FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 3 / 3391
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 84769)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep IV Cp 1373/2019 nasilje v družini - umik predloga - preklic umika zahteve - nadaljevanje postopka po uradni dolžnosti - ogroženost otroka - varstvo koristi otroka - ukrepi za varstvo koristi otroka - preprečevanje nasilja v družini - ukrepi za preprečevanje nasilja v družini Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 22.7.2019
VSL Sklep I Cp 713/2019 nepopolna vloga - nepopolna tožba - poziv na dopolnitev tožbe - sestavine tožbe - manjkajoča trditvena podlaga - vsebina sodnega varstva - tožbeni zahtevek - določen tožbeni zahtevek - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.7.2019
VSL Sklep I Cp 1368/2019 podaljšanje zadržanja na varovanem oddelku - sprejem v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - namestitev v varovani oddelek - prisilni ukrep - omejitev svobode - obvezno zastopanje po odvetniku - najbližja oseba - nega oskrbovancev - premestitev v dom starejših občanov Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 18.7.2019
VSL Sklep Cst 346/2019 prodajna pogodba - predlog upravitelja - sklep o izročitvi nepremičnine kupcu - soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe - pogoji za vknjižbo - pravica do vpogleda v spis Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sklep II Cp 1246/2019 regulacijska začasna odredba - izklop elektrike - motenjski spor - težko nadomestljiva škoda - pogoj reverzibilnosti - nekonkretizirane navedbe Civilni oddelek ZAVAROVANJE TERJATEV 17.7.2019
VSL Sodba I Cp 875/2019 pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - družbena lastnina - lastninjenje družbene lastnine - pravica uporabe - prenos pravice uporabe - pridobitev pravice uporabe - lokacijsko in gradbeno dovoljenje - imetnik pravice uporabe - dovoljenje za uporabo zemljišča za gradnjo garaže - gradnja garaže - priposestovanje lastninske pravice - pogoji za priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - dobroverna posest - povzročitev pravdnih stroškov - krivdno povzročeni stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1317/2019 razmerja med starši in otroki - spor iz razmerij med starši in otroki - sodna poravnava - varstvo in vzgoja otroka - dodelitev otrok v varstvo in vzgojo - stiki - skupno skrbništvo - dogovor - sporazum - pravnomočno razsojena stvar - res iudicata - res transacta - možnost obravnavanja pred sodiščem - pravica do izjave - razmerje z mednarodnim elementom - uporaba prava - nova odločba o varstvu in vzgoji otroka - spremenjene razmere - otrokova korist - tožbeni zahtevek - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 17.7.2019
VSL Sklep I Cp 1322/2019 vrnitev v prejšnje stanje - zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom - zamuda tridnevnega pritožbenega roka - zavrnitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje - zavrženje pritožbe kot prepozne - očitno neupravičen razlog - nezmožnost odvetnika stopiti v stik s stranko Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sodba II Cp 916/2019 lastninska pravica - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - prepovedna tožba - protipravno vznemirjanje lastnika - izvrševanje lastninske pravice - tolerančni prag vznemirjanja - poseg v tuj zračni prostor Civilni oddelek STVARNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sklep Cst 338/2019 odstop od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe - pritožba zoper sklep o soglasju k uresničitvi odstopne pravice od vzajemno neizpolnjene pogodbe - dovoljenost pritožbe - procesna legitimacija upnika Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 16.7.2019
VSL Sklep Cst 348/2019 začetek postopka osebnega stečaja - upravičeni predlagatelj - pravni interes - obstoj terjatve - poplačilo v izvršilnem postopku Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 16.7.2019
VSL Sklep II Cp 555/2019 fikcija vročitve - rok za pritožbo - prepozna pritožba - zavrženje pritožbe - pravna pomoč Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.7.2019
VSM Sklep II Kp 12954/2017 priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb - nadomestitev izvršitve zaporne kazni z delom v splošno korist Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 16.7.2019
VSL Sklep I Cp 1341/2019 oprostitev plačila sodne takse - predlog za oprostitev plačila sodne takse - nepopoln predlog za oprostitev plačila sodne takse - dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - popravni sklep Civilni oddelek SODNE TAKSE 15.7.2019
VSL Sklep I Ip 869/2019 stroški izvršitelja - potrebnost stroškov - plačilo stroškov izvršitelju - izračun terjatve - pogoji za priznanje upnikovih stroškov - napačna uporaba materialnega prava Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 15.7.2019
VSL Sodba I Cp 960/2019 jezik v postopku - pravica do uporabe svojega jezika - ustna oblika - pisna vloga - možnost izjave - spor majhne vrednosti - nedovoljene pritožbene novote Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.7.2019
VSL Sodba I Cp 625/2015 neupravičena obogatitev - najem vozila - obogatitev in prikrajšanje - vrnitveni zahtevek - posest premičnine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 15.7.2019
VSL Sklep I Cp 1040/2019 stroški pravdnega postopka - odločitev o izvršilnih stroških v pravdi - nagrada za narok - pripravljalna vloga - nepotrebni stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 15.7.2019
VSL Sklep II Cp 314/2019 stroški upravljanja in obratovanja - garaža - upravljanje garaž - pogodba o upravljanju - odpoved pogodbe o upravljanju s strani etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe - skupni deli, ki služijo več večstanovanjskim stavbam - skupni del zgradbe - posebni skupni del - podzemna stavba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 12.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1285/2019 razmerja med starši in otroki - postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki - dodelitev mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo - preživnina - stiki - začasna odredba - predlog za začasno odredbo - začasna dodelitev otroka v varstvo in vzgojo - začasna določitev preživnine - začasna določitev stikov - stiki pod nadzorom - težko nadomestljiva škoda - materialno procesno vodstvo - trditvena podlaga - dopolnitev trditvene podlage Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 11.7.2019
VSL Sklep II Cp 1018/2019 sklep o zavrnitvi predloga za oprostitev plačila sodnih taks - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - samostojna podjetniška dejavnost - upoštevanje družinskih članov - dohodki na družinskega člana Civilni oddelek SODNE TAKSE 11.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1236/2019 stroški začasnega zastopanja - višina stroškov - odvetniški stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 11.7.2019
VSL Sodba II Cp 1163/2019 pogodba o dosmrtnem preživljanju - domača žival - pritiklina - nezanikana dejstva - neupravičena obogatitev - zakonske zamudne obresti - zamuda - izvedensko mnenje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.7.2019
VSL Sklep II Cp 1311/2019 vrednost spornega predmeta - podlaga za odmero takse - taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 10.7.2019
VSL Sodba I Cp 844/2019 pogodbena odškodninska odgovornost - kršitev najemne pogodbe - vlaganja v poslovni prostor - vlaganja najemnika - vlaganja najemnika v nepremičnino - pobot (kompenzacija) Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 10.7.2019
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 3391 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(2884) 2018(6174) 2017(6879) 2016(6503)
2015(7584) 2014(6702) 2013(5889) 2012(4728)
2011(4863) 2010(5055) 2009(4738) 2008(1784)
2007(2310) 2006(2404) 2005(2549) 2004(993)
2003(909) 2002(913) 2001(1932) 2000(4578)
1999(2567) 1998(218) 1997(209) 1996(363)
1995(218) 1994(493) 1993(330)

