FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > O
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 880
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 22000)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSK Sodba Cpg 144/2019 družbeno upravičeni ukrepi za zmanjšanje škode - prepovedane imisije - izdaja regulacijske začasne odredbe - sodno varstvo pred vznemirjanjem lastninske pravice - splošno koristna dejavnost - načelo prirejenosti upravnih in sodnih odločb - zavarovanje z začasno odredbo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.8.2019
VSL Sklep II Cp 1290/2019 (ne)izvrševanje pogodbe - zastaranje terjatve - splošni petletni zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - razveljavitev sodbe in vrnitev v novo sojenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.8.2019
VSL Sodba II Cp 1171/2019 dokazna ocena - izpoved priče - prekluzija glede navajanja dejstev in dokazov - prvi narok za glavno obravnavo - posojilna pogodba - pravilna izpolnitev - izpolnitev tretjemu Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 21.8.2019
VSL Sodba II Cpg 275/2019 spor majhne vrednosti - direktna tožba proti zavarovalnici - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - prometna nezgoda - izključna krivda - soprispevek - kršitev cestnoprometnih predpisov - sprememba smeri vožnje - višina škode - davek na dodano vrednost (DDV) Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.8.2019
VSL Sodba II Cp 799/2019 obojestranska krivda - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - izključna krivda imetnika motornega vozila Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.8.2019
VSL Sodba II Cpg 303/2019 spor majhne vrednosti - zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - nedovoljen pritožbeni razlog - podjemno razmerje - bistvene sestavine pogodbe - pritožbene novote Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 1.8.2019
VSL Sodba II Cp 324/2019 pogoji za izdajo zamudne sodbe - nevložitev odgovora na tožbo - vsebina odgovora na tožbo - obrazloženost odgovora na tožbo - odgovornost za škodo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 31.7.2019
VSL Sodba II Cpg 153/2019 gospodarski spor - spor majhne vrednosti - pasivna legitimacija - prodajna pogodba - čas in kraj sklenitve pogodbe - pogodbeni pogoji - vrnitev predmeta pogodbe - domneva o popolnosti listine - varstvo potrošnikov Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 25.7.2019
VSL Sklep II Cp 801/2019 odškodnina za premoženjsko škodo - potni stroški v času zdravljenja - prosti preudarek - denarna renta - denarno nadomestilo za brezposelnost - davki in prispevki - obračun davkov in prispevkov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.7.2019
VSL Sodba II Cpg 432/2019 podjemna pogodba (pogodba o delu) - opustitev izvedbe dokaza - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - postopek v sporu majhne vrednosti - dopustni pritožbeni razlog - zavrnitev dokaznega predloga - dopustni razlogi - pravilo o obojestranskem zaslišanju - procesno ravnotežje med strankama Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 24.7.2019
VSL Sodba I Cp 625/2015 neupravičena obogatitev - najem vozila - obogatitev in prikrajšanje - vrnitveni zahtevek - posest premičnine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 15.7.2019
VSL Sklep I Cp 1040/2019 stroški pravdnega postopka - odločitev o izvršilnih stroških v pravdi - nagrada za narok - pripravljalna vloga - nepotrebni stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 15.7.2019
VSL Sklep II Cp 314/2019 stroški upravljanja in obratovanja - garaža - upravljanje garaž - pogodba o upravljanju - odpoved pogodbe o upravljanju s strani etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe - skupni deli, ki služijo več večstanovanjskim stavbam - skupni del zgradbe - posebni skupni del - podzemna stavba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 12.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1236/2019 stroški začasnega zastopanja - višina stroškov - odvetniški stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 11.7.2019
VSL Sodba II Cp 1163/2019 pogodba o dosmrtnem preživljanju - domača žival - pritiklina - nezanikana dejstva - neupravičena obogatitev - zakonske zamudne obresti - zamuda - izvedensko mnenje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.7.2019
VSL Sodba I Cp 844/2019 pogodbena odškodninska odgovornost - kršitev najemne pogodbe - vlaganja v poslovni prostor - vlaganja najemnika - vlaganja najemnika v nepremičnino - pobot (kompenzacija) Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 10.7.2019
VSL Sklep Cst 311/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - postopek odpusta obveznosti - ugovor proti odpustu obveznosti - namen odpusta obveznosti - ovire za odpust obveznosti - oddajanje v najem - izselitev iz nepremičnine - pravnomočna sodna odločba - temeljna načela obligacijskega prava - načelo vestnosti in poštenja - prepoved zlorabe pravic Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 10.7.2019
VSL Sodba II Cp 544/2019 gospodarski spor - poroštvo - poroštvena pogodba - neprerekano dejstvo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.7.2019
VSL Sodba II Cp 526/2019 oprava naroka v odsotnosti stranke - prepozen predlog za preložitev naroka - neupravičen razlog za sklepanje, da bo narok preložen - zavrnitev dokaznega predloga - pomanjkljiva trditvena podlaga - priznana dejstva - odločitev o izvršilnih stroških v pravdi - pavšalni znesek stroškov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 10.7.2019
VSL Sodba in sklep I Cpg 820/2018 dobava toplotne energije - terjatev dobavitelja do posameznega etažnega lastnika - razdelitev obratovalnih stroškov med etažne lastnike - upravnik - dolžnost sporočanja podatkov - odgovornost upravnika za plačilo dobaviteljem - odškodninska odgovornost upravnika - zastaranje terjatve - začetek teka zastaralnega roka - nasprotje v razlogih sodbe Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 10.7.2019
VSL Sodba I Cpg 172/2018 najemna pogodba za določen čas - poslovni prostor - plačilo najemnine - veleposlaništvo - odpoved pogodbe - enostransko oblikovalno upravičenje - neutemeljen odpovedni razlog - sporno pogodbeno določilo Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 9.7.2019
VSL Sodba II Cp 841/2019 spor majhne vrednosti - pogodba o naročniškem razmerju - telekomunikacijske storitve - zaračunavanje telekomunikacijskih storitev - neplačilo računov - prekinitev naročniškega razmerja s strani mobilnega operaterja - splošni pogodbeni pogoji - sprememba splošnih pogojev - pravica do odstopa od pogodbe - pogodbena kazen - nepošteni pogodbeni pogoji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 9.7.2019
VSL Sodba I Cpg 855/2018 pogodba o upravljanju - odpoved pogodbe - veljavnost odpovedi - stroški upravljanja - poslovni prostor Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 9.7.2019
VSC Sodba Cpg 79/2019 prodajna pogodba - pritožbene novote - pravilna uporaba materialnega prava - materialno pravo - ugovorne navedbe - trditveno in dokazno breme - napotki pritožbenega sodišča - pravna dejanja - pravna vprašanja - ponovno sojenje Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.7.2019
VSL Sodba II Cp 1094/2019 spor majhne vrednosti - nedopustnost izvršbe - pravda za ugotovitev nedopustnosti izvršbe - ugovor tretjega - dvom v nepristranskost sodnikov - zastopanje države - Državno odvetništvo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 4.7.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 880 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNO PRSŠTUVZŽ
> OBLIGACIJSKO PRAVO(17084) > OBRT(6) > ODŠKODNINSKO PRAVO(8323) > ODŠKODNINSKO PRAVO- CIVILNO PROCESNO PRAVO(1) > ODVETNIŠTVO(367) > ODZ(85) > OKOLJSKO PRAVO(35) > OROŽJE(2) > OSEBNOSTNE PRAVICE(184)

