FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > L
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 327)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cp 875/2019 pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - družbena lastnina - lastninjenje družbene lastnine - pravica uporabe - prenos pravice uporabe - pridobitev pravice uporabe - lokacijsko in gradbeno dovoljenje - imetnik pravice uporabe - dovoljenje za uporabo zemljišča za gradnjo garaže - gradnja garaže - priposestovanje lastninske pravice - pogoji za priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - dobroverna posest - povzročitev pravdnih stroškov - krivdno povzročeni stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 458/2019 ugotovitev lastninske pravice na kmetijskem zemljišču - lastninjenje kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnini - lovska zveza - vložitev zahteve za presojo ustavnosti - ustavnost določb ZSKZ - kmetijska zemljišča - lovska organizacija - lovska družina - družbena lastnina - pravica uporabe Civilni oddelek DRUŠTVA - LASTNINJENJE - LOVSTVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sodba I Cp 2513/2018 družbena lastnina - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona (ZLNDL) - pravica uporabe - prenos pravice uporabe - način prenosa pravice uporabe - neobstoj pogodbe (odločbe) o prenosu pravice uporabe za gradnjo - priposestvovanje - garaža - garaža na zemljišču v družbeni lastnini Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 5.6.2019
VSK Sodba I Cp 26/2019 odmera odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo - nezakonita izključitev - lovsko društvo - kršitev pravice do združevanja - okrnitev osebnostne pravice - razžalitev dobrega imena in časti - denarna odškodnina za duševne bolečine - pravična denarna odškodnina - gotova bodoča škoda Civilni oddelek DRUŠTVA - LOVSTVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.5.2019
VSL Sodba II Cp 257/2019 pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi zakona - družbena lastnina - lastninjenje družbene lastnine - lastninjenje kmetijskih zemljišč - priposestvovanje - dobra vera - ignorantia iuris nocet Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 24.4.2019
VSL Sodba II Cp 1047/2018 pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestovanja - originarna pridobitev lastninske pravice - začetek teka priposestvovalne dobe - dobra vera - domneva dobre vere - dobroverna lastniška posest - opravičljiva zmota - opravičljiva zmota o obsegu nepremičnin - priposestvovanje družbene lastnine Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 17.4.2019
VSL Sklep I Cp 2250/2018 določitev pripadajočega zemljišča k stavbi - pravna podlaga odločanja - merila (kriteriji) za odmero - zelenica - skupno pripadajoče zemljišče - skupna lastnina - zakonska domneva - izpodbojna zakonska domneva - vprašanje lastništva - lastništvo nepremičinine - vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje - izjema - pravica do pritožbe Civilni oddelek LASTNINJENJE - NEPRAVDNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 1746/2018 lastninjenje - lastninjenje kmetijskih zemljišč in gozdov - lastninjenje kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnini - družbena lastnina Civilni oddelek LASTNINJENJE - LOVSTVO 27.2.2019
VSL Sodba I Cpg 286/2018 lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini - uporabnina - vključitev nepremičnine v otvoritveno bilanco podjetja - pravica uporabe nepremičnine - obstoj posesti - pridobitev lastninske pravice - trditvena podlaga - trditveno breme - materialno procesno vodstvo - sodba presenečenja Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.2.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1717/2018 sodno varstvo pred vznemirjanjem lastninske pravice - prenehanje vznemirjanja lastninske pravice - nepremičnina v družbeni lasti - družbeno sredstvo v družbeni pravni osebi - upravljanje z nepremičninami - priposestvovanje pravice stvarne služnosti - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - pravica do posesti - pripadajoče zemljišče - plačilo uporabnine - uporabnina za nepremičnino - uporaba dela nepremičnine - prekinitev pravdnega postopka - predhodno vprašanje - uveljavljanje ničnosti odločbe o denacionalizaciji - materialno procesno vodstvo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 9.1.2019
VSL Sodba I Cp 1512/2018 lovska družina - članstvo v lovski družini - odklonitev sprejema v članstvo - neposlovna odškodninska odgovornost - odškodnina zaradi kršitev osebnostnih pravic - pravica do združevanja - nedopusten poseg v čast in dobro ime Civilni oddelek DRUŠTVA - LOVSTVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 5.12.2018
VSL Sklep I Ip 2499/2018 stroški zastopanja - občina - naključje, ki se je primerilo eni stranki - občinski odvetnik - uporaba odvetniške tarife Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - LOKALNA SAMOUPRAVA - ODVETNIŠTVO 9.11.2018
VSL Sodba II Cp 1333/2018 neupravičena pridobitev - družbena lastnina - lastninjenje družbenega premoženja - lastninjenje zadružnega premoženja - zadružno premoženje - lastnina države - lastninska pravica - sporno lastništvo nepremičnine - dobra vera - dobrovernost pridobitelja - dobroverni lastniški posestnik - nedobroverni posestnik - odplačna pridobitev - dokazno breme - trditvena podlaga - zemljiškoknjižno stanje - zemljiškoknjižni vpis - zemljiška knjiga - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - reivindikacijski zahtevek - zastaranje Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZADRUGE 7.11.2018
VSL Sodba I Cp 1690/2018 pravica uporabe stavbnega zemljišča - pravica uporabe zemljišča v družbeni lastnini - imetnik pravice uporabe - prenos pravice uporabe - družbena lastnina - dovoljenje za gradnjo - dodelitev zemljišča - lastninjenje družbene lastnine - odplačnost Civilni oddelek DEDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - LASTNINJENJE 7.11.2018
VSL Sodba II Cp 1016/2018 priposestvovanje lastninske pravice - družbena lastnina - priposestvovanje družbene lastnine - dobroverna lastniška posest - domneva dobrovernosti posestnika - denacionalizacija - gradnja na tujem - pravica uporabe - lastninjenje družbene lastnine - obči državljanski zakonik - razpravno načelo - pritožbena novota Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 24.10.2018
VSL Sodba II Cp 2018/2018 lastninjenje športnih objektov v družbeni lastnini - lastninjenje po ZSpo - družbena lastnina - lastninska pravica - posest - izročitev nepremičnine v posest - pravica do posesti - upravljanje - športni objekt občinskega pomena - javni interes - lastninska pravica društev - vrnitveni zahtevek Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 24.10.2018
VSL Sodba I Cpg 550/2018 okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja - odlaganje odpadkov - odlagališče odpadkov na območju več občin - upravičenci do okoljske dajatve - kogentna narava določb - zastaranje terjatve - občasne terjatve Gospodarski oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - LOKALNA SAMOUPRAVA - OBLIGACIJSKO PRAVO - OKOLJSKO PRAVO 10.10.2018
VSL Sodba I Cp 516/2018 ugotovitev lastninske pravice - premoženje agrarne skupnosti - podržavljenje premoženja agrarnih skupnosti - splošno ljudsko premoženje - pravica uporabe - brezplačna pravica uporabe - prenos pravice uporabe - vpis v zemljiško knjigo - lastninjenje družbenega premoženja Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 3.10.2018
VSL Sklep I Cp 1166/2018 pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - pravica uporabe - imetništvo pravice uporabe kot kriterij lastninjenja - priposestvovanje Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 3.10.2018
VSL Sklep I Cp 1162/2018 postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi - pogoji in kriteriji za določitev pripadajočega zemljišča - izvedensko mnenje - lastninska pravica tretjega - otvoritvena bilanca podjetja - stečajna masa Civilni oddelek LASTNINJENJE - NEPRAVDNO PRAVO - STAVBNA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKI KATASTER 26.9.2018
VSL Sodba II Cp 1029/2018 infrastrukturni objekt - lastninjenje nepremičnin, ki se uporabljajo kot javna infrastruktura oziroma funkcionalno zemljišče - cesta - javna površina - javna pot - pravica uporabe - lastnina občin Civilni oddelek CESTE IN CESTNI PROMET - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 2.8.2018
VSC Sodba Cp 94/2018 lastninjenje - metoda ugotavljanja vrednosti kmetijskega zemljišča - odplačna pridobitev nepremičnine Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 20.6.2018
VSL Sodba I Cp 173/2017 pravica uporabe - dejanska uporaba - upravljanje z nepremičninami - zadruga - zadružno premoženje - lastninjenje stavbnih zemljišč - povratna veljava predpisov (retroaktivnost) - pravdni stroški po uspehu - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 6.6.2018
VSL Sklep I Cpg 51/2018 pravica do sodnega varstva - upravna pogodba - prenos nalog iz državne pristojnosti na občino - financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti države - financiranje občin - javnopravni elementi pogodbe - izvršilna funkcija vlade - pravna narava sporazuma - ni upravni spor - ni sodne pristojnosti - odškodninska odgovornost države Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - JAVNA UPRAVA - LOKALNA SAMOUPRAVA - UPRAVNI SPOR - USTAVNO PRAVO 17.5.2018
VSK Sklep CDn 115/2018 zemljiška knjiga - lastninjenje - grajeno javno dobro - podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - pridobitev lastninske pravice na podlagi odločbe Civilni oddelek LASTNINJENJE - ZEMLJIŠKA KNJIGA 14.5.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 14 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKL MNOPRSŠTUVZŽ
> LASTNINJENJE(270) > LOKALNA SAMOUPRAVA(34) > LOVSTVO(26)

