FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > D
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 837
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 20905)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep IV Cp 1472/2019 nujni postopki - nujnost - plačilo sodne takse - plačilni nalog - rok za plačilo sodne takse - predlog za taksno oprostitev - preprečevanje nasilja v družini Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SODNE TAKSE 13.8.2019
VSL Sklep I Cp 1155/2019 začasna odredba - postopek zavarovanja z začasno odredbo - ustavitev postopka zavarovanja - izdaja začasne odredbe - izvršba - pravnomočnost sodbe - izvršitev sodbe Civilni oddelek DEDNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 7.8.2019
VSL Sklep I Cp 1359/2019 začasne odredbe v družinskih sporih - začasna odredba o stikih - začasna ureditev stikov - stiki med šolskimi počitnicami - težko nadomestljiva škoda - varstvo koristi otroka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 24.7.2019
VSL Sklep I Cp 623/2019 pozneje najdeno premoženje - dodatni sklep o dedovanju - pogoji za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju - domneva lastninske pravice - zemljiška knjiga - nevknjižena nepremičnina Civilni oddelek DEDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1373/2019 nasilje v družini - umik predloga - preklic umika zahteve - nadaljevanje postopka po uradni dolžnosti - ogroženost otroka - varstvo koristi otroka - ukrepi za varstvo koristi otroka - preprečevanje nasilja v družini - ukrepi za preprečevanje nasilja v družini Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 22.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1317/2019 razmerja med starši in otroki - spor iz razmerij med starši in otroki - sodna poravnava - varstvo in vzgoja otroka - dodelitev otrok v varstvo in vzgojo - stiki - skupno skrbništvo - dogovor - sporazum - pravnomočno razsojena stvar - res iudicata - res transacta - možnost obravnavanja pred sodiščem - pravica do izjave - razmerje z mednarodnim elementom - uporaba prava - nova odločba o varstvu in vzgoji otroka - spremenjene razmere - otrokova korist - tožbeni zahtevek - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 17.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1285/2019 razmerja med starši in otroki - postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki - dodelitev mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo - preživnina - stiki - začasna odredba - predlog za začasno odredbo - začasna dodelitev otroka v varstvo in vzgojo - začasna določitev preživnine - začasna določitev stikov - stiki pod nadzorom - težko nadomestljiva škoda - materialno procesno vodstvo - trditvena podlaga - dopolnitev trditvene podlage Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 11.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1228/2019 začasna odredba iz razmerij med starši in otroci - odvzem pravice do stikov z otrokom - omejitev pravice do stikov - korist mladoletnega otroka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 10.7.2019
VSL Sodba I Cp 500/2019 navidezna (simulirana) pogodba - neobstoječa pogodba - nedopustna pravna podlaga - ničnost pravnega posla - dogovor o preživljanju - neposredno izvršljiv notarski zapis - skupno premoženje zakoncev - pravni posel med zakoncema - oškodovanje upnikov - osebni stečaj dolžnika - rubež pokojnine - privilegirana preživninska terjatev - posledice ničnosti - kondikcijski zahtevek Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1110/2019 razmerja med starši in otroki - poravnava - stiki - izvršba v zadevah glede osebnih stikov z otroki - denarna kazen kot sredstvo izvršbe - izvršilni naslov - sklep o izvršbi - izvrševanje stikov - onemogočanje izvrševanja stikov z otrokom - odklanjanje stikov Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep II Cp 594/2019 prekinitev postopka in napotitev na pravdo - prikrajšanje nujnega deleža - sklenitev darilne pogodbe - darilo - vračanje daril v zapuščino - obračunska vrednost zapuščine - sporna dejstva o obsegu zapuščine - oseba, katere pravica je manj verjetna Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 458/2019 ugotovitev lastninske pravice na kmetijskem zemljišču - lastninjenje kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnini - lovska zveza - vložitev zahteve za presojo ustavnosti - ustavnost določb ZSKZ - kmetijska zemljišča - lovska organizacija - lovska družina - družbena lastnina - pravica uporabe Civilni oddelek DRUŠTVA - LASTNINJENJE - LOVSTVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep I Cp 748/2019 dodatni sklep o dedovanju - ugotavljanje obsega dodatne zapuščine - leasing - pravica do odkupa stanovanja - lastništvo stanovanja Civilni oddelek DEDNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1120/2019 začasni zastopnik za sprejem pisanj - pritožbeni rok v postopku izdaje začasne odredbe - prepozna pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 26.6.2019
VSL Sklep II Cp 254/2019 upravitelj zapuščine - razrešitev upravitelja - naloge upravitelja zapuščine - upravljanje in razpolaganje z dediščino - razpolaganje z zapuščino - spor o obsegu zapuščine Civilni oddelek DEDNO PRAVO 26.6.2019
VSM Sodba III Cp 554/2019 polnoleten otrok - določitev preživnine za otroka - potrebni pravdni stroški Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 26.6.2019
VSL Sklep I Cpg 378/2019 predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse - nepopolnost predloga - soglasje stranke za pridobitev podatkov, ki so davčna tajnost - pozivni sklep - dopolnitev nepopolnega predloga - zavrženje predloga - pridobivanje podatkov po uradni dolžnosti - premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje pravne osebe - vsebinski preizkus Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - SODNE TAKSE 20.6.2019
VSL Sodba IV Cp 762/2019 spor iz razmerja med starši in otroki - varstvo in vzgoja - dodelitev v varstvo in vzgojo - otrokova korist - otrokovi stiki - določitev obsega stikov - določitev preživnine za otroka - višina preživnine - preživninske zmožnosti - otrokove potrebe Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 20.6.2019
VDSS Sodba Pdp 43/2019 odškodninska odgovornost delavca - profesionalni voznik Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.6.2019
VSL Sklep IV Cp 984/2019 začasna odredba v družinskih sporih - stiki otroka s staršem - pravica do stikov otroka s starši - prepoved stikov z otrokom - denarna kazen - višina denarne kazni - sredstvo zavarovanja - sredstvo izvršbe - odločanje po uradni dolžnosti - kršitev začasne odredbe - varstvo koristi otroka - nasilje v družini Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 20.6.2019
VSL Sodba II Cp 582/2019 pogodba o dosmrtnem preživljanju - ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju - nerazsodnost - demenca - izvedensko mnenje Civilni oddelek DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep I Cp 747/2019 prekinitev nepravdnega postopka za delitev stvari - prekinitev postopka in napotitev na pravdo - delitev skupnega premoženja - skupno in posebno premoženje zakoncev - tožba na ugotovitev obstoja in obsega skupnega premoženja - manj verjetna pravica - interes strank za ureditev razmerja - vknjižena lastninska pravica - obstoj premoženja Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep I Cp 568/2019 prekluzija v zapuščinskem postopku - pritožbene novote - dovoljene pritožbene novote - materialno procesno vodstvo - materialno procesno vodstvo v zapuščinskem postopku - prava neuka stranka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep I Cp 590/2019 napotitev na pravdo v zapuščinskem postopku - manj verjetna pravica - okoliščine konkretnega primera - zahtevek na ugotovitev neveljavnosti oporoke - razdedinjenje - močnejši pravni naslov - izredne razmere pri napravi oporoke - ustna oporoka Civilni oddelek DEDNO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep I Cp 792/2019 zakoniti dedič - povezanost postopkov - obseg zapuščine - prekinitev zapuščinskega postopka - pavšalne trditve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 19.6.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 837 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČD EFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
> DAVKI(295) > DEDNO PRAVO(2978) > DELAVCI V DRŽAVNIH ORGANIH(7) > DELOVNO PRAVO(14170) > DENACIONALIZACIJA(685) > DRUŠTVA(59) > DRUŽINSKO PRAVO(2981) > DRŽAVLJANSTVO(1) > DRŽAVNA UPRAVA(1) > DRŽAVNO TOŽILSTVO(1)

