FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > E
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cp 2398/2018 plačilo dobavljene toplotne energije - exceptio illegalis - ustavnost in zakonitost pravilnika - uporaba pravilnika - obračun toplotnih stroškov - dejanska poraba toplote - delilnik stroškov toplotne energije - merilnik porabe toplote - povečana stanovanjska površina Civilni oddelek ENERGETIKA - OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 21.1.2019
VSL Sodba II Cpg 188/2018 spor majhne vrednosti - elektronske komunikacije - pogodbena kazen - sprememba pogojev - naročnikov odstop od pogodbe - obstoj pogodbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ELEKTRONSKE TELEKOMUNIKACIJE 15.11.2018
VSL Sodba I Cpg 792/2017 odškodninska odgovornost države - elementi odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pričakovana pravica - višina obratovalne podpore - poslovno tveganje - električna energija iz obnovljivih virov energije - sodba presenečenja - materialno procesno vodstvo Gospodarski oddelek ENERGETIKA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.10.2018
VSL Sodba I Cpg 8/2017 pogodba o dobavi električne energije - terminska pogodba - spremenjene okoliščine - predčasen odstop od pogodbe - tožba na razvezo pogodbe - pogodbena kazen - pacta sunt servanda - ničnost pogodbenega določila - sodni izvedenec - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ENERGETIKA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 27.9.2018
VSL Sodba II Cpg 9/2018 spor majhne vrednosti - dobava toplotne energije - pogodbeno razmerje - sprememba načina ogrevanja - odklop iz sistema ogrevanja - soglasje - trditveno in dokazno breme - delilnik stroškov za ogrevanje - dejansko stanje - nedopusten pritožbeni razlog Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ENERGETIKA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 11.7.2018
VSL Sklep II Cp 46/2018 sodni depozit - pogoji za sodni depozit - omejitev lastninske pravice - obligatornost naroka - kontradiktornost postopka Civilni oddelek ENERGETIKA - NEPRAVDNO PRAVO 20.6.2018
VSL Sodba I Cpg 775/2017 dodelitev podpore električni energiji - višina podpore - zakonodajna protipravnost - sprememba podzakonskega predpisa - kasnejša sprememba predpisov - zahtevek za povračilo škode - resolucija Gospodarski oddelek ENERGETIKA - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.6.2018
VSL Sodba II Cpg 358/2018 stranke - aktivna in pasivna legitimacija - samostojni podjetnik kot dolžnik - prenehanje opravljanja dejavnosti - pravno nasledstvo družbe - trditveno in dokazno breme - ugovor pasivne legitimacije - podjetnikova odgovornost za obveznosti - pogodba o prodaji in nakupu električne energije - dobava električne energije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ENERGETIKA - POGODBENO PRAVO 6.6.2018
VSL Sodba I Cp 2918/2017 pravica dostopa do omrežja za prenos električne energije - dostop do omrežja električne energije - nelegalna gradnja - ranljivi odjemalci in nujna oskbra - romska skupnost - pravica do varnosti - kolizija pravic Civilni oddelek ENERGETIKA - USTAVNO PRAVO 30.5.2018
VSL Sklep II Cp 47/2018 sodni depozit - pogoji za sodni depozit - omejitev lastninske pravice - služnost v javno korist - obligatornost naroka - kontradiktornost postopka Civilni oddelek ENERGETIKA - NEPRAVDNO PRAVO 25.4.2018
VSL Sodba PRp 395/2017 obstoj prekrška - prepoved zlorabe prevladujočega položaja - podjetje - pojem podjetja - sistemski operater distribucijskega omrežja - obvezna državna gospodarska javna služba - omrežnina - obračunavanje omrežnine - predlog za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije - odgovornost za prekršek - odgovornost pravne osebe - odgovornost odgovorne osebe - pravica do pritožbe - hitri postopek - zahteva za sodno varstvo - pritožba zoper odločitev o zahtevi za sodno varstvo - globa, predpisana v razponu - razlogi za pritožbo Oddelek za prekrške ENERGETIKA - PRAVO DRUŽB - PRAVO EVROPSKE UNIJE - PRAVO OMEJEVANJA KONKURENCE - PREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO KONKURENCE 4.4.2018
VSL Sklep I Cp 2876/2017 plačilo sodne takse - predlagatelj postopka - zavezanec za plačilo sodne takse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ENERGETIKA - NEPRAVDNO PRAVO - SODNE TAKSE 20.12.2017
VSL Sklep I Cp 1287/2017 sodni depozit - pogoji za sodni depozit - postopek za pridobitev služnosti v javno korist - nujen postopek - stroški nepravdnega postopka Civilni oddelek ENERGETIKA - NEPRAVDNO PRAVO 27.9.2017
VSL Sklep II Cp 297/2017 sodni depozit - vrnitev depozita - varščina kot škoda Civilni oddelek ENERGETIKA - NEPRAVDNO PRAVO 21.9.2017
VSL Sklep I Cp 1370/2017 lastninska pravica - omejitev lastnine pravice - služnost v javno korist - javna korist - predlog za sodni depozit Civilni oddelek ENERGETIKA - NEPRAVDNO PRAVO 23.8.2017
VSL Sodba I Cpg 627/2016 operater trga z elektriko - dejavnost operaterja trga z elektriko - gospodarska javna služba - financiranje gospodarske javne službe - plačila za evidentiranje zaprtih pogodb - izvajalec gospodarske javne službe - gospodarska javna služba dejavnost distribucijskega operaterja - uporaba določb uredbe - usklajenost pravnih aktov Gospodarski oddelek ENERGETIKA - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.7.2017
VSL Sodba I Cpg 640/2016 ustavitev dobave električne energije - poslovna odškodninska odgovornost - refleksna škoda - predpostavke odškodninske odgovornosti - vzročna zveza Gospodarski oddelek ENERGETIKA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.6.2017
VSL sodba I Cpg 977/2016 plačilo finančne pomoči za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije - podpora - zagotovljeni odkup električne energije - prodajna pogodba - distribucijsko omrežje - javno omrežje - merilno mesto - prevzemno-predajno mesto Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ENERGETIKA 8.3.2017
VSL sklep III Ip 2108/2016 izvršba na druge premoženjske oziroma materialne pravice - rudarska pravica - ugasnitev rudarske pravice - prenehanje predmeta izvršbe - ustavitev izvršbe Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ENERGETIKA 17.8.2016
VSL sodba III Cp 981/2016 pogodba o dobavi električne energije - poraba energije - dejansko stanje - spor majhne vrednosti - dobavitelj energije - uporabnik omrežja - plačilo dobavljene električne energije - količina dobavljene in porabljene energije - trditveno in dokazno breme glede višine zahtevka - merjenje električne energije - sodna pristojnost - upravna stvar Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ENERGETIKA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.5.2016
VSL sodba II Cpg 1513/2015 pogodba o dobavi električne energije - dobava električne energije preko tretje osebe - sistemski operater distribucijskega omrežja - odstop od pogodbe - prenehanje z dobavo električne energije - najemna pogodba za poslovni prostor - kupec električne energije - najemnik - imetnik soglasja za priključitev - pogodba o dostopu do omrežja - neaktivnost najemodajalca - breme plačila po prekinitvi - zamenjava dobavitelja - odpovedni rok - datum prekinitve Gospodarski oddelek ENERGETIKA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.12.2015
VSL sklep I Cp 2602/2015 dokaz z izvedencem - izvedensko mnenje - ugovor zoper izvedensko mnenje - zaslišanje izvedenca - opustitev zaslišanja izvedenca - zavrnitev dokaznih predlogov - obrazložitev zavrnitve dokaznih predlogov - pravica do izjave - povračilo škode - povračilo celotne škode - povračilo škode zaradi neskrbnega ravnanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ENERGETIKA 21.10.2015
VSL sklep I Ip 2516/2015 ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - razlogi za ugovor - ugovor novega dolžnika - nedopustnost izvršbe - predmeti, izvzeti iz izvršbe - objekt elektroinfrastrukture - nedopustnost izvršbe na objektu elektroinfrastrukture - smisel nedopustnosti izvršbe - združitev lastninskopravnih položajev nepremičnine in objekta elektroinfrastrukture, ki na njej stoji - postopek razlastitve - pridobitev nepremičnine v postopku razlastitve - položaj razlastitvenega upravičenca Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ENERGETIKA - STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 16.9.2015
VSL sodba II Cp 805/2015 odstop od pogodbe - ustavitev dobave električne energije - nujna oskrba - dokazila glede upravičenosti do nujne oskrbe - odškodninska odgovornost dobavitelja električne energije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ENERGETIKA 10.6.2015
VSL sklep II Cp 2394/2014 pogodba o dobavi električne energije - neupravičen odjem električne energije - aktivna legitimacija - splošno znana dejstva - razlogi sodbe - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - solidarna odgovornost - vsebina solidarnosti dolžnikov - oprostitev dolžnika odgovornosti - poslovna odškodninska odgovornost - čas, ki je potreben za zastaranje - odškodninske terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ENERGETIKA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDE FGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
> ELEKTRONSKE TELEKOMUNIKACIJE(1) > ENERGETIKA(32)

