FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > U
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 52
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1279)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep Cst 392/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - ugovor proti odpustu obveznosti - namen odpusta obveznosti - ovire za odpust obveznosti - zloraba pravice do odpusta obveznosti - neplačilo obveznosti - pravica do pravnega sredstva Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.8.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 458/2019 ugotovitev lastninske pravice na kmetijskem zemljišču - lastninjenje kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnini - lovska zveza - vložitev zahteve za presojo ustavnosti - ustavnost določb ZSKZ - kmetijska zemljišča - lovska organizacija - lovska družina - družbena lastnina - pravica uporabe Civilni oddelek DRUŠTVA - LASTNINJENJE - LOVSTVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep II Cp 1213/2019 predlog za odpust iz socialnovarstvenega zavoda - zadržanje na varovanem oddelku socialno varstvenega zavoda - podaljšanje zadržanja na varovanem oddelku - pogoji za sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve - ustavna pravica do osebne svobode - najbližja oseba - odklanjanje zdravljenja - duševna motnja - duševna nerazvitost - odvisnost od alkohola Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.6.2019
VDSS Sodba in sklep Psp 181/2019 vdovska pokojnina - obnova upravnega postopka - procesne predpostavke - nova dejstva Oddelek za socialne spore POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEK 20.6.2019
VSL Sodba II Cp 1090/2018 nepremoženjska škoda - odškodnina za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostne pravice - bivalne razmere v zaporu - prestajanje zaporne kazni - pravica do poštenega sojenja - delo obsojenca na prestajanju kazni - prisilno delo - plačilo za delo obsojencev - prepoved mučenja ali nečlovečnega in ponižujočega ravnanja Civilni oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 12.6.2019
VSL Sklep I Cp 710/2019 revizija - direktna revizija - dopuščena revizija - nedovoljena revizija - zavrženje revizije - novela ZPP-E - pravica do sodnega varstva - pravica do pravnega sredstva - odločitev o stroških - potrebni stroški - stroški odgovora na revizijo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 12.6.2019
VSL Sodba II Cp 42/2019 financiranje iz javnih sredstev - zdravniška specializacija - zahteva za povrnitev stroškov - povratna veljava predpisov - prepoved retroaktivnosti - neupravičena obogatitev Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 5.6.2019
VSM Sklep I Ip 139/2019 omejitev izvršbe - opravljanje javne službe - pravica do izvršbe - pravico do sodnega varstva - načelo sorazmernosti - izvršba na premičnine Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 3.6.2019
VSL Sklep I Cp 1017/2019 socialno varstveni zavod - sprejem v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda brez privolitve - pogoji za sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve - prostorska stiska - omejene prostorske zmogljivosti - prostorske in strokovne zmožnosti zavoda - prostorske in kadrovske možnosti socialnega varstvenega zavoda Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep Cst 248/2019 ugovor proti odpustu obveznosti - načelo enakosti pred zakonom - načelo pravne varnosti in zaupanja v pravo - negativna procesna predpostavka - pravnomočnost Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep I Cp 995/2019 obrazloženost sklepa - pogoji za prisilno zadržanje na zdravljenju - poseg v ustavne pravice posameznika Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 23.5.2019
VSL Sodba IV Cp 446/2019 razmerja med starši in otroki - preživnina - sprememba preživnine - znižanje preživnine - preživninska obveznost staršev - preživninske zmožnosti staršev - preživninske zmožnosti zavezanca - pridobitne sposobnosti zavezanca - potrebe otroka - potrebe preživninskega upravičenca - rojstvo dveh otrok Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 22.5.2019
VSL Sklep I Cp 978/2019 psihiatrično zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom - prisilno pridržanje na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici - sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih - pogoji za pridržanje na zdravljenju pod posebnim nadzorom brez privolitve - duševna bolezen - prisilno zdravljenje - prostovoljno zdravljenje - duševna integriteta - pravica do osebne svobode - omejitev pravice do prisotnosti pri izvajanju dokazov - omejitev pravice pridržane osebe do prisotnosti pri izvajanju dokazov Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 21.5.2019
VDSS Sodba Psp 92/2019 starostna pokojnina - obnova postopka - zavrženje vloge Oddelek za socialne spore POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEK 16.5.2019
VDSS Sodba in sklep Psp 106/2019 invalidnost - invalidska pokojnina - II. kategorija invalidnosti - pravnomočna odločitev Oddelek za socialne spore INVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEK 16.5.2019
VSL Sodba II Cp 2198/2018 pogodba o trgovskem zastopanju - poslovna skrivnost - varovanje poslovne skrivnosti - konkurenčna prepoved - kršitev poslovne skrivnosti - izdaja poslovne skrivnosti - zloraba - pravica do svobodne gospodarske pobude - tehtanje ustavnih pravic v koliziji - nelojalna konkurenca - pogodbena kazen - višina pogodbene kazni Civilni oddelek NELOJALNA KONKURENCA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO OMEJEVANJA KONKURENCE - USTAVNO PRAVO 15.5.2019
VSL Sklep II Cp 927/2019 sprejem osebe v varovani oddelek - sprejem osebe na zdravljenje pod posebnim nadzorom brez privolitve - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda brez privolitve - pravica do osebne svobode - zaslišanje - zaslišanje pridržane osebe - podaljšanje zdravljenja v nadzorovani obravnavi Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 15.5.2019
VSK Sodba I Cp 26/2019 odmera odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo - nezakonita izključitev - lovsko društvo - kršitev pravice do združevanja - okrnitev osebnostne pravice - razžalitev dobrega imena in časti - denarna odškodnina za duševne bolečine - pravična denarna odškodnina - gotova bodoča škoda Civilni oddelek DRUŠTVA - LOVSTVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.5.2019
VSL Sodba II Cp 63/2019 solastnina - sodno varstvo pred vznemirjanjem lastninske pravice - prenehanje vznemirjanja lastninske pravice - tožba za varstvo lastninske pravice - zaščita pred vznemirjanjem - upravičenja solastnika - razdelitev solastne stvari - sodna poravnava - dogovor o razdelitvi solastne stvari v naravi - dogovor o uporabi solastne nepremičnine - souporaba - soposest - razlaga spornih pogodbenih določil - skupen namen pogodbenikov - poseg v izvrševanje lastninske pravice - pravica do zasebnosti - pravica do nedotakljivosti stanovanja - negatorna tožba - pritožbena obravnava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 10.5.2019
VDSS Sodba Psp 84/2019 invalidnost - invalidska pokojnina - prepozna pritožba Oddelek za socialne spore UPRAVNI POSTOPEK 9.5.2019
VSL Sklep Cst 194/2019 prodaja solastnega dela nepremičnine - izselitev iz stanovanja - pravica do zasebne lastnine - omejitev pravice Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 7.5.2019
VSL Sklep IV Cp 763/2019 določitev stikov med staršem in otrokom - izvrševanje stikov z otrokom - omejitev pravice do stikov - varstvo otrokovih koristi - stiki v korist otroka - imenovanje izvedenca - pravica do sodelovanja v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 24.4.2019
VSL Sklep Cst 167/2019 postopek osebnega stečaja - sklep o končanju postopka osebnega stečaja - odpust obveznosti - zavrnitev predloga za odpust obveznosti - pravnomočen sklep - opredelitev do nerelevantnih navedb - zadržanje postopka - ustavna pritožba - napoved ustavne pritožbe - pogoji za vložitev ustavne pritožbe - rok Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 23.4.2019
VDSS Sodba Psp 99/2019 dodatek za nego otroka Oddelek za socialne spore SOCIALNO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEK 18.4.2019
VDSS Sodba Psp 86/2019 vdovska pokojnina Oddelek za socialne spore POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEK 10.4.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 52 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTU VZŽ
> UPRAVNI POSTOPEK(224) > UPRAVNI SPOR(17) > URBANIZEM(4) > USTANOVE(1) > USTAVNO PRAVO(1020) > UZANCE(32)

