FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > G
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 125)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cp 2567/2018 dolžnost plačila komunalnih storitev - podzakonski predpis - odvoz odpadkov - javna služba Civilni oddelek GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - KOMUNALNA DEJAVNOST - OBLIGACIJSKO PRAVO 24.5.2019
VSL Sodba II Cp 616/2019 odškodninska odgovornost - premoženjska škoda - višina škode - vezanost na pravnomočno vmesno sodbo - obseg vezanosti na vmesno sodbo v odškodninskem sporu - odškodnina zaradi manjvrednosti nepremičnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.5.2019
VSC Sodba Cp 76/2019 odgovornost izvajalca za solidnost gradbe - napaka pri izdelavi gradbe - rok za uveljavljanje jamčevalnega zahtevka Civilni oddelek GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.5.2019
VSL Sklep II Cp 1781/2018 začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve - verjetna izkazanost terjatve - nevarnost, da zaradi dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem, uveljavitev terjatve ne bo mogoča ali pa bo precej otežena - odtujevanja dolžnikovega premoženja - predhodna odredba - objektivna nevarnost - subjektivna nevarnost odtujitve premoženja - gospodarjenje z zemljišči - upravljanje z gozdovi Civilni oddelek GOZDOVI - ZAVAROVANJE TERJATEV 27.3.2019
VSL Sodba II Cp 2445/2018 postopek v sporu majhne vrednosti - prekluzija dejstev in dokazov - informativen dokaz - oskrba s pitno vodo - izvajalec javne službe - obračunsko obdobje - delež stroškov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 8.3.2019
VSK Sodba II Cpg 190/2018 bančna garancija - jamčevanje za napake gradbe - stroški pravdnega postopka Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - GRADBENIŠTVO 22.11.2018
VSL Sodba I Cpg 1106/2017 odvoz odpadnih nagrobnih sveč s pokopališč na zbirno mesto - obveznost plačila prevoza - zbirni center - izvajalec gospodarske javne službe - ravnanje s komunalnimi odpadki - zmotna uporaba materialnega prava - razlaga podzakonskega predpisa Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - KOMUNALNA DEJAVNOST - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.11.2018
VSL Sodba I Cpg 124/2018 fiksna pogodba - fiksni rok - če je pravočasna izpolnitev bistvena sestavina pogodbe - podjemna pogodba - rok za izpolnitev obveznosti - rok izpolnitve ni bistvena sestavina pogodbe - odstop od pogodbe - razveza pogodbe - odpoved pogodbe - prenehanje pogodbe - navajanje novih dejstev in predlaganje novih dokazov Gospodarski oddelek GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 14.11.2018
VSL Sodba I Cpg 701/2018 omrežnina - merilno mesto - aktivna legitimacija - pasivna legitimacija - financiranje gospodarske javne službe Gospodarski oddelek GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.10.2018
VSL Sodba II Cpg 689/2018 plačilo dobavljene vode - zavezanec za plačilo porabljene vode - oskrba s pitno vodo - obvezna gospodarska javna služba - uporabnik storitve javne službe - javni vodovod - izliv vode - vodovodna napeljava - zasebni vodovod Gospodarski oddelek GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OBLIGACIJSKO PRAVO - VODE 17.10.2018
VSK Sklep I Cp 481/2018 plačilo stroškov dobavljene vode - zavezanec za plačilo porabljene vode - oskrba s pitno vodo - obvezna gospodarska občinska javna služba - uporabnik storitve javne službe - dopolnilna sodba - izostanek odločitve o delu tožbenega zahtevka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OBLIGACIJSKO PRAVO 9.10.2018
VSK Sodba I Cpg 118/2018 oskrba s pitno vodo - gospodarska javna služba - spor majhne vrednosti - neizvedba dokazov - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - plačilo nadomestila za uporabo vodovodnega omrežja Gospodarski oddelek GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 8.10.2018
VSL Sodba I Cpg 646/2016 prodajna pogodba za nepremičnino - plačilo kupnine - pogoj - pogoji in njihov učinek - neizpolnitev pogoja - izločitev izvedenca - odklonitveni razlog za izločitev - nestrinjanje stranke z izvedenskim mnenjem - nepristranskost izvedenca - projektna dokumentacija - bistvena sestavina pogodbe - gradbeno dovoljenje - pridobitev gradbenega dovoljenja - predkupna pravica občine - pravne napake Gospodarski oddelek CESTE IN CESTNI PROMET - CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 3.10.2018
VSL Sklep I Cpg 403/2017 odvoz odpadnih nagrobnih sveč s pokopališč na zbirno mesto - obveznost plačila prevoza - zbirni center - ravnanje s komunalnimi odpadki - izvajalec gospodarske javne službe - zmotna uporaba materialnega prava - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje zaradi zmotne uporabe materialnega prava Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - KOMUNALNA DEJAVNOST - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.9.2018
VSL Sodba II Cpg 593/2018 spor majhne vrednosti - sprememba sodbe sodišča prve stopnje - koncesijska pogodba - javna služba - plačilo storitev - dokončna in izvršljiva odločba v upravnem postopku - upravni spor - predhodno vprašanje - objektivno nova dejstva - očitek protispisnosti - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 25.9.2018
VSL Sodba I Cpg 24/2017 sanitarna sečnja - stroški lastnika gozda - solastnina - gestija - pasivna legitimacija - načelo relativnosti pogodbenega razmerja - neizvedba predlaganih dokazov - neodpravljiva nesklepčnost - materialno procesno vodstvo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOZDOVI - STVARNO PRAVO 6.9.2018
VSL Sodba in sklep I Cpg 228/2018 bančna garancija - zloraba bančne garancije - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazni sklep - dokazni standard - gradbena pogodba - bančna garancija za dobro izvedbo posla - vnovčenje bančne garancije - iura novit curia - prepoved vnovčevanja bančne garancije - neupravičen poziv na plačilo ("unfair calling") - zloraba pravic iz bančne garancije - neodvisna bančna garancija - obstoj napak - zamuda - zahtevek na vrnitev bančne garancije - sklep o zavarovanju - začasna odredba - povezanost trditvenega in dokaznega bremena - prepoved vnovčenja - neodvisna garancija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 30.8.2018
VSL Sodba in sklep I Cpg 490/2018 sprememba tožbe - dopolnitev tožbe - ugovor zastaranja - triletni zastaralni rok - pogodbena dela - gradbena pogodba - podizvajalska pogodba - dodatna dela - aneks - vstopni DDV - načelo neposrednosti - nedovoljena pritožbena novota - protispisnost Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 29.8.2018
VSL Sodba in sklep I Cp 2928/2017 nakup in prodaja nepremičnin - premoženjska škoda - pravno priznana premoženjska škoda - nepremičnina brez gradbenega in uporabnega dovoljenja - zmanjšanje premoženja - gotova bodoča škoda - pravna napaka prodane stvari - legalizacija objekta - zahtevek za znižanje kupnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.8.2018
VSL Sodba II Cp 1029/2018 infrastrukturni objekt - lastninjenje nepremičnin, ki se uporabljajo kot javna infrastruktura oziroma funkcionalno zemljišče - cesta - javna površina - javna pot - pravica uporabe - lastnina občin Civilni oddelek CESTE IN CESTNI PROMET - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 2.8.2018
VSL Sodba II Cp 391/2018 spor majhne vrednosti - obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja - dimnikarska storitev - izvajanje dimnikarskih storitev - uporabnik storitev dimnikarske službe - zavrnitev izvajanja storitev dimnikarske službe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - KONCESIJE - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.6.2018
VSL Sodba II Cp 55/2018 plačilo stroškov dobavljene vode - plačilo dobavljene vode - zavezanec za plačilo porabljene vode - oskrba s pitno vodo - obvezna gospodarska občinska javna služba - uporabnik storitve javne službe - javni vodovod - zasebni vodovod Civilni oddelek GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OBLIGACIJSKO PRAVO - VODE 9.5.2018
VSL Sodba I Cp 17/2018 plačilo komunalnih storitev - ugovor ugasle pravice - trditveno in dokazno breme dolžnika - spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi v sporih majhne vrednosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.4.2018
VSL Sodba I Cp 148/2018 obvezna gospodarska javna služba - obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja - plačilo komunalnih storitev - plačilo za storitve obveznih javnih služb - lastnik - spor majhne vrednosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - KOMUNALNA DEJAVNOST - OKOLJSKO PRAVO 10.4.2018
VSL Sklep I Cpg 142/2018 zavarovanje terjatve - nedenarna terjatev upnika - začasna odredba - regulacijska začasna odredba - ureditvena začasna odredba - test reverzibilnosti - verjetnost terjatve - nastanek težko nadomestljive škode - neugodne posledice Gospodarski oddelek GRADBENIŠTVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 21.3.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFG HIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
> GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE(68) > GOSPODARSKI PRESTOPKI(5) > GOZDOVI(10) > GRADBENIŠTVO(42)

