FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > N
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 81
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 2005)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep IV Cp 1472/2019 nujni postopki - nujnost - plačilo sodne takse - plačilni nalog - rok za plačilo sodne takse - predlog za taksno oprostitev - preprečevanje nasilja v družini Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SODNE TAKSE 13.8.2019
VSL Sklep I Cp 1239/2019 negatorna tožba - aktivna legitimacija - lastninska pravica na nepremičnini - funkcionalno zemljišče k stavbi - postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi - predhodno vprašanje - prekinitev postopka zaradi reševanja predhodnega vprašanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep II Cp 653/2019 predlog za sodni depozit - nepopoln predlog - dopolnitev predloga - pravočasna dopolnitev predloga - zavrženje predloga - smrt stranke pred vložitvijo predloga - stopnja verjetnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 31.7.2019
VSL Sklep I Cp 1009/2019 solastnina - delitev solastnine - odlog delitve - pravica zahtevati delitev stvari - časovna neprimernost delitve - odločitev o načinu delitve - način delitve - civilna delitev - fizična delitev Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 30.7.2019
VSL Sklep II Cp 1409/2019 zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve - sprejem na zdravljenje brez privolitve - sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih - pridržanje na zdravljenju na oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve v nujnem primeru - zdravljenje na zaprtem oddelku - paranoidna shizofrenija - hujše ogrožanje lastnega zdravja - druge oblike zdravljenja - odklanjanje zdravljenja Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1373/2019 nasilje v družini - umik predloga - preklic umika zahteve - nadaljevanje postopka po uradni dolžnosti - ogroženost otroka - varstvo koristi otroka - ukrepi za varstvo koristi otroka - preprečevanje nasilja v družini - ukrepi za preprečevanje nasilja v družini Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 22.7.2019
VSL Sklep I Cp 1368/2019 podaljšanje zadržanja na varovanem oddelku - sprejem v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - namestitev v varovani oddelek - prisilni ukrep - omejitev svobode - obvezno zastopanje po odvetniku - najbližja oseba - nega oskrbovancev - premestitev v dom starejših občanov Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 18.7.2019
VSL Sklep I Cp 1322/2019 vrnitev v prejšnje stanje - zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom - zamuda tridnevnega pritožbenega roka - zavrnitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje - zavrženje pritožbe kot prepozne - očitno neupravičen razlog - nezmožnost odvetnika stopiti v stik s stranko Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sklep II Cp 488/2019 razdelitev skupnega premoženja - skupno premoženje - delitev stvari - fizična delitev - civilna delitev - soglasje skupnega lastnika - stroški investicije Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.7.2019
VSL Sklep I Cp 670/2019 postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča - pripadajoče zemljišče - funkcionalno zemljišče k stavbi - pravica uporabe na funkcionalnem zemljišču - varovanje javnega interesa v postopku - družbena lastnina - lastninjenje - dejanska etažna lastnina - redna raba stavbe - pomožni objekti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1110/2019 razmerja med starši in otroki - poravnava - stiki - izvršba v zadevah glede osebnih stikov z otroki - denarna kazen kot sredstvo izvršbe - izvršilni naslov - sklep o izvršbi - izvrševanje stikov - onemogočanje izvrševanja stikov z otrokom - odklanjanje stikov Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep II Cp 1215/2019 postopek za ureditev razmerij med solastniki - predlog za izdajo začasne odredbe - začasna odredba za ureditev razmerij - upravljanje s stvarjo - projektna dokumentacija - nadomestitev soglasja etažnega lastnika s sklepom sodišča - nujen posel rednega upravljanja - nastanek znatne škode Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep II Cp 372/2019 solastnina - razdelitev solastne nepremičnine - postopek za delitev solastne stvari - način delitve - fizična delitev - soglasje solastnikov - močnejši interes - pravni standard - nedopustne pritožbene novote Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep I Cp 892/2019 ukinitev nujne poti - potrebnost nujne poti - vsebina predloga - nesklepčnost predloga - oblikovanje tožbenega predloga - prestavitev poti - sprememba trase poti - pravočasno uveljavljanje procesnih kršitev - pritožbeno uveljavljanje procesnih kršitev - predlagalni nepravdni postopek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep II Cp 1213/2019 predlog za odpust iz socialnovarstvenega zavoda - zadržanje na varovanem oddelku socialno varstvenega zavoda - podaljšanje zadržanja na varovanem oddelku - pogoji za sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve - ustavna pravica do osebne svobode - najbližja oseba - odklanjanje zdravljenja - duševna motnja - duševna nerazvitost - odvisnost od alkohola Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.6.2019
VSL Sklep II Cp 1227/2019 sprejem osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzorom - pogoji za prisilno zdravljenje - pogoji za zdravljenje osebe v oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve - duševna motnja - duševna bolezen - trajanje pridržanja - trajanje prisilnega ukrepa Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 27.6.2019
VSL Sklep II Cp 296/2019 ustanovitev nujne poti - kmetijsko zemljišče - služnost vožnje za potrebe kmetijskih zemljišč - služnost vožnje s kmetijsko mehanizacijo - ugovor pasivne legitimacije - sprememba predloga v nepravdnem postopku - subjektivna sprememba tožbe na pasivni strani - razširitev predloga - ureditev medsebojnih razmerij med lastniki - nasprotni udeleženci - procesni pojem stranke - materialni udeleženci - krog udeležencev postopka - presoja smotrnosti poteka nujne poti - presoja več variant poteka nujne poti - načelo sorazmernosti - načelo najmanjše obremenitve - dokaz z izvedencem - tehtanje okoliščin - dostopna (dovozna) pot na kmetijskem zemljišču - uporaba nove poti - ovirana uporaba nujne poti - oblikovanje zahtevka - oblikovalni in dajatveni zahtevek - dovolitev nujne poti - bodoča potencialna škoda Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 26.6.2019
VSL Sklep I Cp 778/2019 delitev solastnine - predmet odločanja v postopku delitve solastnine - kriteriji za delitev solastnine - predmet postopka - sporazum o delitvi solastnine - razdružitev solastnine - sklenitev sporazuma - realizacija pogodbe - etažna lastnina - fizična delitev - uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 26.6.2019
VSL Sklep IV Cp 1120/2019 začasni zastopnik za sprejem pisanj - pritožbeni rok v postopku izdaje začasne odredbe - prepozna pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 26.6.2019
VSL Sklep I Cp 747/2019 prekinitev nepravdnega postopka za delitev stvari - prekinitev postopka in napotitev na pravdo - delitev skupnega premoženja - skupno in posebno premoženje zakoncev - tožba na ugotovitev obstoja in obsega skupnega premoženja - manj verjetna pravica - interes strank za ureditev razmerja - vknjižena lastninska pravica - obstoj premoženja Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.6.2019
VSC Sklep Cp 71/2019 delitev skupnega premoženja - pogoji za pobot terjatev - obstoj terjatve - oblikovalni učinek zahtevka - skupni prihranki Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep II Cp 96/2019 skupno pripadajoče zemljišče - pripadajoče zemljišče k več objektom - redna raba stavbe - grajeno javno dobro - stavba, zgrajena pred januarjem 2003 - varstvo javnega interesa - domneva o lastniku nepremičnine Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep I Cp 2341/2018 odškodnina zaradi razlastitve - kriteriji za določitev odškodnine - višina odškodnine - zaslišanje izvedenca - pritožbena obravnava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 17.6.2019
VSL Sklep I Cpg 319/2019 izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe - primerna denarna odpravnina - sodni preizkus denarne odpravnine - sodni preizkus menjalnega razmerja - poravnalni odbor za preizkus menjalnega razmerja - mnenje poravnalnega odbora - vročanje mnenja strankam - pravica stranke do izjave - vezanost sodišča na mnenje - absolutna bistvena kršitev določb postopka - pomanjkljivo ugotovljeno dejansko stanje - pravica do pritožbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - PRAVO DRUŽB 12.6.2019
VSL Sklep I Cp 539/2019 vzpostavitev etažne lastnine - nedokončana etažna lastnina - smiselna uporaba določb ZPP - postopek vzpostavitve etažne lastnine - namen postopka - uskladitev podatkov z dejanskim stanjem v naravi - objektivna merila - domneva - dokazni standard verjetnosti - stopnja verjetnosti - načelo ekonomičnosti - prekluzija v nepravdnem postopku - zemljiškoknjižno stanje - pridobitev lastninske pravice Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 12.6.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 81 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMN OPRSŠTUVZŽ
> NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA(2) > NELOJALNA KONKURENCA(54) > NEPRAVDNO PRAVO(1914) > NOTARIAT(36)