Datum seje

2019(10) 2018(22) 2017(31) 2016(31)
2015(27) 2014(42) 2013(27) 2012(22)
2011(18) 2010(28) 2009(11) 2007(7)
2006(3) 2005(2) 2004(1) 2003(4)
2002(2) 2001(5) 2000(10) 1999(7)
1998(1) 1996(2) 1995(3) 1994(6)
1993(5)

Oddelki

Civilni oddelek(250) Gospodarski oddelek(74) Izvršilni oddelek(1) Kazenski oddelek(1) Oddelek za prekrške(1)

Vpisniki

CDn(18) Cp(232) Cpg(73) Cst(1)
Ip(1) Kp(1) PRp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

družbena lastnina(60) pravica uporabe(59) lastninjenje(43) priposestvovanje(32) pridobitev lastninske pravice(27) pridobitev lastninske pravice na podlagi...(19) lastninska pravica(17) prenos pravice uporabe(17) lastninjenje nepremičnin v družbeni last...(15) izbrisna tožba(14) funkcionalno zemljišče(12) pridobitev lastninske pravice na nepremi...(12) dobra vera(11) lastninjenje kmetijskih zemljišč(11) aktivna legitimacija(11) pravica do združevanja(10) kmetijska zemljišča(10) začasna odredba(9) originarna pridobitev lastninske pravice(9) zadruga(8) lastninjenje nepremičnin(8) lovska družina(8) vpis v zemljiško knjigo(8) kmetijsko zemljišče(8) lastninjenje družbene lastnine(8) ničnost(8) materialno procesno vodstvo(7) ničnost pogodbe(7) dokazno breme(7) otvoritvena bilanca(6) pravica do posesti(6) denacionalizacija(6) lastninsko preoblikovanje podjetij(6) oškodovanje družbene lastnine(6) izločitvena pravica(6) pasivna legitimacija(6) članstvo v lovski družini(6) ugotovitev lastninske pravice(6) javno dobro(5) financiranje občin(5)