FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > S
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 671
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 16769)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSK Sodba Cpg 144/2019 družbeno upravičeni ukrepi za zmanjšanje škode - prepovedane imisije - izdaja regulacijske začasne odredbe - sodno varstvo pred vznemirjanjem lastninske pravice - splošno koristna dejavnost - načelo prirejenosti upravnih in sodnih odločb - zavarovanje z začasno odredbo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.8.2019
VSL Sklep I Cpg 493/2019 ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - vročanje pisanj pooblaščencu - sprememba sedeža Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 21.8.2019
VSL sklep Cst 393/2019 postopek poenostavljene prisilne poravnave - uporaba pravil o prisilni poravnavi - odločanje o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave - učinkovanje poenostavljene prisilne poravnave - posodobljen seznam terjatev - vsebina sklepa o potrditvi prisilne poravnave - sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 19.8.2019
VSL Sklep Cst 392/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - ugovor proti odpustu obveznosti - namen odpusta obveznosti - ovire za odpust obveznosti - zloraba pravice do odpusta obveznosti - neplačilo obveznosti - pravica do pravnega sredstva Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.8.2019
VSL Sklep IV Cp 1472/2019 nujni postopki - nujnost - plačilo sodne takse - plačilni nalog - rok za plačilo sodne takse - predlog za taksno oprostitev - preprečevanje nasilja v družini Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SODNE TAKSE 13.8.2019
VSL Sklep I Cpg 437/2019 predlog za oprostitev plačila sodne takse - ponoven predlog za oprostitev plačila sodne takse - prepozen predlog za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - prepozna pritožba - zavrženje pritožbe - začetek teka roka za plačilo sodne takse - opozorilo stranki Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 12.8.2019
VSL Sklep Cst 387/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - postopek odpusta obveznosti - pravna dobrota - ugovor zoper odpust obveznosti - dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju - dodatne obveznosti stečajnega dolžnika med preizkusnim obdobjem - dolžnost sodelovanja - obveznost poročanja - aktivno iskanje zaposlitve - dodatne naloge in pristojnosti upravitelja med preizkusnim obdobjem - ustavitev postopka odpusta obveznosti Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep Cst 390/2019 sklep o soglasju upravitelju za sklenitev pogodbe - pritožba zoper sklep - sodna taksa za pritožbo - rok za plačilo sodne takse - napaka na plačilnem nalogu Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE - STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep I Cp 1239/2019 negatorna tožba - aktivna legitimacija - lastninska pravica na nepremičnini - funkcionalno zemljišče k stavbi - postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi - predhodno vprašanje - prekinitev postopka zaradi reševanja predhodnega vprašanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep Cst 389/2019 oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem - nedopustnost pritožbe - izločitveni upnik - pravni interes za pritožbo Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep I Cp 1009/2019 solastnina - delitev solastnine - odlog delitve - pravica zahtevati delitev stvari - časovna neprimernost delitve - odločitev o načinu delitve - način delitve - civilna delitev - fizična delitev Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 30.7.2019
VSL Sklep II Cp 941/2019 oprostitev plačila sodnih taks - višina sodne takse - umik tožbe - soglasje k umiku tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 30.7.2019
VSL Sklep II Cp 990/2019 umik pritožbe - neplačilo sodne takse za pritožbo - domneva umika pritožbe - očitna pomota - pomota pri plačilu sodne takse - plačilni nalog - nakazilo na napačen račun - prenakazilo prejetih sredstev Civilni oddelek SODNE TAKSE 29.7.2019
VSL Sklep II Cp 1408/2019 oprostitev plačila sodne takse - premoženjsko stanje prosilca - trditveno in dokazno breme - negativno dejstvo - stalno bivališče - taksni zavezanec z bivališčem v tujini - pridobitev podatka z vpogledom v javne evidence Civilni oddelek SODNE TAKSE 26.7.2019
VSL Sklep Cst 312/2019 sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe - način prodaje - pogoji prodaje - obseg preizkusa izpodbijanega sklepa Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep Cst 370/2019 začetek stečajnega postopka - domneva o insolventnosti - vročitev dolžniku - vročitev na poslovnem naslovu Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep Cst 334/2019 napotitev upnika na pravdo - sklep o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep Cst 359/2019 predračun stroškov Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep Cst 363/2019 odpust obveznosti - ustavitev postopka Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep I Cp 623/2019 pozneje najdeno premoženje - dodatni sklep o dedovanju - pogoji za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju - domneva lastninske pravice - zemljiška knjiga - nevknjižena nepremičnina Civilni oddelek DEDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep II Cp 1282/2019 predlog za podaljšanje roka - rok za plačilo sodne takse - zakonski rok - nepodaljšljivi rok Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 23.7.2019
VSL Sklep II Cp 1367/2019 sodna taksa - predlog za oprostitev plačila sodne takse - materialni položaj - prihranki prosilca - ugotavljanje materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov - socialna ogroženost Civilni oddelek SODNE TAKSE 23.7.2019
VSL Sklep Cst 346/2019 prodajna pogodba - predlog upravitelja - sklep o izročitvi nepremičnine kupcu - soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe - pogoji za vknjižbo - pravica do vpogleda v spis Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sodba I Cp 875/2019 pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - družbena lastnina - lastninjenje družbene lastnine - pravica uporabe - prenos pravice uporabe - pridobitev pravice uporabe - lokacijsko in gradbeno dovoljenje - imetnik pravice uporabe - dovoljenje za uporabo zemljišča za gradnjo garaže - gradnja garaže - priposestovanje lastninske pravice - pogoji za priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - dobroverna posest - povzročitev pravdnih stroškov - krivdno povzročeni stroški Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sodba II Cp 916/2019 lastninska pravica - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - prepovedna tožba - protipravno vznemirjanje lastnika - izvrševanje lastninske pravice - tolerančni prag vznemirjanja - poseg v tuj zračni prostor Civilni oddelek STVARNO PRAVO 17.7.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 671 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRS ŠTUVZŽ
> SOCIALNO VARSTVO(882) > SOCIALNO ZAVAROVANJE(1003) > SODNA MEDICINA(2) > SODNE TAKSE(3136) > SODNI REGISTER(790) > SODSTVO(48) > STANOVANJSKO PRAVO(1359) > STATUSNO PRAVO(367) > STAVBNA ZEMLJIŠČA(24) > STEČAJNO PRAVO(4798) > STVARNO PRAVO(5111)

