FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 3391
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 84769)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSM Sklep I Ip 525/2019 pravica do izjave v postopku - kontradiktornost postopka - nadaljnji izvršilni stroški - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - stroški rubeža - presoja vseh okoliščin - potrebni stroški izvršbe - uporaba odvetniške tarife - kriterij uspeha v postopku - uporaba specialne določbe - predmeti izvzeti iz izvršbe Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 10.9.2019
VSK Sodba Cpg 144/2019 družbeno upravičeni ukrepi za zmanjšanje škode - prepovedane imisije - izdaja regulacijske začasne odredbe - sodno varstvo pred vznemirjanjem lastninske pravice - splošno koristna dejavnost - načelo prirejenosti upravnih in sodnih odločb - zavarovanje z začasno odredbo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.8.2019
VSL Sklep II Cp 1290/2019 (ne)izvrševanje pogodbe - zastaranje terjatve - splošni petletni zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - razveljavitev sodbe in vrnitev v novo sojenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.8.2019
VSL Sklep VII Kp 37875/2015 varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti - varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu - pogoji za izrek varnostnega ukrepa Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 22.8.2019
VSL Sodba II Cp 1171/2019 dokazna ocena - izpoved priče - prekluzija glede navajanja dejstev in dokazov - prvi narok za glavno obravnavo - posojilna pogodba - pravilna izpolnitev - izpolnitev tretjemu Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 21.8.2019
VSL Sklep II Kp 56330/2018 procesno vodstvo - preiskava - videz nepristranskosti sojenja - izločitev strokovnega sodelavca Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 21.8.2019
VSL Sklep I Cpg 493/2019 ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - vročanje pisanj pooblaščencu - sprememba sedeža Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 21.8.2019
VSL sklep Cst 393/2019 postopek poenostavljene prisilne poravnave - uporaba pravil o prisilni poravnavi - odločanje o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave - učinkovanje poenostavljene prisilne poravnave - posodobljen seznam terjatev - vsebina sklepa o potrditvi prisilne poravnave - sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 19.8.2019
VSL Sklep Cst 392/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - ugovor proti odpustu obveznosti - namen odpusta obveznosti - ovire za odpust obveznosti - zloraba pravice do odpusta obveznosti - neplačilo obveznosti - pravica do pravnega sredstva Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.8.2019
VSL Sklep IV Cp 1472/2019 nujni postopki - nujnost - plačilo sodne takse - plačilni nalog - rok za plačilo sodne takse - predlog za taksno oprostitev - preprečevanje nasilja v družini Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SODNE TAKSE 13.8.2019
VSL Sodba II Cpg 275/2019 spor majhne vrednosti - direktna tožba proti zavarovalnici - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - prometna nezgoda - izključna krivda - soprispevek - kršitev cestnoprometnih predpisov - sprememba smeri vožnje - višina škode - davek na dodano vrednost (DDV) Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.8.2019
VSL Sklep I Cpg 437/2019 predlog za oprostitev plačila sodne takse - ponoven predlog za oprostitev plačila sodne takse - prepozen predlog za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - prepozna pritožba - zavrženje pritožbe - začetek teka roka za plačilo sodne takse - opozorilo stranki Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 12.8.2019
VSL Sklep VII Kp 45048/2018 ustavitev kazenskega postopka - predlog za pregon - domneva umika Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 8.8.2019
VSL Sklep II Cp 1415/2019 začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve - pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve - verjetnost obstoja terjatve - nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena - subjektivna nevarnost Civilni oddelek ZAVAROVANJE TERJATEV 7.8.2019
VSL Sodba II Cp 799/2019 obojestranska krivda - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - izključna krivda imetnika motornega vozila Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep Cst 387/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - postopek odpusta obveznosti - pravna dobrota - ugovor zoper odpust obveznosti - dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju - dodatne obveznosti stečajnega dolžnika med preizkusnim obdobjem - dolžnost sodelovanja - obveznost poročanja - aktivno iskanje zaposlitve - dodatne naloge in pristojnosti upravitelja med preizkusnim obdobjem - ustavitev postopka odpusta obveznosti Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep Cst 390/2019 sklep o soglasju upravitelju za sklenitev pogodbe - pritožba zoper sklep - sodna taksa za pritožbo - rok za plačilo sodne takse - napaka na plačilnem nalogu Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE - STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep VII Kp 28471/2017 kriva ovadba - zavrženje obtožnega predloga - zakonski znaki kaznivega dejanja - opis kaznivega dejanja - konkretizacija zakonskih znakov Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep I Cp 1239/2019 negatorna tožba - aktivna legitimacija - lastninska pravica na nepremičnini - funkcionalno zemljišče k stavbi - postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi - predhodno vprašanje - prekinitev postopka zaradi reševanja predhodnega vprašanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep Cst 389/2019 oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem - nedopustnost pritožbe - izločitveni upnik - pravni interes za pritožbo Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep I Cp 1155/2019 začasna odredba - postopek zavarovanja z začasno odredbo - ustavitev postopka zavarovanja - izdaja začasne odredbe - izvršba - pravnomočnost sodbe - izvršitev sodbe Civilni oddelek DEDNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 7.8.2019
VSL Sklep II Cp 797/2019 povrnitev stroškov pravdnega postopka - pripoznava tožbenega zahtevka - pripoznava zahtevka v odgovoru na tožbo - povod za tožbo - povezane pogodbe - okoliščine konkretnega primera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 1.8.2019
VSL Sodba II Cpg 303/2019 spor majhne vrednosti - zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - nedovoljen pritožbeni razlog - podjemno razmerje - bistvene sestavine pogodbe - pritožbene novote Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 1.8.2019
VSL Sklep II Cp 653/2019 predlog za sodni depozit - nepopoln predlog - dopolnitev predloga - pravočasna dopolnitev predloga - zavrženje predloga - smrt stranke pred vložitvijo predloga - stopnja verjetnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 31.7.2019
VSL Sodba II Cp 324/2019 pogoji za izdajo zamudne sodbe - nevložitev odgovora na tožbo - vsebina odgovora na tožbo - obrazloženost odgovora na tožbo - odgovornost za škodo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 31.7.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 3391 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(2884) 2018(6174) 2017(6879) 2016(6503)
2015(7584) 2014(6702) 2013(5889) 2012(4728)
2011(4863) 2010(5055) 2009(4738) 2008(1784)
2007(2310) 2006(2404) 2005(2549) 2004(993)
2003(909) 2002(913) 2001(1932) 2000(4578)
1999(2567) 1998(218) 1997(209) 1996(363)
1995(218) 1994(493) 1993(330)