Datum seje

2019(739) 2018(1640) 2017(1788) 2016(1690)
2015(2197) 2014(2033) 2013(1445) 2012(1060)
2011(1325) 2010(1698) 2009(1410) 2008(373)
2007(480) 2006(542) 2005(624) 2004(175)
2003(100) 2002(145) 2001(372) 2000(896)
1999(479) 1998(78) 1997(77) 1996(93)
1995(77) 1994(262) 1993(202)

Oddelki

Civilni oddelek(14572) Gospodarski oddelek(6242) Izvršilni oddelek(256) Kazenski oddelek(15) Oddelek za individualne in kolektivne de...(798) Oddelek za prekrške(7) Oddelek za socialne spore(110)

Vpisniki

CDn(2) Cp(14532) Cpg(6130) Cst(106)
Ip(296) Kp(9) Kr(1) Pdp(798)
PRp(7) Psp(109) R(8) Rg(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

zastaranje(747) odškodninska odgovornost(734) nepremoženjska škoda(734) spor majhne vrednosti(687) neupravičena obogatitev(639) trditveno in dokazno breme(635) neupravičena pridobitev(628) vzročna zveza(603) odškodninska odgovornost delodajalca(595) krivdna odgovornost(492) dokazna ocena(483) podjemna pogodba(480) strah(479) objektivna odgovornost(431) odškodnina(426) dokazno breme(407) prodajna pogodba(389) povrnitev nepremoženjske škode(359) odškodnina za nepremoženjsko škodo(347) zamudne obresti(339) materialno procesno vodstvo(326) odstop od pogodbe(317) nezgoda pri delu(316) višina odškodnine(315) stroški postopka(312) ničnost pogodbe(312) ničnost(297) deljena odgovornost(296) posojilna pogodba(295) nevarna dejavnost(291) telesne bolečine in nevšečnosti med zdra...(290) zakonske zamudne obresti(286) pravična denarna odškodnina(285) uporabnina(284) najemna pogodba(280) povrnitev škode(277) gradbena pogodba(277) zavarovalna pogodba(276) premoženjska škoda(270) pretrganje zastaranja(269)