FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 3401
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 85021)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSC Sodba Cpg 106/2019 delovna nesreča - dokazna ocena - odgovornost delodajalca - opustitev izvajanja ukrepov varstva pri delu - regresna pravica ZZZS - višina odškodninskega zahtevka - odgovornost delavca - malomarnost Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 25.9.2019
VSC Sklep Cp 358/2019 kasneje najdeno premoženje - dodatni sklep o dedovanju - odpoved dediščini - pravnomočen sklep o dedovanju - sprejem dediščine - dedna izjava - zmota Civilni oddelek DEDNO PRAVO 20.9.2019
VSC Sklep Cpg 116/2019 nasprotna izvršba - res iudicata - zavrženje tožbe Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 18.9.2019
VSC Sodba Cpg 84/2019 zdravniško potrdilo - odškodninska odgovornost zdravnika - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - vzročna zveza - skrbnost delodajalca - popravni sklep Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.9.2019
VSC Sklep II Kp 16749/2014 poslovna goljufija - preslepitveni namen - premoženjskopravni zahtevek Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 17.9.2019
VSK Sklep II Ip 337/2019 oprostitev položitve kupnine - prodaja dolžnikove nepremičnine na javni dražbi - kupec, edini upnik - vrsta davka - davek na dodano vrednost (DDV) - davek na promet nepremičnin - priglasitev terjatve v izvršilnem postopku - poplačilo terjatev upnikom Izvršilni oddelek DAVKI - IZVRŠILNO PRAVO 16.9.2019
VSC Sklep I Cp 357/2019 stroški izvedenca - brezplačna pravna pomoč - podaljšanje roka za plačilo - pristojnost sodišča prve stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.9.2019
VSC Sklep I Cp 340/2019 vročanje - vročitev s fikcijo - rok za vložitev pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.9.2019
VSC Sodba Cpg 88/2019 pogodba o poslovodenju - zmotna uporaba materialnega prava - odpovedni rok - variabilni del cene - pogodbeni pogoji Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 11.9.2019
VSC Sodba Cpg 111/2019 pogodbena kazen - splošni pogoji pogodbe - načelo vestnosti in poštenja Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.9.2019
VSM Sklep I Ip 525/2019 pravica do izjave v postopku - kontradiktornost postopka - nadaljnji izvršilni stroški - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - stroški rubeža - presoja vseh okoliščin - potrebni stroški izvršbe - uporaba odvetniške tarife - kriterij uspeha v postopku - uporaba specialne določbe - predmeti izvzeti iz izvršbe Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 10.9.2019
VSL Sklep I Cp 1568/2019 ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalog - fikcija vročitve - način vročanja, če ima stranka več pooblaščencev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 10.9.2019
VSC Sklep II Kp 26040/2019 kaznivo dejanje žaljive obdolžitve - zavrženje zasebne tožbe - zloraba kreditne kartice Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 10.9.2019
VSM Sodba IV Kp 17927/2016 prepoved reformacije in peius - odvzem premoženjske koristi pravni osebi Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 5.9.2019
VSM Sklep II Kp 40409/2017 kaznivo dejanje nasilja v družini - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - obrazložitev subjektivnega elementa - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih - eventualni naklep Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 5.9.2019
VSM Sklep I Cpg 208/2019 zavrženje predloga za vpis sprememb - prokura - imenovanje prokurista - urejanje v statutu Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB - SODNI REGISTER 5.9.2019
VSM Sodba I Cp 352/2019 pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona (ZLNDL) - pravica do uporabe zemljišča - načelo superficies solo cedit - funkcionalno zemljišče k stavbi Civilni oddelek STVARNO PRAVO 3.9.2019
VSL Sodba I Cp 786/2019 dajatvena tožba - zapadlost terjatve do konca glavne obravnave - prerekanje dejstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.8.2019
VSK Sodba Cpg 144/2019 družbeno upravičeni ukrepi za zmanjšanje škode - prepovedane imisije - izdaja regulacijske začasne odredbe - sodno varstvo pred vznemirjanjem lastninske pravice - splošno koristna dejavnost - načelo prirejenosti upravnih in sodnih odločb - zavarovanje z začasno odredbo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.8.2019
VSM Sklep II Kp 4306/2015 začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi - kaznivo dejanje pranja denarja - utemeljen sum o storitvi kaznivega dejanja - dokazni standard verjetnosti - protipravna premoženjska korist Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 28.8.2019
VSL Sklep II Cp 1290/2019 (ne)izvrševanje pogodbe - zastaranje terjatve - splošni petletni zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - razveljavitev sodbe in vrnitev v novo sojenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.8.2019
VSL Sklep II Cp 1481/2019 oprostitev plačila sodne takse - prevalitev plačila takse na nasprotno stranko - uspeh stranke v postopku, ki je bila oproščena plačila sodnih taks - sodna poravnava Civilni oddelek SODNE TAKSE 28.8.2019
VSL Sodba I Cp 1445/2019 najemna pogodba - neprofitno najemno stanovanje - oddaja neprofitnega najemnega stanovanja - najemna pogodba za določen čas - veljavnost najemne pogodbe - javni interes - trajanje najemne pogodbe - podaljšanje najemne pogodbe za določen čas Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 28.8.2019
VSM Sodba II Kp 58387/2017 konoplja - prepovedana droga - neupravičen promet s prepovedanimi drogami - oprostilna sodba - namen prodaje mamil Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 27.8.2019
VSL Sklep VII Kp 37875/2015 varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti - varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu - pogoji za izrek varnostnega ukrepa Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 22.8.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 3401 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(3129) 2018(6178) 2017(6880) 2016(6503)
2015(7584) 2014(6703) 2013(5890) 2012(4728)
2011(4863) 2010(5055) 2009(4738) 2008(1784)
2007(2310) 2006(2404) 2005(2549) 2004(993)
2003(909) 2002(913) 2001(1932) 2000(4578)
1999(2567) 1998(218) 1997(209) 1996(363)
1995(218) 1994(493) 1993(330)