Datum seje

2019(621) 2018(1444) 2017(1638) 2016(1643)
2015(1804) 2014(1598) 2013(1583) 2012(1492)
2011(1419) 2010(1047) 2009(1132) 2008(517)
2007(559) 2006(586) 2005(547) 2004(446)
2003(445) 2002(397) 2001(372) 2000(637)
1999(540) 1998(43) 1997(52) 1996(152)
1995(26) 1994(128) 1993(37)

Oddelki

Civilni oddelek(6442) Gospodarski oddelek(256) Izvršilni oddelek(171) Kazenski oddelek(19) Oddelek za individualne in kolektivne de...(13972) Oddelek za prekrške(7) Oddelek za socialne spore(37) Upravni oddelek(1)

Vpisniki

CDn(3) Cp(6419) Cpg(199) Cst(50)
Ip(194) Kdp(6) Kp(17) Pdp(13967)
PRp(8) Psp(30) R(11) Rg(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1795) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1675) poslovni razlog(1323) plača(896) odpravnina(781) odškodninska odgovornost delodajalca(763) začasna odredba(664) prenehanje delovnega razmerja(643) kršitev obveznosti iz delovnega razmerja(619) sodno varstvo(591) zamudna sodba(548) regres za letni dopust(447) javni uslužbenec(436) napotitev na pravdo(411) zavrženje tožbe(394) znaki kaznivega dejanja(389) stroški postopka(388) sodna razveza(381) odškodnina(381) obveznost plačila(374) nezgoda pri delu(374) pogodba o zaposlitvi za določen čas(373) novi ZDR(371) rok za podajo odpovedi(365) krivdni razlog(361) nepremoženjska škoda(346) odškodninska odgovornost(336) skupno premoženje(315) vojak(314) zagovor(308) plačilo razlike plače(277) hujša kršitev obveznosti iz delovnega ra...(274) plačilo za delo(265) nesreča pri delu(260) skupno premoženje zakoncev(256) krivdna odgovornost(256) preživnina(250) zastaranje(248) dokazno breme(244) objektivna odgovornost(238)