FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > CDn
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 570)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSK Sklep CDn 93/2019 promet s kmetijskimi zemljišči - zavarovano območje - odobritev pravnega posla - predkupna pravica - zaščitena kmetija - delitev zaščitene kmetije - soglasje upravne enote Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 3.7.2019
VSK Sklep CDn 81/2019 predlog za vpis v zemljiško knjigo - načelo publicitete - navedba listin, ki so podlaga za vpis - izjava skrbniškega notarja Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 19.6.2019
VSK Sklep CDn 84/2019 predlog za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - verjeten izkaz izgube oziroma uničenja listine - overjene izjave lastnikov sosednjih nepremičnin - več zaporednih prenosov nepremičnine - lastniška posest Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 21.5.2019
VSK Sklep CDn 88/2019 sestava zemljiškoknjižnega predloga - notarska listina - notarska listina iz več pol Civilni oddelek NOTARIAT - ZEMLJIŠKA KNJIGA 7.5.2019
VSK Sklep CDn 65/2019 vpis lastninske pravice - posadna listina - stečaj zemljiškoknjižnega lastnika - zemljiškoknjižni vpis zoper stečajnega dolžnika - podlaga za vknjižbo lastninske pravice zoper stečajnega dolžnika Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 7.5.2019
VSK Sklep CDn 26/2019 vpis lastninske pravice v vrstnem redu zaznambe spora - zaznamba spora - učinki zaznambe spora - vrstni red vpisov v zemljiško knjigo Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 28.3.2019
VSK Sklep CDn 27/2019 vknjižba lastninske pravice na podlagi prodajne pogodbe - skupna lastnina - agrarna skupnost - razpolaganje z nedoločenim deležem na skupni lastnini - predkupna pravica - promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi - odobritev pravnega posla - listine o izpolnitvi pogojev po posebnih predpisih Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 19.3.2019
VSK Sklep CDn 45/2019 predlog za vpis v zemljiško knjigo - vsebina zemljiškoknjižnega predloga - navedba listin, ki so podlaga za vpis - določna označba listine - sklep o vpisu Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 19.3.2019
VSK Sklep CDn 47/2019 zaznamba razlastitvenega postopka - pogoji za vpis zaznambe postopka - začetek postopka razlastitve Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 5.3.2019
VSK Sklep CDn 51/2019 zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje - zemljiška knjiga - vpis zaznambe prepovedi - izdaja inšpekcijske odločbe - pravni učinek odločb - zastaranje judikatne terjatve - terjatev, ugotovljena s pravnomočno odločbo (judikatna terjatev) Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 28.2.2019
VSK Sklep CDn 295/2018 vpis lastninske pravice - grajeno javno dobro - zaznamba grajenega javnega dobra - vknjižba pravice na podlagi pravnomočne sodne odločbe - lastninjenje po ZGJS - načelo formalnosti postopka Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 26.2.2019
VSK Sklep CDn 9/2019 neprava stvarna služnost - prenehanje pravice - potek časa - izbris časovne omejene pravice - časovna omejenost pravic - vknjižba prenehanja pravice - vsebina zemljiškoknjižnega predloga - pogoji za dovolitev zemljiškoknjižnega vpisa - predložitev listine Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 15.2.2019
VSK Sklep CDn 3/2019 pogoji za dovolitev vpisa v zemljiško knjigo - listina, ki je podlaga za vpis - spojitev listine z zemljiškoknjižnim dovolilom Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 15.2.2019
VSK Sklep CDn 10/2019 stavbna pravica - prenehanje stavbne pravice - potek časa - izbris časovne omejene pravice - časovna omejenost pravic - vknjižba prenehanja pravice - pogoji za dovolitev vpisa v zemljiško knjigo - vsebina zemljiškoknjižnega predloga - podlaga za vpis v zemljiško knjigo Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 13.2.2019
VSK Sklep CDn 7/2019 zemljiška knjiga - javno dobro - nepremičnina s statusom javnega dobra - zaznamba vrste javnega dobra - ukinitev statusa javnega dobra - listina primerna za vpis lastninske pravice Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 23.1.2019
VSK Sklep CDn 311/2018 zemljiška knjiga - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - listina, primerna za vpis v zemljiško knjigo - javno dobro - zaznamba vrste javnega dobra - izbris zaznambe - titular javnega dobra Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 23.1.2019
VSK Sklep CDn 289/2018 zemljiškoknjižni postopek - pomanjkljiv zemljiškoknjižni predlog - navedba listin, ki so podlaga za vpis - odprava pomanjkljivosti pri vložitvi zemljiškoknjižnega predloga Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 8.1.2019
VSK Sklep CDn 255/2018 predznamba zastavne pravice - zamuda roka - odločba davčnega organa Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 4.12.2018
VSK Sklep CDn 287/2018 vpis stvarne služnosti - nerazdeljena solastnina - solastno služeče zemljišče - solastniki nepremičnine kot nujni sosporniki - učinek pravdnih dejanj enega od sospornikov na ostale sospornike - nujno sosporništvo na pasivni strani - navedba listin, ki so podlaga za vpis - vsebina vpisa pravice v zemljiško knjigo - vsebina zemljiškoknjižnega predloga - obligatorna sestavina pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 23.11.2018
VSK Sklep CDn 242/2018 zemljiškoknjižni postopek po uradni dolžnosti - postopek nastavitve zemljiške knjige - ugovor, ki se nanaša na pravice - nastavitev zemljiške knjige - ugovor zoper razgrnjene podatke - skrbnik zapuščine - sklep o prenosu popisnega lista v glavno knjigo - vročanje pisanj v zemljiškoknjižnem postopku Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 23.10.2018
VSK Sklep CDn 209/2018 sprememba vpisa v zemljiško knjigo - nedokončana etažna lastnina - predlog za vpis dokončanja etažne lastnine - sodna delitev stvari Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 3.10.2018
VSK Sklep CDn 214/2018 vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - vpis lastninske pravice na podlagi odločbe državnega ali občinskega organa - nepremičnina s statusom javnega dobra - javna cesta - nekategorizirana pot - listina, primerna za vpis v zemljiško knjigo Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 2.10.2018
VSK Sklep CDn 192/2018 vpis spremembe imetnika pri že vpisani hipoteki - predlog za vpis spremembe - primerna listina za vpis - vpis po uradni dolžnosti - obvestilo izvršilnega sodišča - sklep izvršilnega sodišča - sprememba upnika med izvršilnim postopkom - načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 25.9.2018
VSK Sklep CDn 215/2018 načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku - načelo kavzalnosti v zemljiški knjigi - pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla - pogoji za vpis v zemljiško knjigo - (ne)veljavnost zavezovalnega pravnega posla Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 25.9.2018
VSK Sklep CDn 205/2018 zemljiškoknjižni postopek - vložitev ugovora - pooblaščenec Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 31.8.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 23 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L MN O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(17) 2018(43) 2017(80) 2016(78)
2015(56) 2014(37) 2013(96) 2012(102)
2011(61)