Oddelki

Civilni oddelek(38135) Gospodarski oddelek(18563) Izvršilni oddelek(3225) Kazenski oddelek(4749) Oddelek za individualne in kolektivne de...(14219) Oddelek za prekrške(644) Oddelek za socialne spore(5485) Upravni oddelek(1)

Vpisniki

CDn(570) Cp(36674) Cpg(16082) Cst(2143)
EPVDp(113) Gpp(3) Ip(4089) Kdp(6)
Kp(4684) Kr(43) Pdp(14215) PRp(534)
PRpv(2) PRr(2) PRrp(1) Psp(5471)
R(284) Rg(103) Su(1) VKp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

začasna odredba(1809) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1809) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1686) spor majhne vrednosti(1629) stroški postopka(1403) poslovni razlog(1332) zamudna sodba(1330) trditveno in dokazno breme(1234) zavrženje tožbe(1077) odškodninska odgovornost(1067) dokazna ocena(1050) zastaranje(1047) nepremoženjska škoda(938) plača(917) dokazno breme(911) odškodninska odgovornost delodajalca(876) odškodnina(843) odpravnina(802) umik tožbe(796) neupravičena obogatitev(775) prekinitev postopka(774) pravni interes(770) pravdni stroški(703) vzročna zveza(685) prenehanje delovnega razmerja(674) neupravičena pridobitev(673) sodno varstvo(671) motenje posesti(667) materialno procesno vodstvo(662) krivdna odgovornost(639) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(638) kršitev obveznosti iz delovnega razmerja(620) objektivna odgovornost(587) zavrženje pritožbe(585) starostna pokojnina(579) stvarna pristojnost(568) predhodno vprašanje(556) dokazovanje(556) napotitev na pravdo(551) vročanje(543)