FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > Č
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep I Cp 44/2019 sprejem na zdravljenje brez privolitve - pogoji za zdravljenje osebe v oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve - prisilna hospitalizacija - ogrožanje življenja in zdravja - trajanje pridržanja - izvedensko mnenje - pravnomočnost odločitve Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 10.1.2019
VSM Sklep V Kp 48713/2012 zahteva za izločitev nedovoljenih dokazov - pristojnosti strokovnega sodelavca - pravica do zakonitega sodnika Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 10.1.2019
VSL Sklep I Cp 2174/2018 zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve - pogoji za zdravljenje osebe v oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve - sprememba zdravstvenega stanja - stabilizacija zdravstvenega stanja - izvedensko mnenje - druge oblike zdravljenja Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 2.11.2018
VSL Sklep II Cp 777/2018 odvzem poslovne sposobnosti - vrnitev poslovne sposobnosti - razlogi za odvzem poslovne sposobnosti - delen odvzem poslovne sposobnosti - pravica do osebne svobode - pravica do zasebne lastnine - volilna pravica Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - VOLITVE - ČLOVEKOVE PRAVICE 3.10.2018
VSL Sklep I Cpg 603/2018 pravica do sodnega varstva - pravica dostopa do sodišča - pravica do pravnega sredstva - pritožba zoper sklep - pritožbeni rok - dovoljenost pritožbe - zavrženje pritožbe kot nedovoljene - načelo prepovedi zlorabe procesnih pravic - javnost sojenja Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODSTVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 28.9.2018
VSL Sklep I Cpg 554/2018 zavrnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse - odlog plačila sodne takse - obveznost plačila sodne takse - namen plačila sodne takse - višina sodne takse - pravica do sodnega varstva Gospodarski oddelek SODNE TAKSE - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 21.8.2018
VSM Sklep in sodba III Kp 13803/2016 absolutna bistvena kršitev določb kazenskega postopka - izločitev sodnika - dvom v nepristranost sodnika - izločitev dokazov - pravica do informacijske zasebnosti - hramba odvzetih prstnih odtisov - nejasni razlogi sodbe - beneficium cohaesionis - preizkus sodbe po uradni dolžnosti - odločba o kazenski sankciji - primerna kazen - kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivnih snovi - obteževalne in olajševalne okoliščine - nepopolna in zmotna ugotovitev dejanskega stanja - dokazna ocena razlogi o odločilnih dejstvih - direktni naklep - stranska denarna kazen - stroški kazenskega postopka - očitek protispisnosti - prekoračitev obtožbe - kršitev kazenskega zakona - zakonski znaki kaznivega dejanja - kaznivo dejanje neupravičenega prometa z mamili - zakonitost pri izrekanju kazni - koristoljubni namen - način odvzema premoženjske koristi Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 30.5.2018
VSM Sodba II Kp 94326/2010 kaznivo dejanje poslovne goljufije - zakonski znaki kaznivega dejanja - o dvomu v korist obdolženca - konkretizacija pritožbenih očitkov - uradni pritožbeni preizkus - kršitev kazenskega zakona - ali je dejanje kaznivo dejanje - preslepitev - načelo zakonitosti - izvršitveno dejanje Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 16.11.2017
VSL Sklep III Ip 3236/2017 izvršba na nepremičnine - identifikacija nepremičnine - identifikacijski znak - predlog za omejitev izvršbe - načelo sorazmernosti - višina terjatve upnika - pristop več upnikov k izvršbi Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - ČLOVEKOVE PRAVICE 15.11.2017
VSL Sklep III Ip 3185/2017 izvršba na nepremičnine - predlog za omejitev izvršbe - višina upnikove terjatve - načelo sorazmernosti - pristop več upnikov k izvršbi Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 15.11.2017
VSM Sklep I Ip 609/2017 pravnomočnost sklepa o izvršbi - poseg v načelo pravnomočnosti - dopustnost posega v lastninsko pravico - splošno načelo sorazmernosti - več izvršilnih sredstev - nepremičninska izvršba - omejitev izvršbe - na predlog stranke ali po uradni dolžnosti - sodba praksa ESČP Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 11.10.2017
VSM Sklep II Kp 12408/2017 izročitev zahtevane osebe - pogoji za izročitev - odločba sodišča - usklajenost pravnih aktov - odreditev in trajanje pripora - pravica do sodnega varstva - nepristranskost in neodvisnost sojenja Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 21.7.2017
VSM sodba I Cp 232/2017 diskriminacija in neenako obravnavanje na delovnem mestu - poseg v čast in dobro ime - pravica do tajnosti pisem in drugih občil - pravica do zasebnosti Civilni oddelek ČLOVEKOVE PRAVICE - OSEBNOSTNE PRAVICE - DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 4.4.2017
VSM sklep V Kp 52006/2012 izločitev dokazov - nezakonito pridobljen dokaz - dokaz pridobljen s kršitvijo ustavno določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin - posnetek nadzornih kamer - video nadzor znotraj delovnih prostorov - pisna obveščenost zaposlenih o izvajanju video nadzora - tehtanje pravic - varstvo zasebnosti - pravica do varnosti oškodovanca - varovanje premoženja družbe Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 8.3.2017
VSL sodba II Cp 3022/2016 povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - prepoved mučenja - varstvo človekove osebnosti in dostojanstva - prestajanje kazni zapora - prezasedenost zapora - premajhni bivanjski prostori - velikost bivalnega prostora - prostorska stiska - pravična denarna odškodnina - odmera odškodnine - epileptik - padec - vzročna zveza - meja trpljenja - sekundarni vir materialnega prava - povrnitev pravdnih stroškov Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - ČLOVEKOVE PRAVICE 11.1.2017
VSL sklep I Cp 3337/2016 pravica do zasebne lastnine - premoženje nezakonitega izvora - sorazmerje med premoženjem in dohodki - ugotavljanje nesorazmernosti - odvzem premoženja - začasno zavarovanje - izvor premoženja - dokazno breme - povezana oseba - izpodbijanje domneve - nedovoljene pritožbene novote - priznana dejstva Civilni oddelek ČLOVEKOVE PRAVICE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.1.2017
VSL sodba II Kp 45230/2012 kazniva dejanja zoper čast in dobro ime - žaljiva obdolžitev - obrekovanje - razžalitev - zavrnitev dokaznih predlogov - prosta presoja dokazov - dokaz resnice - utemeljen razlog verjeti v resničnost izjav - resničnost trditev - pravica do svobode izražanja - verodostojnost izpovedb prič - trditev oziroma raznašanje informacij - motiv storilca - zavrnitev pritožbe Kazenski oddelek USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 15.12.2016
