FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 3391
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 84769)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL sodba II Cp 2042/2015 kršitev osebnostnih pravic - objava neresničnih in žaljivih zapisov - znana osebnost - politik - pravica do časti in dobrega imena - razžalitev - protipravnost - zasebnost - porušeno duševno ravnovesje - senzacionalizem - zloraba medijske svobode Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO 30.9.2015
VSL sodba IV Cp 2462/2015 določitev preživnine - potrebe otroka starega 2 leti - dolžnost preživljanja - oficialno načelo - nizki dohodki starša Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.9.2015
VSL sodba I Cp 1553/2015 trditvena podlaga - nesklepčnost - materialno procesno vodstvo v sumarnem postopku - aktivna legitimacija upravnika - obratovalni stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 13.10.2015
VSL sodba in sklep IV Cp 1905/2015 zaupanje otroka v vzgojo in varstvo - določitev preživnine - določitev stikov - skupno starševstvo - stikovanje - stroški postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 13.10.2015
VSL sklep I Cp 2336/2015 roki - predlog za podaljšanje roka - nedovoljena pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.10.2015
VSL sodba IV Cp 2566/2015 dodelitev otroka - spremenjene razmere Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.10.2015
VSL sodba IV Cp 2638/2015 preživnina - tožbeni zahtevek - odločanje v mejah tožbenega zahtevka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.10.2015
VSL sodba II Cp 2366/2015 zmanjšanje življenjske aktivnosti - začasno zmanjšanje življenjske aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.10.2015
VSL sodba II Cp 1926/2015 pogodba o poseku lesa - podjemna pogodba - profesionalna skrbnost - pobotni ugovor Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - GOZDOVI - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.9.2015
VSL sodba I Cp 2267/2015 prepoved medsebojnega vznemirjanja - žleb - snegobran - emisije - krajevno običajna mera - odtekanje meteornih padavin - priposestvovanje stvarne služnosti Civilni oddelek STVARNO PRAVO 14.10.2015
VSL sklep in sodba II Cp 1807/2015 smrt stranke med postopkom - pooblaščenci - prenehanje pooblastila - zakonska zveza - obstoj življenjske in ekonomske skupnosti - posebno premoženje - skupno premoženje - domneva o enakih deležih zakoncev - uveljavljanje višjega deleža na skupnem premoženju - ugovor nadpolovičnega deleža Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 16.9.2015
VSL sodba IV Cp 2538/2015 sporazum o preživnini - razveza zakonske zveze - notarski zapis - preživnina zakonca - pravni standard nepreskrbljenosti Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 7.10.2015
VSL sodba II Cp 2205/2015 uporabnina - odškodnina - solastnina - preprečitev uporabe - privolitev - bistvene kršitve določb pravdnega postopka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 7.10.2015
VSL sodba I Cp 2096/2015 zaposleni - uslužbenec - delavec - povzročitev škode tretji osebi pri opravljanju funkcije - veleposlanik - regresna tožba - obvestilo o pravdi - intervencija - intervenient - intervencijski učinek - namen - huda malomarnost - navadna malomarnost - običajna skrbnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.10.2015
VSL sodba II Cp 1002/2015 odškodninska odgovornost - nepremoženjska škoda - dokazna ocena - izvedensko mnenje - imenovanje drugega izvedenca - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vpliv predhodne poškodbe na obseg škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.9.2015
VSL sodba I Cp 1959/2015 pridobitev lastninske pravice na traktorju z dedovanjem - prevzemnik zaščitene kmetije - dobroverni in zakoniti posestnik traktorja Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 7.10.2015
VSL sklep I Cp 2765/2015 določitev taksne obveznosti - oprostitev plačila sodnih taks - premoženjsko stanje - izjava o premoženjskem stanju - odvzem dokazne vrednosti - zavezanec za plačilo sodne takse - skrbnik za posebni primer - mladoletni dedič Civilni oddelek SODNE TAKSE 19.10.2015
VSL sodba II Cp 2502/2015 odškodnina za nematerialno škodo - duševne bolečine - razžalitev dobrega imena in časti - spor majhne vrednosti - trditvena podlaga - nesklepčnost tožbe Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.10.2015
VSL sodba II Cp 2539/2015 pravica do povračila škode - odškodnina za nepremoženjsko škodo - strah - duševne bolečine - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - uporaba ZVPSBNO Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.10.2015
VSL sodba I Cp 1919/2015 predložitev dokazov - trditveno in dokazno breme - dolžnost predložitve listine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.10.2015
VSL sodba I Cp 1773/2015 pridobitev lastninske pravice - solastnina - etažna lastnina - skupni deli stavbe - izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila - oblika kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnin - dogovorjena uporaba nepremičnine - sosporništvo - nujno sosporništvo - enotno sosporništvo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.10.2015
VSL sodba II Cp 2507/2015 posojilna pogodba - navidezna pogodba - dokazna ocena Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.10.2015
VSL sodba II Cp 2459/2015 regresni zahtevek - smrt delavca - odškodninska odgovornost - solidarna odgovornost - kaznivo dejanje uboja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.10.2015
VSL sodba II Cp 2360/2015 prepoved posegov v človekove pravice - objava sodbe in opravičila - ugled - dobro ime - svoboda izražanja - širjenje neresničnih trditev o županu Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - MEDIJSKO PRAVO 14.10.2015
VSL sodba in sklep II Cp 2607/2015 uporabnina - uporaba tuje stvari - stanovanjski stroški - stroški zavarovanja - zamuda - razlogi - dokazna ocena Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.10.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 3391 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(2884) 2018(6174) 2017(6879) 2016(6503)
2015(7584) 2014(6702) 2013(5889) 2012(4728)
2011(4863) 2010(5055) 2009(4738) 2008(1784)
2007(2310) 2006(2404) 2005(2549) 2004(993)
2003(909) 2002(913) 2001(1932) 2000(4578)
1999(2567) 1998(218) 1997(209) 1996(363)
1995(218) 1994(493) 1993(330)