Oddelki

Civilni oddelek(569) Oddelek za individualne in kolektivne de...(1)

Vpisniki

< VsiCDn

Instituti / Izbor najpogostejših

zaznamba spora(27) vzpostavitev zemljiškoknjižne listine(24) načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem p...(20) vknjižba lastninske pravice(18) zemljiškoknjižno dovolilo(17) zemljiška knjiga(15) pogoji za dovolitev vpisa(14) identifikacijski znak nepremičnine(12) zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gr...(12) izbrisna tožba(11) zaznamba prepovedi odtujitve in obremeni...(11) pomotni vpis(11) maksimalna hipoteka(10) etažna lastnina(10) pogoji za dovolitev vpisa v zemljiško kn...(10) načelo formalnosti zemljiškoknjižnega po...(10) zaznamba izvršbe in vknjižba hipoteke(10) načelo formalnosti(10) načelo pravnega prednika(9) identiteta nepremičnine(9) posadna listina(8) navedba listin, ki so podlaga za vpis(8) zemljiškoknjižni postopek(8) vsebina zemljiškoknjižnega predloga(8) listine o izpolnitvi pogojev po posebnih...(7) zaznamba sklepa o izvršbi(7) vpis po uradni dolžnosti(7) zaznamba izbrisne tožbe(7) skupna lastnina(7) formalnost zemljiškoknjižnega postopka(7) pravni interes(7) načelo formalnosti postopka(7) predznamba lastninske pravice(6) odobritev pravnega posla(6) vpis lastninske pravice v zemljiško knji...(6) pogoji za vpis(6) vknjižba hipoteke(6) fikcija vročitve(5) dovoljenost vpisa po stanju zemljiške kn...(5) kmetijsko zemljišče(5)