Datum seje

2019(76) 2018(165) 2017(173) 2016(217)
2015(239) 2014(125) 2013(55) 2012(43)
2011(38) 2010(36) 2009(18) 2008(9)
2007(7) 2006(11) 2005(12) 2004(7)
2003(6) 2002(3) 2001(9) 2000(13)
1999(6) 1998(2) 1997(1) 1996(2)
1994(2) 1993(4)

Oddelki

Civilni oddelek(597) Gospodarski oddelek(317) Izvršilni oddelek(81) Kazenski oddelek(97) Oddelek za individualne in kolektivne de...(5) Oddelek za prekrške(25) Oddelek za socialne spore(157)

Vpisniki

CDn(1) Cp(594) Cpg(271) Cst(47)
EPVDp(1) Ip(81) Kp(97) Pdp(5)
PRp(24) Psp(157) R(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

pravica do sodnega varstva(69) odškodninska odgovornost države(68) enako varstvo pravic(50) pravica do izjave(48) obnova postopka(43) protipravnost(41) pravica do povračila škode(38) svoboda izražanja(36) vzročna zveza(35) pravica do pravnega sredstva(34) povrnitev nepremoženjske škode(30) načelo kontradiktornosti(28) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(27) materialno procesno vodstvo(26) pravica do zasebnosti(25) exceptio illegalis(24) pravica do pritožbe(24) prekinitev postopka(24) stroški postopka(23) predhodno vprašanje(22) tarifa(21) trditveno in dokazno breme(21) povrnitev škode(20) začasna odredba(20) neupravičena pridobitev(20) spor majhne vrednosti(20) zavrženje tožbe(20) primerno nadomestilo(20) izločitev dokazov(20) nadomestilo za uporabo fonogramov(19) pravice proizvajalcev fonogramov(19) odškodninska odgovornost(18) vdovska pokojnina(18) predhodna odredba(18) pravica do zasebne lastnine(18) sorodne pravice(18) stroški terenskega preverjanja(18) odškodnina(18) kršitev osebnostnih pravic(17) protipravnost ravnanja(17)