Oddelki

Civilni oddelek(38057) Gospodarski oddelek(18537) Izvršilni oddelek(3216) Kazenski oddelek(4700) Oddelek za individualne in kolektivne de...(14134) Oddelek za prekrške(641) Oddelek za socialne spore(5483) Upravni oddelek(1)

Vpisniki

CDn(570) Cp(36596) Cpg(16058) Cst(2141)
EPVDp(112) Gpp(3) Ip(4080) Kdp(6)
Kp(4636) Kr(42) Pdp(14130) PRp(532)
PRpv(2) PRr(2) PRrp(1) Psp(5469)
R(284) Rg(103) Su(1) VKp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

začasna odredba(1809) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1799) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1679) spor majhne vrednosti(1629) stroški postopka(1402) zamudna sodba(1327) poslovni razlog(1326) trditveno in dokazno breme(1227) zavrženje tožbe(1072) odškodninska odgovornost(1067) dokazna ocena(1049) zastaranje(1044) nepremoženjska škoda(934) dokazno breme(911) plača(910) odškodninska odgovornost delodajalca(872) odškodnina(843) odpravnina(800) umik tožbe(792) neupravičena obogatitev(775) prekinitev postopka(774) pravni interes(769) pravdni stroški(703) vzročna zveza(684) prenehanje delovnega razmerja(673) neupravičena pridobitev(673) sodno varstvo(671) motenje posesti(664) materialno procesno vodstvo(660) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(638) krivdna odgovornost(636) kršitev obveznosti iz delovnega razmerja(619) zavrženje pritožbe(585) objektivna odgovornost(584) starostna pokojnina(579) stvarna pristojnost(568) dokazovanje(555) predhodno vprašanje(553) napotitev na pravdo(551) vročanje(542)