FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > 2017
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 276
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 6879)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep II Ip 3527/2017 evropski plačilni nalog - izvršba na podlagi evropskega plačilnega naloga - ugovor zoper sklep o izvršbi - izvršilni naslov - zakonske zamudne obresti - načelo formalne legalitete - kršitev pravice do obravnavanja - absolutna bistvena kršitev določb postopka - vrnitev zadeve v ponovno odločanje - očitna pomota - uveljavljanje kršitev pri izdaji evropskega plačilnega naloga v izvršilnem postopku - izvršljivost izvršilnega naslova - pravilnost vročitve evropskega plačilnega naloga - neprevedena listina v tujem jeziku - odločba v obliki standardiziranega obrazca Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 29.12.2017
VSL Sodba II Cp 2914/2017 pravica do popravka - varovanje pravice do zasebnosti - svoboda izražanja - članek v medijih - vsebina objave popravka - vsebinsko zanikanje Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO 29.12.2017
VSK Sklep I Kp 38432/2017 ponovno odločanje o priporu po razveljavitvi - rok za odločitev sodišča - vpliv na odločitev sodišča Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 29.12.2017
VSL Sklep I Cp 2888/2017 ugovor zoper odločbo - pravnomočna odločba - zavrženje ugovora Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2017
VSL Sklep I Cp 2820/2017 taksna obveznost - sodna taksa za tožbo - nastanek taksne obveznosti za tožbo - vrednost spornega predmeta - taksa glede na vrednost spornega predmeta - predlog za oprostitev plačila sodne takse - obročno plačilo sodne takse - delni umik tožbe - sprememba vrednosti spornega predmeta med postopkom - pravilna odmera sodne takse Civilni oddelek SODNE TAKSE 28.12.2017
VSL Sklep I Cp 2019/2017 nesklepčnost tožbe - nesklepčna tožba - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - odvzem možnosti obravnavanja pred sodiščem Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2017
VSK Sklep Cpg 161/2017 trditveno in dokazno breme predlagatelja taksne oprostitve - predlog za oprostitev plačila sodne takse Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 28.12.2017
VSL Sklep I Cpg 1120/2017 nagrada in povračilo stroškov za izvedensko delo - izvedenina - izjemno zahtevno izvedensko mnenje - materialni stroški v zvezi z izvedenskim delom - pisni izvid in mnenje izvedenca - dodatna dokumentacija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2017
VSL Sklep II Cp 2628/2017 nagrada za dopolnilno izvedensko mnenje - dopolnitev mnenja - nagrada in stroški izvedenca za opravljeno izvedensko delo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.2017
VSL Sklep III Ip 3497/2017 izvršba na nepremičnine - sklep o ugotovitvi vrednosti nepremičnine - cenitev solastniškega deleža - pravnomočen sklep - popravni sklep - ni očitna pomota - zmotna ugotovitev dejanskega stanja - predmet izvršbe Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 27.12.2017
VSL Sklep V Kp 44091/2016 pravica do molka - privilegij zoper samoobtožbo - nedovoljen dokaz - odredba za hišno preiskavo - upravičen predlagatelj hišne preiskave - čas izvršitve odredbe za hišno preiskavo - hišna preiskava - predlog za izločitev nedovoljenih dokazov - zavrnitev predloga strank za izločitev nedovoljenih dokazov Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 27.12.2017
VSL Sklep II Cp 2784/2017 predlog za oprostitev plačila sodne takse - bančni kredit - upravna izplačilna prepoved - pogoji za odlog plačila sodne takse - obročno plačilo sodne takse - pogoji za oprostitev plačila takse Civilni oddelek SODNE TAKSE 27.12.2017
VSL Sklep I Cp 2065/2017 napaka sodišča - ustavitev postopka - plačilo sodne takse na blagajni sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.12.2017
VSK Sklep Cpg 245/2017 dopustnost pritožbe - nedopustna pritožba - sklepi procesnega vodstva - nedovoljena pritožba zoper sklep procesnega vodstva - dokazni sklep - napačen pravni pouk - nevezanost sodišča na dokazni sklep Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.12.2017
VSL Sklep I Cp 2768/2017 plačilo za izdelavo pisnega izvedenskega mnenja - dodatno izvedensko mnenje - nagrada za dopolnilno izvedensko mnenje - dodatna vprašanja izvedencu - odgovor izvedenca na pripombe strank Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.12.2017
VSL Sklep II Cp 1824/2017 spor o pristojnosti - sodna pristojnost - civilnopravno razmerje - pristojnost davčnega organa - vsebina tožbe - stvarna pristojnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.12.2017
VSC Sklep I Kp 20292/2017 izjasnitev stranke o dokazu - vročitev predloga obdolžencu - postopek za izročitev obdolženca tuji državi Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 22.12.2017
VSL Sklep I Cp 2706/2017 oprostitev plačila sodne takse - pogoji za oprostitev plačila sodne takse - socialno stanje - minimalen dohodek kot cenzus - občutno zmanjšana sredstva za preživljanje - postopek za uveljavitev oprostitve, odloga ali obročnega plačila taks - ugotavljanje materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov - nepopoln predlog za oprostitev plačila sodnih taks Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 22.12.2017
VSM Sklep I Cp 1131/2017 ustna oporoka - veljavnost oporoke - zapuščina brez dediča - prekinitev zapuščinskega postopka - napotitev na pravdo - pasivna legitimacija Civilni oddelek DEDNO PRAVO 22.12.2017
VSM Sklep I Kp 49733/2017 podaljšanje pripora - ponovitvena nevarnost - objektivne in subjektivne okoliščine Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 22.12.2017
VSL Sodba III Kp 53384/2014 kazniva dejanja zoper življenje in telo - umor - pravna opredelitev kaznivega dejanja - zakonski znaki kaznivega dejanja - motiv pri storitvi kaznivega dejanja - čas storitve kaznivega dejanja - postopek s pritožbo - poizvedbe v zvezi s pritožbenimi navedbami - seja pritožbenega senata - pritožbena obravnava - vpogled v drug spis - javnost glavne obravnave - izključitev javnosti glavne obravnave - izvajanje dokazov na obravnavi pred sodiščem druge stopnje - kontrolna funkcija sodišča druge stopnje - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - pravna jamstva v kazenskem postopku - enako varstvo pravic - pravica do sodnega varstva - domneva nedolžnosti - odločanje o dokaznem predlogu - zavrnitev dokaznih predlogov - poligrafsko testiranje - dokaz z zaslišanjem prič - pravice obrambe - nedovoljen dokaz - izločitev dokazov - predkazenski postopek - uradni zaznamek - dokazna vrednost uradnih zaznamkov - izjava osumljenca, dana policiji - pravni pouk osumljencu - izjava priče, dana policiji - načelo neposrednosti - zagovor kot dokaz - izvedenstvo - izvedensko mnenje - strokovno mnenje Nacionalnega forenzičnega laboratorija - akreditacija - izvedenec, zaposlen pri Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL) - nepristranskost - zahteva za izločitev izvedenca - pravočasnost zahteve za izločitev izvedenca - dokazna ocena izvedenskega mnenja - postavitev drugega izvedenca - rekonstrukcija dogodka Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 22.12.2017
VSL Sodba II Cpg 948/2017 gospodarski spor majhne vrednosti - pravočasno predlaganje dejstev in dokazov - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2017
VSM Sklep I Cpg 289/2017 stranska intervencija - dopustitev stranske intervencije - odškodninski spor - pravni interes za stransko intervencijo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2017
VSL Sodba II Cpg 947/2017 gospodarski spor majhne vrednosti - omrežnina - neprerekana dejstva - trditveno in dokazno breme - ugovor izpolnjene obveznosti Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2017
VSL Sklep VI Kp 37431/2017 nevarna vožnja v cestnem prometu - stranska kazen prepovedi vožnje motornega vozila - odmera kazni - ni razlogov o odločilnih dejstvih - odločba o kazenski sankciji - vštevanje odvzema vozniškega dovoljenja - odvzem vozniškega dovoljenja za čas trajanja postopka Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 21.12.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 276 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D E FG HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2017(6879)
> Januar(719) > Februar(679) > Marec(770) > April(523) > Maj(641) > Junij(541) > Julij(396) > Avgust(493) > September(606) > Oktober(540) > November(563) > December(408)