Datum seje

2019(1) 2018(10) 2017(7) 2016(2)
2015(5) 2014(4) 2013(2) 2011(1)
2010(1)

Oddelki

Civilni oddelek(15) Gospodarski oddelek(13) Izvršilni oddelek(4) Oddelek za prekrške(1)

Vpisniki

Cp(15) Cpg(13) Ip(4) PRp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

sodni depozit(5) pogodba o dobavi električne energije(4) spor majhne vrednosti(4) vzročna zveza(3) pogoji za sodni depozit(3) obračunavanje omrežnine(2) ustavitev dobave električne energije(2) materialno procesno vodstvo(2) omejitev lastninske pravice(2) odškodninska odgovornost države(2) poslovna odškodninska odgovornost(2) odstop od pogodbe(2) sistemski operater distribucijskega omre...(2) kontradiktornost postopka(2) služnost v javno korist(2) trditveno in dokazno breme(2) dejansko stanje(2) pogodbena kazen(2) proizvajalec električne energije(2) nujen postopek(2) omrežnina(2) obligatornost naroka(2) dodelitev podpore električni energiji(1) dobavitelj energije(1) breme plačila po prekinitvi(1) dobava električne energije(1) delilnik stroškov toplotne energije(1) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(1) dejavnost operaterja trga z elektriko(1) datum prekinitve(1) dobava električne energije preko tretje ...(1) distribucijsko omrežje(1) akt o metodologiji za določitev omrežnin...(1) dobava toplotne energije(1) čas, ki je potreben za zastaranje(1) dejanska poraba toplote(1) delilnik stroškov za ogrevanje(1) avtentična razlaga(1) aktivna in pasivna legitimacija(1) aktivna legitimacija(1)