemljiško knjigo - pravica do zasebne lastnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - publicitetno načelo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE 6.2.2014
Sodba II Ips 482/2009 povračilo škode - premoženjskopravni zahtevek - vrnitev v kazenskem postopku zaseženih predmetov - nastanek škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 19.12.2012
VSRS sklep II DoR 77/2016 promet s kmetijskimi zemljišči - obličnost - prodajna pogodba - navidezna pogodba - ničnost pogodbe - slepota pogodbene stranke Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 23.6.2016
VSRS sodba II Ips 81/2016 zaščitena kmetija - solastnina zaščitene kmetije - pogodba o dosmrtnem preživljanju - ničnost pogodbe - kršitev določb ZDKG - razpolaganje z zaščiteno kmetijo Civilni oddelek DEDNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 2.6.2016
VSRS sodba II Ips 109/2015 prodajna pogodba - kmetijsko zemljišče - odobritev pravnega posla - tožba za sklenitev prodajne pogodbe - rok za vložitev tožbe - prekluzivni rok - sklepčnost tožbe - načelno pravno mnenje - sprememba sodne prakse Civilni oddelek STVARNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 13.10.2016
VSRS sodba II Ips 66/2014 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - kmetijsko zemljišče - dobrovernost - prepoved odtujitve in obremenitve Civilni oddelek STVARNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 31.3.2016
VSRS sklep II DoR 290/2015 predlog za dopustitev revizije - dogovor o ari - prodaja kmetijskih zemljišč - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep Cp 5/2016 prodajna pogodba - nakup kmetijskega zemljišča - ponudba - ničnost prodajne pogodbe - tožba za sklenitev prodajne pogodbe - izbrisna tožba - pravni interes - vmesni ugotovitveni zahtevek - ugotovitvena tožba - pravica do sodnega varstva odobritev pravnega posla - prekinitev upravnega postopka Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.5.2016
VSRS sodba II Ips 298/2015 družbena lastnina - lastninjenje - pravica uporabe - sredstva kapitalske družbe - kmetijsko zemljišče - argument teleološke redukcije - odgovor na revizijo stranskega intervenienta - stroški revizijskega postopka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 31.3.2016
VSRS Sodba II Ips 202/2015 razpolagalno upravičenje - utemeljenost dajatvenega tožbenega zahtevka - prodajna pogodba - prodaja kmetijskega zemljišča - trenutek sklenitve pogodbe - prejem izjave o sprejemu ponudbe - izpolnitev pogodbene obveznosti - odločanje v mejah postavljenega tožbenega zahtevka - ugotovitveni tožbeni zahtevek - odložni pogoj - odobritev upravne enote Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 28.1.2016
VSRS Sklep II DoR 41/2017 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - zaseg predmetov v kazenskem postopku - načelo sorazmernosti - lastninska pravica - zmanjšanje vrednosti vozila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.5.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJK LMNOPRSŠTUVZŽ
> KAZENSKO MATERIALNO PRAVO(5) > KAZENSKO PROCESNO PRAVO(45) > KMETIJSKA ZEMLJIŠČA(106) > KOMUNALNA DEJAVNOST(1) > KONCESIJE(1) > KORPORACIJSKO PRAVO(1)

Datum seje

2019(9) 2018(6) 2017(10) 2016(18)
2015(8) 2014(13) 2013(9) 2012(13)
2011(11) 2010(3) 2009(4) 2008(2)
2006(3) 2005(3) 2002(4) 2001(3)
2000(2) 1999(6) 1998(3) 1997(4)
1996(6) 1995(6) 1994(6) 1993(7)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(159)

Vpisniki

Cp(1) Dor(28) Ips(130)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(32) prodaja kmetijskih zemljišč(25) kmetijska zemljišča(20) lastninjenje(17) denarna odškodnina(17) predkupna pravica(15) promet s kmetijskimi zemljišči(15) prodaja kmetijskega zemljišča(15) družbena lastnina(15) predlog za dopustitev revizije(14) povrnitev negmotne škode(13) kmetijsko zemljišče(12) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(12) ničnost(11) zaščitena kmetija(10) pridobitev lastninske pravice na nepremi...(9) pripor(9) pravica uporabe(9) ponudba(8) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(8) prodajna pogodba(8) sklepčnost tožbe(8) neutemeljen odvzem prostosti(7) neutemeljen pripor(7) izbrisna tožba(7) vzročna zveza(7) odobritev pravnega posla(7) predhodno vprašanje(7) napake volje(7) pridobitev lastninske pravice(6) povrnitev škode(6) priposestvovanje(6) lovska družina(6) sprejem ponudbe(6) duševne bolečine zaradi okrnitve svobode(6) načelno pravno mnenje(6) neveljavnost pogodbe(6) neutemeljeno odvzeta prostost(6) kršitev predkupne pravice(5) ničnost pogodbe(5)