Oddelki

Civilni oddelek(38057) Gospodarski oddelek(18537) Izvršilni oddelek(3216) Kazenski oddelek(4700) Oddelek za individualne in kolektivne de...(14134) Oddelek za prekrške(641) Oddelek za socialne spore(5483) Upravni oddelek(1)

Vpisniki

CDn(570) Cp(36596) Cpg(16058) Cst(2141)
EPVDp(112) Gpp(3) Ip(4080) Kdp(6)
Kp(4636) Kr(42) Pdp(14130) PRp(532)
PRpv(2) PRr(2) PRrp(1) Psp(5469)
R(284) Rg(103) Su(1) VKp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

začasna odredba(1809) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1799) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1679) spor majhne vrednosti(1629) stroški postopka(1402) zamudna sodba(1327) poslovni razlog(1326) trditveno in dokazno breme(1227) zavrženje tožbe(1072) odškodninska odgovornost(1067) dokazna ocena(1049) zastaranje(1044) nepremoženjska škoda(934) dokazno breme(911) plača(910) odškodninska odgovornost delodajalca(872) odškodnina(843) odpravnina(800) umik tožbe(792) neupravičena obogatitev(775) prekinitev postopka(774) pravni interes(769) pravdni stroški(703) vzročna zveza(684) prenehanje delovnega razmerja(673) neupravičena pridobitev(673) sodno varstvo(671) motenje posesti(664) materialno procesno vodstvo(660) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(638) krivdna odgovornost(636) kršitev obveznosti iz delovnega razmerja(619) zavrženje pritožbe(585) objektivna odgovornost(584) starostna pokojnina(579) stvarna pristojnost(568) dokazovanje(555) predhodno vprašanje(553) napotitev na pravdo(551) vročanje(542)