FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > 2018
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 247
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 6174)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSM Sklep I Cp 1022/2018 domsko varstvo in oskrba - dediščina postane last Republike Slovenije - bivanje v domu za ostarele Civilni oddelek DEDNO PRAVO 31.12.2018
VSL Sklep II Cp 2080/2018 pritožbeni rok - začetek teka roka za vložitev pravnega sredstva - fikcija vročitve - iztek roka na dela prost dan Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 31.12.2018
VSL Sklep I Cp 2029/2018 stvarna pristojnost - ugovor stvarne nepristojnosti - neupravičena pridobitev - vrnitev stroškov izobraževanja - premoženjskopravni spor - delovni spor Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.12.2018
VSL Sodba II Cp 1370/2018 spregled pravne osebnosti - spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi v sporih majhne vrednosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽB 28.12.2018
VSL Sklep II Ip 2842/2018 odločitev o izvršilnih stroških - priznanje stroškov postopka - ugotovitveni sklep - stroški izvršitelja - izvršba na premičnine - popolno poplačilo terjatve - poplačilo pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi - prostovoljno plačilo - pravna podlaga odločanja - zmotna uporaba materialnega prava - pravnomočnost sklepa o ustavitvi postopka - izvršiteljev obračun terjatve - odstop od sodne prakse Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 28.12.2018
VSL Sodba II Cp 2124/2018 spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi v sporih majhne vrednosti - prekluzija v postopku v sporih majhne vrednosti - ugovor procesnega pobotanja - procesna funkcija pobotnega ugovora - stroški postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2018
VSL Sklep I Cpg 751/2018 sodna taksa za pritožbo - predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse - sklep o zavrnitvi predloga za oprostitev plačila sodnih taks - pritožbeni razlogi - nepravilna odmera sodne takse - taksa glede na vrednost spornega predmeta - taksni zavezanec Gospodarski oddelek SODNE TAKSE 28.12.2018
VSL Sklep II Cp 2286/2018 rok za ugovor zoper plačilni nalog - iztek roka na soboto Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2018
VSL Sklep II Cp 2474/2018 predlog za oprostitev plačila sodne takse - sklep o dedovanju - plačilo sodne takse v zapuščinskem postopku - prepozen predlog za oprostitev plačila sodne takse - vložitev po preteku roka Civilni oddelek SODNE TAKSE 28.12.2018
VSL Sklep I Ip 2778/2018 postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine - zavrženje predloga za izvršbo - oznaka zahtevka - verodostojna listina - račun (faktura) - obračun obresti - fizična oseba - opravljanje dejavnosti - knjigovodska listina - poslovni dogodek ni izkazan Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 28.12.2018
VSL Sklep Cst 676/2018 pritožba proti sklepu o začetku stečajnega postopka - rok za pritožbo - prepozna pritožba - zavrženje pritožbe kot prepozne - mednarodna pristojnost Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - STEČAJNO PRAVO 27.12.2018
VSL Sklep II Cp 1660/2018 nepopolnost pritožbe - zadostno število izvodov vloge Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.12.2018
VSL Sklep II Cp 2061/2018 obnova pravdnega postopka - pravnomočno končan postopek - spor zaradi motenja posesti - obnovitveni razlogi - nova dejstva in novi dokazi - javna seja - pravdna sposobnost - trditveno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.12.2018
VSL Sklep V Kp 1356/2016 izločitev dokazov - prikriti preiskovalni ukrepi - podatki o prometu na transakcijskem računu - obrazložitev odredbe - banka - bančni podatki - varovanje zaupnih podatkov - vložitev kazenske ovadbe - poseg v zasebnost - test sorazmernosti - odredba za hišno preiskavo - nujnost posega Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 27.12.2018
VSL Sodba II Cp 2127/2018 spor majhne vrednosti - naročniško razmerje - tek zamudnih obresti - ugovor izpolnjene obveznosti - uporaba odvetniške tarife - stroškovni zahtevek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODVETNIŠTVO 27.12.2018
VSL Sklep III Ip 2840/2018 sklep o poplačilu - davki - višina zamudnih obresti - obračun obresti - zmotna uporaba materialnega prava - obrestna mera zamudnih obresti - program za izračun zakonskih zamudnih obresti - vrnitev preostanka kupnine dolžniku Izvršilni oddelek DAVKI - IZVRŠILNO PRAVO 27.12.2018
VSL Sklep II Cp 1726/2018 obnova pravdnega postopka - rok za vložitev predloga za obnovo - začetek teka objektivnega roka - začetek teka subjektivnega roka za obnovo - obnovitveni razlog - identično dejansko stanje - pravnomočna kazenska obsodilna sodba - prehodne določbe ZPP Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.12.2018
VSL Sklep II Cp 2475/2018 predlog za popolno oprostitev plačila sodnih taks - nepopoln predlog za oprostitev plačila sodne takse - nastanek taksne obveznosti Civilni oddelek SODNE TAKSE 24.12.2018
VSK Sklep I Cpg 215/2018 delno plačilo sodne takse - neplačilo minimalnega dela sodne takse - domneva umika napovedi pritožbe - pravica do pritožbe - omejitev pravice do pritožbe s pogojevanjem plačila takse Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.12.2018
VSL Sodba II Cpg 150/2018 spor majhne vrednosti - postopek v sporu majhne vrednosti - dovoljeni pritožbeni razlogi - višina zahtevka - dokazni predlogi - sporna podlaga in višina zahtevka - dokazna sredstva v postopku v sporih majhne vrednosti - dokaz z zaslišanjem prič Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 21.12.2018
VSL Sodba II Cpg 847/2018 spor majhne vrednosti - dokazna ocena - nedovoljen pritožbeni razlog - zastopanje pred okrožnim sodiščem - pooblaščenec pred okrožnim sodiščem - opravljen pravniški državni izpit - učinek dejanj, ki jih opravi pooblaščenec - oprava naroka za glavno obravnavo v nenavzočnosti stranke in pooblaščenca Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.12.2018
VSL Sodba II Cpg 781/2018 gospodarski spor majhne vrednosti - prodaja nepremičnine - plačilo davka - neupravičena pridobitev - plačilo tujega dolga - plačilo dobavljene vode - pravila vračanja - kdaj se ne more zahtevati vrnitev - privolitev v prikrajšanje - nedovoljene pritožbene novote Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 21.12.2018
VSL Sodba II Cpg 717/2018 spor majhne vrednosti - najemna pogodba - najemodajalec kot nelastnik - najemnik - plačilo stroškov upravljanja in obratovanja - aktivna legitimacija upravnika za izterjavo obratovalnih stroškov - pasivna legitimacija najemnika - poroštvo - učinek erga omnes - inter partes učinek - upravljanje poslovne stavbe - kršitev pravice do sodnega varstva - poroštvena pogodba Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.12.2018
VSL Sklep IV Cp 2366/2018 nagrada in stroški izvedenca - izvedensko mnenje - predujem za izvedbo dokaza z izvedencem - nepravdni postopek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.12.2018
VSM Sodba I Cpg 362/2018 izločitvena pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi zakona - gradnja čez mejo - sprememba tožbe - pravno nasledstvo - razlogi o odločilnih dejstvih Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO 20.12.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 247 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2018(6174)
> Januar(539) > Februar(506) > Marec(578) > April(498) > Maj(564) > Junij(469) > Julij(399) > Avgust(410) > September(535) > Oktober(601) > November(664) > December(411)

