FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > B
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 128)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cp 453/2019 odmera pravdnih stroškov - delni uspeh v pravdi - brezplačna pravna pomoč Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.7.2019
VSL Sklep I Cp 791/2019 delna oprostitev plačila sodne takse - odlog plačila sodne takse - kreditna obveznost - likvidnostno stanje stranke - sodna taksa Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 30.5.2019
VSL Sodba II Cp 2232/2018 premoženjska škoda - izliv vode - odškodnina za uničenje stvari - amortizacija - nagrada odvetnika postavljenega po zbpp - povrnitev stroškov zastopanja v postopku brezplačne pravne pomoči dodeljenega odvetnika Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.4.2019
VSL Sklep I Cp 65/2019 umik tožbe - ustavitev postopka - odločitev o pravdnih stroških - odmera odvetniških storitev - konferenca s stranko - pregled listin - samostojna storitev odvetnika - dodelitev brezplačne pravne pomoči - odmera pravdnih stroškov - višina zneska - pravna podlaga za odmero - vrnitev plačil v dobro proračuna sodišča Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 20.3.2019
VSL Sklep II Cp 39/2019 odmera pravdnih stroškov - načelo uspeha v pravdi - brezplačna pravna pomoč Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sklep I Cp 1957/2018 plačilo domske oskrbe - preživninska obveznost otrok do staršev - povračilni zahtevek - verzijski zahtevek preživninskega upravičenca - ugovor zastaranja - trditvena in dokazna podlaga - neupravičena obogatitev - kondikcijski zahtevek - pobotni ugovor - ugovor litispendence - skrbništvo Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.2.2019
VSL Sodba II Cp 2434/2018 odškodnina za telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - soprispevek oškodovanca - odškodnina za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostne pravice - povrnitev stroškov brezplačne pravne pomoči Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.2.2019
VSM Sklep V Kp 27016/2017 izločitev dokazov - izločitev zapisnika - zapisnik o zasegu predmetov - bistvene kršitve določb zkp - razlogi o odločilnih dejstvih Kazenski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 12.2.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1611/2018 odškodnina - več škodnih dogodkov - prometna nesreča - padec z motornim kolesom - napad psa - obstoj škode - vzročna zveza med škodnim dogodkom in škodo - zastaranje odškodninskega zahtevka - izvedensko mnenje - pripombe na izvedensko mnenje - nagrada in stroški izvedenca Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.1.2019
VSL Sklep I Cp 1983/2018 brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - ponovljeni postopek - stroški postopka - odvetniški stroški - plačilo stroškov iz proračuna Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 12.12.2018
VSK Sodba II Cpg 190/2018 bančna garancija - jamčevanje za napake gradbe - stroški pravdnega postopka Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - GRADBENIŠTVO 22.11.2018
VDSS Sodba Pdp 481/2018 stroški prehrane - sporazum Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore BANČNO JAVNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 7.11.2018
VSL Sklep I Cp 2043/2018 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - zastopanje strank v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi - brezplačna pravna pomoč - postopek odločanja o brezplačni pravni pomoči - zavrženje revizije - dovoljenost revizije - pravočasnost revizije - prepozna revizija - predlog za vrnitev v prejšnje stanje Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.10.2018
VSL Sodba II Cp 875/2018 pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - pravica do povrnitve škode - odškodnina zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - povrnitev premoženjske škode - odškodninska odgovornost države - objektivna odgovornost države - vzročna zveza - višina odškodnine - soodgovornost - zastaranje odškodninske terjatve - prekluzija trditev - sosporništvo Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.9.2018
VSL Dopolnilni sklep IV Cp 2908/2017 očetovstvo ugotovljeno s pomočjo DNK analize - nagrada in stroški sodnega izvedenca - oprostitev plačila stroškov za izvedenca - brezplačna pravna pomoč Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 3.9.2018
VSL Sklep II Cp 275/2018 zamudna sodba - izdaja odločbe brez obravnavanja - priglasitev stroškov v postopku - rok za priglasitev stroškov postopka - pravočasnost priglasitve pravdnih stroškov - predlog za dopolnitev sodbe - stroški začasnega zastopnika za sprejemanje pisanj - oprostitev plačila stroškov pravdnega postopka - brezplačna pravna pomoč Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.6.2018
VSL Sodba II Cp 383/2018 vročanje sodnih pisanj - vročanje vabila za narok - osebna vročitev - vročitev v hišni predalčnik - fikcija vročitve - vročilnica kot javna listina - brezplačna pravna pomoč - vročanje pisanj pooblaščencu - vabljenje pooblaščenca - dejanska seznanitev s sodnim pisanjem - vpogled v spis - oprava naroka v odsotnosti stranke Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.6.2018
VSL Sodba I Cp 2402/2017 denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - višina denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - strah - opekline - brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - pravdni stroški upravičenca do brezplačne pravne pomoči Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.6.2018
VSL Sklep II Cp 67/2018 stroški zapuščinskega postopka - skupni stroški postopka - stroški izvedenca - oprostitev plačila stroškov sodnega postopka - začetek učinkovanja odločbe - dan vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - DEDNO PRAVO 3.5.2018
VSL Sodba II Cp 1685/2017 spor majhne vrednosti - izpodbijanje dejanskega stanja - splošni zavarovalni pogoji - dnevno nadomestilo - nesposobnost za delo - pritožbene novote - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 23.4.2018
VSL Sklep I Cp 95/2018 ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča - protiustavnost zakonske določbe - odprava protiustavnosti - prekinitev pravdnega postopka - način izvršitve odločitve - začasna ureditev stanja - odločba, izdana med prekinitvijo postopka - imetnik kvalificiranih pravic - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - predlog za oprostitev plačila sodne takse - obveznost plačila sodne takse Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE - USTAVNO PRAVO 28.3.2018
VSL Sklep IV Cp 628/2018 povrnitev pravdnih stroškov - prosti preudarek pri odločanju o stroških v družinskih sporih - povrnitev stroškov v primeru umika tožbe - umik tožbe - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 23.3.2018
VSM Sodba I Cpg 387/2017 odškodninska odgovornost članov uprave bank - bančni kredit - skrbnost kreditodajalca - zavarovanje obveznosti - vmesna sodba - nastanek škode Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 15.3.2018
VSL Sodba in sklep I Cp 1897/2017 denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - srednje hud primer po Fischerjevi lestvici - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - zmanjšanje življenjske aktivnosti - strah - degenerativne spremembe - izvedensko mnenje - pripombe na izdelano izvedensko mnenje - potrebni pravdni stroški - stroški strank - potni stroški stranke - brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - SODNE TAKSE 7.2.2018
VSL Sklep I Cp 2599/2017 prekinitev postopka - odškodninska odgovornost - odškodnina - predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse - oprostitev plačila sodne takse - imetnik podrejenih obveznic - imetnik kvalificiranih pravic - varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih ukrepih - neskladje z ustavo - ugotovitev protiustavnosti zakonske določbe - učinki ustavne odločbe - odločba o izrednih ukrepih - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - odprava protiustavnosti Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - SODNE TAKSE - USTAVNO PRAVO 22.1.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
AB CČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
> BANČNO JAVNO PRAVO(30) > BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ(98)