VSL sodba II Cp 1370/2016 povrnitev premoženjske škode - sojenje v razumnem roku - kršitev pravice do sojenja v razumen roku - protipravnost - vzročna zveza - začetek stečajnega postopka - naravna vzročnost - adekvatna vzročnost - zapadlost odškodninske terjatve Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 26.10.2016
VSL sklep II Kp 2773/2010 kazniva dejanja zoper čast in dobro ime - razžalitev - ustavitev kazenskega postopka - absolutno zastaranje kazenskega pregona - kršitev kazenskega zakona - zmotna uporaba materialnega prava - pravnomočnost sodbe - prenehanje teka zastaranja kazenskega pregona - načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS - razveljavitev pravnomočne sodbe - izredna pravna sredstva - prepoved ponovnega sojenja o isti stvari - preizkus zakonitosti razveljavljene pravnomočne sodbe - neobrazložen odstop od poenotene sodne prakse - trajanje postopka po razveljavitvi pravnomočne sodbe - 2-letni rok za pravnomočen zaključek novega sojenja - odločba Ustavnega sodišča - obvezna veljava odločb Ustavnega sodišča RS - odnos strožjega oziroma milejšega kazenskega zakona - ustavna pritožba - pravno sredstvo sui generis - presoja pravnih posledic razveljavitve pravnomočne sodbe z ustavno odločbo - jezikovna (gramatikalna) in namenska (teleološka) razlaga določb kazenskega zakona ter odločb Ustavnega sodišča RS - kršitev ustavnih pravic - enakost pred zakonom - enako varstvo postopkovnih pravic - prepoved oblastne samovolje - pravna varnost - načelo zaupanja v pravo - Republika Slovenija kot pravna država - sojenje v razumnem roku - prepoved spremembe na slabše v postopku po razveljavitvi obsodilne sodbe - prepoved reformatio in peius - pravni interes - kazenskopravna rehabilitacija - ugoditev pritožbi tožilca - razveljavitev sklepa Kazenski oddelek USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - SODSTVO 15.6.2016
VSL sklep II Cp 3446/2015 kršitev pravic osebnosti - odgovornost države - protipravnost - izbris tožnikove matere iz registra stalnega prebivalstva - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročni zvezi - ravnanje CSD - zaščita tožnika pred družinskim nasiljem - solidarna odgovornost - zastaranje - zadržanje zastaranja - nepremagljive ovire - neposredni oškodovanec - izvirnost otrokovih pravic in obveznosti - pravice otroka iz ZSV Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO - ČLOVEKOVE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 12.5.2016
VSL sodba I Cp 2214/2015 odškodninska odgovornost - kršitve osebnostnih pravic - okrnitev ugleda ali dobrega imena pravne osebe - objava sodbe - svoboda izražanja - članek v časopisu - poročanje javnosti o posledicah izdaje odločbe - vrednostna sodba - protipravnost - povprečen bralec - objektivna informacija - informacija splošnega pomena in interesa - kršitev pravice do obrambe Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE - MEDIJSKO PRAVO 25.11.2015
VSL sodba II Cp 1765/2015 odškodninska odgovornost države - protipravnost - pravica do družinskega življenja - dodelitev v vzgojo in varstvo - korist otroka - neposredna izvršba - odgovornost izvršiteljev - odgovornost policije - odgovornost socialnih delavcev - odgovornost države za delo sodišča - izvedensko mnenje - mnenje CSD - hospitalizacija - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - obravnava pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 7.10.2015
VSL sodba in sklep I Cp 1206/2015 razžalitev časti in dobrega imena - satira - cenzura satire - izjava v medijih - kontekst podanih izjav - svoboda izražanja - svoboda umetniškega ustvarjanja - žaljivost - namen zaničevanja - vulgarnost - kvánta - turbo anus - homo erectus - povprečni bralec - povprečni gledalec - kritika - kritika ad rem - kritika ad personam - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - ustavna pritožba Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 10.6.2015
VSL sodba II Cp 784/2015 prekomerne imisije - hrup - krajevno običajna meja imisij - odškodninska odgovornost države Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 8.4.2015
VSM sodba II Kp 34177/2012 časovna veljavnost zakona - izrek sodbe - vsebina izreka sodbe - nerazumljiv izrek - izrek nasprotuje sam sebi - preizkus sodbe - dokazi pridobljeni v tujini - dokazni postopek - zakonitost zbiranja dokazov v tujini - nezakonito pridobljeni dokazi - relevantni dokazi - izločitev dokazov - pravica do zasebnosti - sestavni del kazenskega spisa - naloga izvedencev - pravica do zaslišanja - spletni kriminal - odgovornost ponudnikov posredovanih storitev - odredba sodišča policiji za pridobitev informacij o prejemniku storitev informacijske družbe - elektronske naprave kot dokazi - omogočanje pregleda dokazov - pregled in prepis spisa - istovetna kopija nosilca podatkov - pridobitev podatkov od operaterja o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju - vštevanje časa, ki ga je obdolženi preživel v priporu in pridržanju, v izrečeno zaporno kazen - odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi - kaznivo dejanje izdelovanje pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje - kaznivo dejanje pranje denarja - pomoč pri storitvi kaznivega dejanja - kaznivo dejanje napad na informacijski sistem - obtožba upravičenega tožilca - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - kršitev kazenskega zakona - razlogi o odločilnih dejstvih - velika škoda kot zakonski znak kaznivega dejanja - dokazna ocena - pravica do obrambe - ukrep navideznega odkupa, navideznega sprejemanja oziroma dajanja daril ali navideznega jemanja oziroma dajanja podkupnine - prikriti preiskovalni ukrepi - pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja - pravica do komunikacijske zasebnosti - načelo materialne resnice - sodelovanje osumljenca s policijo - hišna preiskava - preiskovalna dejanja - preiskava elektronskih naprav - zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - načelo enakopravnosti strank v postopku - pravica enakosti pred zakonom - pravna jamstva kazenskega postopka - kibernetska kriminaliteta - zavrnitev dokaznih predlogov - načelo proste presoje dokazov - branje izpovedb prič - stroški kazenske Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - TELEKOMUNIKACIJE - ČLOVEKOVE PRAVICE 5.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČ DEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
> ČLOVEKOVE PRAVICE(56)