Oddelki

Civilni oddelek(2422) Gospodarski oddelek(1317) Izvršilni oddelek(319) Kazenski oddelek(656) Oddelek za individualne in kolektivne de...(933) Oddelek za prekrške(71) Oddelek za socialne spore(456)

Vpisniki

CDn(43) Cp(2366) Cpg(989) Cst(273)
EPVDp(13) Ip(359) Kp(648) Kr(8)
Pdp(934) PRp(57) PRrp(1) Psp(455)
R(9) Rg(19)

Instituti / Izbor najpogostejših

odločitev o pravdnih stroških(170) spor majhne vrednosti(155) trditveno in dokazno breme(152) dokazna ocena(148) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(144) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(131) odškodninska odgovornost delodajalca(102) izvedensko mnenje(93) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(90) začasna odredba(88) zavrženje tožbe(86) poslovni razlog(76) hujša kršitev obveznosti iz delovnega ra...(74) postopek osebnega stečaja(70) neupravičena obogatitev(70) zakonske zamudne obresti(70) zakonski znaki kaznivega dejanja(70) pravica do izjave(69) načelo uspeha(69) zavrženje pritožbe(69) sodna razveza(69) vojak(67) zamudna sodba(65) stroški postopka(63) predhodno vprašanje(63) zastaranje(62) vzročna zveza(60) umik tožbe(60) odškodninska odgovornost(59) takojšen umik(59) nepremoženjska škoda(58) nezgoda pri delu(57) motenje posesti(57) prekinitev postopka(57) materialno procesno vodstvo(56) neupravičena pridobitev(56) delna izpolnitev zahtevka(56) odškodnina za premoženjsko škodo(53) ustavitev postopka(53) tedenski počitek(53)