Datum seje

2019(112) 2018(228) 2017(256) 2016(181)
2015(223) 2014(181) 2013(121) 2012(110)
2011(114) 2010(109) 2009(111) 2008(22)
2007(29) 2006(36) 2005(39) 2004(11)
2003(1) 2002(10) 2001(34) 2000(42)
1999(11) 1998(2) 1997(3) 1996(2)
1995(9) 1994(7) 1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(1847) Gospodarski oddelek(140) Izvršilni oddelek(15) Kazenski oddelek(2) Oddelek za individualne in kolektivne de...(1)

Vpisniki

CDn(8) Cp(1837) Cpg(136) Cst(2)
Ip(14) Kp(1) Pdp(1) R(5)
Rg(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

delitev solastnine(135) stroški postopka(124) nepravdni postopek(97) vzpostavitev etažne lastnine(85) ureditev meje(81) prekinitev postopka(67) nujna pot(65) civilna delitev(62) fizična delitev(61) sodni depozit(60) napotitev na pravdo(56) solastnina(54) predhodno vprašanje(52) stroški nepravdnega postopka(52) izvedensko mnenje(51) močnejša pravica(47) odvzem poslovne sposobnosti(46) pripadajoče zemljišče(44) delitev skupnega premoženja(43) določitev pripadajočega zemljišča k stav...(42) razlastitev(41) način delitve(40) sodna ureditev meje(39) prisilna hospitalizacija(36) pravni interes(36) umik predloga(36) upravičen interes(36) etažna lastnina(35) začasna odredba(35) delitev stvari v solastnini(34) pravica do izjave(34) določitev pripadajočega zemljišča(31) določitev nujne poti(31) javno dobro(31) postopek za vzpostavitev etažne lastnine(30) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(29) mejni spor(29) elaborat(26) vrnitev zaplenjenega premoženja(26) dejanska etažna lastnina(23)