Oddelki

Civilni oddelek(38057) Gospodarski oddelek(18537) Izvršilni oddelek(3216) Kazenski oddelek(4700) Oddelek za individualne in kolektivne de...(14134) Oddelek za prekrške(641) Oddelek za socialne spore(5483) Upravni oddelek(1)

Vpisniki

CDn(570) Cp(36596) Cpg(16058) Cst(2141)
EPVDp(112) Gpp(3) Ip(4080) Kdp(6)
Kp(4636) Kr(42) Pdp(14130) PRp(532)
PRpv(2) PRr(2) PRrp(1) Psp(5469)
R(284) Rg(103) Su(1) VKp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

začasna odredba(1809) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1799) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1679) spor majhne vrednosti(1629) stroški postopka(1402) zamudna sodba(1327) poslovni razlog(1326) trditveno in dokazno breme(1227) zavrženje tožbe(1072) odškodninska odgovornost(1067) dokazna ocena(1049) zastaranje(1044) nepremoženjska škoda(934) dokazno breme(911) plača(910) odškodninska odgovornost delodajalca(872) odškodnina(843) odpravnina(800) umik tožbe(792) neupravičena obogatitev(775) prekinitev postopka(774) pravni interes(769) pravdni stroški(703) vzročna zveza(684) prenehanje delovnega razmerja(673) neupravičena pridobitev(673) sodno varstvo(671) motenje posesti(664) materialno procesno vodstvo(660) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(638) krivdna odgovornost(636) kršitev obveznosti iz delovnega razmerja(619) zavrženje pritožbe(585) objektivna odgovornost(584) starostna pokojnina(579) stvarna pristojnost(568) dokazovanje(555) predhodno vprašanje(553) napotitev na pravdo(551) vročanje(542)