FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > 2009
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 190
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 4738)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cp 3183/2009 prenehanje obveznosti - izpolnitev obveznosti - izpolnitev s subrogacijo - zastaranje - pretrganje zastaranja - pripoznava dolga - navajanje dejstev in dokazov - spor majhne vrednosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.12.2009
VSM Sklep I Cp 1938/2009 obnova postopka - nenavzočnost stranke - predlog za vrnitev v prejšnje stanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.12.2009
VDSS Sodba in sklep Pdp 1163/2009 sporazum o prenehanju delovnega razmerja - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore DELOVNO PRAVO 29.12.2009
VSM Sklep I Cp 2011/2009 predhodno vprašanje - vezanost na odločitev upravnega organa - podržavljeno premoženje - določitev vrednosti podržavljenih zemljišč - načelo prirejenosti postopkov - načelo enakosti pred zakonom - stroški postopka Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 29.12.2009
VSL Sklep I Cp 3593/2009 mirovanje postopka - sporazum o mirovanju postopka - nastop mirovanja - predlog za nadaljevanje postopka - računanje roka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2009
VSM sodba I Cp 1348/2009 menjalna pogodba - oblika pogodbe - teorija o realizaciji - zastaranje - terjatev na izstavitev zemljiškoknjižne listine - odstopno upravičenje - zastaranje odškodninske terjatve - splošni zastaralni rok - razdrtje pogodbe - zmotna uporaba materialnega prava - sprememba sodbe sodišča prve stopnje - navedbe pritožbe, ki so odločilnega pomena Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2009
VSL Sklep I Cp 3394/2009 pooblaščenec - brezplačna pravna pomoč - odločba o dodelitvi brezplačne pravne pomoči - pooblastilo stranke - predložitev pooblastila - zavrženje vloge Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2009
VSL Sklep I Ip 3082/2009 vročanje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine - prijavljeno prebivališče - dejansko prebivališče - postavitev začasnega zastopnika - pooblaščeni vročevalec Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2009
VSL Sklep IV Cp 4302/2009 postopek za ureditev stikov - začasna odredba - ogroženost otroka - kršitev pravice do izjave - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2009
VSL Sodba I Cp 3579/2009 navajanja dejstev in dokazov - nova dejstva in dokazi - prekluzija - pritožbene novote Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2009
VSL Sodba II Cp 3210/2009 zastaranje pri poslovni odškodninski obveznost - začetek teka zastaranja - rok za prijavo terjatve v stečajnem postopku Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2009
VSL Sklep I Cp 3486/2009 prekinitev in mirovanje postopka - odreditev prekinitve postopka - rešitev predhodnega vprašanja - nadaljevanje postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2009
VSL sodba in sklep I Cp 3723/2009 tožba na ugotovitev neveljavnosti oporoke - nujni sosporniki - zakoniti dediči Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 23.12.2009
VSL Sklep IV Cpg 985/2009 izstop družbenika - sprememba družbene pogodbe - pravni interes družbe za pritožbo - pravni interes za pritožbo Gospodarski oddelek SODNI REGISTER - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2009
VSL Sklep I Ip 3048/2009 pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - nedovoljena pritožba - plačilo sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi - plačilo sodne takse za pritožbo zoper sklep, se ugovor šteje za umaknjen Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - SODNE TAKSE 23.12.2009
VSL Sklep IV Cpg 1001/2009 vpis izbrisa družbenika iz družbe - pogodbena izključitev družbenika iz družbe - razlogi za izključitev družbenika - zagovor družbenika Gospodarski oddelek SODNI REGISTER - STATUSNO PRAVO - KORPORACIJSKO PRAVO 23.12.2009
VSL Sklep IV Cpg 1115/2009 izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - izbrisni razlog - poslovni naslov - vročanje pravni osebi - vročanje zakonitemu zastopniku Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - SODNI REGISTER - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2009
VSL Sodba I Cp 2638/2009 odškodninska odgovornost - športna dejavnost - opustitveno ravnanje - varnost na igrišču golfa - postavitev zaščitne mreže - skrbnost dobrega gospodarstvenika Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2009
VSL Sklep II Cp 3664/2009 motenje posesti - samopomoč - dokazna ocena - sprememba tožbe Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2009
VSL Sodba II Cp 3277/2009 zastaranje odškodninske obveznosti - odškodninska obveznost zaradi sprejetja ZDen-B - zakonodajna protipravnost - stroški postopka - RS kot stranka postopka - zastopanje Državnega pravobranilstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2009
VSL Sklep II Cp 3757/2009 zapuščinski postopek - obseg zapuščine - napotitev na pravdo - učinek pravnomočnosti sklepa o dedovanju - dednopravni zahtevki po pravnomočnosti sklepa o dedovanju Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 23.12.2009
VSL Sodba II Cp 3318/2009 izvajanje vaje taktičnega usposabljanja - poškodba roke - odškodninska odgovornost delodajalca - nadzorovana vaja - ukrepi pri izvajanju vaje - objektivna odškodninska odgovornost - višji kriterij nevarnosti - krivdna odškodninska odgovornost - potrebna skrbnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2009
VSL Sklep I Cp 3411/2009 glavni vpisi - zaznambe - zaznamba razlastitvenega postopka - pravnomočnost upravne odločbe Civilni oddelek ZEMLJIŠKA KNJIGA 23.12.2009
VSL Sodba in sklep IV Cp 4008/2009 razmerja med starši in otroki po razvezi zakonske zveze - vzgoja in varstvo - zaupanje otroka v vzgojo in varstvo - preživljanje otrok - dodelitev otroka - otrokove koristi Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 23.12.2009
VSL Sodba II Cp 2830/2009 povrnitev nepremoženjske škode - denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - identično dejansko stanje - vezanost civilnega sodišča na kazensko sodbo - kaznivo dejanje - kazenska odgovornost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2009
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 190 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C ČD EF G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2009(4738)
> Januar(225) > Februar(297) > Marec(466) > April(510) > Maj(522) > Junij(457) > Julij(344) > Avgust(231) > September(591) > Oktober(415) > November(386) > December(294)

Oddelki

Civilni oddelek(3371) Gospodarski oddelek(257) Izvršilni oddelek(225) Kazenski oddelek(92) Oddelek za individualne in kolektivne de...(623) Oddelek za prekrške(36) Oddelek za socialne spore(134)

Vpisniki

Cp(3336) Cpg(232) EPVDp(6) Ip(267)
Kp(87) Kr(4) Pdp(624) PRp(30)
Psp(133) R(17) Rg(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

zamudna sodba(113) odškodninska odgovornost(111) zastaranje(103) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(86) nepremoženjska škoda(85) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(84) odškodnina(81) objektivna odgovornost(72) stroški postopka(69) začasna odredba(68) trditveno in dokazno breme(65) spor majhne vrednosti(60) krivdna odgovornost(60) poslovni razlog(59) motenje posesti(58) plača(56) prekluzija(55) napotitev na pravdo(54) materialno procesno vodstvo(54) deljena odgovornost(53) kršitev obveznosti iz delovnega razmerja(51) dokazna ocena(50) pravdni stroški(49) sprememba tožbe(48) strah(48) priposestvovanje(46) vzročna zveza(46) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(45) dokazovanje(45) zavrženje tožbe(45) vrnitev v prejšnje stanje(43) povrnitev nepremoženjske škode(43) obnova postopka(43) odpravnina(43) pravni interes(42) odškodnina za nepremoženjsko škodo(42) sklepčnost tožbe(41) dokazno breme(40) pasivna legitimacija(40) nevarna dejavnost(38)