FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Gospodarski oddelek
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 137
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 3403)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba in sklep III Ips 42/2018 družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - kršitev zakona ali statuta - prepoved konkurence - kršitev prepovedi konkurence - direktor družbe - ustanovitev nove gospodarske družbe - nekdanji družbenik - dopuščena revizija Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB 26.7.2019
VSRS Sklep III DoR 80/2019-11 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost članov uprave bank - bančni kredit - odobritev bančnega kredita - skrbnost kreditodajalca - zavarovanje obveznosti - konflikt interesov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - višina odškodnine Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 24.7.2019
VSRS Sodba III Ips 46/2018 izvršba na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet - sklep o izvršbi - obseg izvršbe - čas plačila - poslovanje prek POS terminala - plačilna kartica - prenehanje terjatve - pobot - dopuščena revizija Gospodarski oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.7.2019
VSRS Sodba III Ips 41/2018 pogodba o prevzemu dolga - privolitev upnika v prevzem dolga - pravna podlaga pogodbe - prezadolženost prevzemnika dolga - ničnost - pristop k dolgu - dejanski koncern - zavarovanje terjatve - vračilo menic Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 23.7.2019
VSRS Sodba III Ips 29/2019 podjemna pogodba - prenehanje podjemne pogodbe po volji naročnika - trajno dolžniško razmerje - prenehanje trajnega dolžniškega razmerja - odpoved trajnega dolžniškega razmerja - odpovedni rok - posledice odstopa od pogodbe - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - pozitivni pogodbeni interes - zmotna uporaba materialnega prava - sprememba sodne odločbe v revizijskem postopku - dopuščena revizija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.7.2019
VSRS Sodba III Ips 24/2019 družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - izstop družbenika iz družbe - razlogi za izstop - porušeni odnosi med družbeniki - prenos poslovnega deleža družbenika - pravica do prenosa poslovnega deleža - dopuščena revizija Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB 18.6.2019
VSRS Sodba III Ips 18/2018 stečajni postopek - delniška družba (d. d.) - neobstoj ločitvene pravice - sklenitev posojilne pogodbe - kapitalsko nadomestno posojilo - slabo ekonomsko finančno stanje dolžnika Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB - STATUSNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sodba III Ips 86/2017-3 zaključek stečajnega postopka - zaključek postopka stečaja brez razdelitve premoženja upnikom - stečaj družbe - poplačilo - odškodninska odgovornost poslovodstva - kasneje najdeno premoženje - tožba v korist stečajnega dolžnika - vložitev tožbe zoper člane poslovodstva stečajnega dolžnika po zaključku stečajnega postopka - dopustnost tožbe - aktivna procesna legitimacija - nastanek terjatve - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sodba III Ips 1/2019 povrnitev premoženjske škode - stečaj družbe - tržna vrednost delnice - padec vrednosti delnic - neposredni odškodninski zahtevek delničarja - odsevna škoda - prenehanje delnic zaradi stečaja Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB 18.6.2019
VSRS Sklep III Ips 13/2019 obvezne sestavine tožbe - firma in sedež stranke - sedež gospodarske družbe - pravna oseba s sedežem v tujini kot pravdna stranka - poprava tožbe - subjektivna sprememba tožbe - dopuščena revizija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sklep III Ips 74/2018 povrnitev škode - odškodninska odgovornost države - izvršilni postopek - izvršitelj - protipravno ravnanje izvršitelja - razrešitev izvršitelja - nadzor nad delom izvršitelja - poklicna odgovornost - zavarovanje odgovornosti - sklenitev zavarovalne pogodbe - dopuščena revizija Gospodarski oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sklep III R 16/2019-2 spor o pristojnosti - izvršba na nepremičnino - kraj, kjer leži nepremičnina Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sklep III DoR 72/2019-8 predlog za dopustitev revizije - predlog za dopustitev revizije, ki je po vsebini revizija - pomembnost pravnega vprašanja - zavrženje predloga Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.5.2019
VSRS Sklep III Ips 85/2017 upravljanje večstanovajskih stavb - etažna lastnina - poslovni prostor - stroški upravljanja - stroški obratovanja - zastaranje terjatve upravnika - čas, ki je potreben za zastaranje - enoletni zastaralni rok - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 10.5.2019