Oddelki

Civilni oddelek(2713) Gospodarski oddelek(1419) Izvršilni oddelek(322) Kazenski oddelek(758) Oddelek za individualne in kolektivne de...(1041) Oddelek za prekrške(82) Oddelek za socialne spore(544)

Vpisniki

CDn(80) Cp(2613) Cpg(1101) Cst(266)
EPVDp(15) Ip(358) Kp(752) Kr(4)
Pdp(1039) PRp(70) Psp(546) R(17)
Rg(17) Su(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(166) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(152) spor majhne vrednosti(150) dokazna ocena(145) stroški postopka(141) trditveno in dokazno breme(138) odškodninska odgovornost delodajalca(135) izvedensko mnenje(101) poslovni razlog(99) zavrženje tožbe(95) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(93) začasna odredba(91) pravica do izjave(91) starostna pokojnina(89) nepremoženjska škoda(83) neupravičena obogatitev(72) zakonski znaki kaznivega dejanja(71) hujša kršitev obveznosti iz delovnega ra...(70) materialno procesno vodstvo(69) nezgoda pri delu(68) zavrženje pritožbe(68) zastaranje(68) zamudna sodba(67) zavrnitev dokaznega predloga(66) prekinitev postopka(66) vzročna zveza(65) bistvena kršitev določb postopka(64) podjemna pogodba(63) sodna razveza(63) dokazno breme(63) odškodninska odgovornost(62) kršitev kazenskega zakona(61) neupravičena pridobitev(60) odstop od pogodbe(59) odločitev o pravdnih stroških(59) zakonske zamudne obresti(58) predhodno vprašanje(57) prodajna pogodba(53) izvršilni naslov(51) odpravnina(51)