Datum seje

2019(680) 2018(1474) 2017(1651) 2016(1908)
2015(2035) 2014(1551) 2013(1277) 2012(911)
2011(904) 2010(942) 2009(738) 2008(189)
2007(233) 2006(285) 2005(286) 2004(91)
2003(144) 2002(122) 2001(245) 2000(460)
1999(192) 1998(66) 1997(64) 1996(84)
1995(85) 1994(95) 1993(57)

Oddelki

Civilni oddelek(7454) Gospodarski oddelek(6689) Izvršilni oddelek(593) Kazenski oddelek(63) Oddelek za individualne in kolektivne de...(121) Oddelek za prekrške(14) Oddelek za socialne spore(1835)

Vpisniki

CDn(51) Cp(7336) Cpg(4553) Cst(2125)
EPVDp(1) Ip(669) Kp(59) Pdp(121)
PRp(13) Psp(1832) R(7) Rg(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

motenje posesti(615) osebni stečaj(396) priposestvovanje(386) oprostitev plačila sodnih taks(380) oprostitev plačila sodne takse(338) postopek osebnega stečaja(319) odpust obveznosti(309) trditveno in dokazno breme(278) spor majhne vrednosti(259) predlog za oprostitev plačila sodne taks...(252) pravni interes(247) stečajni postopek(244) stroški postopka(240) solastnina(234) dobra vera(226) upravnik(225) začasna odredba(220) izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega d...(218) sodna taksa(212) plačilo sodne takse(209) prekinitev postopka(202) prisilna poravnava(200) pridobitev lastninske pravice(199) ovire za odpust obveznosti(193) negatorna tožba(189) zavrženje tožbe(179) pasivna legitimacija(179) začetek stečajnega postopka(177) zamudna sodba(175) denarna socialna pomoč(171) stvarna služnost(170) aktivna legitimacija(169) neupravičena obogatitev(165) materialno procesno vodstvo(164) neupravičena pridobitev(163) ločitvena pravica(162) predhodno vprašanje(156) izbrisna tožba(153) predlog za oprostitev plačila sodnih tak...(153) zastaranje(153)