Datum seje

2019(9) 2018(18) 2017(23) 2016(36)
2015(17) 2014(8) 2013(3) 2012(5)
2011(5) 2010(2) 2009(1) 2006(1)

Oddelki

Civilni oddelek(90) Gospodarski oddelek(24) Izvršilni oddelek(10) Kazenski oddelek(2) Oddelek za individualne in kolektivne de...(1) Oddelek za socialne spore(1)

Vpisniki

Cp(90) Cpg(20) Cst(4) Ip(10)
Kp(2) Pdp(1) Psp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

brezplačna pravna pomoč(43) stroški postopka(16) vračilo sredstev iz naslova brezplačne p...(15) predlog za oprostitev plačila sodne taks...(10) občutno zmanjšanje sredstev za preživlja...(9) dvakratnik osnovnega zneska minimalnega ...(7) telesne bolečine in nevšečnosti med zdra...(7) obročno plačilo sodne takse(7) strah(6) oprostitev plačila sodnih taks(6) oprostitev plačila sodne takse(6) stroški pravdnega postopka(5) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(5) relativna bistvena kršitev določb pravdn...(5) odločba Ustavnega sodišča(5) zmanjšanje življenjske aktivnosti(4) imetnik kvalificiranih pravic(4) delna oprostitev plačila sodne takse(4) odločba o izrednih ukrepih(4) izvedensko mnenje(4) kreditna pogodba(4) stranka ni prejemnica denarne socialne p...(4) višina odškodnine(4) povrnitev pravdnih stroškov(4) varstvo delničarjev in upnikov v primeru...(4) pravni standard občutnega zmanjšanja sre...(4) stroški izvedenca(4) prekinitev postopka(4) občutno zmanjšana sredstva za preživljan...(3) denarna odškodnina za nepremoženjsko ško...(3) delna oprostitev plačila sodnih taks(3) minimalni dohodek(3) odmera pravdnih stroškov(3) oprostitev plačila stroškov za izvedenca(3) odvetniški stroški(3) odškodnina(3) plačilo stroškov v korist proračuna(3) odškodnina za nepremoženjsko škodo(3) plačilo sodne takse kot procesna predpos...(3) povrnitev v korist proračuna Republike S...(3)