VSRS Sodba III Ips 2/2019 prepoved vračila vložka - prikrito vračilo vložka delničarju - nasprotovanje pravnega posla prisilnim predpisom - dobra vera - ničnost pogodbe Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - STATUSNO PRAVO 10.5.2019
VSRS Sklep III Ips 9/2019 odškodninska odgovornost člana organa vodenja in nadzora - odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta - opustitev - huda malomarnost - lahka malomarnost - skrbnost vestnega in poštenega gospodarstvenika - trditveno in dokazno breme - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 10.5.2019
VSRS Sklep III Ips 21/2018 kogentne določbe zakona - podlaga pogodbene obveznosti - causa (kavza) - varovani pas državne ceste - plačilo nadomestila za uporabo - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 10.5.2019
VSRS Sklep III DoR 52/2019-8 dopuščena revizija - stroški stečajnega postopka - terjatev, pridobljena pred začetkom prisilne poravnave - priprava predloga prisilne poravnave Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 23.4.2019
VSRS Sklep III DoR 25/2019-11 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost direktorja - skrbnost dobrega in vestnega gospodarstvenika - pravilo podjetniške presoje (bussines judgment rule) Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KORPORACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 23.4.2019
VSRS Sklep III DoR 14/2019-9 dopuščena revizija - obstoj pogodbenega razmerja - trditveno breme - dokazno breme - obstoj dejstva - nesporna dejstva Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2019
VSRS Sklep III DoR 40/2019-8 dopuščena revizija - pogodba o posredovanju - nepremičninsko posredovanje - plačilo za posredovanje - pravica do plačila - realizacija posla Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.4.2019
VSRS Sklep III Ips 14/2019 dovoljenost revizije - dopustitev revizije - novela ZPP-E - zavrženje revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.4.2019
VSRS Sodba III Ips 34/2018 povrnitev premoženjske škode - odgovornost države za delo državnega organa - odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja - splošna odškodninska odgovornost - pasivna legitimacija - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - prepoved povzročanja škode - vložitev izpodbojne tožbe - neuspeh v postopku - predpravdno izvedensko mnenje - pravica do sodnega varstva - načelo pravne države - zloraba pravic Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 12.4.2019
VSRS Sodba III Ips 54/2018 ničnost skupščinskih sklepov - letno poročilo družbe - ničnost letnega poročila - ničnost sklepov nadzornega sveta - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - preložitev skupščine - sklic skupščine - rok za sklic skupščine - preklic skupščine - dopuščena revizija Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB 12.4.2019
VSRS Sklep III Ips 10/2019-3 gospodarski spor - sosporništvo - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne odločbe - zavrženje revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.4.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 137 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(64) 2018(152) 2017(184) 2016(208)
2015(186) 2014(226) 2013(247) 2012(252)
2011(282) 2010(224) 2009(139) 2008(151)
2007(130) 2006(103) 2005(99) 2004(80)
2003(62) 2002(97) 2001(80) 2000(83)
1999(81) 1998(44) 1997(46) 1996(50)
1995(26) 1994(43) 1993(64)

Oddelki

< VsiGospodarski oddelek(3403)

Vpisniki

Cpg(59) Dor(499) G(253) Ips(2152) R(359)
Ru(40) U(2) Ur(39)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(553) dovoljenost revizije(260) zavrženje revizije(252) vrednost spornega predmeta(197) spor o pristojnosti(190) predlog za dopustitev revizije(188) zahteva za varstvo zakonitosti(147) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(142) določitev krajevne pristojnosti po višje...(141) gospodarski spor(108) neupravičena pridobitev(102) povrnitev premoženjske škode(100) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(88) stečajni postopek(82) podlage odškodninske odgovornosti(81) dokazovanje(79) povrnitev škode(71) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(71) krajevna pristojnost(67) gradbena pogodba(63) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(60) protipravnost(59) varstvo konkurence(55) zavarovalna pogodba(51) prodajna pogodba(51) trditveno in dokazno breme(50) zastaranje(50) odškodnina(48) pomembno pravno vprašanje(47) vzročna zveza(47) izgubljeni dobiček(46) izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj(45) izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega d...(43) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(42) razlogi za revizijo(39) podjemna pogodba(39) zavrnitev dokaznega predloga(38) zamudne obresti(38) prekluzija(38) razlaga pogodbe(37)