Datum seje

2019(2) 2018(5) 2017(9) 2016(4)
2015(6) 2014(9) 2013(1) 2012(9)
2011(9) 2005(1) 1995(1)

Oddelki

Civilni oddelek(26) Gospodarski oddelek(4) Izvršilni oddelek(5) Kazenski oddelek(21)

Vpisniki

Cp(25) Cpg(4) Ip(6) Kp(21)

Instituti / Izbor najpogostejših

pravična denarna odškodnina(7) kršitev kazenskega zakona(6) protipravnost(5) zakonski znaki kaznivega dejanja(5) pritožbeni razlogi(5) nepremoženjska škoda(4) pravica do sodnega varstva(4) kazen zapora(4) stroški kazenskega postopka(4) izločitev dokazov(4) svoboda izražanja(4) izločitev sodnika(3) kazniva dejanja zoper čast in dobro ime(3) izvedensko mnenje(3) razžalitev dobrega imena in časti(3) povrnitev nepremoženjske škode(3) vzročna zveza(3) preizkusna doba(3) pogojna obsodba(3) škoda, ki presega običajne meje(3) razžalitev(3) oprostitev obtožbe(3) pravica do zasebnosti(3) namen zaničevanja(2) kršitev osebnostnih pravic(2) absolutna bistvena kršitev določb kazens...(2) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(2) izvršba na nepremičnine(2) hišna preiskava(2) izjava v medijih(2) duševne bolečine zaradi razžalitve dobre...(2) kolizija ustavnih pravic(2) hrup(2) izvršitveno ravnanje(2) načelo sorazmernosti(2) denarna kazen(2) dokazna ocena(2) načelo zakonitosti(2) duševne bolečine(2) nematerialna škoda(2)