Datum seje

2019(5) 2018(27) 2017(13) 2016(15)
2015(23) 2014(18) 2013(4) 2012(6)
2011(3) 2010(4) 2009(1) 2005(1)
2003(1) 1999(3) 1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(63) Gospodarski oddelek(58) Izvršilni oddelek(1) Kazenski oddelek(3)

Vpisniki

Cp(63) Cpg(55) Gpp(3) Ip(1)
Kp(3)

Instituti / Izbor najpogostejših

spor majhne vrednosti(21) gradbena pogodba(13) podjemna pogodba(9) oskrba s pitno vodo(7) vzročna zveza(7) trditveno in dokazno breme(7) pogodbena kazen(7) plačilo komunalnih storitev(7) gospodarska javna služba(5) odškodninska odgovornost(4) odškodninska odgovornost države(4) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(4) izvajalec gospodarske javne službe(4) obvezna gospodarska javna služba(4) uporabnik storitve javne službe(4) dodatna dela(4) uporabno dovoljenje(3) gradbeno dovoljenje(3) koncesijska pogodba(3) bančna garancija(3) sodna pristojnost(3) zavezanec za plačilo porabljene vode(3) ravnanje z odpadki(3) trditvena podlaga(3) začasna odredba(3) pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja(3) plačilo stroškov dobavljene vode(3) obvezna gospodarska občinska javna služb...(3) javna služba(3) odvoz odpadkov(3) odgovornost projektanta(3) projektna dokumentacija(3) premoženjska škoda(3) omrežnina(3) odvoz smeti(3) protipravno ravnanje(3) obvezne občinske gospodarske javne služb...(3) izgubljeni dobiček(3) pasivna legitimacija(3) pravica do povračila škode(3)